Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPIERZCHNIĘĆ

Z liter NIEOPIERZCHNIĘĆ można ułożyć aż 994 wyrazów - Sprawdź jakie!

15 literowe słowa:

nieopierzchnięć28,

14 literowe słowa:

niepierzchnięć27, nierozepchnięć27,

13 literowe słowa:

nieporznięcie19,

12 literowe słowa:

niezepchnięć25, opierzchnięć25, niecierpnięć23, nieporęczeni18, nieporęcznie18, nieporznięci18, nierozpięcie18, nieorznięcie17, nieheroiczni15, opierniczeni14,

11 literowe słowa:

nieopchnięć24, pierzchnięć24, rozepchnięć24, nieciepnięć22, niećpnięcie22, nieprzecięć22, nieporznięć21, niehepnięci19, nieporęczne17, nieporęczni17, nierozpięci17, opęcznienie17, nieorznięci16, nierznięcie16, niehipiczne15, opierzchnie15, nierozpicie13, opriczninie13, pierniczeni13, pierniczone13, poczernieni13, rozpienicie13, rozpienieni12,

10 literowe słowa:

niepchnięć23, niehepnięć22, niećpnięci21, nierozcięć20, nierozpięć20, niezipnięć20, nieorznięć19, niezionięć19, opierzchnę18, pierniczeć17, poczernieć17, nieopięcie16, opierniczę16, opriczninę16, pęcznienie16, poręczenie16, porznięcie16, rozniećcie16, nieręczeni15, nieręcznie15, nieręczone15, nierznięci15, pierzchnie14, rozepchnie14, chronienie13, heroicznie13, nieepiczni12, nierozpici12, pocienieni12, porzniecie12, ironicznie11, nierocznie11, oczernieni11, roznieceni11,

9 literowe słowa:

zepchnięć22, cierpnięć20, niepocięć20, niepoczęć20, opęcznieć20, nierznięć18, hepnięcie17, pierzchnę17, rozepchnę17, poczernić16, przecenić16, nieopięci15, niepięcie15, nierozpić15, pierniczę15, poczernię15, ponęcenie15, poręczeni15, poręcznie15, porznięci15, przecenię15, rozniecić15, rozpienić15, rozpięcie15, zipnięcie15, nieręczne14, nieręczni14, orznięcie14, rozpienię14, zionięcie14, prehnicie13, chorzenie12, chronieni12, heroiczne12, heroiczni12, hiperonie12, izohiecie12, nieczepni11, nieopicie11, ocipienie11, oczepieni11, opieczeni11, opiernicz11, opierzcie11, opricznin11, pecorinie11, pinnoicie11, pionierce11, zipniecie11, ciernieni10, ciernione10, czernieni10, czerninie10, czernione10, ireniczne10, ireniczni10, ironiczne10, ironiczni10, izoprenie10, niecierni10, nieroczne10, nieroczni10, ocienieni10, opierzeni10, orzniecie10, pionierze10, zioniecie10, zropienie10,

8 literowe słowa:

opchnięć21, zniechęć20, ciepnięć19, ćpnięcie19, pęcznieć19, ponęćcie19, przecięć19, nieocięć18, nieopięć18, porznięć18, hepnięci16, pęcherze16, rzepichę16, cierpieć15, ćpniecie15, pocienić15, czernieć14, czerpnię14, oczernić14, pocienię14, ponęceni14, poręczne14, poręczni14, przecenę14, rozpięci14, rzepnicę14, czerninę13, oczernię13, orznięci13, ręczenie13, rozniecę13, rznięcie13, zecernię13, znęcenie13, hipiczne12, hipiczni12, rinpoche12, rzepicho12, zepchnie12, chininie11, chinonie11, hiciorze11, hipnozie11, niechore11, niehecni11, cierpnie10, czepieni10, czepione10, czerpnie10, czerpnio10, epicznie10, heroinie10, nicponie10, niehieni10, nieopici10, niepicie10, opniecie10, oprzecie10, pieczeni10, pieczone10, pienicie10, piernicz10, pierzcie10, pinnicie10, poczerni10, poecinie10, prenicie10, przeceni10, przeceno10, rozpicie10, rzepnice10, rzepnico10, zipiecie10, cienieni9, cienione9, czernino9, nicienie9, nieoczne9, nieoczni9, nieropne9, nieropni9, ocenieni9, oprzenie9, orceinie9, oriencie9, pienieni9, pienione9, pieronie9, ropienie9, rozepnie9, roznieci9, rozpieni9, rzepieni9, rzniecie9, zecernio9, nieornie8, ronienie8,

7 literowe słowa:

pchnięć20, hepnięć19, niechęć19, ćpnięci18, pieczęć18, ponęcić18, niecięć17, niepięć17, rozcięć17, rozpięć17, zipnięć17, znęćcie17, orznięć16, zionięć16, chorzeć15, chronić15, pęcherz15, zepchnę15, chininę14, chronię14, hipnozę14, ocipieć14, oczepić14, cienieć13, ciernić13, cierpię13, cierpnę13, czernić13, czerpię13, heroinę13, niećcie13, nieopić13, ocienić13, oczepię13, opięcie13, pęcinie13, poecinę13, ponęcie13, poręcze13, ropnicę13, zropieć13, ciernię12, czernię12, nęcenie12, nornicę12, ocienię12, opierzę12, orceinę12, piernię12, ręczeni12, ręcznie12, ręczone12, rozepnę12, roznieć12, rznięci12, znęceni12, znęcone12, opchnie11, rzepich11, chinino10, choinie10, echinie10, heroice10, hiperon10, hizopie10, ichorze10, ciepnie9, ciponie9, czerpie9, czerpni9, epiczne9, epiczni9, nepocie9, nicponi9, niepici9, oczepie9, oczepin9, opiecze9, pecorin9, perzcie9, picerze9, pinczer9, pinezce9, pniecie9, pocenie9, pocieni9, pocznie9, poincie9, pozerce9, przecen9, przecie9, ropnice9, rozpici9, rozpiec9, rzepnic9, cenieni8, cenione8, cenozie8, ciernie8, cnienie8, czernie8, czernin8, inercie8, izopren8, neopren8, nicieni8, nieceni8, niecnie8, niecone8, nieenci8, nizince8, nonecie8, nornice8, oczerni8, opierze8, orzecie8, peronie8, piernie8, piernio8, pieroni8, pierzei8, pinenie8, pionier8, porznie8, prionie8, przenie8, rocznie8, ronicie8, rozecie8, rzepnie8, zecerni8, zenicie8, znoicie8, nieorne7, nieorni7, nizinie7, reninie7, rezonie7, ronieni7, roninie7,

6 literowe słowa:

pocięć17, poczęć17, nęćcie16, znęcić16, rznięć15, opchnę14, perchę14, choinę13, choreę13, chreię13, czepić13, poćcie13, rocheę13, cienić12, ciepię12, ciepnę12, czepię12, hernię12, horneę12, niecić12, niepić12, ocenić12, opięci12, oprzeć12, pęcino12, pieczę12, pienić12, pięcie12, pocznę12, ponęci12, poręce12, poręcz12, pręcie12, ropieć12, rozpić12, cenozę11, cienię11, nęceni11, nęcone11, ocenię11, opinię11, peonię11, pienię11, pierzę11, porznę11, ręczne11, ręczni11, zięcie11, chipie10, epoche10, hepcie10, hipcie10, hipcio10, hipice10, ironię10, nizinę10, pchnie10, percho10, reninę10, cherze9, chinie9, chinin9, chinon9, chonie9, choree9, chorei9, chorze9, chreie9, chreio9, chroni9, hecnie9, hepnie9, hicior9, hipnoz9, ichnie9, ochrze9, orzech9, rochee9, rochei9, zicher9, ceprze8, ciepie8, cierpi8, ciponi8, crepie8, czepie8, czepin8, czepne8, czepni8, czerep8, czipie8, czopie8, hennie8, henrze8, hernie8, hernii8, hernio8, heroin8, hienie8, hornee8, hornei8, iporce8, nepoci8, oczepi8, operce8, opicie8, opiece8, opiecz8, opince8, percie8, piecie8, piecze8, pieczo8, pincie8, poecie8, poicie8, poncze8, porcie8, procie8, recipe8, ropnic8, rzepce8, zipcie8, cenzor7, cienie7, cierne7, cierni7, czerni7, erocie7, nerpie7, niecne7, niecni7, niecno7, nornic7, ocenie7, ocenne7, ocenni7, ocieni7, operze7, opierz7, opinie7, opinii7, orcein7, orzcie7, peonie7, peonii7, pienie7, pienne7, pienni7, pierni7, pieron7, pierze7, piezie7, pionie7, poenie7, prezie7, prezio7, prozie7, rencie7, roczne7, roczni7, roicie7, roncie7, ropnie7, rzepie7, rzepni7, zepnie7, zipnie7, ironie6, ironii6, neonie6, nizino6, noezie6, nornie6, orznie6, ozenie6, renino6, ronini6, zienie6, zionie6,

5 literowe słowa:

nęcić15, ocięć15, opięć15, ponęć15, pichć14, pchnę13, cherę12, chinę12, hepię12, hepnę12, irchę12, ochrę12, pocić12, rzęch12, cenić11, crepę11, ćpnie11, hennę11, hienę11, oćcze11, pęcie11, pęcin11, piczę11, procę11, przeć11, cenię10, cizię10, nerpę10, niecę10, ocenę10, operę10, perzę10, pęzie10, piezę10, pinię10, pionę10, piorę10, poenę10, prozę10, ronić10, rzepę10, zepnę10, zipię10, zipnę10, znęci10, znoić10, hopce9, nenię9, noezę9, norię9, nornę9, orznę9, ozenę9, perch9, ponch9, proch9, ronię9, zionę9, chero8, chino8, chnie8, choin8, chore8, chrei8, echin8, hecne8, hecni8, hepie8, herce8, hicie8, hiper8, hipie8, hizop8, hopie8, ichni8, ichor8, ircho8, niech8, ocher8, reich8, ceper7, cepie7, cierp7, cipie7, crepo7, czepi7, czerp7, epice7, epoce7, henno7, herze7, hieni7, hieno7, horze7, oczep7, opici7, opiec7, pecie7, perce7, perci7, picer7, picie7, picze7, piczo7, piece7, piecz7, pince7, pocie7, poeci7, poncz7, precz7, proce7, cenie6, cenne6, cenni6, cenoz6, cerze6, cezie6, cieni6, cizie6, encie6, eocen6, necie6, neper6, nepie6, nerce6, nerpo6, nicie6, nieci6, nieco6, nipie6, nocie6, nocne6, nocni6, norce6, oceni6, oczne6, oczni6, opeer6, opnie6, oprze6, orcie6, orzec6, pener6, penie6, penne6, penni6, peoni6, peron6, perze6, pieni6, pierz6, piezo6, pinen6, pinie6, pinii6, pinio6, ponie6, porze6, pozer6, pozie6, prion6, recie6, repie6, rocie6, ropie6, ropne6, ropni6, rzece6, rzepi6, rzepo6, zecer6, zecie6, zipie6, eonie5, inrze5, nenie5, nenii5, nenio5, nerze5, nizin5, nonie5, norie5, norii5, norze5, ornie5, renie5, renin5, rezon5, ronin5, rznie5, zenie5, zinie5, zonie5,

4 literowe słowa:

chęć16, cięć14, ćpnę14, pięć14, zięć13, znęć13, choć12, chnę11, cipć11, hecę11, hopę11, cieć10, cioć10, cipę10, cnić10, herę10, horę10, oćce10, opić10, perć10, picę10, pocę10, poić10, cenę9, cerę9, cezę9, nęci9, nicę9, nieć9, nipę9, opnę9, oprę9, perę9, porę9, pozę9, ręce9, ręcz9, roić9, ropę9, chip8, inię8, nerę8, nonę8, norę8, orzę8, pech8, rznę8, zonę8, chen7, cher7, chin7, chno7, choi7, chon7, chor7, eche7, echo7, hece7, heco7, herc7, hopi7, irch7, nich7, ochr7, ciep6, cipo6, crep6, czep6, czip6, czop6, epce6, henn6, henr6, hero6, hien6, pice6, pici6, pico6, picz6, piec6, poci6, proc6, ceni5, ceno5, cero5, cezo5, cizi5, cnie5, ecie5, enci5, erce5, ince5, nerp5, nice5, nici5, nico5, nipo5, noce5, ocen5, open5, oper5, opie5, orce5, peon5, peri5, pero5, perz5, piez5, pion5, pnie5, poen5, prze5, rzec5, rzep5, eoni4, erze4, ezie4, inie4, inii4, inio4, inne4, inni4, inro4, iron4, neon4, nero4, noez4, noir4, nori4, norn4, oere4, orne4, orni4, orze4, ozen4, ozie4, roni4, zero4, znoi4,

3 literowe słowa:

nęć12, pęc9, pić9, poć9, cię8, nić8, pęz8, pnę8, prę8, erę7, ezę7, che6, chi6, ech6, hec6, hep6, hip6, hoc6, hop6, ich6, och6, phi6, cep5, cip5, ehe5, hen5, her5, hoi5, hor5, pic5, rho5, cen4, cer4, cez4, cie4, cne4, cni4, cno4, cze4, czi4, nep4, nic4, nip4, noc4, pen4, per4, pie4, pin4, pni4, poi4, pon4, por4, pro4, rep4, rop4, zip4, eon3, ero3, ezo3, iii3, ino3, inr3, ner3, nie3, non3, nor3, one3, oni3, orz3, rei3, ren3, rio3, roi3, zen3, zer3, zin3, zon3,

2 literowe słowa:

8, eh4, he4, hi4, ho4, oh4, ce3, ci3, co3, op3, pe3, pi3, po3, ee2, en2, eo2, er2, ez2, ii2, in2, ni2, no2, on2, or2, oz2, re2, ro2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPIERZCHNIĘĆ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPIERZCHNIĘĆ to

nieopierzchnięć

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

niepierzchnięć

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa NIEOPIERZCHNIĘĆ

Ze słowa NIEOPIERZCHNIĘĆ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPIERZCHNIĘĆ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPIERZCHNIĘĆ to

nieopierzchnięć

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niepierzchnięć

. wartość punktowa tego słowa to: 27

Informacje szczegółowe o słowie NIEOPIERZCHNIĘĆ

Samogłoski

Ilość samogłosek: 7

Występujące samogłoski: E, E, I, I, I, O, Ę

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 8

Występujące spółgłoski: C, H, N, N, P, R, Z, Ć

Litery

Ilość wszystkich liter: 15

Litery w słowie NIEOPIERZCHNIĘĆ w kolejności alfabetycznej: C, E, E, H, I, I, I, N, N, O, P, R, Z, Ć, Ę

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ę, Ć, Z, R, P, O, N, N, I, I, I, H, E, E, C


Jak prawidłowo wymawiać słowo NIEOPIERZCHNIĘĆAnaliza liter - słowo NIEOPIERZCHNIĘĆ

Słowo NIEOPIERZCHNIĘĆ po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: C, Ć, E, Ę, H, I, N, O, P, R, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera C w słowie NIEOPIERZCHNIĘĆ

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera Ć w słowie NIEOPIERZCHNIĘĆ

Wyrazy na literę Ć

Ilość liter Ilość słów
3 8
4 34
5 77
6 113
7 139
8 138
9 172
10 189
11 203
12 197
13 154
14 105
15 65

Rozkład wyrazów na literę Ć

3 Ilość słów
8
4 Ilość słów
34
5 Ilość słów
77
6 Ilość słów
113
7 Ilość słów
139
8 Ilość słów
138
9 Ilość słów
172
10 Ilość słów
189
11 Ilość słów
203
12 Ilość słów
197
13 Ilość słów
154
14 Ilość słów
105
15 Ilość słów
65

Wyrazy kończące się literę Ć

Ilość liter Ilość słów
3 43
4 215
5 639
6 1654
7 3238
8 4875
9 5495
10 5559
11 5128
12 4183
13 3076
14 2042
15 1148

Rozkład wyrazów kończących się literą Ć

3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
215
5 Ilość słów
639
6 Ilość słów
1654
7 Ilość słów
3238
8 Ilość słów
4875
9 Ilość słów
5495
10 Ilość słów
5559
11 Ilość słów
5128
12 Ilość słów
4183
13 Ilość słów
3076
14 Ilość słów
2042
15 Ilość słów
1148

Wystąpienia litery Ć w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ć Ilość słów
0 2984706
1 45823
2 310

Rozkład słow według wystąpień litery Ć

0 Ilość słów
2984706
1 Ilość słów
45823
2 Ilość słów
310

Litera E w słowie NIEOPIERZCHNIĘĆ

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera Ę w słowie NIEOPIERZCHNIĘĆ

Wyrazy na literę Ę

Ilość liter Ilość słów
3 1

Rozkład wyrazów na literę Ę

3 Ilość słów
1

Wyrazy kończące się literę Ę

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 50
4 567
5 1989
6 3580
7 5885
8 7075
9 7443
10 6831
11 5377
12 3873
13 2527
14 1505
15 893

Rozkład wyrazów kończących się literą Ę

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
50
4 Ilość słów
567
5 Ilość słów
1989
6 Ilość słów
3580
7 Ilość słów
5885
8 Ilość słów
7075
9 Ilość słów
7443
10 Ilość słów
6831
11 Ilość słów
5377
12 Ilość słów
3873
13 Ilość słów
2527
14 Ilość słów
1505
15 Ilość słów
893

Wystąpienia litery Ę w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ę Ilość słów
0 2815138
1 210981
2 4719
3 1

Rozkład słow według wystąpień litery Ę

0 Ilość słów
2815138
1 Ilość słów
210981
2 Ilość słów
4719
3 Ilość słów
1

Litera H w słowie NIEOPIERZCHNIĘĆ

Wyrazy na literę H

Ilość liter Ilość słów
2 7
3 42
4 174
5 587
6 1066
7 1874
8 2764
9 3855
10 4406
11 4457
12 3757
13 3176
14 2688
15 2039

Rozkład wyrazów na literę H

2 Ilość słów
7
3 Ilość słów
42
4 Ilość słów
174
5 Ilość słów
587
6 Ilość słów
1066
7 Ilość słów
1874
8 Ilość słów
2764
9 Ilość słów
3855
10 Ilość słów
4406
11 Ilość słów
4457
12 Ilość słów
3757
13 Ilość słów
3176
14 Ilość słów
2688
15 Ilość słów
2039

Wyrazy kończące się literę H

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 7
4 53
5 153
6 1106
7 3490
8 6746
9 11924
10 17483
11 23800
12 28647
13 30684
14 31231
15 29979

Rozkład wyrazów kończących się literą H

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
53
5 Ilość słów
153
6 Ilość słów
1106
7 Ilość słów
3490
8 Ilość słów
6746
9 Ilość słów
11924
10 Ilość słów
17483
11 Ilość słów
23800
12 Ilość słów
28647
13 Ilość słów
30684
14 Ilość słów
31231
15 Ilość słów
29979

Wystąpienia litery H w słowach polskich

Ilość wystąpień litery H Ilość słów
0 2654541
1 360594
2 15505
3 199

Rozkład słow według wystąpień litery H

0 Ilość słów
2654541
1 Ilość słów
360594
2 Ilość słów
15505
3 Ilość słów
199

Litera I w słowie NIEOPIERZCHNIĘĆ

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera N w słowie NIEOPIERZCHNIĘĆ

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera O w słowie NIEOPIERZCHNIĘĆ

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera P w słowie NIEOPIERZCHNIĘĆ

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera R w słowie NIEOPIERZCHNIĘĆ

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera Z w słowie NIEOPIERZCHNIĘĆ

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie NIEOPIERZCHNIĘĆ: 15

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 15 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 15 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 4643
B 3316
C 3278
D 7495
E 2312
F 2188
G 1983
H 2039
I 1938
J 1112
K 6855
L 1114
M 4904
N 147124
O 9613
P 42331
R 10597
S 11840
T 3627
U 5832
W 14361
Z 16221
Ó 4
Ć 65
Ł 197
Ś 622
Ź 24
Ż 295

15 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
4643
B Ilość słów
3316
C Ilość słów
3278
D Ilość słów
7495
E Ilość słów
2312
F Ilość słów
2188
G Ilość słów
1983
H Ilość słów
2039
I Ilość słów
1938
J Ilość słów
1112
K Ilość słów
6855
L Ilość słów
1114
M Ilość słów
4904
N Ilość słów
147124
O Ilość słów
9613
P Ilość słów
42331
R Ilość słów
10597
S Ilość słów
11840
T Ilość słów
3627
U Ilość słów
5832
W Ilość słów
14361
Z Ilość słów
16221
Ó Ilość słów
4
Ć Ilość słów
65
Ł Ilość słów
197
Ś Ilość słów
622
Ź Ilość słów
24
Ż Ilość słów
295

Zestawienie słow 15 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 19028
C 326
D 9
E 39103
F 6
G 8
H 29979
I 43225
J 16262
K 282
L 5
M 41563
N 121
O 21146
P 2
R 51
S 1
T 13
U 23825
W 1019
Y 39412
Z 846
Ą 14273
Ć 1148
Ę 893
Ł 357
Ń 2434
Ś 7433
Ż 3160

15 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
19028
C Ilość słów
326
D Ilość słów
9
E Ilość słów
39103
F Ilość słów
6
G Ilość słów
8
H Ilość słów
29979
I Ilość słów
43225
J Ilość słów
16262
K Ilość słów
282
L Ilość słów
5
M Ilość słów
41563
N Ilość słów
121
O Ilość słów
21146
P Ilość słów
2
R Ilość słów
51
S Ilość słów
1
T Ilość słów
13
U Ilość słów
23825
W Ilość słów
1019
Y Ilość słów
39412
Z Ilość słów
846
Ą Ilość słów
14273
Ć Ilość słów
1148
Ę Ilość słów
893
Ł Ilość słów
357
Ń Ilość słów
2434
Ś Ilość słów
7433
Ż Ilość słów
3160

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa NIEOPIERZCHNIĘĆ

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu NIEOPIERZCHNIĘĆ - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty