Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPINIUJĄCYM

Z liter NIEOPINIUJĄCYM można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

nieopiniującym26, niepionującymi26,

13 literowe słowa:

nieimponujący25, niepionującym25, nieopiniujący24,

12 literowe słowa:

opiniującymi24, nieminiujący23, niepionujący23,

11 literowe słowa:

niemopujący23, opiniującym23, pionującymi23, nieminujący22, niepijącymi21, niepojącymi21, pocieniujmy19, nieupojnymi18, pominiujcie18,

10 literowe słowa:

imponujący22, pionującym22, imponujące21, nominujący21, opiniujący21, niepijącym20, niepojącym20, nominujące20, opiniujące20, pocieniują20, nieopcyjną19, niepnącymi18, niepomnący18, pieniącymi18, imponujcie17, nieupojnym17, opiniujemy17, upomnijcie17, epinicjonu16, niepomyciu16, nominujcie16, opiniujcie16, epinicjony15, nieopcyjni15, nieupiciom15, cienionymi13, pienionymi13,

9 literowe słowa:

imponując20, miniujący20, pionujący20, miniujące19, nominując19, opiniując19, piejącymi19, pionujące19, pominiują19, niepijący18, niepojący18, nieupojną18, pomąceniu18, ciupnijmy17, niepnącym17, opcyjnemu17, pieniącym17, pneumonią17, umiecioną17, cieniujmy16, epinicjum16, niemącony16, opiniujmy16, pionujemy16, ciepnijmy15, ciupniemy15, miniujcie15, nieupojny15, ocipiejmy15, pionujcie15, pneumonij15, pocieniuj15, pominiuje15, epinicjom14, nieomyciu14, nieupojni14, pomnijcie14, umieciony14, upomnicie14, epinicjon13, mocnieniu13, nieopiciu13, niepomyci13, ocipieniu13, ociupinie13, pneumonii13, pocienimy13, pomnieniu13, umocnieni13, cenionymi12, cienionym12, imiennicy12, nicponiem12, nieconymi12, niepiciom12, pienionym12, nicieniom11, pinnoicie11,

8 literowe słowa:

mopujący20, minujący19, mopujące19, pijącemu19, pocynują19, pojącemu19, umiejący19, imponują18, miniując18, minujące18, piejącym18, pijącymi18, pionując18, pojącymi18, cieniują17, emocyjną17, nominują17, opiniują17, pomnącej17, cupnijmy16, mocnieją16, ocipieją16, ociupiną16, picujemy16, mieniący15, mopujcie15, nicujemy15, niemnący15, niepnący15, nocujemy15, pieniący15, pionujmy15, pocynuje15, pomąceni15, upojnymi15, ciupiemy14, cupniemy14, imponuje14, miecioną14, minujcie14, niemocną14, niepiąci14, niepomną14, ociemnią14, pocienią14, pominiuj14, pomyjcie14, ponucimy14, puncynom14, unijnymi14, upnijcie14, cienioną13, emocyjni13, mienioną13, niemyciu13, nieumyci13, nominuje13, nuconymi13, ociupiny13, opiniuje13, pienioną13, puncynie13, nicponiu12, niepiciu12, nieupici12, nuceniom12, ociemnij12, opnijcie12, opunimie12, pomieniu12, ponuceni12, cenionym11, ciponiem11, mieciony11, minionej11, nicieniu11, niecnymi11, nieconym11, niemocny11, nieomyci11, niepomny11, ocennymi11, ocienimy11, piennymi11, pinyinem11, pinyinom11, pomnicie11, cieniony10, cnieniom10, imieniny10, menonici10, mieniony10, nicponie10, niemocni10, nieopici10, niepomni10, pieniony10, pinnicie10, pinyinie10,

7 literowe słowa:

mopując18, minucją17, minując17, ocynują17, opuncją17, pijącym17, pojącym17, umiejąc17, miniują16, opcyjną16, piejący16, pionują16, pnącemu16, puncyną16, mąceniu15, mąconej15, picujmy15, pnącymi15, pojemną15, pomnący15, umocnią15, minucyj14, nicujmy14, nocujmy14, opuncyj14, pocynuj14, pomnące14, umyjcie14, upijemy14, upnijmy14, upojnym14, ciemnią13, ciupnij13, imponuj13, mennicą13, mieniąc13, minucje13, minucji13, minucjo13, niemocą13, ocynuje13, opuncje13, opuncji13, pieniąc13, poeciną13, pomyciu13, umocnij13, unijnym13, upijcie13, upocimy13, upomnij13, cenioną12, cieniuj12, cyjonem12, imienną12, junocie12, minioną12, miniuje12, mucynie12, nieconą12, nominuj12, nuconej12, nuconym12, ocienią12, omyjcie12, opcyjne12, opcyjni12, opijemy12, opiniuj12, opnijmy12, opunimy12, pionuje12, pojemny12, pojeniu12, puncyno12, upiciem12, upiciom12, upniemy12, upojeni12, upojnie12, ciepnij11, ciponiu11, ciupnie11, cyjonie11, eponimu11, ionicum11, minucie11, miocenu11, mnijcie11, mocniej11, nocnemu11, noumeny11, ocipiej11, ociupin11, opijcie11, pecynom11, pinyinu11, pnijcie11, poceniu11, pojemni11, pomycie11, unijnie11, upoicie11, cennymi10, cienimy10, cnieniu10, eponimy10, imieniu10, joincie10, jonicie10, mennicy10, mioceny10, niecimy10, niecnym10, niemocy10, niemyci10, niuniom10, nocnymi10, ocenimy10, ocennym10, opiciem10, opniemy10, pienimy10, piennym10, poeciny10, ceniony9, ciemion9, ciemnio9, cieniom9, ciponie9, eponimi9, imienny9, mennico9, miniony9, monicie9, nicponi9, niecony9, niepici9, ociemni9, pieniom9, pinenom9, pocieni9, poincie9, pominie9, imienin8, imienni8, minieni8, minione8, nicieni8,

6 literowe słowa:

cynują16, mocują16, mopują16, picują16, mecyją15, minują15, mucyną15, myjące15, nicują15, nocują15, pijący15, pojący15, pomyją15, ujemną15, umieją15, upojną15, ciupią14, ciupną14, emocją14, mnącej14, myjnią14, piejąc14, pijące14, pnącej14, pnącym14, pneumą14, pojące14, ponucą14, unijną14, upomną14, mącony13, nuconą13, pecyną13, pomąci13, pomnąc13, upijmy13, ciemną12, ciepią12, ciepną12, ciupmy12, cupnij12, cynuje12, ipomeą12, mąceni12, mącone12, miopią12, mocuje12, mopuje12, niunią12, ocynuj12, picuje12, pominą12, ujemny12, uncjom12, upojem12, upojny12, cienią11, ciupom11, cymenu11, emocyj11, jonium11, juncie11, mecyjo11, mienią11, miniuj11, minuje11, mucyno11, myjcie11, nicuje11, niecną11, nocuje11, nucimy11, ocenią11, ocenną11, omyciu11, opijmy11, opinią11, pecjom11, peonią11, piejmy11, pienią11, pienną11, pijemy11, pionuj11, pneumy11, pnijmy11, pojemy11, pomyje11, puncom11, puncyn11, ujemni11, umycie11, unijny11, upoimy11, upojne11, upojni11, yumpie11, ciemnu10, ciepmy10, ciumie10, ciupie10, cupnie10, emocji10, encjom10, miopij10, mocnej10, myjnie10, myjnio10, niemcu10, nucony10, numeny10, opiciu10, opunim10, pijcie10, pneumo10, pocimy10, pojmie10, pomiej10, pomnej10, pomnij10, pomyci10, ponuci10, puncie10, umocni10, unicom10, unijne10, unijni10, upicie10, upomni10, cenimy9, cennym9, ciemny9, cieniu9, ciompi9, cyniom9, innemu9, mieniu9, ninjom9, nocnej9, nocnym9, noumen9, nuceni9, nucone9, omycie9, opinij9, pecyno9, peonij9, piciem9, piciom9, piecom9, pieniu9, pinenu9, pniemy9, pojeni9, unicie9, ciemni8, ciemno8, ciponi8, eponim8, innymi8, ipomei8, mennic8, mineci8, miocen8, miocie8, miopie8, miopii8, nepoci8, niciom8, niecny8, niemoc8, niunie8, ocenny8, opicie8, opince8, pienny8, pincie8, pineny8, piniom8, pinyin8, pionem8, poicie8, pomnie8, iminie7, mionie7, neniom7, niecni7, niecno7, ocenni7, ocieni7, ominie7, opinie7, opinii7, peonii7, pienni7, pionie7,

5 literowe słowa:

umyją15, myjąc14, uncją14, upiją14, upoją14, ciumą13, ciupą13, cupną13, mocją13, omyją13, opcją13, pecją13, pijąc13, pojąc13, pojmą13, puncą13, upocą13, encją12, mnący12, neumą12, nocją12, onucą12, opiją12, pieją12, pnący12, cynią11, cynuj11, jupce11, mącie11, mnące11, mocną11, mocuj11, mopuj11, ninją11, piąci11, picuj11, pnące11, pomną11, ujemy11, umyje11, uncyj11, cenią10, cenną10, ciumy10, ciupy10, cyjom10, iminą10, jucie10, jumie10, junem10, junom10, minią10, minuj10, mocyj10, mucyn10, myciu10, myjce10, nicią10, nicuj10, niecą10, niemą10, nocną10, nocuj10, oceną10, ominą10, opcyj10, pecyj10, pijmy10, pinią10, pioną10, poeną10, pomyj10, pucem10, pucom10, puncy10, ujmie10, umiej10, umyci10, uncje10, uncji10, uncjo10, upije10, upnij10, upoje10, ciumo9, ciupo9, cnemu9, cumie9, cyjon9, cynij9, encyj9, junie9, mocje9, mocji9, myjni9, nenią9, neumy9, nocyj9, ojcem9, omyje9, onucy9, opcje9, opcji9, opium9, pecji9, pecjo9, piciu9, piecu9, pneum9, pojem9, pumie9, punce9, punco9, punom9, upici9, upiec9, upoci9, cepom8, cipom8, cnymi8, cymen8, cymie8, cynom8, encji8, encjo8, epicy8, jenom8, jeony8, jocie8, jonem8, mecyi8, minij8, mionu8, mniej8, mocny8, munie8, munio8, mycie8, neumo8, niemu8, nocje8, nocji8, nucie8, numen8, omenu8, omyci8, onemu8, onuce8, opije8, opnij8, oucie8, pecyn8, peonu8, picem8, picom8, pinij8, pionu8, poimy8, pomny8, punie8, pycie8, unici8, uniom8, upnie8, cenny7, cenom7, ciemn7, cipie7, cynie7, cynii7, cynio7, iminy7, innej7, innym7, jonie7, micie7, mince7, miony7, mocen7, mocne7, mocni7, mopie7, nenij7, neonu7, nepom7, nicom7, niemy7, ninje7, ninji7, ninjo7, nipom7, niuni7, nocny7, oceny7, ociem7, omeny7, onymi7, opici7, opiec7, penny7, penom7, peony7, picie7, pince7, pinem7, pinom7, piony7, pniem7, pniom7, pocie7, poeci7, poeny7, pomne7, pomni7, ponem7, cenni6, cieni6, imino6, imion6, iniom6, mieni6, minie6, minii6, minio6, monie6, neony6, nicie6, nieci6, nieco6, niemi6, niemo6, nipie6, nocie6, nocne6, nocni6, nomie6, oceni6, opnie6, penni6, peoni6, pieni6, pinen6, pinie6, pinii6, pinio6, ponie6, nenii5, nenio5, nonie5,

4 literowe słowa:

jumą13, ujmą13, cumą12, cyją12, myją12, pucą12, pumą12, cymą11, moją11, mycą11, nucą11, piją11, poją11, puną11, upną11, cipą10, cyną10, jeną10, jumy10, mące10, mąci10, mnąc10, mocą10, mopą10, picą10, pnąc10, pocą10, ujmy10, umyj10, unią10, ceną9, cumy9, jemu9, juce9, jumo9, juny9, miną9, moną9, nicą9, nipą9, nocą9, ojcu9, opną9, pucy9, pumy9, ujem9, ujmo9, upij9, cepu8, cium8, ciup8, cumo8, cyje8, cyjo8, inią8, inną8, jemy8, jonu8, muce8, muny8, myje8, noną8, omyj8, picu8, puce8, puco8, pumi8, pumo8, punc8, puny8, unij8, cepy7, cipy7, cnej7, cnym7, copy7, cymo7, jeny7, jony7, menu7, miej7, mnij7, mocy7, moje7, mopy7, muni7, myce7, myci7, myco7, nemu7, nepu7, neum7, nomu7, nuci7, ojce7, onuc7, opij7, picy7, piej7, pije7, pinu7, pnij7, pniu7, poje7, puno7, ucie7, umie7, upoi7, ceny6, ciem6, ciep6, cipo6, cyno6, empi6, eonu6, inij6, jeno6, jeon6, joni6, meny6, mice6, miny6, moce6, mony6, nemy6, nepy6, nicy6, niej6, nipy6, nocy6, nomy6, onej6, onym6, opem6, peny6, pice6, pici6, pico6, piec6, piny6, poci6, pony6, unie6, unii6, unio6, ceni5, ceno5, cnie5, enci5, eony5, imin5, ince5, inny5, meni5, meno5, mini5, mino5, mion5, mnie5, nice5, nici5, nico5, nimi5, nipo5, noce5, nony5, ocen5, omen5, omie5, open5, opie5, peon5, pion5, pnie5, poen5, yoni5, eoni4, inie4, inii4, inio4, inne4, inni4, neon4,

3 literowe słowa:

nią7, opu6, pij6, piu6, pun6, jen5, jin5, uno5, nep4, nip4, pen4, pie4, pin4, pni4, poi4, pon4, eon3, iii3, ino3, nie3, non3, one3, oni3,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPINIUJĄCYM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPINIUJĄCYM to

niepionującymi

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

nieopiniującym

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa NIEOPINIUJĄCYM

Ze słowa NIEOPINIUJĄCYM można ułożyć anagram (słowo o innym znaczeniu z tą samą ilością liter).
Ilość możliwych anagramów: 1.
Anagramy jakie można ułożyć ze słowa NIEOPINIUJĄCYM:

niepionującymi


Slowo z liter NIEOPINIUJĄCYM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPINIUJĄCYM to

nieopiniującym

. 26 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niepionującymi

. wartość punktowa tego słowa to: 26


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty