Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPISUJĄCĄ

Z liter NIEOPISUJĄCĄ można ułożyć aż 720 wyrazów - Sprawdź jakie!

12 literowe słowa:

nieopisującą26,

11 literowe słowa:

niepisującą25, nieosiującą24,

10 literowe słowa:

niepsującą24, opiniującą24, spoinującą24, opiniujące20, pocieniują20, spoinujące20, spionujcie16, spoinujcie16,

9 literowe słowa:

opisującą23, pionującą23, sepiującą23, niepijącą21, niepojącą21, siąpiącej21, siniejącą20, opiniując19, opisujące19, pionujące19, spoinując19, poinsecją17, posinieją16, opisujcie15, pionujcie15, pocieniuj15, posnujcie15, opsnijcie13, poinsecji13,

8 literowe słowa:

pisującą22, osiującą21, psiejącą20, opisując18, pieniącą18, pionując18, pisujące18, sepiując18, siąpiące18, siepiącą18, cieniują17, opiniują17, osiujące17, sieciują17, spionują17, spoinują17, ocipieją16, ociupiną16, niosącej15, siniejąc15, pisujcie14, pocienią14, upnijcie14, opijusie13, opiniuje13, osiujcie13, osnujcie13, spionuje13, spoinuje13, spojeniu13, niepsuci12, opnijcie12, posnucie12, psoceniu12, spoceniu12, posiniej11, unosicie11,

7 literowe słowa:

psującą21, snującą20, piejącą19, siejącą18, opuncją17, pisując17, psujące17, siąpiąc17, niosącą16, opisują16, osiując16, pionują16, posnują16, sepiują16, snujące16, sunącej16, psiejąc15, posieją14, psiunią14, ciupnij13, opuncje13, opuncji13, pieniąc13, pisciną13, pocisną13, poeciną13, psujcie13, siąpcie13, siepiąc13, sinieją13, upijcie13, cieniuj12, junocie12, niepsią12, niosące12, ocienią12, ojcusie12, opiniuj12, opisuje12, osnujce12, pijusie12, pionuje12, pisonią12, pojeniu12, posnuje12, sieciuj12, snujcie12, spienią12, spionuj12, spoinuj12, upojeni12, upojnie12, ciepnij11, ciponiu11, ciupnie11, jesionu11, nieosią11, ocipiej11, ociupin11, opijcie11, picusie11, pnijcie11, poceniu11, posnuci11, spijcie11, upoicie11, joincie10, jonicie10, niesuci10, osnucie10, pinusie10, pisonij10, posunie10, psieniu10, psiunie10, psiunio10, siepnij10, spojeni10, uciosie10, ciponie9, piosnce9, piscino9, pocieni9, poincie9, spoceni9, spoicie9, niepsio8, nosicie8, pisonie8, spoinie8,

6 literowe słowa:

pijącą18, pojącą18, sunącą17, picują16, psując16, nicują15, nocują15, pisują15, siąpią15, snując15, upojną15, ciupią14, ciupną14, osiują14, osnują14, piejąc14, pijące14, pnącej14, pojące14, ponucą14, usieją14, pensją13, posuną13, psieją13, scjeną13, siejąc13, snącej13, sunące13, ucisną13, ciepią12, ciepną12, cupnij12, osieją12, picuje12, uniosą12, cienią11, juncie11, nicuje11, niosąc11, nocuje11, ocenią11, opijus11, opinią11, opisuj11, peonią11, pienią11, pijusi11, pionuj11, pisuje11, posnuj11, sepiuj11, siecią11, siepią11, siepną11, sinicą11, spoiną11, suciej11, upojne11, upojni11, ciupie10, cupnie10, opiciu10, oseiną10, osiuje10, osnuje10, pijcie10, piusce10, ponuci10, psucie10, puncie10, sienią10, spiciu10, upicie10, cieniu9, opinij9, opsnij9, opusie9, osnuci9, pensji9, pensjo9, peonij9, pieniu9, piesiu9, pojeni9, posiej9, psiuni9, scjeno9, siupie9, snucie9, suicie9, unicie9, ciponi8, jesion8, nepoci8, niusie8, opicie8, opince8, osunie8, pincie8, piscin8, poicie8, posiec8, psince8, psocie8, siniej8, spicie8, spince8, spocie8, unosie8, ciosie7, niepsi7, niosce7, nospie7, ocieni7, opinie7, opisie7, opsnie7, peonii7, piesio7, pionie7, psinie7, sinice7, sinico7, siniec7, sionce7, snopie7, spieni7, spinie7, sponie7, nieosi6, osinie6,

5 literowe słowa:

pnącą15, psują14, snącą14, uncją14, upiją14, upoją14, ciupą13, cupną13, opcją13, pecją13, pijąc13, pojąc13, puncą13, snują13, upocą13, cesją12, encją12, nocją12, onucą12, opiją12, pieją12, spiją12, spoją12, sunąc12, jupce11, osuną11, piąci11, picuj11, pnące11, psicą11, psocą11, sieją11, sjeną11, spocą11, sunią11, cenią10, ciosą10, cisną10, esicą10, jucie10, nescą10, nicią10, nicuj10, niecą10, nocuj10, nospą10, oceną10, opsną10, pąsie10, pejsu10, pijus10, pinią10, pioną10, pisią10, pisną10, pisuj10, poeną10, posną10, psiną10, psuje10, psujo10, sceną10, sepią10, siąpi10, snące10, spoju10, sponą10, uncje10, uncji10, uncjo10, upije10, upnij10, upoje10, ciupo9, junie9, jusie9, niosą9, opcje9, opcji9, osiną9, osiuj9, osnuj9, pecji9, pecjo9, piciu9, piecu9, psuci9, punce9, punco9, snuje9, specu9, upici9, upiec9, upoci9, usiej9, cesji8, cesjo8, ciosu8, encji8, encjo8, eposu8, jocie8, nocje8, nocji8, nucie8, oecus8, onuce8, opije8, opisu8, opnij8, osepu8, oucie8, peonu8, pinij8, pinus8, pionu8, pisiu8, psiej8, punie8, scjen8, sepij8, snopu8, snuci8, sojce8, spije8, spinu8, spoje8, ucios8, unici8, upnie8, usiec8, cipie7, jonie7, opici7, opiec7, osiej7, osnui7, picie7, pince7, pisco7, pocie7, poeci7, psice7, psico7, psoci7, siejo7, sinej7, sjeno7, sopce7, spici7, spiec7, spoci7, sunie7, sunio7, unosi7, cieni6, cisie6, epson6, esico6, nesco6, nicie6, nieci6, nieco6, nipie6, nocie6, oceni6, opnie6, osice6, osiec6, ospie6, penis6, peoni6, pieni6, piesi6, pinie6, pinio6, pisie6, pisio6, ponie6, psino6, sceno6, sepii6, sepio6, sicie6, sieci6, sinic6, spoin6, nisei5, noise5, nosie5, osein5, sieni5, sonie5,

4 literowe słowa:

pucą12, nucą11, pąsu11, piją11, poją11, puną11, upną11, cipą10, jeną10, picą10, pnąc10, pocą10, soją10, suną10, unią10, usną10, ceną9, juce9, nicą9, nipą9, nocą9, ojcu9, opną9, ospą9, psią9, psuj9, siąp9, snąc9, upij9, cepu8, ciup8, inią8, jonu8, osią8, picu8, puce8, puco8, punc8, siną8, snuj8, unij8, cisu7, cnej7, nepu7, nuci7, ojce7, onuc7, opij7, opus7, ospu7, pejs7, piej7, pije7, pinu7, pnij7, pniu7, poje7, psui7, puno7, sepu7, siup7, spij7, suce7, suci7, ucie7, upoi7, ciep6, cipo6, eonu6, inij6, jeno6, jeon6, joni6, niej6, nius6, nous6, oesu6, onej6, pice6, pici6, pico6, piec6, poci6, psic6, siej6, sjen6, soje6, spec6, suni6, unie6, unii6, unio6, unos6, ceni5, ceno5, cios5, cisi5, cnie5, enci5, epos5, esic5, ince5, nice5, nici5, nico5, nipo5, noce5, nosp5, ocen5, open5, opie5, opis5, osep5, pens5, peon5, peso5, pies5, pion5, pisi5, pnie5, poen5, psie5, psin5, psio5, scen5, sice5, siec5, siep5, snop5, spie5, spin5, spoi5, spon5, ensi4, eoni4, inie4, inio4, insi4, nosi4, osie4, osin4, siei4, sine4, sini4, sino4,

3 literowe słowa:

cną8, pąs8, pną8, cup7, jun7, jus7, nią7, oną7, osą7, puc7, sią7, sną7, uje7, ecu6, opu6, pij6, piu6, psu6, pun6, spu6, ups6, cep5, cip5, esu5, jen5, jin5, jon5, pic5, siu5, snu5, sou5, uno5, cen4, ces4, cie4, cis4, cne4, cni4, cno4, nep4, nic4, nip4, noc4, osp4, pen4, pie4, pin4, pni4, poi4, pon4, psi4, sec4, sep4, sic4, soc4, eis3, eon3, ino3, nie3, nos3, oes3, one3, oni3, osi3, sen3, sie3, sio3, soi3, son3,

2 literowe słowa:

8, 6, ej4, je4, nu4, oj4, su4, ce3, ci3, co3, op3, pe3, pi3, po3, en2, eo2, es2, ii2, in2, ni2, no2, on2, os2, se2, si2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPISUJĄCĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPISUJĄCĄ to

nieopisującą

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

nieosiującą

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa NIEOPISUJĄCĄ

Ze słowa NIEOPISUJĄCĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPISUJĄCĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPISUJĄCĄ to

nieopisującą

. 26 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niepisującą

. wartość punktowa tego słowa to: 25

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty