Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIERUGAJĄCY

Z liter NIERUGAJĄCY można ułożyć aż 808 wyrazów - Sprawdź jakie!

11 literowe słowa:

niegarujący23, nierugający23,

10 literowe słowa:

ingerujący22, ingerująca21, niegrający20,

9 literowe słowa:

erygująca21, gnarujący21, irygująca21, irygujące21, reagujący21, uginający21, gnarujące20, ingerując20, uciąganej20, uginające20, urągajcie20, niegający19, cyganerią17, nierający17, nieryjąca17, gnarujcie16,

8 literowe słowa:

erygując20, garujący20, irygując20, negujący20, rugający20, garujące19, gnarując19, negująca19, reagując19, rugające19, uginając19, igrający18, ingerują18, irygacją18, jagniący18, uciągany18, ciąganej17, ganiącej17, garnącej17, igrające17, jagniące17, ruinacją17, uciągane17, ucierają17, urągacie17, garcynią16, urąganie16, garujcie15, raniącej15, rugajcie15, ucieraną15, ugrajcie15, garcynij14, irygacje14, ruinacyj14, rucianej13, ruinacje13, garcynie12, ucierany12,

7 literowe słowa:

erygują18, garując18, gracują18, irygują18, negując18, rugając18, uciągaj18, gnający17, gnarują17, gnijący17, grający17, reagują17, uginają17, agencją16, ginącej16, gnające16, gnijąca16, gnijące16, grające16, igrając16, jagniąc16, naciągu16, negacją16, raciągu16, ucinają16, angurią15, ciągany15, cyganią15, ganiący15, garnący15, anguryj14, ciągane14, ganiące14, garnące14, gracuje14, granicą14, inercją14, iryguje14, rucianą14, agencyj13, anergią13, gajeniu13, geranią13, gnaruje13, ingeruj13, negacyj13, niejarą13, raniący13, ruganej13, ugranej13, agencji12, egirynu12, gaceniu12, gnajcie12, grajcie12, gruncie12, junacie12, negacji12, nugacie12, raniące12, rugacie12, ucieraj12, ugracie12, anergij11, angurie11, cyganie11, cyjanie11, geranij11, granicy11, inercyj11, niejacy11, rajeniu11, ruciany11, ruganie11, ugranie11, garniec10, grancie10, granice10, gyneria10, inercja10, niejary10, ruciane10,

6 literowe słowa:

cynują16, gający16, garują16, jarugą16, negują16, rugają16, ugrają16, urągaj16, cerują15, ciągaj15, gające15, gnając15, gnącej15, gnijąc15, gracją15, grając15, ircują15, nicują15, uciąga15, aurigą14, cygaju14, ginący14, igrają14, iguaną14, jagnią14, rający14, ruganą14, ryjąca14, ryjące14, ugraną14, enacją13, eryguj13, ganiąc13, garnąc13, ginąca13, ginące13, gracuj13, iryguj13, jugery13, naciąg13, raciąg13, rające13, anurią12, arengą12, cygaje12, cygaru12, cyjanu12, cynuje12, gajeru12, garuje12, gnaruj12, gracyj12, granią12, jarugi12, jugera12, junacy12, reaguj12, rugnij12, ryciną12, uginaj12, uranią12, ancugi11, anuryj11, cariną11, cierną11, erynią11, gajcie11, gajery11, garncu11, giaury11, gracje11, gracji11, gurcie11, iguany11, ircuje11, juncie11, jurcie11, nicuje11, raniąc11, rugany11, ucinaj11, ugrany11, aryjce10, cenury10, cygani10, enacyj10, gajeni10, garncy10, garnij10, granej10, graniu10, guanie10, juanie10, jurnie10, nagiej10, nijacy10, rugane10, rugani10, rugnie10, ryjcie10, ugrane10, ugrani10, uranij10, agenci9, ajenci9, cenura9, egiryn9, enacji9, erynij9, gaceni9, garnce9, gnacie9, gracie9, granic9, nurcie9, rajcie9, raucie9, rucian9, uciera9, urynie9, anurie8, arengi8, cariny8, cenary8, cierny8, garnie8, granie8, rajeni8, raniej8, rycina8, uranie8, arnice7, cierna7, erynia7, narcie7, rancie7,

5 literowe słowa:

jungą15, ciągu14, gając14, uciąg14, uncją14, cyngą13, ganją13, genuą13, gnają13, gnący13, gniją13, grają13, guirą13, gunią13, jengą13, jurną13, rugną13, rujną13, ryjąc13, urąga13, urągi13, cajgu12, ciąga12, ciurą12, curią12, encją12, gacią12, ginąc12, gnąca12, gnące12, gracą12, nacją12, racją12, rając12, rajcą12, uryną12, curyj11, cygaj11, cynią11, cynuj11, ganią11, garną11, garuj11, graną11, greju11, greną11, jarug11, juger11, junga11, jungi11, neguj11, rangą11, rengą11, rugaj11, ruiną11, runią11, ryjcu11, ugnij11, ugraj11, uncyj11, ureną11, ancug10, cajgi10, cenią10, ceruj10, gaury10, genuy10, guany10, guary10, guiry10, igrcu10, ircuj10, jarcu10, jegry10, juany10, jucie10, jurny10, nacią10, nicuj10, niecą10, racią10, rujce10, rujny10, rynią10, uncja10, uncje10, uncji10, yargu10, ajeru9, areną9, ciury9, cygai9, cygan9, cygar9, cyjan9, cynga9, cyngi9, cynij9, encyj9, gajer9, ganje9, ganji9, genru9, genua9, genui9, giaur9, gnije9, gracy9, graje9, grecy9, greja9, gryce9, guari9, guira9, gunia9, gunie9, igraj9, igrcy9, iguan9, jagni9, jegra9, jenga9, jengi9, junie9, jurna9, jurne9, jurni9, nacyj9, nairą9, racyj9, rajcy9, ranią9, renju9, ringu9, rujna9, rujne9, rujni9, ryciu9, ryjca9, ryjce9, ryjec9, ugier9, ugina9, ugnie9, ajery8, aucie8, cenur8, ciura8, curia8, curie8, encja8, encji8, gacie8, garny8, genry8, girce8, grace8, grany8, greny8, igrca8, igrce8, jacie8, jarce8, nacje8, nacji8, nauce8, negry8, nucie8, nurca8, nurce8, racje8, racji8, rajce8, rucie8, ruiny8, rynij8, ucina8, unica8, urany8, urcie8, ureny8, uryna8, yargi8, areng7, arenu7, cynar7, cynia7, cynie7, ganie7, grane7, grani7, grena7, nagie7, negra7, rangi7, renga7, rengi7, ringa7, ruina7, runie7, rycia7, rycie7, rycin7, rynce7, urena7, urnie7, ancie6, areny6, carin6, cenar6, enaci6, nacie6, nairy6, racie6, rance6, rynia6, rynie6, ranie5,

4 literowe słowa:

jugą14, cygą12, cyją12, gają12, jagą12, jurą12, rugą12, rują12, ugną12, urąg12, ciąg11, gacą11, gnąc11, nucą11, nygą11, rygą11, ryją11, aurą10, cyną10, gaju10, garą10, geju10, giną10, girą10, igrą10, irgą10, jarą10, jeną10, jigu10, juga10, jugi10, jung10, nagą10, nają10, ragą10, rają10, reją10, runą10, unią10, urną10, cajg9, ceną9, cerą9, cuga9, cugi9, gayu9, gury9, juce9, juny9, jury9, nicą9, racą9, rygu9, ryju9, ryną9, ugry9, agiu8, aigu8, arią8, cyga8, cygi8, cyja8, cyje8, cyng8, ergu8, gaje8, gaur8, geja8, genu8, ginu8, gnaj8, gnij8, graj8, grej8, guan8, guar8, guir8, guni8, jacy8, jagi8, jang8, jaru8, jeng8, jeru8, jiga8, juan8, juna8, jura8, nerą8, ngui8, raju8, raną8, reju8, ruga8, rugi8, ruja8, ruje8, ugra8, ujai8, unij8, aryj7, aury7, ceru7, ciur7, cnej7, gaci7, ganc7, gany7, gary7, gaye7, geny7, giny7, giry7, grac7, igry7, jace7, jary7, jeny7, jery7, nuci7, nury7, nyga7, nygi7, runy7, ryga7, rygi7, ryja7, ryje7, ucie7, urny7, uryn7, yang7, yarg7, ajer6, arui6, cary6, ceny6, cery6, cyna6, egri6, erga6, ergi6, gani6, garn6, genr6, gier6, gira6, gnie6, grai6, gran6, grei6, gren6, igra6, inru6, irga6, jare6, jena6, jera6, nagi6, naje6, negr6, nicy6, niej6, njai6, nura6, racy6, ragi6, raje6, rang6, ranu6, reja6, reng6, renu6, ring6, ruin6, runa6, runi6, ryci6, unia6, unie6, uran6, urea6, uren6, urna6, acie5, arce5, cena5, ceni5, cera5, cnie5, enci5, ince5, naci5, nary5, nery5, nica5, nice5, race5, raci5, rany5, reny5, ryna5, aren4, arie4, arni4, inra4, nair4, nera4, rani4, rena4,

3 literowe słowa:

agą9, gną9, grą9, jug9, cną8, cug8, arą7, cyg7, erą7, gaj7, gej7, gnu7, gur7, jag7, jig7, jun7, jur7, nią7, rug7, ruj7, uje7, cru6, ecu6, gay6, gry6, nyg6, ryg6, ryj6, agi5, aur5, cny5, cyi5, cyn5, erg5, gai5, gan5, gar5, gen5, gie5, gin5, gir5, gna5, gra5, igr5, irg5, jar5, jen5, jer5, jin5, naj5, nur5, rag5, raj5, rej5, rui5, run5, urn5, ary4, car4, cen4, cer4, cie4, cna4, cne4, cni4, ery4, nic4, rac4, ryn4, yin4, air3, ani3, era3, inr3, nai3, nar3, ner3, nie3, rai3, ran3, rea3, rei3, ren3,

2 literowe słowa:

8, gu6, ag4, aj4, au4, ej4, ja4, je4, nu4, ce3, ci3, ny3, ar2, en2, er2, in2, na2, ni2, re2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIERUGAJĄCY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIERUGAJĄCY to

niegarujący

. Ilość liter które posiada: 11
Drugie najdłuższe słowo to

nierugający

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa NIERUGAJĄCY

Ze słowa NIERUGAJĄCY można ułożyć anagram (słowo o innym znaczeniu z tą samą ilością liter).
Ilość możliwych anagramów: 1.
Anagramy jakie można ułożyć ze słowa NIERUGAJĄCY:

niegarujący


Slowo z liter NIERUGAJĄCY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIERUGAJĄCY to

niegarujący

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nierugający

. wartość punktowa tego słowa to: 23

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty