Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPIEKUJĄCY

Z liter NIEOPIEKUJĄCY można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

nieopiekujący25,

12 literowe słowa:

niekopiujący24, niekopiujące23,

11 literowe słowa:

niepikujący23, niepikujące22, niekopiącej20,

10 literowe słowa:

opiekujący22, opiekujące21, opiniujący21, opiniujące20, pocieniują20, niekpiącej19, niepiejący19, niekopiący18, niepiekący18, kopiujecie17, niekopiące17, niepiekąco17, niepuckiej17, opiekujcie17, pionujecie16, pocieniuje16, niepokucie15, pioneckiej15, ponieckiej15,

9 literowe słowa:

koncypują21, kopiujący21, kopiujące20, niekujący20, opiekując20, pionujący20, niekujące19, opiniując19, pionujące19, niekojący18, niepijący18, niepojący18, nieupicką18, ociupinką18, ukąpiecie18, koncypuje17, niekojące17, niekpiący17, niepijące17, niepojące17, pieniącej17, kopiujcie16, nieepicką16, niekpiące16, niekpiąco16, pikujecie16, pokujecie16, puknijcie16, punickiej16, kopijnicy15, kujniecie15, pionujcie15, pocieniuj15, pyknijcie15, kopnijcie14, niepokuci14, niepuckie14, ociupinek14, opiekunce14, pocieknij14, pukniecie14, ukopiecie14, jonieckie13, niekociej13, nieokucie13, okupienie13, opiekunie13, pykniecie13, kopniecie12, nieepicko12, pioneckie12, pocieknie12, ponieckie12,

8 literowe słowa:

pikujący20, kopiując19, ocynkują19, pikujące19, pocynują19, opiekują18, pionując18, cieniują17, kipiącej17, kopiącej17, niepucką17, opiniują17, piekącej17, iniekcją16, jeniecką16, joniecką16, koncypuj16, ocipieją16, ociupiną16, cienieją15, kąpiecie15, ocynkuje15, pieniący15, pikujcie15, pionecką15, pociekną15, pocynuje15, pokujcie15, poniecką15, upickiej15, jeniecku14, joniecku14, knujecie14, kupionej14, niekocią14, okujecie14, opiekuje14, pieniące14, pocienią14, ucieknij14, unickiej14, upijecie14, upnijcie14, cieniuje13, epickiej13, iniekcyj13, kopceniu13, kopiejce13, niepucki13, niepucko13, ociupiny13, okpijcie13, okupicie13, opiekuny13, opiniuje13, pionecku13, ponckiej13, poniecku13, punickie13, ukojenie13, upojenie13, cienkiej12, iniekcje12, iniekcjo12, jeniecki12, jeniecko12, joniecki12, kopieniu12, kupienie12, niekucie12, nieokuci12, ocieknij12, ocipieje12, okpieniu12, okupieni12, opiekuni12, opijecie12, opnijcie12, pyknicie12, ucieknie12, upniecie12, upocenie12, kopcenie11, kopiecie11, pionecki11, poniecki11, kopienie10, niekocie10, ocieknie10, okenicie10, okpienie10, opieniek10, opniecie10, poecinie10,

7 literowe słowa:

cynkują18, knujący18, kopcują18, pikując18, punkcją18, knujące17, kopiują17, ocynują17, opuncją17, kpiącej16, opcyjną16, piejący16, pionują16, punicką16, ukąpcie16, cukinią15, inuicką15, kipiący15, kopiący15, kupioną15, nicejką15, piejące15, piekący15, punkcyj15, uciekną15, cynkuje14, jockeyu14, kipiące14, kopcuje14, kopiące14, ocynkuj14, opuncyj14, piekące14, piekąco14, pocieką14, pocynuj14, puckiej14, punkcje14, punkcji14, punkcjo14, ciuknij13, ciupnij13, cukinij13, kącinie13, kniecią13, knujcie13, kopiuje13, kujecie13, kujocie13, kujonce13, nukijce13, ociekną13, ocynuje13, okujcie13, opiekuj13, opuncje13, opuncji13, piecyku13, pieniąc13, poeciną13, pojniku13, upijcie13, cieniuj12, jockeye12, junocie12, kojeniu12, kopijce12, kpijcie12, kujonie12, kupicie12, kupiony12, ocienią12, okupcie12, opcyjne12, opcyjni12, opiniuj12, pionuje12, pojeniu12, pokucie12, punicki12, punicko12, punkcie12, ukojeni12, ukojnie12, ukopcie12, upickie12, upojeni12, upojnie12, cieknij11, ciepnij11, ciponiu11, ciuknie11, ciupnie11, cukinie11, cukinio11, cyjonie11, koceniu11, kopycie11, kpieniu11, kupieni11, kupione11, kuponie11, nicejek11, nicejki11, nicejko11, niekuci11, ocipiej11, ociupin11, opiekun11, opijcie11, piecyki11, piejcie11, pieniku11, pijecie11, piknicy11, pnijcie11, poceniu11, pojecie11, pojniki11, pokunie11, puencie11, ukoicie11, unickie11, upoicie11, cieniej10, epickie10, jenocie10, joincie10, jonicie10, kojenie10, kopceni10, kopicie10, okpicie10, pecynie10, pekince10, pikocie10, poeciny10, pojenie10, ponckie10, cekinie9, cieknie9, cienkie9, ciepnie9, ciponie9, kniecie9, kocenie9, kocinie9, kopieni9, kpienie9, nepocie9, niekoci9, okpieni9, pekinie9, pieniek9, pniecie9, pocenie9, pocieni9, poincie9,

6 literowe słowa:

kujący17, cynują16, knując16, kocują16, kujące16, picują16, pikują16, pokują16, ciupką15, kojący15, nicują15, nocują15, pijący15, pojący15, ukojną15, upicką15, upojną15, ciukną14, ciupią14, ciupną14, kencją14, koicją14, kojące14, kpiący14, okupią14, onucką14, piejąc14, pijące14, pnącej14, pojące14, pokuną14, ponucą14, ucinką14, ukąpie14, ukopią14, unicką14, upieką14, cynkuj13, epicką13, kąciny13, kąpcie13, kipiąc13, knieją13, kopcuj13, kopiąc13, kopicą13, kpiące13, kpiąco13, pecyną13, piekąc13, poncką13, ciekną12, cienką12, ciepią12, ciepną12, cupnij12, cynuje12, kącino12, kociną12, kocuje12, konicą12, kopiuj12, kucnij12, kujcie12, kujony12, kupnej12, niecką12, ocieką12, ocynuj12, opieką12, opinką12, picuje12, pikuje12, pokuje12, puknij12, ukojny12, upojny12, cienią11, ciupek11, ciupki11, ciupko11, cyknij11, cyniku11, epicku11, jockey11, joniku11, juncie11, kencyj11, koicyj11, kopciu11, kujnie11, kujoni11, kuniej11, kupcie11, kupiec11, kupony11, nicuje11, nocuje11, ocenią11, ocynku11, opinią11, peonią11, pienią11, pionuj11, pokuci11, pokuny11, poncku11, puckie11, pyknij11, ujecie11, ukojne11, ukojni11, upicki11, upojne11, upojni11, cekinu10, ciupie10, cupnie10, jockei10, kencje10, kencji10, kencjo10, kiciej10, kicnij10, kipnij10, knucie10, kociej10, koicje10, koicji10, kopicy10, kopnej10, kopnij10, kucnie10, kupien10, kupnie10, ocknij10, okucie10, okupie10, onucek10, onucki10, opiciu10, pekinu10, piecyk10, pijcie10, piknij10, pionku10, pojnik10, poniku10, ponuci10, puknie10, puncie10, ucinek10, ucinki10, ucinko10, ukopie10, unicki10, unicko10, upicie10, upieki10, cekiny9, cieniu9, cyknie9, cyniki9, eocenu9, epicki9, epicko9, jeniec9, joniki9, kipcie9, knieje9, kniejo9, knypie9, kociny9, kojeni9, kopcie9, kopice9, kopiec9, kpicie9, kpince9, nieuki9, ocynki9, opinij9, pecyno9, pekiny9, peonij9, pieniu9, pojeni9, poncki9, pyknie9, unicie9, cienki8, cienko8, ciepie8, ciponi8, ekipie8, eoceny8, ikonce8, jeonie8, kencie8, kicnie8, kiepie8, kipnie8, knieci8, knocie8, koceni8, koicie8, koncie8, konice8, koniec8, kopien8, kopnie8, kpinie8, nepoci8, niecek8, niecki8, niecko8, ocknie8, opicie8, opiece8, opieki8, opince8, opinek8, opinki8, piecie8, pienik8, piknie8, pincie8, pionek8, pionki8, poecie8, poicie8, poniki8, cienie7, ikonie7, ocenie7, ocieni7, opinie7, peonie7, peonii7, pienie7, pionie7, poenie7,

5 literowe słowa:

jupką15, kucją15, kując15, knują14, kujną14, okują14, pucką14, ukoją14, uncją14, upiją14, upoją14, ciupą13, cupną13, kojąc13, kucią13, kucną13, kupią13, kupną13, opcją13, pecją13, pijąc13, pojąc13, pukną13, puncą13, upocą13, cipką12, cykną12, cynką12, encją12, kopcą12, kpiąc12, kucyj12, kunią12, nocją12, onucą12, opiją12, pieją12, pnący12, pykną12, cieką11, cynią11, cynuj11, ekipą11, epiką11, epoką11, jukce11, jupce11, jupek11, jupki11, jupko11, kącie11, kącin11, kąpie11, kicią11, kicną11, kiecą11, kipią11, kipną11, knocą11, kocią11, kocuj11, kojcu11, kopią11, kopną11, kpiną11, kucje11, kucji11, kucjo11, kujny11, kupcy11, nocką11, ockną11, okpią11, piąci11, picuj11, pieką11, pikną11, pikuj11, pinką11, pnące11, pokuj11, uncyj11, cenią10, ciupy10, cynku10, ikoną10, jucie10, knuje10, kopcu10, kujne10, kujni10, kujon10, kupce10, kupny10, nicią10, nicuj10, niecą10, nocuj10, nokią10, oceną10, okuje10, okupy10, opcyj10, pecyj10, pinią10, pioną10, poeną10, pucek10, pucki10, pucko10, puncy10, ukopy10, uncje10, uncji10, uncjo10, upije10, upnij10, upoje10, ceiku9, cieku9, ciupo9, cyjon9, cynij9, encyj9, epiku9, jeepy9, junie9, kiciu9, knuci9, kojce9, kojec9, kopij9, kopnu9, kucie9, kucio9, kupie9, kupne9, kupni9, kupno9, kupon9, nicku9, nocku9, nocyj9, okpij9, okuci9, okupi9, onucy9, opcje9, opcji9, pecje9, pecji9, pecjo9, piciu9, piecu9, pinku9, pokun9, punce9, punco9, punki9, upici9, upiec9, upiek9, upoci9, cipek8, cipki8, cipko8, cynek8, cynik8, cynki8, cynko8, ekipy8, encje8, encji8, encjo8, epicy8, ikonu8, jecie8, jeony8, jocie8, jonik8, kiecy8, kiepy8, kniej8, kojne8, koniu8, kopce8, kopci8, kopic8, kopny8, kpiny8, kunie8, nieuk8, nocje8, nocji8, nokij8, nucie8, ocynk8, onuce8, opije8, opnij8, oucie8, pecyn8, peonu8, pieje8, pinij8, pionu8, punie8, pycie8, unici8, uniki8, upnie8, ceiki7, cekin7, cepie7, cieki7, cipie7, cynie7, cynii7, cynio7, ekipo7, epice7, epiki7, epiko7, epoce7, epoki7, ikcie7, ikony7, jenie7, jonie7, kecie7, kicie7, kiece7, kieco7, kipie7, knoci7, kocie7, kocin7, konic7, kopie7, kopii7, kopne7, kopni7, kpino7, nicki7, nocek7, nocki7, oceny7, opici7, opiec7, opiek7, pecie7, pekin7, peony7, picie7, piece7, pince7, pinek7, pinki7, pinko7, piony7, pocie7, poeci7, poeny7, ponik7, cenie6, cieni6, encie6, eocen6, kinie6, kniei6, koine6, konie6, necie6, nepie6, nicie6, nieci6, nieco6, nipie6, nocie6, nokie6, nokii6, oceni6, okien6, oknie6, opnie6, penie6, peoni6, pieni6, pinie6, pinio6, ponie6, eonie5,

4 literowe słowa:

juką13, kują13, kupą12, pąku12, puką12, ukąp12, keją11, koją11, kuną11, piją11, poją11, puną11, upną11, jeną10, unią10, ceną9, juce9, kupy9, nicą9, ojcu9, ceku8, cepu8, ciup8, icku8, jonu8, kicu8, kipu8, kocu8, kuce8, kuci8, kuny8, kupi8, kupn8, kupo8, okup8, picu8, piku8, puce8, puco8, puki8, puko8, punc8, punk8, puny8, ukop8, unij8, yuko8, cnej7, inku7, jeny7, keje7, kejo7, kije7, kinu7, kipy7, knyp7, koje7, kopy7, kuni7, kuno7, neku7, nepu7, noku7, nuci7, ojek7, okej7, oknu7, onuc7, pinu7, pniu7, puno7, ucie7, ukoi7, unik7, upoi7, ceik6, ceki6, ciek6, ciep6, ckni6, ekip6, eonu6, epce6, epek6, epik6, epki6, epko6, epok6, icek6, icki6, inij6, joni6, kepi6, kice6, kici6, kiec6, kiep6, kiny6, kipi6, kipo6, koce6, koci6, kopi6, kopn6, kpie6, kpin6, nick6, nicy6, niej6, okey6, okpi6, pice6, piec6, piki6, piko6, pink6, unie6, unii6, unio6, ceni5, cnie5, ecie5, enci5, ikon5, ince5, inek5, inki5, inko5, kino5, koni5, neki5, nice5, nike5, nipo5, noki5, open5, opie5, peon5, pion5, pnie5, poen5, eoni4, inie4, inio4,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPIEKUJĄCY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPIEKUJĄCY to

nieopiekujący

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

niekopiujące

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NIEOPIEKUJĄCY

Ze słowa NIEOPIEKUJĄCY nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPIEKUJĄCY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPIEKUJĄCY to

nieopiekujący

. 25 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niekopiujący

. wartość punktowa tego słowa to: 24


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty