Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIERUCHAJĄCEJ

Z liter NIERUCHAJĄCEJ można ułożyć aż 726 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

nieharcującej27, nierachującej27, nieruchającej27,

12 literowe słowa:

niehajcujące26, nieharującej25, nieharcujące24, nierachujące24, nierajcujące24, nieruchające24,

11 literowe słowa:

niuchającej25, niehecująca23, ucierającej23, nieharujące22, niejarujące22, niecerująca21,

10 literowe słowa:

harcującej24, rachującej24, ruchającej24, niuchające22, ucinającej22, hajcujecie20, ucierające20, nierającej19, harcujecie18, rachujecie18, rajcujecie18, rejencjach18,

9 literowe słowa:

hajcujące23, hecującej23, harującej22, cerującej21, harcujące21, ircującej21, nacechują21, nicującej21, niuchając21, rachujące21, rajcujące21, ruchające21, hajcujcie19, ucierając19, ucinające19, ujechanej18, echinaceą17, harcujcie17, nacechuje17, rachujcie17, rajcujcie17, ruchajcie17, harujecie16, jarujecie16, nierające16, ujechanie16, inercjach15, ucieranej14,

8 literowe słowa:

hajcując22, harcując20, hecująca20, hecujące20, rachując20, rajcując20, ruchając20, ucichają20, harujące19, jarujące19, niuchają19, rujnacją19, ujechaną19, cerująca18, cerujące18, ircująca18, ircujące18, nicująca18, nicujące18, nujcjach18, ucinając18, rejencją17, ruinacją17, ucierają17, ceniącej16, hecujcie16, nacechuj16, niecącej16, harujcie15, jarujcie15, jechaniu15, raniącej15, ruchanej15, rujnacje15, rujnacji15, ucieraną15, ujechane15, ujechani15, cenurach14, cerujcie14, charciej14, chcianej14, ruchacie14, ujajenie14, jechanie13, rejencja13, rejencji13, ruchanie13, rucianej13, ruinacje13, niejarej12, ruciance12, ucierane11,

7 literowe słowa:

hajcują20, cechują19, hecując19, chujnią18, harcują18, harując18, jarując18, rachują18, rajcują18, ruchają18, cerując17, ircując17, nicując17, nucącej17, ucichną17, uciechą17, ajencją16, hajcuje16, rającej16, ruchaną16, ucinają16, cechuje15, charcią15, chcianą15, ciachną15, cuchnij15, huernią15, juchcie15, rachicą15, ucichaj15, uncjach15, chujnia14, chujnie14, harcuje14, inercją14, niuchaj14, rachuje14, rajcuje14, rucianą14, ujajcie14, ceniąca13, ceniące13, chceniu13, ciurach13, cuchnie13, curiach13, encjach13, huernij13, jachcie13, jurniej13, niecąca13, niecące13, niejarą13, nurcach13, uciecha13, ujajeni13, unicach13, ajencje12, ajencji12, huercie12, jenajce12, junacie12, niechaj12, raniące12, ruchane12, ruchani12, ruinach12, runiach12, ucieraj12, urenach12, chancie11, charcie11, chcenia11, chcenie11, chciane11, cucenia11, cucenie11, huernia11, huernie11, nicejce11, rachice11, rajeniu11, ajencie10, ciernej10, inercja10, inercje10, jarence10, najecie10, rejenci10, ruciane10, ceracie9, niejare9, rajenie9,

6 literowe słowa:

hecują17, nujcją17, chucią16, cuchną16, harują16, jarują16, cerują15, chreją15, hajcuj15, ircują15, nicują15, cechuj14, cichną14, nucąca14, nucące14, rechcą14, achirą13, chreią13, chujni13, enacją13, harcuj13, hecuje13, junach13, jurach13, nujcja13, nujcje13, nujcji13, rachuj13, rające13, rajchu13, rajcuj13, ruchaj13, rujach13, anurią12, ceniąc12, chciej12, chucie12, ciachu12, cichej12, cinchu12, ciucha12, haruje12, hernią12, jaruje12, jurnej12, niecąc12, racicą12, racuch12, rujnej12, uchaci12, ucicha12, uciech12, uranią12, achnij11, cariną11, ceruje11, chreja11, chreje11, cierną11, echinu11, hecnej11, hejcie11, hurcie11, ircuje11, jenach11, jerach11, juncie11, jurcie11, nachur11, nicuje11, niucha11, nurach11, ranchu11, raniąc11, reichu11, rejach11, runach11, ucinaj11, ujecie11, uniach11, urnach11, cenach10, cerach10, chacie10, charci10, ciceru10, cincha10, cinche10, cuceni10, hernij10, huanie10, juanie10, jurnie10, nicach10, rachic10, rechce10, ucince10, uranij10, achnie9, ajenci9, cenura9, chanie9, chreia9, chreie9, enacje9, enacji9, harcie9, hecnie9, inrach9, jeniec9, nerach9, nurcie9, rajcie9, raucie9, renach9, rucian9, uciera9, anurie8, cancie8, cencie8, cercie8, ciarce8, cicera8, hernia8, hernie8, naciec8, niecce8, racice8, rajeni8, raniej8, uranie8, urenie8, arnice7, cierna7, cierne7, enacie7, narcie7, rancie7, rencie7, arenie6,

5 literowe słowa:

juchą16, cuchą15, ujają15, uncją14, cechą13, cichą13, jurną13, njają13, nucąc13, rujną13, achną12, charą12, cherą12, chiną12, chuja12, chuje12, ciurą12, curią12, encją12, hajcu12, hecną12, hecuj12, irchą12, jajcu12, jucha12, nacją12, racją12, rając12, rajcą12, cancą11, cechu11, chuci11, cichu11, ciuch11, cucha11, haruj11, hieną11, jaruj11, ruiną11, runią11, ureną11, cenią10, ceruj10, chanu10, chrej10, hajce10, harcu10, hercu10, hucie10, ircuj10, jajec10, jarcu10, jucie10, nacią10, nicuj10, niecą10, niuch10, racią10, rajch10, rucha10, rujce10, uncja10, uncje10, uncji10, ajeru9, areną9, cache9, cecha9, ciach9, cicha9, ciche9, cinch9, huari9, hunie9, jarej9, jinja9, junie9, jurna9, jurne9, jurni9, nairą9, njaje9, ranią9, renju9, rujna9, rujne9, rujni9, uciec9, achir8, arche8, archi8, aucie8, cenur8, chera8, china8, chnie8, chrei8, ciura8, curia8, curie8, echin8, encja8, encje8, encji8, erach8, hacie8, harce8, hecna8, hecne8, hecni8, herca8, herce8, ircha8, jacie8, jarce8, jecie8, nacje8, nacji8, nauce8, niech8, nucie8, nurca8, nurce8, racje8, racji8, rajce8, ranch8, reich8, rejce8, rucie8, ucina8, unica8, urcie8, arenu7, cance7, cerce7, circa7, hanie7, henra7, hiena7, jenie7, racic7, ruina7, runie7, urena7, urnie7, ancie6, arece6, carin6, cenar6, cenie6, enaci6, encie6, nacie6, necie6, nerce6, racie6, rance6, recie6, ranie5, renie5,

4 literowe słowa:

uchą13, chcą12, cucą12, huną12, jurą12, rują12, chną11, chuj11, hecą11, juch11, nucą11, aurą10, cuch10, haju10, herą10, huja10, huje10, jaju10, jarą10, jeną10, nają10, rają10, reją10, runą10, ujaj10, unią10, urną10, ceną9, cerą9, echu9, hajc9, juce9, nicą9, racą9, ruch9, ucha9, arią8, cech8, chce8, cuci8, erhu8, haje8, hanu8, heja8, huan8, huna8, hura8, jaje8, jaru8, jeja8, jeru8, juan8, juna8, jura8, nerą8, njaj8, raju8, raną8, reju8, ruja8, ruje8, ujai8, unij8, anch7, ceru7, chan7, char7, chen7, cher7, chin7, chna7, ciur7, cnej7, echa7, eche7, harc7, heca7, hece7, herc7, irch7, jace7, nich7, nuci7, ucie7, ajer6, arui6, canc6, ciec6, henr6, hera6, hien6, inru6, jare6, jena6, jera6, naje6, niej6, njai6, nura6, raje6, ranu6, reja6, reje6, renu6, rhea6, ruin6, runa6, runi6, unia6, unie6, uran6, urea6, uren6, urna6, acie5, arce5, cena5, ceni5, cera5, cnie5, ecie5, enci5, erce5, ince5, naci5, nica5, nice5, race5, raci5, aren4, arie4, arni4, inra4, nair4, nera4, rani4, rena4,

3 literowe słowa:

huj9, chu8, cną8, uch8, arą7, erą7, haj7, hau7, hej7, hun7, jaj7, jej7, jun7, jur7, nią7, ruj7, uha7, uje7, ach6, cha6, che6, chi6, cru6, ech6, ecu6, hec6, ich6, aur5, ehe5, han5, hen5, her5, jar5, jen5, jer5, jin5, naj5, nur5, raj5, rej5, rui5, run5, urn5, car4, cen4, cer4, cie4, cna4, cne4, cni4, nic4, rac4, air3, ani3, era3, inr3, nai3, nar3, ner3, nie3, rai3, ran3, rea3, rei3, ren3,

2 literowe słowa:

8, hu6, aj4, au4, eh4, ej4, ha4, he4, hi4, ja4, je4, nu4, ce3, ci3, ar2, ee2, en2, er2, in2, na2, ni2, re2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIERUCHAJĄCEJ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIERUCHAJĄCEJ to

nieharcującej

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

nierachującej

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIERUCHAJĄCEJ

Ze słowa NIERUCHAJĄCEJ można ułożyć anagram (słowo o innym znaczeniu z tą samą ilością liter).
Ilość możliwych anagramów: 2.
Anagramy jakie można ułożyć ze słowa NIERUCHAJĄCEJ:

nieharcującej

,

nierachującej


Slowo z liter NIERUCHAJĄCEJ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIERUCHAJĄCEJ to

nieharcującej

. 27 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nierachującej

. wartość punktowa tego słowa to: 27

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty