Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPIELAJĄCYCH

Z liter NIEOPIELAJĄCYCH można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

nieopielających28,

14 literowe słowa:

niepochylające27, nieocieplający25,

13 literowe słowa:

niechlapiącej25, nieopychające25, niepolecający24, nieopielający23,

12 literowe słowa:

opielających25, anielejących24, nielochający24, nieolejących24, niepiejących24, pieniających24, niechapiącej23, niechlapiący23, nielepiących23, nielochające23, niepielących23, niecapiejący22, niechlapiące22, nieciepający22, nieopylające22, pocieniający22, pocieniające21, poniechajcie19, ociepleniach18, pinealocycie17,

11 literowe słowa:

pochylające24, leniejących23, liniejących23, niechlający23, niechlejący23, niechylącej23, nielejących23, niepchający23, niepijących23, niepojących23, opinających23, paniejących23, peniających23, niechlające22, niechlejąca22, niehycające22, niepalących22, niepchające22, niepilących22, ocieplający22, niechapiący21, ocieplające21, niecapiącej20, niechapiące20, ocieniający20, pochylajcie20, pocieniając20, chlapnijcie19, ocieniające19, ocieplanych18, chlapniecie17, ochlapiecie17, ocieplajcie17, opleceniach17, plancheicie17, poleceniach17, policjancie17, ocieleniach16, olepieniach16, opieleniach16, poniechacie16,

10 literowe słowa:

pochylając23, chlapiącej22, chlipiącej22, opychające22, pleniących21, polecający21, epilacyjną20, niechyląca20, niechylące20, niepylącej20, ocieplając20, opielający20, pieniących20, polecające20, poniechają20, anielejący19, cieniejący19, niehepiący19, nieolejący19, niepalącej19, niepiejący19, niepilącej19, niepocącej19, oceniający19, opielające19, pieniający19, cieniejąca18, niecapiący18, niecielący18, niehepiąca18, nielepiący18, nieolejąca18, niepiejąca18, niepielący18, oceniające18, ocieniając18, opychajcie18, pieniające18, pochlajcie18, pochlejcie18, pochylanej18, pocieniają18, chapnijcie17, epinicjach17, nachlejcie17, niecapiące17, niecieląca17, nielepiąca17, niepieląca17, opchnijcie17, pachnijcie17, plecionych17, pochylacie17, pochylicie17, polecanych17, cepelinach16, chlapiecie16, epilacyjne16, epilacyjni16, epylionach16, nachylicie16, niehaliccy16, niepijaccy16, niepochyli16, olejeniach16, opielanych16, opyleniach16, pleceniach16, pliocenach16, pochylanie16, pochylenia16, pochylenie16, pojechanie16, polecajcie16, policjanci16, policyjnie16, chapniecie15, chelonicie15, cieleniach15, lepieniach15, nielipeccy15, niepoliccy15, ocieplanej15, opaleniccy15, opchniecie15, opielajcie15, pachniecie15, pieleniach15, poniechali15, oceniajcie14, ocieplacie14, ocieplanie13, ocieplenia13,

9 literowe słowa:

lochający21, olejących21, opychając21, piejących21, pochylają21, chapiącej20, chlapiący20, chlipiący20, lepiących20, lochające20, pachnącej20, pielących20, capiejący19, chlapiące19, chlipiąca19, chlipiące19, ciepający19, hejnalicą19, leniących19, opylające19, pacholicą19, pochylaną19, pochylnią19, polecając19, policyjną19, capiejące18, ciapiącej18, ciepające18, ciepiącej18, leniejący18, liniejący18, nieclącej18, nielejący18, niepijący18, niepojący18, ocieplają18, opielając18, opinający18, paniejący18, peniający18, pieniąchy18, pleniącej18, anielejąc17, cieniącej17, cieniejąc17, echinaceą17, leniejąca17, liniejąca17, liniejące17, nielecący17, nielejąca17, niepalący17, niepijąca17, niepijące17, niepilący17, niepocący17, niepojąca17, niepojące17, niepyląca17, niepylące17, oceniając17, opinające17, paniejące17, peniające17, pieniając17, pieniącej17, pieniącha17, pijalnych17, policjach17, chlipanej16, cieplnych16, hejnalicy16, hycnijcie16, lenicjach16, lochajcie16, nielecąca16, niepalące16, niepaląco16, niepchlej16, niepiląca16, niepilące16, niepocąca16, niepocące16, ochlajcie16, ochlejcie16, ocieniają16, ocieplaną16, opchajcie16, opijanych16, opychanej16, pacholicy16, pchnijcie16, pichconej16, pochlanej16, pochylcie16, pocichnij16, pojechali16, achnijcie15, capionych15, cepeliach15, ciepanych15, cyneolach15, hejnalice15, hejnalico15, hepnijcie15, jeleniach15, lepionych15, lepnicach15, nachylcie15, niecichej15, nielichej15, ochlapcie15, opychacie15, opylajcie15, pacholice15, pielonych15, plenicach15, pochlacie15, pochylane15, pochylani15, pochyleni15, pochylnia15, pochylnie15, pojeniach15, policyjna15, policyjne15, policyjni15, poniechaj15, pyleniach15, capiejcie14, capnijcie14, chapiecie14, chlipanie14, ciepajcie14, ciponiach14, cyjanicie14, epiloiach14, haploncie14, hiacyncie14, hycniecie14, lapnijcie14, leceniach14, lipineccy14, niecapich14, ocalejcie14, ocleniach14, opychanie14, pachnieli14, pacjencie14, pacnijcie14, palnijcie14, pchniecie14, pichcenia14, pichcenie14, piechocie14, pileniach14, piniolach14, plecionej14, poceniach14, pochlanie14, pocichnie14, poecinach14, polaniccy14, polecanej14, polienach14, achniecie13, echinacei13, echinaceo13, naolejcie13, napijecie13, napylicie13, niecapiej13, nieepiccy13, nielaiccy13, nieoleccy13, nieopaccy13, ocieplany13, ocieplcie13, opielanej13, opinajcie13, paleoceny13, paniejcie13, peniajcie13, pieniaccy13, placencie13, plecionce13, pocieniaj13, polecacie13, polecicie13, capniecie12, epylionie12, lapniecie12, nalecicie12, nalepicie12, napocicie12, ocieplane12, ocieplani12, ociepleni12, opielacie12, oplecenia12, pacniecie12, palniecie12, pliocenie12, polecanie12, polecenia12, polenicie12, naoleicie11, oceanicie11, oceniacie11, ocielenia11, olepienia11, opielanie11, opielenia11,

8 literowe słowa:

chlający20, chlejący20, chylącej20, lejących20, pchający20, pijących20, pojących20, chlające19, chlejąca19, chlejące19, hycające19, lochając19, opychają19, palących19, pchające19, pilących19, pochlają19, pochleją19, chapiący18, chlapiąc18, chlipiąc18, hepiącej18, nachleją18, opylając18, pachnący18, alopecją17, capiącej17, capiejąc17, chapiące17, chlipaną17, cielącej17, ciepając17, epilacją17, lepiącej17, licencją17, niepchlą17, ochlapią17, opychaną17, pachnące17, pachnąco17, pachnicą17, pichconą17, pielącej17, pochlaną17, pocichną17, pociechą17, polecają17, ceniącej16, ciapiący16, ciepiący16, cieplicą16, leniącej16, leniejąc16, lineacją16, liniejąc16, niecącej16, niecichą16, nieclący16, nielichą16, ocipieją16, opielają16, opinając16, paniejąc16, peniając16, pieniąch16, pijalnią16, pijanicą16, pleniący16, pochylaj16, pochylej16, anieleją15, chlajcie15, chlapnij15, chlejcie15, chlipnij15, chylonej15, ciapiące15, cieniący15, cienieją15, ciepiąca15, ciepiące15, cyjonach15, hycajcie15, niecląca15, nieclące15, oceniają15, olejnych15, pchajcie15, pieniają15, pieniący15, pijanych15, plecioną15, pleniąca15, pleniące15, pochleje15, polecaną15, pylicach15, alopecyj14, anielicą14, chcianej14, chlajnie14, chlapcie14, chlipany14, chlipcie14, chylacie14, chylicie14, ciachnij14, cielnych14, cieniąca14, cieniące14, cochanej14, epilacyj14, hejnalic14, jelenich14, lejniach14, lepiechy14, licencyj14, nachleje14, niecapią14, ochlanej14, opchanej14, opielaną14, opilcach14, opychali14, pachnicy14, pacholic14, palonych14, pecynach14, pichcony14, pieniąca14, pieniące14, pilonych14, plichcie14, pochlany14, pochylni14, pocichli14, pociechy14, pocienią14, polanych14, pychocie14, pylonach14, alopecje13, alopecji13, celonach13, chanelce13, chelacie13, chinolce13, chlapnie13, chlipane13, chlipani13, chlipano13, chlipnie13, chylenia13, chylenie13, cieplaje13, cieplicy13, cieplnej13, cleniach13, epilacje13, epilacji13, epilacjo13, hoplicie13, jechanie13, jenieccy13, jonieccy13, lechicie13, licencja13, licencje13, licencji13, licencjo13, lichocie13, lineacyj13, lipieccy13, lipinach13, lipniccy13, lochacie13, niecichy13, nielichy13, niepchla13, niepchle13, niepchli13, ochlacie13, ochlapie13, ocieplaj13, ocieplij13, oclijcie13, oleicach13, opchacie13, opiciach13, opychane13, opychani13, opylanej13, pachnice13, pachnico13, pacjenci13, pichceni13, pichcona13, pichcone13, pijanicy13, pilonach13, pinolach13, pleniach13, pochlane13, pochlani13, pociecha13, polejcie13, capionej12, cepeliny12, cholinie12, ciachnie12, cieniach12, ciepanej12, cieplica12, cieplice12, cieplico12, ciocinej12, cochanie12, eleniach12, eocenach12, epinicja12, hoacynie12, inicjale12, ionicach12, japoniec12, lachonie12, lepionej12, lichenie12, lineacje12, lineacji12, lineacjo12, lipicany12, lochanie12, nalejcie12, napijcie12, napylcie12, niecicha12, nieciche12, niecicho12, nielaccy12, nielepcy12, nielicha12, nieliche12, nielicho12, ochlanie12, ocipieje12, oleinach12, opchanie12, opijacie12, opijecie12, opiniach12, opnijcie12, opylacie12, opylicie12, peoniach12, pielonej12, pieniach12, pijalnie12, pijalnio12, pijanice12, pijanico12, pioneccy12, pleciony12, plioceny12, pohaniec12, polecany12, ponieccy12, poniecha12, pyleniec12, anielicy11, apolicie11, cepelina11, ciepacie11, cieplnie11, helionie11, lancecie11, lepiance11, lepnocie11, nalepcie11, naplecie11, napocili11, nieaeccy11, ocalicie11, ocielcie11, ocieniaj11, olejenia11, olepicie11, opalicie11, opielany11, opielcie11, opijanie11, opleceni11, opylanie11, opylenia11, opylenie11, paleocen11, pianolce11, pincecie11, planecie11, planicie11, plecenia11, pleciona11, plecione11, plenicie11, pliancie11, polecane11, polecani11, poleceni11, polencie11, anielice10, anielico10, anolicie10, capienie10, cielenia10, ciepanie10, lepienia10, napoicie10, neolicie10, niecapie10, nielocie10, ocalenie10, oceniali10, ocenicie10, ocieleni10, olepieni10, opalenie10, opalinie10, opielane10, opielani10, opieleni10, opinacie10, opniecie10, peniacie10, pielenia10, pocienia10, poecinie10, polienie10,

7 literowe słowa:

hycając18, pylącej17, chlipią16, chlipną16, lecącej16, olejący16, opcyjną16, opylają16, piejący16, pocącej16, capiący15, choliną15, cielący15, hepiące15, capiące14, celnicą14, ceniący14, ciapcią14, ciapiąc14, cieląca14, cielące14, cielicą14, ciepiąc14, leniący14, niecący14, opylaną14, plijach14, pochlaj14, pochlej14, poljach14, acholij13, ceniąca13, ceniące13, chapnij13, chlajno13, chlanej13, cieniąc13, ciociną13, epiloią13, jechali13, jeepach13, lepioną13, lipnych13, nachlej13, nalepią13, niecąca13, niecące13, nyplach13, ochlaje13, ochleje13, olejach13, opaliną13, opchnij13, pachnij13, palnych13, pchanej13, pchlice13, pchlico13, pianolą13, pieloną13, pijaccy13, pilnych13, piniolą13, pochyla13, pochyle13, pochyli13, polenią13, policyj13, polnych13, achylie12, achylio12, cepelij12, chcieli12, choliny12, chyleni12, chylona12, chylone12, cieplej12, clinche12, hanojce12, ichniej12, jechano12, jeonach12, joniach12, lachony12, lechici12, lenicyj12, licheny12, nachyli12, niechaj12, nohajce12, nohajec12, ochlany12, olanych12, opchany12, opcyjna12, opcyjne12, opcyjni12, pianych12, pijalny12, pociech12, policje12, policji12, pylonej12, alpinij11, capieje11, celniej11, chcenie11, choince11, ciapnij11, cichnie11, cielnej11, cieplny11, ciepnij11, cochnie11, cyjanie11, cyjonie11, eleaccy11, hycanie11, japonce11, jelicie11, lenicje11, lenicji11, lenicjo11, lepnicy11, linijce11, niejacy11, ocipiej11, olejcie11, opielaj11, opijali11, opijany11, opijcie11, opylcie11, pajecie11, palonej11, piejcie11, pijacie11, pijalne11, pijalni11, pijanic11, pijecie11, pilniej11, pilonej11, plenicy11, pnijcie11, pojecie11, polanej11, pylicie11, ajencie10, anielej10, aplecie10, aplicie10, apolici10, capieli10, capiony10, cepelia10, cepelii10, cepelin10, cepelio10, cieniej10, ciepali10, ciepany10, cieplna10, cieplne10, cieplni10, cyneole10, cyneoli10, epylion10, jelenia10, jenocie10, joincie10, jonicie10, lepicie10, lepiony10, lepnica10, lepnice10, lepnico10, linieje10, lipican10, najecie10, nalepce10, oceniaj10, ociepla10, ociepli10, olejeni10, olejnie10, olepcie10, opalcie10, opaliny10, opijane10, opijani10, oplecie10, opylane10, opylani10, opyleni10, pacynie10, palecie10, palicie10, palince10, palonce10, panieje10, pecynie10, pelicie10, pelocie10, pielcie10, pielony10, pieniaj10, pijanie10, pilance10, pilocie10, plancie10, pleceni10, plenica10, plenice10, plenico10, plincie10, pliocen10, poeciny10, pojenia10, pojenie10, polance10, polieny10, pylenia10, pylenie10, pylonie10, acenole9, acenoli9, alpinie9, alpinio9, anielic9, capieni9, capinie9, capione9, celonie9, ciapnie9, ciepane9, ciepani9, ciepano9, ciepnie9, ciponia9, ciponie9, eolicie9, epiloia9, epiloie9, inlecie9, lecenia9, leciano9, lenicie9, lepieni9, lepiona9, lepione9, nalepie9, nalocie9, napicie9, napoili9, nepocie9, niecali9, niecapi9, nopalee9, nopalei9, ocaleni9, ocenili9, oclenia9, oclenie9, oleacie9, oleicie9, opaleni9, opiacie9, opinali9, palenie9, panieli9, peniali9, pianole9, pianoli9, pieleni9, pielona9, pielone9, pilanie9, pilenia9, pilenie9, pilonie9, piniola9, piniole9, pniecie9, pocenia9, pocenie9, pocieni9, poecina9, poincie9, polanie9, oceanie8, ocienia8, oleinie8,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPIELAJĄCYCH

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPIELAJĄCYCH to

nieopielających

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

nieocieplający

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa NIEOPIELAJĄCYCH

Ze słowa NIEOPIELAJĄCYCH nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPIELAJĄCYCH - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPIELAJĄCYCH to

nieopielających

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niepochylające

. wartość punktowa tego słowa to: 27


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty