Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPISUJĄCEGO

Z liter NIEOPISUJĄCEGO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

nieopisującego26,

13 literowe słowa:

niepisującego25, nieosiującego24,

12 literowe słowa:

niegipsujące24, niepsującego24, opiniującego24, spoinującego24, nieopisujące22,

11 literowe słowa:

niepogujące23, opisującego23, pionującego23, sepiującego23, niepijącego21, niepisujące21, niepojącego21, nieosiujące20, siniejącego20, ogipsujecie19, spionujecie17, spoinujecie17,

10 literowe słowa:

pisującego22, osiującego21, niepsujące20, opiniujące20, pocieniują20, psiejącego20, spoinujące20, gipsujecie18, ogipsujcie18, pieniącego18, siepiącego18, opisujecie16, oponujecie16, pionujecie16, pocieniuje16, pognijecie16, posnujecie16, spionujcie16, spoinujcie16, posuniecie14, pounosicie14,

9 literowe słowa:

gipsujące21, psującego21, snującego20, opiniując19, opisujące19, oponujące19, piejącego19, pionujące19, pociągnij19, sepiujące19, spoinując19, niegojące18, niegojąco18, siejącego18, gipsujcie17, niepijące17, niepojące17, pieniącej17, pociągnie17, pogujecie17, poinsecją17, siepiącej17, gąsienice16, gąsienico16, niosącego16, nogujecie16, pogojeniu16, posinieją16, siniejące16, opisujcie15, oponujcie15, pionujcie15, pisujecie15, pocieniuj15, pognijcie15, posnujcie15, sepiujcie15, ognijecie14, osiujecie14, osnujecie14, pogojenie14, psiejnogi14, niepsucie13, opsnijcie13, pogniecie13, pogonicie13, poinsecje13, poinsecji13, poinsecjo13, posiejcie13, niepsiego12, osuniecie12, posinieje12, nieosiego11, opsniecie11, ponosicie11,

8 literowe słowa:

gipsując20, pogujące20, negujące19, negująco19, nogujące19, ogipsują19, uciągnij19, opisując18, oponując18, pijącego18, pionując18, pisujące18, pojącego18, sepiując18, cieniują17, goniącej17, ociągnij17, ociosują17, ogniącej17, opiniują17, osiujące17, sieciują17, spionują17, spoinują17, sunącego17, uciągnie17, gąsieniu16, ocipieją16, ociupiną16, osiągnij16, pogujcie16, psiejące16, spągnice16, spągnico16, cienieją15, gąsienic15, gąsionce15, negujcie15, niosącej15, nogujcie15, ociągnie15, ogipsuje15, siniejąc15, ugnijcie15, upojnego15, gąsienie14, jesienią14, osiągnie14, piegusce14, pieniące14, pisujcie14, pocienią14, pogniciu14, psujecie14, siepiące14, upijecie14, upnijcie14, cieniuje13, gnijecie13, ociosuje13, ognijcie13, opijusie13, opiniuje13, opojeniu13, osiujcie13, osnujcie13, piegusie13, pogojeni13, siąpiono13, sieciuje13, snujecie13, spionuje13, spoinuje13, spojeniu13, ugniecie13, ugnoicie13, upojenie13, usiejcie13, epigonce12, gejsonie12, niepsuci12, ocipieje12, ociupino12, opijecie12, opnijcie12, pognicie12, pogoicie12, pogoniec12, posnucie12, psiejcie12, psoceniu12, siogunie12, spijecie12, spoceniu12, spoconej12, upniecie12, upocenie12, epigonie11, jesionce11, niepsiej11, ogonicie11, opojenie11, osiejcie11, posiniej11, psienogi11, sjenicie11, spojenie11, suniecie11, unosicie11, jesionie10, nieosiej10, opniecie10, piosence10, poecinie10, psocenie10, spocenie10, poniesie9,

7 literowe słowa:

pogując19, gipsują18, negując18, nogując18, opuncją17, pisując17, pociągu17, psujące17, ciągnij16, ginącej16, gnijące16, gnojące16, opisują16, oponują16, osiując16, pionują16, pogniją16, posnują16, sepiują16, snujące16, sunącej16, upojoną16, eugenią15, joginią15, piejące15, pnącego15, pociągi15, psiejąc15, spągnic15, ciągnie14, esencją14, gipsuje14, goniące14, gujocie14, ogipsuj14, ogniące14, ogonicą14, pognoju14, pogonią14, posieją14, psiunią14, siejące14, snącego14, spojoną14, ciupnij13, eugenij13, gąsieni13, gejsonu13, gojeniu13, opuncje13, opuncji13, opuncjo13, pieniąc13, pisciną13, pocisną13, poeciną13, psujcie13, siąpcie13, siepiąc13, sinieją13, spoconą13, upijcie13, cieniuj12, gnijcie12, jogince12, junocie12, niepsią12, niosące12, ocienią12, ociosuj12, ogniciu12, ojcusie12, opiniuj12, opisuje12, oponuje12, osnujce12, pijusie12, pionuje12, pisonią12, pognije12, pognoje12, pojeniu12, poniosą12, posnuje12, sepiuje12, sieciuj12, snujcie12, spienią12, spionuj12, spoinuj12, upojeni12, upojnie12, upojone12, ciepnij11, ciponiu11, ciupnie11, eugenii11, eugenio11, gnejsie11, gojenie11, jesionu11, joginie11, negusie11, nieosią11, ocipiej11, ociupin11, opijcie11, picusie11, piejcie11, pijecie11, pnijcie11, poceniu11, pojecie11, posnuci11, puencie11, sioguni11, spijcie11, upoicie11, cieniej10, epigoni10, esencji10, esencjo10, gniecie10, gniocie10, gnoicie10, gonicie10, ingocie10, jenocie10, joincie10, jonicie10, niesuci10, ognicie10, ogonice10, opojeni10, osnucie10, pinusie10, pisonij10, poginie10, pogonie10, pojenie10, posieje10, posunie10, pounosi10, psieniu10, psiunie10, psiunio10, scjenie10, siejcie10, siepnij10, spojeni10, spojone10, uciosie10, ciepnie9, ciponie9, jesieni9, nepocie9, opoicie9, piesiec9, pinesce9, piosnce9, piscino9, pniecie9, pocenie9, pocieni9, poecino9, poincie9, scoopie9, siepcie9, sinieje9, spoceni9, spocone9, spoicie9, uniesie9, epsonie8, insecie8, niepsie8, niepsio8, nosicie8, ociosie8, penisie8, pisonie8, pisonio8, psienie8, siepnie8, sonecie8, spoinie8, nieosie7, nieosio7, oseinie7,

6 literowe słowa:

pogują17, negują16, nogują16, picują16, psując16, ugnoją16, gnącej15, gnijąc15, gnojąc15, goecją15, gojące15, gojąco15, nicują15, nocują15, pisują15, pogoją15, posągu15, snując15, uciągi15, upojną15, ciupią14, ciupną14, gojoną14, ogniją14, osiągu14, osiują14, osnują14, piejąc14, pijące14, pnącej14, pociąg14, pojące14, ponucą14, usieją14, ginące13, gipsuj13, goniąc13, ogniąc13, pensją13, poginą13, poguje13, pojoną13, posągi13, posuną13, psieją13, scjeną13, siejąc13, snącej13, sunące13, ucisną13, ciepią12, ciepną12, cupnij12, gnejsu12, neguje12, noguje12, ogonią12, osiągi12, osieją12, picuje12, uniosą12, cienią11, gniciu11, gnojce11, goecje11, goecji11, goecjo11, juncie11, nicuje11, niosąc11, nocuje11, nogciu11, ocenią11, opijus11, opinią11, opisuj11, oponuj11, peonią11, piegus11, pienią11, pijusi11, pionuj11, pisuje11, pognij11, pogonu11, posnuj11, sepiuj11, siecią11, siepią11, siepną11, sinicą11, spoiną11, suciej11, ujecie11, upojne11, upojni11, ciupie10, cupnie10, gejson10, gojeni10, gojone10, jogini10, negusi10, ognije10, opiciu10, oseiną10, osiuje10, osnuje10, osnujo10, pijcie10, piusce10, ponuci10, psucie10, puncie10, scoopu10, sienią10, siogun10, spiciu10, upicie10, usieje10, cieniu9, eocenu9, epigon9, gipsie9, gnecie9, gnicie9, goicie9, goncie9, goniec9, jeniec9, nogcie9, ociosu9, ogonic9, opinij9, opsnij9, opusie9, osnuci9, pejsie9, pensje9, pensji9, pensjo9, peonij9, pieniu9, piesiu9, pognie9, pognoi9, pogoni9, pojeni9, pojone9, posiej9, psiego9, psieje9, psiuni9, scjeno9, siupie9, snucie9, suicie9, unicie9, ciepie8, ciponi8, jeonie8, jesion8, nepoci8, niusie8, ogonie8, opicie8, opiece8, opince8, oponce8, osiego8, osieje8, osunie8, piecie8, pincie8, piscin8, poecie8, poicie8, posiec8, posoce8, psince8, psocie8, sinego8, siniej8, sjenie8, spicie8, spiece8, spince8, spocie8, unosie8, cienie7, ciosie7, eposie7, niepsi7, niosce7, nospie7, ocenie7, ocieni7, opinie7, opinio7, opisie7, oponie7, oposie7, opsnie7, osepie7, pensie7, peonie7, peonii7, peonio7, pienie7, piesie7, piesio7, pionie7, poenie7, ponosi7, psinie7, scenie7, siepie7, sinice7, sinico7, siniec7, sionce7, snopie7, spieni7, spinie7, spoino7, sponie7, nieosi6, niesie6, oseino6, osinie6, sienie6,

5 literowe słowa:

jungą15, ciągu14, gojąc14, psują14, spągu14, uciąg14, uncją14, upiją14, upoją14, ciupą13, cupną13, genuą13, gniją13, gnoją13, gunią13, jengą13, opcją13, pecją13, pijąc13, pojąc13, puncą13, siągu13, snują13, upocą13, cesją12, ciągi12, congą12, encją12, gąsce12, ginąc12, gnące12, nocją12, onucą12, opiją12, opoją12, pieją12, pogną12, poguj12, posąg12, spągi12, spiją12, spoją12, sunąc12, gnoju11, gonią11, jungi11, jungo11, jupce11, neguj11, noguj11, ognią11, osiąg11, osuną11, piąci11, picuj11, pnące11, psicą11, psocą11, siągi11, sieją11, sjeną11, spocą11, sunią11, ugnij11, cenią10, ciosą10, cisną10, esicą10, gejce10, gipsu10, gojce10, jucie10, nescą10, nicią10, nicuj10, niecą10, nocuj10, nospą10, oceną10, opoju10, oponą10, opsną10, pąsie10, pejsu10, piegu10, pijus10, pingu10, pinią10, pioną10, pisią10, pisną10, pisuj10, poeną10, pongu10, posną10, psiną10, psuje10, psujo10, sceną10, sepią10, siąpi10, snące10, spoju10, sponą10, uncje10, uncji10, uncjo10, upije10, upnij10, upoje10, ciupo9, eseju9, geesu9, genui9, genuo9, gnejs9, gnije9, gnoje9, gunie9, gunio9, jengi9, jengo9, jogin9, junie9, jusie9, negus9, niosą9, ognij9, ogniu9, opcje9, opcji9, opcjo9, osiną9, osiuj9, osnuj9, pecje9, pecji9, pecjo9, piciu9, piecu9, psuci9, punce9, punco9, snuje9, songu9, specu9, ugnie9, ugnoi9, upici9, upiec9, upoci9, usiej9, cesje8, cesji8, cesjo8, ciosu8, cnego8, congi8, congo8, encje8, encji8, encjo8, eposu8, gicie8, gocie8, jecie8, jocie8, nocje8, nocji8, nocjo8, nogci8, nucie8, oecus8, onuce8, onuco8, opije8, opisu8, opnij8, opoje8, osepu8, oucie8, peonu8, piegi8, pieje8, pingi8, pinij8, pinus8, pionu8, pisiu8, pogoi8, pogon8, pongi8, psiej8, punie8, scjen8, sepij8, snopu8, snuci8, sojce8, spije8, spinu8, spoje8, ucios8, unici8, upnie8, usiec8, cepie7, cipie7, epice7, epoce7, genie7, ginie7, gonie7, jenie7, jonie7, niego7, ognie7, ogoni7, onego7, opici7, opiec7, opoce7, osiej7, osnui7, pecie7, picie7, piece7, pince7, pisco7, pocie7, poeci7, psice7, psico7, psoci7, scoop7, siego7, sieje7, siejo7, sinej7, siogi7, sjeno7, songi7, sopce7, spece7, spici7, spiec7, spoci7, sunie7, sunio7, unosi7, cenie6, cieni6, cioso6, cisie6, encie6, eocen6, epson6, esice6, esico6, necie6, nepie6, nesce6, nesco6, nesec6, nicie6, nieci6, nieco6, nipie6, nocie6, nospo6, oceni6, oceno6, ocios6, opnie6, osice6, osiec6, osoce6, ospie6, penie6, penis6, peoni6, pieni6, piesi6, pinie6, pinio6, piono6, pisie6, pisio6, poeno6, ponie6, psino6, sceno6, secie6, sepie6, sepii6, sepio6, sicie6, sieci6, sinic6, spoin6, spono6, eonie5, nisei5, noise5, nosie5, oesie5, osein5, osino5, senie5, sieni5, sonie5,

4 literowe słowa:

pąsu11, piją11, poją11, puną11, upną11, jeną10, suną10, unią10, usną10, nipą9, opną9, ospą9, psią9, siąp9, ciup8, inią8, osią8, picu8, punc8, siną8, pieg7, pong7, sepu7, gnie6, jeno6, jeon6, niej6, oesu6, onej6, unie6, nipo5, nosp5, open5, opie5, opis5, pens5, peon5, pies5, pion5, pnie5, poen5, psie5, psin5, psio5, siep5, snop5, spie5, spin5, spoi5, spon5, ensi4, eoni4, inie4, inio4, nosi4, osie4, osin4, sine4, sino4,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPISUJĄCEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPISUJĄCEGO to

nieopisującego

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

nieosiującego

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEOPISUJĄCEGO

Ze słowa NIEOPISUJĄCEGO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPISUJĄCEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPISUJĄCEGO to

nieopisującego

. 26 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niepisującego

. wartość punktowa tego słowa to: 25


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty