Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPINIUJĄCEMU

Z liter NIEOPINIUJĄCEMU można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

nieopiniującemu28,

14 literowe słowa:

niepionującemu27,

13 literowe słowa:

nieopiumujące26, nieimponujące24, nieopiniujące23,

12 literowe słowa:

opiniującemu25, nieminiujące22, niepionujące22, niepomąceniu21, nieumiecioną20, pominiujecie19, pociemnieniu17,

11 literowe słowa:

pionującemu24, niemopujące22, niepijącemu22, niepojącemu22, nieminujące21, niepomnącej20, opiumujecie20, pociemnieją20, nieupojnemu19, imponujecie18, niepomąceni18, nieupojeniu18, pominiujcie18, niemiecioną17, nieupoceniu17, nominujecie17, opiniujecie17, epinicjonem16, epinicjonie15, niepomieniu15, ociemnieniu15, pocienieniu15,

10 literowe słowa:

opiumujące23, imponujące21, nominujące20, opiniujące20, pocieniują20, niepnącemu19, opiumujcie19, pieniącemu19, niemąceniu18, niemąconej18, niepojemną18, ociemnieją18, imponujcie17, niepomnące17, upomnijcie17, epinicjonu16, miniujecie16, nominujcie16, opiniujcie16, pionujecie16, pocieniuje16, umiecionej16, umocnieniu16, upomnieniu16, niepojeniu15, nieumieniu15, nieupiciem15, nieupiciom15, nieupojeni15, nieupojnie15, pneumonice15, pociemniej15, pomieceniu15, ponuceniem15, ciemnieniu14, cienionemu14, niepoceniu14, niepojemni14, pienionemu14, umocnienie14, upomnienie14, nieopiciem13, ocienieniu13, ocipieniem13, oniemieniu13, pominiecie13, cienieniom12, ociemnieni12, pienieniom12, pocienieni12, pomienieni12,

9 literowe słowa:

opiumując22, imponując20, piejącemu20, miniujące19, nominując19, opiniując19, pionujące19, pominiują19, nieujemną18, nieupojną18, pomąceniu18, ciemnieją17, eminencją17, mieniącej17, niemiejąc17, niemnącej17, niepijące17, niepnącej17, niepojące17, pieniącej17, pneumonią17, umiecioną17, epinicjum16, mopujecie16, oniemieją16, pomącenie16, miniujcie15, minujecie15, nieciemną15, niemąceni15, niemącone15, nieupiciu15, pionujcie15, pneumonij15, pocieniuj15, pominiuje15, ponuceniu15, umieceniu15, upojeniem15, epinicjom14, nieujemni14, nieupojne14, nieupojni14, pojmiecie14, pomiejcie14, pomnijcie14, upoceniem14, upomnicie14, cenionemu13, ciemieniu13, eminencji13, eminencjo13, epinicjon13, miecionej13, mocnieniu13, nieconemu13, niemocnej13, nieopiciu13, niepomnej13, nieupicie13, ociemniej13, ocipieniu13, ociupinie13, omieceniu13, pneumonie13, pneumonii13, pomnieniu13, ponucenie13, umiecione13, umocnieni13, cienieniu12, cienionej12, mienieniu12, mienionej12, nicponiem12, niemieniu12, niepiciem12, niepiciom12, niepojeni12, ocenieniu12, pienieniu12, pienionej12, pomieceni12, pomniecie12, cenieniom11, menonicie11, mocnienie11, nicieniem11, nicieniom11, nieceniom11, nieciemni11, nieciemno11, nieopicie11, niepomnie11, ocipienie11, ominiecie11, pinnoicie11, pomnienie11, ocienieni10,

8 literowe słowa:

opiumują20, mopujące19, pijącemu19, pojącemu19, imponują18, miniując18, minujące18, pionując18, umiejące18, cieniują17, nominują17, opiniują17, pomnącej17, mocnieją16, ocipieją16, ociupiną16, opiumuje16, upojnemu16, cienieją15, mopujcie15, niemieją15, pomąceni15, unijnemu15, upojeniu15, imponuje14, miecioną14, mieniące14, minujcie14, niemnące14, niemocną14, niepiąci14, niepnące14, niepomną14, nuconemu14, ociemnią14, pieniące14, pocienią14, pominiuj14, ujmiecie14, umiejcie14, upijecie14, upnijcie14, upoceniu14, cienioną13, cieniuje13, mienioną13, nieniemą13, nominuje13, opiniuje13, pienioną13, upojenie13, ciemniej12, mieceniu12, mocnieje12, nicponiu12, niecnemu12, niepiciu12, nieupici12, nuceniem12, nuceniom12, ocennemu12, ociemnij12, ocipieje12, opijecie12, opnijcie12, opunimie12, piennemu12, pojemnie12, pojeniem12, pomieniu12, ponuceni12, umieceni12, upniecie12, upocenie12, cenieniu11, cenionej11, ciponiem11, imiennej11, minionej11, nicieniu11, nieceniu11, niecniej11, nieconej11, niemniej11, noumenie11, oniemiej11, pimencie11, poceniem11, pomiecie11, pomnicie11, cnieniem10, cnieniom10, eponimie10, menonici10, miecione10, mienicie10, miniecie10, miocenie10, monnecie10, nicponie10, niemocen10, niemocie10, niemocne10, niemocni10, nieopici10, niepicie10, niepomne10, niepomni10, omieceni10, opniecie10, pienicie10, pinnicie10, poecinie10, pomienie10, cienieni9, cienione9, imiennie9, mienieni9, mienione9, nicienie9, nieniemi9, nieniemo9, ocenieni9, pienieni9, pienione9,

7 literowe słowa:

opucują19, puncują19, umocują19, mopując18, minucją17, minując17, opuncją17, umiejąc17, miniują16, pionują16, pnącemu16, mąceniu15, mąconej15, opiumuj15, opucuje15, piejące15, pojemną15, puncuje15, umocnią15, umocuje15, pomnące14, ciemnią13, ciupnij13, imponuj13, mącenie13, mennicą13, mieniąc13, minucje13, minucji13, minucjo13, niemocą13, opuncje13, opuncji13, opunimu13, pieniąc13, poeciną13, umocnij13, upijcie13, upomnij13, cenioną12, cieniuj12, imienną12, junocie12, minioną12, miniuje12, mupecie12, nieconą12, nominuj12, noumenu12, nuceniu12, nuconej12, ocienią12, opiniuj12, pionuje12, pojeniu12, ujemnie12, umieniu12, upiciem12, upiciom12, upojeni12, upojnie12, cennemu11, ciemnej11, ciepnij11, ciponiu11, ciupnie11, eponimu11, ionicum11, miejcie11, minucie11, miocenu11, mnijcie11, mocniej11, nocnemu11, ocipiej11, ociupin11, opijcie11, piejcie11, pijecie11, pneumie11, pnijcie11, poceniu11, pojecie11, pojemne11, pojemni11, puencie11, umiecie11, unijnie11, upoicie11, cieniej10, cnieniu10, imieniu10, impecie10, jenocie10, joincie10, jonicie10, niecnej10, niemiej10, niuniom10, nucenie10, numenie10, ocennej10, opiciem10, piennej10, pojenie10, umienie10, ciemien9, ciemion9, ciemnie9, ciemnio9, cieniem9, cieniom9, ciepnie9, ciponie9, eponimi9, imencie9, inmecie9, mennice9, mennico9, mieceni9, minecie9, mniecie9, monecie9, monicie9, nepocie9, nicponi9, niemiec9, niemoce9, niepici9, ociemni9, omiecie9, pieniem9, pieniom9, pinenem9, pinenom9, pniecie9, pocenie9, pocieni9, poincie9, pominie9, cenieni8, cenione8, cnienie8, imienin8, imienne8, imienni8, minieni8, minione8, nicieni8, nieceni8, niecnie8, niecone8, nieenci8, nonecie8, pinenie8,

6 literowe słowa:

cumują18, pucują18, mocują16, mopują16, picują16, minują15, nicują15, nocują15, ujemną15, umieją15, upojną15, ciupią14, ciupną14, cumuje14, emocją14, mnącej14, opucuj14, piejąc14, pijące14, pnącej14, pneumą14, pojące14, ponucą14, pucuje14, puncuj14, umocuj14, unijną14, upomną14, nuconą13, pomąci13, pomnąc13, ciemną12, ciepią12, ciepną12, cupnij12, ipomeą12, mąceni12, mącone12, miopią12, mocuje12, mopuje12, niunią12, picuje12, pominą12, uncjom12, unicum12, upiciu12, upojem12, cienią11, ciupom11, jonium11, juncie11, mienią11, miniuj11, minuje11, nicuje11, niecną11, nocuje11, numenu11, ocenią11, ocenną11, opinią11, pecjom11, peonią11, pienią11, pienną11, pionuj11, puncom11, ujecie11, ujemne11, ujemni11, upojne11, upojni11, ciemnu10, ciumie10, ciupie10, cupnie10, emocje10, emocji10, encjom10, jeepom10, miopij10, mocnej10, niemcu10, niuniu10, opiciu10, opunim10, pijcie10, pneumo10, pojmie10, pomiej10, pomnej10, pomnij10, ponuci10, puncie10, umocni10, unicom10, unijne10, unijni10, upicie10, upomni10, cennej9, cieniu9, ciompi9, eocenu9, innemu9, jeniec9, jeonem9, mieniu9, neumie9, niemej9, ninjom9, nocnej9, noumen9, nuceni9, nucone9, opinij9, peonij9, piciem9, piciom9, piecem9, piecom9, pieniu9, pinenu9, pojeni9, unicie9, ciemne8, ciemni8, ciemno8, ciepie8, ciponi8, eponim8, ipomee8, ipomei8, jeonie8, mennic8, miecie8, mineci8, miocen8, miocie8, miopie8, miopii8, nepoci8, niciom8, niemce8, niemoc8, niunie8, opicie8, opiece8, opince8, peonem8, piecie8, pincie8, piniom8, pionem8, poecie8, poicie8, pomnie8, cienie7, iminie7, mienie7, mionie7, neniom7, neonem7, niecne7, niecni7, niecno7, ocenie7, ocenne7, ocenni7, ocieni7, omenie7, ominie7, opinie7, opinii7, peonie7, peonii7, pienie7, pienne7, pienni7, pionie7, poenie7, neonie6,

5 literowe słowa:

uncją14, upiją14, upoją14, ciumą13, ciupą13, cumuj13, cupną13, mocją13, opcją13, pecją13, pijąc13, pojąc13, pojmą13, pucuj13, puncą13, upocą13, encją12, neumą12, nocją12, onucą12, opiją12, pieją12, upoju12, jupce11, mącie11, mnące11, mocną11, mocuj11, mopuj11, ninją11, piąci11, picuj11, pnące11, pomną11, cenią10, cenną10, enemą10, iminą10, jucie10, jumie10, junem10, junom10, minią10, minuj10, muniu10, nicią10, nicuj10, niecą10, niemą10, nocną10, nocuj10, oceną10, ominą10, pinią10, pioną10, poeną10, pucem10, pucom10, ujmie10, umiej10, uncje10, uncji10, uncjo10, upije10, upnij10, upoje10, ciumo9, ciupo9, cnemu9, cumie9, junie9, mocje9, mocji9, nenią9, ojcem9, opcje9, opcji9, opium9, pecje9, pecji9, pecjo9, peemu9, piciu9, piecu9, pneum9, pojem9, pumie9, punce9, punco9, punom9, upici9, upiec9, upoci9, cepem8, cepom8, cipom8, encje8, encji8, encjo8, jecie8, jenem8, jenom8, jocie8, jonem8, minij8, mionu8, mniej8, munie8, munio8, neumo8, niemu8, nocje8, nocji8, nucie8, numen8, omenu8, onemu8, onuce8, opije8, opnij8, oucie8, peonu8, picem8, picom8, pieje8, pinij8, pionu8, punie8, unici8, uniom8, upnie8, cenom7, cepie7, ciemn7, cipie7, epice7, epoce7, innej7, jenie7, jonie7, mecie7, micie7, mince7, mocen7, mocne7, mocni7, mopie7, nenij7, neonu7, nepem7, nepom7, nicom7, ninje7, ninji7, ninjo7, nipom7, niuni7, ociem7, opici7, opiec7, pecie7, penem7, penom7, picie7, piece7, pince7, pinem7, pinom7, pniem7, pniom7, pocie7, poeci7, pomne7, pomni7, ponem7, cenie6, cenne6, cenni6, cieni6, encie6, enemo6, eocen6, eonem6, imino6, imion6, iniom6, menie6, mieni6, minie6, minii6, minio6, monie6, necie6, nemie6, nepie6, nicie6, nieci6, nieco6, nieme6, niemi6, niemo6, nipie6, nocie6, nocne6, nocni6, nomie6, oceni6, opnie6, penie6, penne6, penni6, peoni6, pieni6, pinen6, pinie6, pinii6, pinio6, ponie6, eonie5, nenie5, nenii5, nenio5, nonie5,

4 literowe słowa:

jumą13, ujmą13, cumą12, pucą12, pumą12, moją11, nucą11, piją11, poją11, puną11, upną11, cipą10, jeną10, mopą10, mucu10, picą10, pnąc10, pucu10, unią10, ceną9, jemu9, juce9, jumo9, miną9, moną9, nicą9, nipą9, nocą9, ojcu9, opną9, ujem9, ujmo9, upij9, cepu8, cium8, ciup8, cumo8, inią8, inną8, jonu8, muce8, noną8, picu8, puce8, puco8, pumi8, pumo8, punc8, unij8, cnej7, jeep7, menu7, miej7, mnij7, moje7, muni7, nemu7, nepu7, neum7, nomu7, nuci7, ojce7, onuc7, opij7, piej7, pije7, pinu7, pnij7, pniu7, poje7, puno7, ucie7, umie7, upoi7, ciem6, ciep6, cipo6, empi6, eonu6, epce6, inij6, jeno6, jeon6, joni6, mice6, niej6, onej6, opem6, pice6, pici6, pico6, piec6, poci6, unie6, unii6, unio6, ceni5, ceno5, cnie5, ecie5, enci5, imin5, ince5, meni5, meno5, mini5, mino5, mion5, mnie5, nice5, nici5, nico5, nimi5, nipo5, noce5, ocen5, omen5, omie5, open5, opie5, peon5, pion5, pnie5, poen5, eoni4, inie4, inii4, inio4, inne4, inni4, neon4,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPINIUJĄCEMU

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPINIUJĄCEMU to

nieopiniującemu

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

niepionującemu

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa NIEOPINIUJĄCEMU

Ze słowa NIEOPINIUJĄCEMU nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPINIUJĄCEMU - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPINIUJĄCEMU to

nieopiniującemu

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niepionującemu

. wartość punktowa tego słowa to: 27


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty