Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIERUCHAJĄCEGO

Z liter NIERUCHAJĄCEGO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

nieharcującego28, nierachującego28, nieruchającego28,

13 literowe słowa:

niegruchające27, niegruchająco27, niehurgocącej27, nieharującego26,

12 literowe słowa:

niuchającego26, niechorująca24, niechorujące24, niegracujące24, nieharcujące24, niehurgocąca24, niehurgocące24, nierachujące24, nieruchające24, ucierającego24, nachorujecie20,

11 literowe słowa:

harcującego25, rachującego25, ruchającego25, niehecująca23, ucinającego23, niegarujące22, nieharujące22, nierugające22, niecerująca21, niegorejąca20, nierającego20, nachorujcie19,

10 literowe słowa:

gruchające24, gruchająco24, hecującego24, hurgocącej24, harującego23, cerującego22, ircującego22, nicującego22, niuchające22, generująca21, ignorująca21, ignorujące21, ingerująca21, ingerujące21, chroniącej20, ciceronują20, gruchajcie20, niegacącej20, ucierające20, niegorącej19, niegrające19, ujechanego19, chorujecie18, gracujecie18, harcujecie18, hurgocecie18, oceniające18, ocierające18, rachujecie18, regencjach18, gnarujecie17, urojeniach17, ciceronuje16, ucieranego15,

9 literowe słowa:

gruchając23, chorująca21, chorujące21, gracujące21, harcujące21, hurgocąca21, hurgocące21, nacechują21, niuchając21, rachujące21, ruchające21, generując20, gnarujące20, ignorując20, ingerując20, nachorują20, reagujące20, uciąganej20, uginające20, urągajcie20, ucierając19, ucinające19, generacją18, niegające18, niegojąca18, niegojące18, ociąganej18, ceniącego17, chorujcie17, chroniąca17, chroniące17, coachingu17, echinaceą17, gracujcie17, gruchacie17, gruchocie17, harcujcie17, nacechuje17, niecącego17, niegacące17, oceniając17, ocierając17, rachujcie17, ruchajcie17, eugeniach16, garujecie16, gierojach16, gnarujcie16, gojeniach16, gruchanie16, gurchanie16, harujecie16, honujecie16, hugenocie16, jegierach16, juniorach16, nachoruje16, niegorąca16, niegorące16, nierające16, nierojąca16, nierojące16, nogujecie16, ochujenia16, ochujenie16, raniącego16, reagujcie16, ruchanego16, ujechanie16, charciego15, chargocie15, chcianego15, choreucie15, ciceronuj15, gineceach15, inercjach15, nocujecie15, rojnicach15, energiach14, generacji14, generacjo14, goreniach14, niechorej14, norujecie14, regionach14, rojeniach14, rucianego14, ucieranej14, archoncie13, concierge13, courancie13, echinaceo13, gonciarce13, niejarego13, orceinach13, ocieranej12,

8 literowe słowa:

gruchają21, chorując20, gracując20, gruchocą20, harcując20, hecująca20, hecujące20, hurgocąc20, ocechują20, rachując20, ruchając20, uciągach20, ucichają20, garujące19, gnarując19, harujące19, honująca19, honujące19, negująca19, negujące19, negująco19, niuchają19, nogująca19, nogujące19, reagując19, rugające19, uginając19, ujechaną19, cerująca18, cerujące18, generują18, gorącach18, ignorują18, ingerują18, ircująca18, ircujące18, nicująca18, nicujące18, nocująca18, nocujące18, nucącego18, ucinając18, choregią17, ciąganej17, ganiącej17, garnącej17, goniącej17, gorejąca17, gorejące17, gruchnij17, igrające17, jagniące17, jugerach17, norująca17, norujące17, ogniącej17, rającego17, regencją17, ruinacją17, uchronią17, uciągane17, uciągano17, ucierają17, urągacie17, ceniącej16, chroniąc16, ciągarce16, goecjach16, gruchoce16, hecujcie16, nacechuj16, niecącej16, ocechuje16, urąganie16, anorchią15, choregij15, garujcie15, gruchano15, gruchnie15, harujcie15, honujcie15, hugenoci15, hurgocie15, jechaniu15, joginach15, jogurcie15, nachoruj15, negujcie15, niechorą15, nogujcie15, oceniają15, ociągane15, ocierają15, raniącej15, roniącej15, ruchanej15, rugajcie15, ucieraną15, ugrajcie15, ujechane15, ujechani15, ujechano15, cenurach14, cerujcie14, charciej14, chcianej14, choreuci14, coaching14, cochanej14, cochaniu14, cugancie14, ignoruje14, ingeruje14, nocujcie14, nogciach14, ocucanej14, ruchacie14, ucichano14, anorchij13, choregia13, choregie13, egeriach13, gorejcie13, greenach13, groniach13, jechanie13, juniorce13, norujcie13, ocieraną13, ogaceniu13, ogierach13, ognajcie13, ograjcie13, regencja13, regencji13, regencjo13, regonach13, rejonach13, ruchanie13, rucianej13, ruinacje13, ruinacjo13, archonci12, cochanie12, eocenach12, gocarcie12, jargonie12, ocucanie12, ocucenia12, ocucenie12, rechocie12, ruciance12, urojenia12, urojenie12, anorchie11, ciernego11, geroncie11, honiarce11, niechora11, niechore11, ochranie11, ogacenie11, renegaci11, ucierane11, ucierano11, cicerona10, cicerone10, ocierane9,

7 literowe słowa:

cechują19, hecując19, chorują18, chujnią18, garując18, gracują18, gruchną18, harcują18, harując18, honując18, hurgocą18, negując18, nogując18, rachują18, ruchają18, rugając18, uciągaj18, urągach18, cerując17, ciągach17, cochają17, gacącej17, gnarują17, ircując17, nicując17, nocując17, nucącej17, ocucają17, reagują17, ucichną17, uciechą17, uginają17, agencją16, ginącej16, gnające16, gnijąca16, gnijące16, gnojąca16, gnojące16, gorącej16, gorejąc16, grające16, gruchaj16, igrając16, jagniąc16, jungach16, naciągu16, negacją16, norując16, ociągaj16, ognichą16, raciągu16, ruchaną16, ucinają16, angurią15, cechuje15, charcią15, chcianą15, ciachną15, cochaną15, cuchnij15, eugenią15, huernią15, juchcie15, ocechuj15, ocucaną15, rachicą15, rechocą15, ucichaj15, uncjach15, urągano15, choregu14, choreju14, choruje14, chronią14, chujnia14, chujnie14, chujnio14, ciągane14, ciągano14, ganiące14, ganiąco14, garnące14, genuach14, gnojach14, goniąca14, goniące14, gracuje14, granicą14, grejach14, guirach14, gujocie14, guniach14, gurchan14, harcuje14, hurgoce14, inercją14, jegrach14, jengach14, niuchaj14, nohajcu14, ochraną14, ogniąca14, ogniące14, rachuje14, rojnicą14, rucianą14, ugorach14, anergią13, cariocą13, ceniąca13, ceniące13, chceniu13, cichego13, ciurach13, cochnij13, congach13, corgich13, cuchnie13, cuconej13, curiach13, encjach13, energią13, eugenij13, gajeniu13, generuj13, geranią13, gieroju13, gnaruje13, gnocchi13, gojeniu13, heroiną13, huernij13, ignoruj13, igrcach13, ingeruj13, jachcie13, jargonu13, jurnego13, niecąca13, niecące13, niejarą13, nocjach13, nuraghi13, nurcach13, onucach13, reaguje13, roughie13, ruganej13, rujnego13, uciecha13, uciecho13, ugranej13, unicach13, agencje12, agencji12, agencjo12, chinage12, chorega12, choregi12, choreja12, choreje12, cianoju12, gaceniu12, gaconej12, genrach12, gnajcie12, grajcie12, grenach12, gronach12, gruncie12, hanojce12, hecnego12, huercie12, jechano12, jeonach12, jogince12, joniach12, junacie12, junocie12, nagojce12, negacje12, negacji12, negacjo12, negrach12, niechaj12, nohajce12, nohajec12, nugacie12, ogniach12, ognicha12, orceiną12, orgiach12, raniące12, raniąco12, rengach12, ringach12, riojach12, roniąca12, roniące12, ruchane12, ruchani12, ruchano12, rugacie12, ruinach12, runiach12, uchroni12, ucieraj12, ugracie12, urenach12, anergij11, angurie11, angurio11, chancie11, charcie11, charcio11, chcenia11, chcenie11, chciane11, chciano11, chicano11, choince11, cocagne11, cochane11, cochani11, cochnie11, councie11, cucenia11, cucenie11, energij11, eugenia11, eugenio11, gajenie11, geranij11, gieroja11, gieroje11, gojenia11, gojenie11, goreniu11, hoganie11, huernia11, huernie11, huernio11, huronie11, jegiera11, juniora11, nicejce11, nochaci11, ocenach11, ocucane11, ocucani11, ocuceni11, ogarnij11, ogranej11, ograniu11, origanu11, rachice11, rachico11, rajeniu11, rechoce11, regionu11, rojeniu11, ruganie11, ugranie11, urojeni11, agencie10, ajencie10, argocie10, ciernej10, gacenie10, garniec10, garocie10, geronci10, ginecea10, gorecie10, grancie10, granice10, granico10, heroice10, inercja10, inercje10, inercjo10, ironach10, jarence10, jenocie10, najecie10, noriach10, oceniaj10, ocieraj10, ogaceni10, ognacie10, ogracie10, regenci10, rejenci10, rojnica10, rojnice10, ruciane10, anergie9, anergio9, argonie9, carioce9, ceracie9, energia9, energio9, geranie9, geranio9, gorenia9, gorenie9, heroina9, niejare9, niejaro9, ogarnie9, ogranie9, organie9, rajenie9, regonie9, rejonie9, rojenia9, rojenie9, arnocie8, oceanie8, orancie8, orceina8, ornacie8,

6 literowe słowa:

gruchą17, hecują17, chucią16, cuchną16, garują16, harują16, honują16, jarugą16, negują16, rugają16, ugrają16, urągaj16, cerują15, chreją15, ciągaj15, gające15, gnając15, gnącej15, gnijąc15, gracją15, grając15, ircują15, jugach15, nicują15, nocują15, uciąga15, aurigą14, cechuj14, cichną14, cochną14, cuconą14, cugach14, gacące14, hegirą14, igrają14, iguaną14, jagnią14, norują14, nucąca14, nucące14, rechcą14, ruganą14, ugraną14, achirą13, choiną13, choreą13, choruj13, chreią13, chujni13, enacją13, ganiąc13, garnąc13, gauche13, gejach13, ginąca13, ginące13, gracuj13, grochu13, grucha13, grucho13, gurach13, harcuj13, hecuje13, jigach13, junach13, jurach13, naciąg13, oracją13, rachuj13, raciąg13, rające13, rajchu13, rocheą13, rojąca13, rojące13, ruchaj13, rugach13, rujach13, ugrach13, anurią12, arengą12, ceniąc12, chciej12, chojce12, chucie12, ciachu12, cichej12, cinchu12, ciucha12, coachu12, cochaj12, egerią12, gajeru12, garuje12, gnaruj12, granią12, haruje12, hernią12, honuje12, horneą12, jarugi12, jugera12, naroją12, neguje12, niecąc12, ocucaj12, ojcach12, racicą12, racuch12, rajoną12, reaguj12, rugnij12, uchaci12, ucicha12, uciech12, uginaj12, uranią12, uronią12, achnij11, ancugi11, cariną11, ceruje11, chojar11, choreg11, chorej11, chreja11, chreje11, chrejo11, cierną11, echinu11, ergach11, gajcie11, garncu11, genach11, ghacie11, ginach11, girach11, gracje11, gracji11, gurcie11, hecnej11, hejcie11, hurcie11, ichoru11, igrach11, ircuje11, irgach11, jenach11, jerach11, jonach11, jorach11, juncie11, jurcie11, nachur11, nagich11, nicuje11, niucha11, nocuje11, nogciu11, nurach11, ocenią11, ognich11, ranchu11, raniąc11, reichu11, rejach11, rojach11, roniąc11, runach11, ucinaj11, ujecie11, uniach11, urnach11, argonu10, aronią10, cenach10, cerach10, chacie10, charci10, ciacho10, ciceru10, cincha10, cinche10, coache10, cuceni10, cucona10, cucone10, gajeni10, garnij10, gracce10, granej10, graniu10, greenu10, groniu10, guanie10, hegira10, hegiro10, hernij10, hojera10, hojnie10, huanie10, iguano10, jegier10, juanie10, junior10, jurnie10, nagiej10, nicach10, nocach10, noruje10, ojciec10, onucce10, organu10, rachic10, rechce10, regonu10, rejonu10, rugane10, rugani10, rugano10, rugnie10, ucince10, ugrane10, ugrani10, ugrano10, uranij10, achiro9, achnie9, agenci9, ajenci9, cenura9, chanie9, choina9, chonie9, chorea9, choree9, chorei9, chreia9, chreie9, chreio9, chroni9, enacje9, enacji9, enacjo9, eocenu9, eonach9, gaceni9, gacone9, garnce9, gierce9, gnacie9, gnecie9, goncie9, goniec9, gracie9, granic9, grocie9, harcie9, hecnie9, inrach9, jeniec9, nerach9, nogcie9, norach9, nurcie9, oceanu9, ochran9, oracje9, oracji9, rajcie9, rancho9, raucie9, renach9, rochea9, rochee9, rochei9, rogaci9, rojnic9, rucian9, uciera9, agonie8, anurie8, anurio8, arengi8, arengo8, aronij8, cancie8, carioc8, cencie8, cercie8, ciarce8, cicera8, cicero8, cnocie8, egeria8, gaonie8, garnie8, granie8, grenie8, gronia8, gronie8, hernia8, hernie8, hernio8, heroin8, hornea8, hornee8, hornei8, igrano8, jeonie8, naciec8, narogi8, niecce8, ogiera8, ograne8, ograni8, onager8, oranej8, oraniu8, origan8, racice8, racico8, rajeni8, rajone8, raniej8, region8, rojeni8, rojnie8, uranie8, uranio8, urenie8, aorcie7, arnice7, carino7, cierna7, cierne7, enacie7, erocie7, narcie7, ocenia7, ocenie7, ociera7, orance7, oranci7, orcein7, rancie7, rencie7, roncie7, arenie6, aronie6, oranie6,


Najdłuższe wyrazy z liter NIERUCHAJĄCEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIERUCHAJĄCEGO to

nieharcującego

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

nierachującego

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa NIERUCHAJĄCEGO

Ze słowa NIERUCHAJĄCEGO można ułożyć anagram (słowo o innym znaczeniu z tą samą ilością liter).
Ilość możliwych anagramów: 2.
Anagramy jakie można ułożyć ze słowa NIERUCHAJĄCEGO:

nieharcującego

,

nierachującego


Slowo z liter NIERUCHAJĄCEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIERUCHAJĄCEGO to

nieharcującego

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nierachującego

. wartość punktowa tego słowa to: 28


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty