Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIERUCHAWOŚCIĄ

Z liter NIERUCHAWOŚCIĄ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

nieruchawością28,

13 literowe słowa:

nieruchawości23,

12 literowe słowa:

wiernościach20,

11 literowe słowa:

nieciuchową21, ścierniwach19, nieciuchowa17, nieracicową17,

10 literowe słowa:

chruścianą24, chruściane20, chruściani20, chruścinie20, nieruchawą19, nieruchową19, ścierniową19, wiernością19, niecharcią18, niecichawą18, ościeniach18, ścierniach18, śnieciowcu18, nieirchową17, oświecaniu17, świreniach17, cechowaniu16, ochwaceniu16, ścianowiec16, śnieciowca16, uchronicie16, narowiście15, nieruchawi15, nieruchawo15, nieruchowa15, nieruchowi15, ścierniowa15, cerowniach14, niecharcio14, nieirchowa13,

9 literowe słowa:

chruściną23, chruścina19, chruścino19, chuścinie19, cwanością19, ścichaniu19, ściernicą19, ścierwicą19, śrucinach19, oświecaną18, cechowaną17, cechownią17, chroniąca17, chroniące17, cieśniach17, cwaniochą17, niechciwą17, ścianowcu17, ścichanie17, ścierwach17, śnieciach17, wieściach17, wieśniarą17, ścieraniu16, ścierniwu16, świrenach16, świrniach16, uwierconą16, chwaceniu15, cierniąca15, hawiernią15, huncwocie15, nieuchaci15, niuchacie15, racuchowi15, ruchowiec15, ścianowce15, ściernica15, ściernico15, ścierwica15, ścierwico15, uchowacie15, ucichanie15, uwrociach15, cewiarnią14, cierniową14, hecowaniu14, nachurowi14, narowiące14, narowiści14, nieircową14, oświecani14, rościanie14, ścierniwa14, ścierniwo14, świniarce14, uchowanie14, wierności14, wroniaści14, archoncie13, cechowani13, cechownia13, chinowiec13, chowaniec13, chronicie13, cierniach13, courancie13, cwaniurce13, nerwicach13, niecharci13, niechciwa13, ochwaceni13, orceinach13, wieśniaro13, cerowaniu12, hienowaci12, ircowaniu12, ocieraniu12, onerwiach12, uranowiec12, uwiercona12, wcieraniu12, wirionach12, hawiernio11, cewiarnio10, cierniowa10, ircowanie10, narowicie10, nieircowa10,

8 literowe słowa:

chuściną22, chruście18, chruścin18, chuścina18, chuścino18, ciuchową18, nicością18, świecąca18, świecąco18, chruśnie17, narością17, ścianową17, ścieraną17, ściernią17, świniąca17, świniące17, uchowaną17, uchronią17, waśniące17, wąchaniu17, chroniąc16, chwaconą16, chwaście16, chwoście16, niecichą16, ścichano16, ścichnie16, ścierach16, świecach16, wąchacie16, anorchią15, cwaniurą15, niechorą15, ościeniu15, rościanu15, ścierniu15, śrucinie15, świniach15, ucieraną15, wąchanie15, wiśniach15, cenurach14, chinowcu14, choreuci14, cieciorą14, cieciową14, cieniąca14, cierniąc14, ciuchowa14, ciuchowe14, ciuchowi14, ciwunach14, cochaniu14, cwaności14, racicową14, renciści14, rościcie14, ruchacie14, ruchawce14, ruchowca14, ruchowce14, ściernic14, ścierwic14, ścinacie14, świreniu14, uchowiec14, uchwacie14, ucichano14, ucichnie14, uwiciach14, wiechciu14, wiercąca14, awicenią13, cerowaną13, cerownią13, chewronu13, chiwianu13, chowaniu13, chwianiu13, cieniową13, naroście13, narowiąc13, nawiercą13, nierwąca13, nierwąco13, niewrąca13, niuchowi13, ocieraną13, ościenia13, oświacie13, oweniści13, ruchanie13, ścianowe13, ścianowi13, ścierani13, ścierano13, ściernia13, ściernio13, ścierniw13, ścierowi13, świecian13, uchowane13, uchowani13, waśnicie13, wcieraną13, wierconą13, wiorście13, archonci12, cechowni12, chinowca12, chinowce12, chowacie12, chowance12, chwaceni12, chwacone12, ciachnie12, cieniach12, cinchowi12, cochanie12, crownach12, cwanioch12, ionicach12, niecicha12, niecicho12, niewiarą12, ochwacie12, ocucanie12, ocucenia12, owiciach12, ruciance12, świrenia12, ucinacie12, wcierach12, wicinach12, wiechcia12, wieśniar12, anorchie11, anorchii11, cenurowi11, chanowie11, chowanie11, chwianie11, cwaniuro11, echinowi11, honiarce11, ironiach11, niechora11, nurowaci11, ochranie11, reichowi11, rucianie11, ucierani11, ucierano11, uranowce11, uronicie11, wiochnie11, cicerona10, ciceroni10, cieciora10, cieciowa10, hawierni10, niciarce10, racicowe10, racicowi10, uwierano10, wcinacie10, awicenio9, awionice9, cenarowi9, cerowani9, cerownia9, cewiarni9, cieniowa9, naroicie9, nawierci9, nawrocie9, niewarci9, ocierani9, ociernia9, wcierani9, wcierano9, wiercona9, niewiaro8,

7 literowe słowa:

ścichną19, śruciną18, chruści17, chuście17, chuścin17, świecąc17, ucichną17, uciechą17, uświnią17, cieśnią16, hauście16, oświecą16, ruchaną16, ruchową16, ścienią16, ścierną16, śniecią16, świniąc16, waśniąc16, wichurą16, wieścią16, cechową15, charcią15, chcianą15, ciachną15, cichawą15, cochaną15, cruście15, huernią15, noścach15, ochwacą15, ocucaną15, ościach15, oświnią15, rachicą15, rechocą15, śnicach15, świreną15, chanową14, chinową14, chowaną14, chronią14, chwianą14, hecowną14, horście14, irchową14, ochraną14, rucianą14, ścierwu14, śrucina14, śrucino14, świnich14, świrach14, uciśnie14, uniście14, unoście14, urwiści14, uwiercą14, uwrocią14, wachnią14, wąchane14, wąchani14, wąchano14, wiochną14, cariocą13, ceniąca13, cewiąca13, chceniu13, cieniąc13, ciociną13, ciurach13, cuchnie13, cuchowi13, curiach13, heroiną13, nicości13, niecąca13, nieuową13, nurcach13, onucach13, ściance13, świrniu13, uchowca13, uchowce13, uciecha13, uciecho13, unerwią13, unicach13, uranową13, urośnie13, wiercąc13, cewioną12, ciernią12, eruwach12, naciową12, narości12, nerwicą12, ocienią12, orceiną12, ościeni12, oświeca12, oświeci12, owiście12, raniące12, raniąco12, roniąca12, roniące12, rościan12, ruchane12, ruchani12, ruchano12, ruchowa12, ruchowe12, ruchowi12, ruinach12, runiach12, ścianie12, ścienia12, ścierna12, ścierni12, ścierwa12, ścierwo12, śniacie12, śniocie12, uchroni12, urenach12, wciśnie12, wichura12, wichuro12, wierchu12, winiąca12, winiące12, wionąca12, wionące12, wnoście12, wroście12, arenową11, cechowa11, cechowi11, chancie11, charcie11, charcio11, chcenia11, chciane11, chciani11, chciano11, chciwie11, chicano11, choince11, chwacie11, cichawe11, cichawi11, cichnie11, cochane11, cochani11, cochnie11, councie11, cucenia11, huanowi11, huernia11, huernii11, huernio11, huronie11, narowią11, niciach11, nochaci11, nucicie11, ocenach11, ochwaci11, ocucane11, ocucani11, ocuceni11, rachice11, rachico11, śwarnie11, świrena11, świreni11, świreno11, świrnia11, świrnie11, wachcie11, wcirach11, wiciach11, wiecach11, wiechci11, wiośnie11, wrośnie11, chanowe10, chanowi10, chewron10, chinowa10, chinowe10, chinowi10, chiwian10, choinie10, chowane10, chowani10, chwiane10, chwiani10, chwiano10, cierniu10, ciwunie10, cwaniur10, harcowi10, hecowna10, hecowni10, hercowi10, hiciora10, irchowa10, irchowe10, irchowi10, ironach10, iwinach10, nawiciu10, nerwach10, noriach10, nowiach10, nurcowi10, owerach10, rewiach10, ruciane10, ruciani10, uroicie10, uwierci10, uwrocia10, uwrocie10, wachnie10, wachnio10, wiochen10, wiochna10, woniach10, wronach10, wronich10, carioce9, ciecior9, ciocina9, ciocine9, hanower9, henrowi9, heroina9, nieuowa9, nieuowi9, onerwiu9, owianiu9, unerwia9, uranowe9, uranowi9, urwanie9, wirionu9, woraniu9, arnocie8, carinie8, carowie8, cerowni8, cewiona8, ciernia8, crownie8, naciowe8, naciowi8, nawicie8, nerwica8, nerwico8, ocienia8, orancie8, orceina8, ornacie8, ranicie8, ronicie8, rwaniec8, wroniec8, arenowi7, arionie7, narowie7, niewiar7, onerwia7, owianie7, wiriona7, woranie7,

6 literowe słowa:

chucią16, cuchną16, ościcą16, ścianą15, ścierą15, śniąca15, śniące15, świecą15, waścią15, chciwą14, chwacą14, cichną14, cochną14, cuconą14, nucąca14, nucące14, oścach14, rechcą14, ścicha14, śwarną14, świnią14, waśnią14, wiśnią14, achirą13, chewrą13, choiną13, choreą13, chreią13, echową13, haście13, hoście13, ichnią13, rocheą13, ścieru13, śrucie13, śrucin13, uniści13, wiącha13, wiącho13, wiechą13, wiochą13, anurią12, ceniąc12, cewiąc12, chucie12, ciachu12, cinchu12, ciocią12, ciście12, ciucha12, coachu12, hernią12, hienią12, horneą12, niecąc12, ościca12, ościce12, racicą12, racuch12, runową12, ścince12, uchaci12, ucicha12, uciech12, uranią12, urnową12, uronią12, urwaną12, uświni12, wiharą12, wściec12, cariną11, carową11, cenową11, cerową11, ciaśni11, cienią11, cierną11, cieśni11, ciśnie11, echinu11, hurcie11, ichoru11, ircową11, nachur11, naście11, niecoś11, niucha11, noście11, nurach11, ocenią11, owiści11, ranchu11, raniąc11, reichu11, reiści11, roniąc11, roście11, runach11, ściano11, ścieni11, ściera11, ściero11, ścierw11, śnicie11, śnieci11, świcie11, świeca11, świeci11, świeco11, śwince11, uchowa11, uniach11, urnach11, waście11, wcierą11, wichru11, wichur11, wiciną11, wiechu11, wiercą11, wieści11, winiąc11, wionąc11, wiście11, wunach11, aronią10, cenach10, cerach10, cewach10, chacie10, charci10, chciwa10, chciwe10, chciwi10, chwaci10, ciacho10, ciceru10, cieciu10, cincha10, cinche10, ciociu10, coache10, cuceni10, cucona10, cucone10, huanie10, ironią10, nicach10, nocach10, onucce10, oświni10, owcach10, owianą10, rachic10, ranową10, rośnie10, śwarne10, śwarni10, świnia10, świnie10, świnio10, świren10, świrni10, ucince10, waśnie10, wicach10, wierną10, wiśnia10, wiśnie10, wiśnio10, woraną10, wronią10, achiro9, achnie9, cenura9, chanie9, chewra9, chewro9, chinie9, choina9, chonie9, chorea9, chorei9, chowie9, chreia9, chreio9, chroni9, cieniu9, ciwuna9, ciwuni9, crownu9, echowa9, echowi9, eonach9, harcie9, hiacie9, hicior9, ichnia9, ichnie9, iniach9, inrach9, nerach9, niwach9, norach9, nurcie9, oceanu9, ochran9, owiciu9, rancho9, raucie9, renach9, rewach9, rochea9, rochei9, rowach9, rucian9, uciera9, unicie9, uwicia9, uwicie9, uwroci9, wachni9, wenach9, wicher9, wiecha9, wiecho9, wierch9, winach9, wiocha9, wirach9, wonach9, worach9, anurie8, anurii8, anurio8, cancie8, carioc8, ciarce8, cicera8, cicero8, ciecia8, ciocia8, ciocie8, ciocin8, cnocie8, hanowi8, hernia8, hernii8, hernio8, heroin8, hienia8, hornea8, hornei8, inwaru8, naciec8, narowu8, nurowi8, oraniu8, racice8, racico8, ruinie8, runowa8, runowe8, runowi8, rwaniu8, unerwi8, uranie8, uranii8, uranio8, urnowa8, urnowe8, urnowi8, urwane8, urwani8, urwano8, uwiera8, uwinie8, wahnie8, wcince8, wianiu8, wiharo8, aorcie7, aowiec7, arnice7, carino7, carowe7, carowi7, cenowa7, cenowi7, cerowa7, cerowi7, cienia7, cierna7, cierni7, cwanie7, ionica7, ircowa7, ircowe7, ircowi7, narcie7, nawici7, nerwic7, ocenia7, ocieni7, ociera7, orance7, oranci7, orcein7, owicia7, owicie7, raicie7, rancie7, roicie7, roncie7, wancie7, warcie7, wciera7, wciero7, wiacie7, wicina7, wicino7, wierci7, wincie7, winiec7, wnorce7, wronce7, aronie6, aronii6, ironia6, ironie6, iwanie6, narowi6, narwie6, newari6, onerwi6, oranie6, owiane6, owiani6, owinie6, ranowe6, ranowi6, renowi6, rwanie6, warnie6, wianie6, wierna6, wierni6, wionie6, wirion6, worane6, worani6, wronia6, wronie6,

5 literowe słowa:

unieś11, uśnie11, hercu10, hucie10, niuch10, ścier10, śnice10, waści10, huari9, hunie9, achir8, arche8, archi8, aucie8, cenur8, chera8, china8, chnie8, chowa8, chrei8, ciura8, curia8, curie8, echin8, erach8, hacie8, harce8, hecna8, hecni8, herca8, ircha8, nauce8, niech8, nucie8, nurca8, nurce8, ranch8, reich8, rucie8, ucina8, unica8, urcie8, wacho8, arenu7, hanie7, henra7, hiena7, ruina7, runie7, urena7, urnie7, ancie6, carin6, cenar6, enaci6, nacie6, racie6, rance6, ranie5,


Najdłuższe wyrazy z liter NIERUCHAWOŚCIĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIERUCHAWOŚCIĄ to

nieruchawością

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

nieruchawości

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIERUCHAWOŚCIĄ

Ze słowa NIERUCHAWOŚCIĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIERUCHAWOŚCIĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIERUCHAWOŚCIĄ to

nieruchawością

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

chruścianą

. wartość punktowa tego słowa to: 24


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty