Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPIELAJĄCY

Z liter NIEOPIELAJĄCY można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

nieopielający23,

12 literowe słowa:

nieopylające22,

10 literowe słowa:

epilacyjną20, niepylącej20, opielający20, anielejący19, nieolejący19, niepalącej19, niepiejący19, niepilącej19, opielające19, pieniający19, nielepiący18, nieolejąca18, niepiejąca18, niepielący18, pieniające18, pocieniają18, nielepiąca17, niepieląca17, epilacyjne16, epilacyjni16, policyjnie16, ocieplanej15, opielajcie15, ocieplanie13, ocieplenia13,

9 literowe słowa:

opylające19, policyjną19, leniejący18, liniejący18, nielejący18, niepijący18, niepojący18, ocieplają18, opielając18, opinający18, paniejący18, peniający18, pleniącej18, anielejąc17, leniejąca17, liniejąca17, liniejące17, nielejąca17, niepalący17, niepijąca17, niepijące17, niepilący17, niepojąca17, niepojące17, niepyląca17, niepylące17, opinające17, paniejące17, peniające17, pieniając17, pieniącej17, niepalące16, niepaląco16, niepiląca16, niepilące16, ocieniają16, ocieplaną16, opylajcie15, policyjna15, policyjne15, policyjni15, lapnijcie14, palnijcie14, plecionej14, polecanej14, naolejcie13, napijecie13, napylicie13, niecapiej13, ocieplany13, opielanej13, opinajcie13, paleoceny13, paniejcie13, peniajcie13, pocieniaj13, epylionie12, lapniecie12, nalepicie12, ocieplane12, ocieplani12, ociepleni12, opielacie12, oplecenia12, palniecie12, pliocenie12, polecanie12, polecenia12, polenicie12, naoleicie11, ocielenia11, olepienia11, opielanie11, opielenia11,

8 literowe słowa:

opylając18, alopecją17, epilacją17, lepiącej17, pielącej17, polecają17, leniącej16, leniejąc16, lineacją16, liniejąc16, ocipieją16, opielają16, opinając16, paniejąc16, peniając16, pijalnią16, pijanicą16, pleniący16, anieleją15, cienieją15, oceniają15, pieniają15, pieniący15, plecioną15, pleniąca15, pleniące15, polecaną15, alopecyj14, anielicą14, epilacyj14, niecapią14, opielaną14, pieniąca14, pieniące14, pocienią14, alopecje13, alopecji13, cieplaje13, cieplnej13, epilacje13, epilacji13, epilacjo13, lineacyj13, ocieplaj13, ocieplij13, opylanej13, pijanicy13, polejcie13, capionej12, cepeliny12, ciepanej12, epinicja12, inicjale12, japoniec12, lepionej12, lineacje12, lineacji12, lineacjo12, lipicany12, nalejcie12, napijcie12, napylcie12, nielepcy12, ocipieje12, opijacie12, opijecie12, opnijcie12, opylacie12, opylicie12, pielonej12, pijalnie12, pijalnio12, pijanice12, pijanico12, pleciony12, plioceny12, polecany12, pyleniec12, anielicy11, apolicie11, cepelina11, cieplnie11, lepiance11, lepnocie11, nalepcie11, naplecie11, napocili11, ocieniaj11, olejenia11, olepicie11, opalicie11, opielany11, opielcie11, opijanie11, opleceni11, opylanie11, opylenia11, opylenie11, paleocen11, pianolce11, planecie11, planicie11, plecenia11, pleciona11, plecione11, plenicie11, pliancie11, polecane11, polecani11, poleceni11, polencie11, anielice10, anielico10, anolicie10, capienie10, cielenia10, ciepanie10, lepienia10, napoicie10, neolicie10, niecapie10, nielocie10, ocalenie10, oceniali10, ocieleni10, olepieni10, opalenie10, opalinie10, opielane10, opielani10, opieleni10, opinacie10, opniecie10, peniacie10, pielenia10, pocienia10, poecinie10, polienie10,

7 literowe słowa:

pylącej17, olejący16, opcyjną16, opylają16, palącej16, piejący16, pilącej16, policją16, capieją15, ciepają15, lenicją15, lepiący15, ocaleją15, olejąca15, olejące15, piejąca15, piejące15, pielący15, pijalną15, cepelią14, cieplną14, jelenią14, leniący14, lenieją14, lepiąca14, lepiące14, lepnicą14, linieją14, naoleją14, ocieplą14, opijaną14, opinają14, oplącie14, opylaną14, panieją14, peniają14, pieląca14, pielące14, pleniąc14, plenicą14, alpinią13, capioną13, ciepaną13, epiloią13, leniąca13, leniące13, lepioną13, nalepią13, nopaleą13, opaliną13, pianolą13, pieloną13, pieniąc13, piniolą13, poeciną13, polenią13, policyj13, alpejce12, cepelij12, cieplaj12, cieplej12, lenicyj12, ocienią12, opcyjna12, opcyjne12, opcyjni12, pijalny12, plajcie12, polecaj12, policja12, policje12, policji12, pylonej12, alpinij11, capieje11, celniej11, ciapnij11, cielnej11, cieplny11, ciepnij11, cyjanie11, cyjonie11, japonce11, jelicie11, lenicja11, lenicje11, lenicji11, lenicjo11, lepnicy11, linijce11, niejacy11, ocaleje11, ocipiej11, olejcie11, opielaj11, opijali11, opijany11, opijcie11, opylcie11, pajecie11, palonej11, piejcie11, pijacie11, pijalne11, pijalni11, pijanic11, pijecie11, pilniej11, pilonej11, plenicy11, pnijcie11, pojecie11, polanej11, pylicie11, ajencie10, anielej10, aplecie10, aplicie10, apolici10, capieli10, capiony10, cepelia10, cepelii10, cepelin10, cepelio10, cieniej10, ciepali10, ciepany10, cieplna10, cieplne10, cieplni10, cyneole10, cyneoli10, epylion10, jelenia10, jenocie10, joincie10, jonicie10, lepicie10, lepiony10, lepnica10, lepnice10, lepnico10, linieje10, lipican10, najecie10, nalepce10, oceniaj10, ociepla10, ociepli10, olejeni10, olejnie10, olepcie10, opalcie10, opaliny10, opijane10, opijani10, oplecie10, opylane10, opylani10, opyleni10, pacynie10, palecie10, palicie10, palince10, palonce10, panieje10, pecynie10, pelicie10, pelocie10, pielcie10, pielony10, pieniaj10, pijanie10, pilance10, pilocie10, plancie10, pleceni10, plenica10, plenice10, plenico10, plincie10, pliocen10, poeciny10, pojenia10, pojenie10, polance10, polieny10, pylenia10, pylenie10, pylonie10, acenole9, acenoli9, alpinie9, alpinio9, anielic9, capieni9, capinie9, capione9, celonie9, ciapnie9, ciepane9, ciepani9, ciepano9, ciepnie9, ciponia9, ciponie9, eolicie9, epiloia9, epiloie9, inlecie9, lecenia9, leciano9, lenicie9, lepieni9, lepiona9, lepione9, nalepie9, nalocie9, napicie9, napoili9, nepocie9, niecali9, niecapi9, nopalee9, nopalei9, ocaleni9, ocenili9, oclenia9, oclenie9, oleacie9, oleicie9, opaleni9, opiacie9, opinali9, palenie9, panieli9, peniali9, pianole9, pianoli9, pieleni9, pielona9, pielone9, pilanie9, pilenia9, pilenie9, pilonie9, piniola9, piniole9, pniecie9, pocenia9, pocenie9, pocieni9, poecina9, poincie9, polanie9, oceanie8, ocienia8, oleinie8,

6 literowe słowa:

lejący15, pijący15, pojący15, lejąca14, lejące14, olejąc14, palący14, piejąc14, pijąca14, pijące14, pilący14, pnącej14, pojąca14, pojące14, poleją14, pyląca14, pylące14, pylicą14, enacją13, lejnią13, lepiąc13, naleją13, napiją13, napoją13, napylą13, olejną13, opilcą13, pacyną13, palące13, paląco13, pecyną13, pieląc13, pijaną13, piląca13, pilące13, polecą13, pyloną13, capiną12, ciapią12, ciapną12, cielną12, ciepią12, ciepną12, lancią12, leniąc12, lipiną12, nalecą12, nalepą12, napocą12, ocielą12, oleicą12, olepią12, opielą12, paloną12, piloną12, pinolą12, plenią12, polaną12, cienią11, ocenią11, oleiną11, opinią11, opylaj11, peonią11, pienią11, pijacy11, pylnej11, alejce10, apijce10, capiej10, capnij10, celnej10, ciepaj10, clonej10, cyjona10, enacyj10, lancij10, lapnij10, lejcie10, lepiej10, lipnej10, nijacy10, ocalej10, olejny10, opilcy10, pacnij10, palnej10, palnij10, pijali10, pijany10, pijcie10, pilnej10, poleje10, polnej10, pylcie10, pylica10, pylice10, pylico10, ajenci9, aplice9, capili9, capiny9, celony9, cielny9, cieple9, ciepli9, clipie9, cyneol9, enacje9, enacji9, enacjo9, jeleni9, jeniec9, lajnie9, lejnia9, lejnie9, lejnio9, leniej9, lepcie9, lepiec9, lepnic9, liniej9, lipiec9, lipiny9, lyonce9, naleje9, nalepy9, naolej9, napije9, napoje9, napyli9, ociepl9, olanej9, oleicy9, olejna9, olejne9, olejni9, opilca9, opilce9, opilec9, opinaj9, opinij9, pacyno9, palcie9, palony9, paniej9, pecyna9, pecyno9, pelcie9, peniaj9, peonij9, pianej9, pijane9, pijani9, pijano9, pilany9, pilcie9, piloci9, pilony9, plance9, plecie9, plenic9, plocie9, pocili9, pojeni9, polany9, poleca9, poleci9, pyleni9, pylona9, pylone9, acenol8, alicie8, apiole8, apioli8, capino8, capnie8, celnie8, cenili8, ciapie8, cielna8, cielne8, cielni8, ciepie8, ciponi8, clenia8, clenie8, eleaci8, elicie8, eoceny8, epiloi8, ilocie8, jeonie8, lancie8, lancii8, lancio8, lapnie8, lencie8, leniec8, lionce8, lipina8, lipino8, lipnie8, loncie8, naleci8, nalepi8, nalepo8, napici8, napiec8, napili8, napoci8, nepali8, nepoci8, nopale8, nopali8, oceany8, ocieli8, ocleni8, oleica8, oleice8, oleiny8, opacie8, opalin8, opicia8, opicie8, opiece8, opiela8, opiele8, opieli8, opince8, pacnie8, paleni8, palnie8, palone8, panele8, paneli8, panice8, piacie8, piance8, pianol8, piecie8, pileni8, pilnie8, pilona8, pilone8, pincie8, pinola8, pinole8, pinoli8, planie8, plenia8, plenie8, plonie8, poecie8, poicie8, polane8, polani8, poleni8, polien8, alonie7, aniele7, anieli7, cienia7, cienie7, elanie7, elenia7, enacie7, ionica7, lianie7, naolei7, ocenia7, ocenie7, ocieni7, olanie7, oleina7, opinia7, opinie7, peanie7, peonia7, peonie7, peonii7, pianie7, pienia7, pienie7, pionie7, poenie7,

5 literowe słowa:

plają13, pliją13, aleją12, aliją12, lajną12, lejną12, oleją12, opiją12, opylą12, pieją12, pylną12, lapną11, lepią11, opalą11, palią11, palną11, pielą11, aloną10, cenią10, elaną10, lianą10, nialą10, niecą10, oceną10, olaną10, panią10, pianą10, clipy9, cypel9, cyple9, cypli9, jelca9, jelce9, jelec9, jolce9, lajce9, lajny9, lejca9, lejce9, lejny9, lepcy9, lipij9, locja9, locje9, opcja9, palij9, pecja9, plaje9, plajo9, plecy9, plicy9, plija9, plije9, plijo9, polej9, polja9, polje9, polji9, pylic9, acyle8, acyli8, aleje8, alejo8, alije8, alijo8, celny8, ciapy8, clony8, encja8, epicy8, jacie8, japie8, jeepa8, jeony8, laicy8, lajno8, lancy8, lanej8, lejna8, lejne8, lejni8, lepce8, linij8, lipce8, lipny8, lnicy8, nacje8, nacji8, nacjo8, nalej8, napij8, napyl8, nocja8, nypel8, nypla8, nyple8, nypli8, oleje8, opija8, opije8, opyla8, opyli8, palny8, pecyn8, pilny8, plany8, plice8, plico8, plony8, polce8, polec8, polny8, pycie8, pylna8, pylne8, pylni8, pylon8, alony7, celne7, celni7, celon7, cepie7, ciele7, cieli7, cipie7, cleni7, clone7, cynia7, cynie7, cynii7, cynio7, elany7, epice7, epoce7, iloci7, jeona7, jonia7, lecie7, leice7, leico7, lepie7, liany7, licie7, lince7, lipie7, lipin7, lipio7, lipne7, lipni7, lnice7, lnico7, locie7, ocele7, oceli7, oceny7, ociel7, olany7, oleic7, olepi7, opiec7, opiel7, opili7, peany7, pecie7, peony7, piany7, picie7, piece7, piele7, pieli7, pilne7, pilni7, pilno7, pilon7, pince7, pinol7, piony7, pleni7, pocie7, poeci7, poeny7, poili7, polne7, polni7, ancie6, cenie6, cieni6, enaci6, encie6, enole6, enoli6, lenie6, linie6, linio6, nacie6, napie6, napoi6, necie6, nepie6, nicie6, nieci6, nieco6, nipie6, nocie6, oceni6, olein6, opina6, opnie6, panie6, penia6, penie6, peona6, peoni6, piane6, piano6, pieni6, pinie6, pinio6, piona6, poena6, ponie6, eonie5,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPIELAJĄCY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPIELAJĄCY to

nieopielający

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

nieopylające

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NIEOPIELAJĄCY

Ze słowa NIEOPIELAJĄCY nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPIELAJĄCY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPIELAJĄCY to

nieopielający

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nieopylające

. wartość punktowa tego słowa to: 22


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty