Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIERUCHLIWOŚCIĄ

Z liter NIERUCHLIWOŚCIĄ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

nieruchliwością30,

14 literowe słowa:

nieruchliwości25,

13 literowe słowa:

uchroniliście24,

12 literowe słowa:

ruchliwością27, chruścielowi23, chroniliście21,

11 literowe słowa:

ruchliwości22, liścieniową21, nieciuchową21, nieliściową21, nieruchliwą21, uroniliście19, nieciuchowi17, nieruchliwi17,

10 literowe słowa:

chruścieli21, cielnością21, leciwością21, chruścinie20, leniwością20, cholernicą19, nieruchową19, nieścichli19, nuciliście19, ścierniową19, wiernością19, nieciulową18, nieulicową18, śnieciowcu18, uroiliście18, heroiniści17, nieirchową17, nieucichli17, nieurwiści17, ulrichicie17, leniuchowi16, roniliście16, uchronicie16, nieruchowi15, ścierniowi15, nieciulowi14, nieulicowi14, nieirchowi13,

9 literowe słowa:

chruściną23, lichością22, uścieloną21, celnością20, chruściel20, chruścili20, leciuchną20, chruścino19, chuścinie19, ściernicą19, ścierwicą19, wielością19, wścieloną19, cechownią17, chroniące17, ciociunią17, liścieniu17, niechciwą17, nieoślich17, owuliście17, uślinicie17, uwiliście17, wiechliną17, wielouści17, celownicą16, cielności16, leciuchni16, leciuchno16, leciwości16, nieurośli16, ruchliwce16, ścierniwu16, uświnicie16, uwierconą16, cierniści15, huncwocie15, leniwości15, nielicową15, noweliści15, oślinicie15, oświecili15, owiliście15, roiliście15, ruchliwie15, ruchowiec15, ściernico15, ścierwico15, uchronili15, wioliście15, chiolicie14, cholernic14, cierniową14, clinchowi14, ironiście14, nieircową14, nielirową14, niewrośli14, oświnicie14, ścierniwo14, wierności14, chinowiec13, chronicie13, ciociunie13, lichenowi13, niechciwi13, nieorlich13, niewolich13, uwiercili13, uwolnicie13, wiechlino13, nieowiciu12, oliwieniu12, liniowiec11, nielicowi11, cierniowi10, nieircowi10, nielirowi10,

8 literowe słowa:

chuściną22, chluście19, cieślicą19, chluśnie18, chruście18, chruścin18, chuścino18, ciuchową18, liściową18, lunchową18, nicością18, ruchliwą18, ścieloną18, śliniące18, świecąco18, chruśnie17, lechiści17, lichości17, ściernią17, świniące17, uchronią17, chlewnią16, cholerną16, chroniąc16, chwoście16, elohiści16, liściwiu16, niecichą16, nielichą16, owuliści16, ścichnie16, ścieliwu16, uiścicie16, celności15, cieliści15, cierlicą15, cieślico15, cwelichu15, liceiści15, niechorą15, nieulową15, ościeniu15, ścierniu15, śrucinie15, uświnili15, chinowcu14, choreuci14, cieciorą14, cieciową14, cieniści14, cierniąc14, ciuchowe14, ciuchowi14, liścieni14, liściowe14, liściowi14, liściwie14, lonicerą14, lunchowe14, lunchowi14, niechlui14, niewoląc14, oliwiące14, olśnicie14, renciści14, rościcie14, roślince14, ruchliwe14, ruchliwi14, ruchowce14, ścieliwo14, ścienili14, ściernic14, ścierwic14, ślinicie14, świecili14, świreniu14, uchowiec14, ucichnie14, wcieloną14, wiechciu14, wielości14, wieścili14, wiliście14, wioliści14, cerownią13, chewronu13, chinolce13, cieniową13, ireniści13, ironiści13, lichocie13, nierośli13, nierwąco13, niuchowi13, oświnili13, oweniści13, roślinie13, ściernio13, ścierniw13, ścierowi13, śliwinie13, świnicie13, wierconą13, wiorście13, cechowni12, chinowce12, chlewnio12, cholerni12, cholinie12, chronili12, cinchowi12, ciociuni12, liniowcu12, niecicho12, nielicho12, nielwich12, ulinicie12, urolicie12, wiechlin12, celownic11, cenurowi11, cielcowi11, cierlico11, echinowi11, nieulowi11, nieuwici11, niewiciu11, reichowi11, unerwili11, uronicie11, wiochnie11, ciceroni10, cieciowi10, ciernili10, liniowce10, linowiec10, ocienili10, oliwicie10, riolicie10, wiercili10, cieniowi9, nieowici9, oliwieni9, oliwinie9, wiolinie9, wirionie8,

7 literowe słowa:

ścichną19, uścielą19, ścieląc18, śruciną18, uślinią18, chruści17, chuście17, chuścin17, ilością17, lśniące17, lśniąco17, śliniąc17, świecąc17, ucichną17, uciechą17, uświnią17, wścielą17, cieśnią16, nieoślą16, oślinią16, oświecą16, rośliną16, ruccolą16, ruchową16, ścichli16, ścienią16, ścierną16, ślinową16, śliwiną16, śniecią16, świniąc16, wichurą16, wieścią16, cechową15, chlewną15, cholerą15, cholewą15, choliną15, ciulową15, cruście15, huernią15, lucerną15, oświnią15, rechocą15, świreną15, uiścili15, ulicową15, uścieli15, celnicą14, chinową14, chronią14, cielicą14, cieślic14, clinchu14, hecowną14, horście14, irchową14, liściec14, ścierwu14, śrucino14, świnich14, ucichli14, uciśnie14, unieśli14, uniście14, unoście14, urwiści14, uwiercą14, uwolnią14, uwrocią14, wiochną14, chceniu13, chinolu13, cieniąc13, ciociną13, cuchnie13, cuchowi13, cweloną13, helowcu13, heroiną13, iniurią13, iścicie13, leniuch13, lichenu13, liściwi13, lśnicie13, nicości13, nieuową13, oleiści13, oliwiąc13, rolnicą13, rościli13, ścieliw13, śliwiec13, świrniu13, uchowce13, uciecho13, unerwią13, urośnie13, wiercąc13, wścieli13, cewioną12, chcieli12, chwilce12, ciernią12, clinche12, cwelich12, helionu12, lechici12, liniową12, nerwicą12, nielwią12, nieorlą12, nieośli12, niewolą12, ocienią12, ocucili12, orceiną12, ościeni12, oślinie12, oświeci12, owiście12, roniące12, ruccole12, ruccoli12, ruchowe12, ruchowi12, ścierni12, ścierwo12, ślinowe12, ślinowi12, śliwino12, śniocie12, świnili12, uchroni12, wciśnie12, wichuro12, wierchu12, winiące12, wionące12, wnieśli12, wnoście12, wolierą12, wroście12, cechowi11, chciwie11, chinole11, chinoli11, chlewni11, choince11, chwieli11, cichnie11, ciulowe11, ciulowi11, cochnie11, councie11, huernii11, huernio11, huronie11, leniwcu11, lichwie11, linowcu11, lorencu11, lucerno11, lunicie11, nieluci11, nucicie11, ocleniu11, ocuceni11, świreni11, świreno11, świrnie11, ulicowe11, ulicowi11, wiechci11, wiośnie11, wolucie11, wrośnie11, celnico10, chewron10, chinowe10, chinowi10, choinie10, cielico10, cierlic10, cierniu10, ciwunie10, hecowni10, hercowi10, irchowe10, irchowi10, nurcowi10, oclicie10, oliwinu10, orleniu10, rulonie10, uroicie10, uronili10, uwierci10, uwrocie10, wiochen10, wiolinu10, woleniu10, wronich10, ciecior9, cienili9, ciocine9, ciocini9, clownie9, henrowi9, iniurie9, iniurio9, linowce9, lonicer9, niecili9, nielici9, nieuowi9, ocenili9, oliwcie9, onerwiu9, rolnice9, wirionu9, wolicie9, cerowni8, crownie8, inwicie8, leniowi8, liniowe8, liniowi8, nerwico8, nielwio8, nieorli8, niewici8, niewoli8, oliwnie8, rielowi8, ronicie8, wicinie8, winicie8, wolinie8, wonieli8, wroniec8,

6 literowe słowa:

luśnią17, chucią16, cieślą16, cuchną16, lśniąc16, ościcą16, oślicą16, ścielą16, olśnią15, ośliną15, ścierą15, ślinią15, śniące15, świecą15, chciwą14, chwilą14, cichną14, cochną14, cuconą14, lichią14, lichwą14, liściu14, nucące14, oślich14, rechcą14, śliwcu14, świnią14, uściel14, wiśnią14, celicą13, chewrą13, choiną13, choreą13, chreią13, cieląc13, cweląc13, echową13, helową13, hoście13, ichnią13, luśnie13, luśnio13, rocheą13, ścieru13, śrucie13, śrucin13, ulewną13, ulinią13, uniści13, urośli13, uślini13, wiącho13, wiechą13, wiochą13, celową12, ceniąc12, cewiąc12, chlewu12, chloru12, chucie12, cielną12, cieśli12, cieślo12, cinchu12, ciocią12, ciośle12, ciście12, cliwią12, hernią12, hienią12, horneą12, ilości12, iścili12, leciwą12, leniąc12, lewicą12, licową12, liście12, lunche12, niecąc12, ocielą12, oleicą12, orlicą12, ościce12, oślice12, runową12, ścieli12, ścince12, ślince12, śliwce12, uchole12, ucholi12, uciech12, urnową12, uronią12, uświni12, wcielą12, wolące12, wściec12, wściel12, cenową11, cerową11, cichli11, cielcu11, cienią11, cierną11, cieśni11, ciśnie11, clinch11, cucili11, echinu11, hulnie11, hurcie11, ichoru11, ircową11, leniwą11, linową11, lirową11, niecoś11, nieśli11, nilową11, noście11, nowelą11, ocenią11, oleiną11, oliwią11, oliwną11, olśnie11, oślini11, owiści11, reichu11, reiści11, roniąc11, roście11, roślin11, ruccol11, ścieni11, ściero11, ścierw11, ślinie11, śliwie11, śliwin11, śnicie11, śnieci11, świcie11, świeci11, świeco11, śwince11, wcierą11, wichru11, wichur11, wiciną11, wiechu11, wiercą11, wieści11, winiąc11, wionąc11, wiośle11, wiście11, woliną11, wrośli11, celonu10, ceorlu10, chciwe10, chciwi10, chinol10, choler10, cholew10, cholin10, chwile10, chwili10, chwilo10, ciceru10, cieciu10, cinche10, ciociu10, cleniu10, cuceni10, cucone10, heloci10, ironią10, leucon10, lichen10, lichie10, lichii10, lichio10, lichwo10, lucern10, nucili10, onucce10, orlich10, oświni10, rośnie10, świnie10, świnio10, świren10, świrni10, ucince10, ulocie10, wierną10, wiśnie10, wiśnio10, wolich10, wronią10, celico9, celnic9, cercli9, chewro9, chinie9, chonie9, chorei9, chowie9, chreio9, chroni9, cielic9, cieniu9, ciwuni9, clicie9, colcie9, crownu9, echowi9, helion9, helowi9, hicior9, ichnie9, lurowi9, nerolu9, nulowi9, nurcie9, owiciu9, rochei9, ulewni9, unicie9, uroili9, uwicie9, uwolni9, uwroci9, welinu9, welonu9, wicher9, wiecho9, wierch9, celowi8, cenili8, ceorli8, cewili8, cicero8, cielni8, ciocie8, ciocin8, cliwie8, cliwii8, cliwio8, clowni8, cnocie8, hernii8, hernio8, heroin8, hornei8, ilocie8, leciwi8, lewici8, lewico8, licowe8, licowi8, lionce8, loncie8, lorenc8, nurowi8, ocieli8, ocleni8, oliwce8, orlice8, rolnic8, ruinie8, runowe8, runowi8, unerwi8, urnowe8, urnowi8, uwinie8, wcieli8, wcince8, wlocie8, wolcie8, cenowi7, cerowi7, cierni7, ircowe7, ircowi7, leniwi7, leniwo7, linowe7, linowi7, lirowe7, lirowi7, neroli7, nerwic7, nielwi7, niewol7, nilowe7, nilowi7, noweli7, ocieni7, oliwie7, oliwin7, oliwne7, oliwni7, orcein7, orleni7, owicie7, owieli7, roicie7, roncie7, ronili7, wciero7, wicino7, wierci7, wincie7, winiec7, winili7, wiolin7, wnorce7, wolier7, wronce7, ironie6, ironii6, iwinie6, onerwi6, owinie6, renowi6, wierni6, wionie6, wirion6, wronie6,

5 literowe słowa:

lochą13, ocucą13, olchą13, chorą12, ochrą12, cloną11, lichu11, lunch11, oślic11, ściec11, chowu10, hercu10, hucie10, niuch10, rolną10, rośli10, ścier10, śliwo10, chile9, chili9, chwil9, ciule9, ciuli9, hunie9, liche9, licho9, lichw9, lucie9, lurce9, lwich9, nulce9, ocuci9, uciec9, uleci9, ulice9, wilcu9, wolcu9, cenur8, chino8, chnie8, choin8, chrei8, ciuro8, curie8, curii8, curio8, echin8, hecni8, hicie8, hilei8, ichni8, ichor8, inule8, inuli8, inulo8, ircho8, leniu8, lunie8, niech8, nucie8, nurce8, oucie8, reich8, rielu8, rucie8, ulewo8, ulini8, ulowe8, ulowi8, unici8, urcie8, uwici8, uwole8, uwoli8, wichr8, wiciu8, wiech8, wioch8, celni7, cieli7, cioci7, cleni7, clown7, cweli7, cwelo7, hewro7, hieni7, hieno7, howei7, iloci7, ironu7, leico7, lewic7, licie7, lince7, lirce7, lnice7, lnico7, locie7, lwice7, lwico7, nerwu7, nowiu7, occie7, oceli7, ociec7, ociel7, oleic7, orlic7, owlec7, ruino7, runie7, unerw7, urnie7, uroni7, wciec7, wciel7, wilce7, wilec7, wleci7, wolce7, wolec7, wunie7, cieni6, crown6, enoli6, ilowi6, leiwo6, linie6, linio6, lnowi6, nicie6, nieci6, nieco6, nocie6, nowel6, oceni6, olein6, oliwi6, orcie6, owici6, owiec6, owili6, rieli6, rocie6, roili6, rolni6, welon6, wicie6, wicin6, wilio6, wiole6, wioli6, wolin6, wolne6, wolni6, iwino5, nowie5, rewio5, rowie5, wonie5, wrone5, wroni5,


Najdłuższe wyrazy z liter NIERUCHLIWOŚCIĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIERUCHLIWOŚCIĄ to

nieruchliwością

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

nieruchliwości

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa NIERUCHLIWOŚCIĄ

Ze słowa NIERUCHLIWOŚCIĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIERUCHLIWOŚCIĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIERUCHLIWOŚCIĄ to

nieruchliwością

. 30 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

ruchliwością

. wartość punktowa tego słowa to: 27


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty