Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPIEKUJĄCEMU

Z liter NIEOPIEKUJĄCEMU można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

nieopiekującemu29,

14 literowe słowa:

niekopiującemu28,

13 literowe słowa:

niepikującemu27, nieopiumujące26, nieopiekujące24,

12 literowe słowa:

opiekującemu26, nieokupujące25, nieopukujące25, nieukopujące25, opiniującemu25, niekopiujące23, niepiejącemu23, niekopiącemu22, niepiekącemu22,

11 literowe słowa:

kopiującemu25, niekującemu24, niekupujące24, pionującemu24, niekojącemu22, niemopujące22, niepijącemu22, niepikujące22, niepojącemu22, niekpiącemu21, nieumiejące21, niekopiącej20, niepiekącej20, opiumujecie20, pociemnieją20, niepuckiemu19, poniemiecką19, imponujecie18, jenieckiemu18, jonieckiemu18, opiekujecie18, niepokuciem17, piemonckiej17, pioneckiemu17, ponieckiemu17, pociemnieje16,

10 literowe słowa:

pikującemu24, opiumujące23, imponujące21, opiekujące21, opiniujące20, pocieniują20, niekpiącej19, okupujecie19, opiumujcie19, opukujecie19, pieniącemu19, ukopujecie19, niemiejące18, niepiejące18, ociemnieją18, punickiemu18, imponujcie17, kopiujecie17, niekopiące17, niepiekące17, niepiekąco17, niepokuciu17, niepuckiej17, nieukuciem17, nieukuciom17, opiekujcie17, upomnijcie17, pionujecie16, pocieniuje16, pomknijcie16, umiecionej16, monieckiej15, niekmiecej15, niekociemu15, nieokuciem15, niepokucie15, okupieniem15, pioneckiej15, pociemniej15, pomieceniu15, ponieckiej15, ociemnieje14, piemonckie14, pomkniecie14, pomiecenie13,

9 literowe słowa:

knującemu22, okupujące22, opiumując22, opukujące22, ukopujące22, imponując20, kopiujące20, opiekując20, piejącemu20, kipiącemu19, kopiącemu19, miniujące19, niekujące19, opiniując19, piekącemu19, pionujące19, pominiują19, kmiecieją18, kminiącej18, kupujecie18, nieupicką18, ociupinką18, okupujcie18, opukujcie18, pomąceniu18, ukąpiecie18, ukopujcie18, ciemnieją17, mieniącej17, niekojące17, niemiejąc17, niepijące17, niepojące17, piemoncką17, pieniącej17, uknujecie17, umiecioną17, upickiemu17, epinicjum16, kopiujcie16, kupionemu16, menueciku16, mopujecie16, nieepicką16, niekmiecą16, niekpiące16, niekpiąco16, niemiecką16, oniemieją16, pikujecie16, pojemniku16, pokujecie16, pomącenie16, puknijcie16, punickiej16, umknijcie16, unickiemu16, epickiemu15, kujniecie15, minujecie15, nieokuciu15, niepuckim15, nieukucie15, okupieniu15, piemoncku15, pionujcie15, pocieniuj15, pominiuje15, ponckiemu15, ukojeniem15, umieceniu15, upojeniem15, cienkiemu14, epinicjom14, iniekcjom14, jenieckim14, jonieckim14, kmieceniu14, kmiecieje14, kopnijcie14, kupieniem14, kupieniom14, menueciki14, moknijcie14, niekuciem14, niekuciom14, niemiecku14, niepokuci14, niepuckie14, ociupinek14, opiekunce14, opiekunem14, pocieknij14, pojemniki14, pojmiecie14, pojnikiem14, pomiejcie14, pomnijcie14, pukniecie14, ukopiecie14, umkniecie14, upoceniem14, upomnicie14, ciemnieje13, jenieckie13, jonieckie13, kopceniem13, miecionej13, niekociej13, nieokucie13, ociemniej13, okupienie13, omieceniu13, opiekunie13, piemoncki13, pioneckim13, ponieckim13, umiecenie13, umiecione13, kmiecenie12, kopieniem12, kopniecie12, mokniecie12, monieckie12, nieepicko12, niekmiece12, niemiecko12, okpieniem12, oniemieje12, pioneckie12, pocieknie12, pomieceni12, pomniecie12, ponieckie12, omiecenie11,

8 literowe słowa:

kującemu21, kupujące21, okupując21, opukując21, ukopując21, opiumują20, kojącemu19, kopiując19, mopujące19, pijącemu19, pikujące19, pojącemu19, imponują18, kpiącemu18, miniując18, minujące18, opiekują18, pionując18, umiejące18, cieniują17, kipiącej17, kopiącej17, kupujcie17, moknącej17, niepucką17, opiniują17, piekącej17, pomnącej17, ekumenią16, iniekcją16, jeniecką16, joniecką16, mocnieją16, ocipieją16, ociupiną16, opiumuje16, puckiemu16, punkcjom16, uknujcie16, ukojnemu16, ukujecie16, upojnemu16, cienieją15, kąpiecie15, kminiące15, moniecką15, mopujcie15, niemieją15, pikujcie15, pionecką15, pociekną15, pokujcie15, pomąceni15, poniecką15, uknuciem15, uknuciom15, ukojeniu15, upickiej15, upojeniu15, upominku15, ekumenij14, imponuje14, jeniecku14, joniecku14, knujecie14, kompucie14, kupieniu14, kupionej14, miecioną14, mieniące14, minujcie14, niekocią14, niekuciu14, nieukuci14, ociemnią14, okujecie14, opiekuje14, pieniące14, pocienią14, pokuciem14, pominiuj14, punickim14, ucieknij14, ujmiecie14, umiejcie14, unickiej14, upijecie14, upnijcie14, upoceniu14, cieniuje13, cukiniom13, epickiej13, kmieciej13, kopceniu13, kopiejce13, menuecik13, mknijcie13, moniecku13, nicejkom13, niepucki13, niepucko13, okpijcie13, okupicie13, opiniuje13, pionecku13, pojemnik13, ponckiej13, poniecku13, punickie13, ukojenie13, upiekiem13, upojenie13, upominek13, upominki13, ciemniej12, cienkiej12, ekumenie12, ekumenii12, ekumenio12, iniekcje12, iniekcjo12, jeniecki12, jeniecko12, joniecki12, jonikiem12, kojeniem12, kopieniu12, kupienie12, menuecie12, mieceniu12, mocnieje12, niekucie12, nieokuci12, nieukiem12, ocieknij12, ociemnij12, ocipieje12, okpieniu12, okupieni12, opiekuni12, opijecie12, opnijcie12, opunimie12, piejecie12, pojemnie12, pojeniem12, pomieniu12, ponckimi12, ucieknie12, umieceni12, upniecie12, upocenie12, cienieje11, ciponiem11, knieciom11, koceniem11, kopcenie11, kopiecie11, kpieniem11, kpieniom11, mkniecie11, mokiecie11, moniecki11, niekocim11, niemieje11, oniemiej11, pienikom11, pimencie11, pionecki11, pionkiem11, poceniem11, pomiecie11, pomnicie11, poniecki11, ponikiem11, eponimie10, kopienie10, miecenie10, miecione10, miocenie10, niekocie10, niemocie10, ocieknie10, okenicie10, okpienie10, omieceni10, opieniek10, opniecie10, poecinie10, pomienie10,

7 literowe słowa:

kupując20, okupują19, opucują19, opukują19, puncują19, ukopują19, umocują19, kopcują18, mopując18, pikując18, punkcją18, knujące17, kopiują17, minucją17, minując17, opuncją17, umiejąc17, kpiącej16, miniują16, mknącej16, pionują16, pnącemu16, punicką16, ukąpcie16, cukinią15, ekumeną15, eukomią15, inuicką15, komunią15, kujnemu15, kupioną15, mąceniu15, mąconej15, nicejką15, okupuje15, opiumuj15, opucuje15, opukuje15, piejące15, pojemną15, puncuje15, uciekną15, ukopuje15, ukucnij15, ukujcie15, umocnią15, umocuje15, kącinom14, kipiące14, kminiąc14, kopcuje14, kopiące14, kupnemu14, moknące14, piekące14, piekąco14, pocieką14, pokuciu14, pomnące14, puckiej14, punicku14, punkcje14, punkcji14, punkcjo14, ukuciem14, ukuciom14, ciemnią13, ciuknij13, ciupkom13, ciupnij13, cukinij13, eukomij13, imponuj13, inuicku13, kącinie13, kniecią13, knujcie13, komunij13, kopiuje13, kujecie13, kujocie13, kujonce13, kujonem13, kuniemu13, mącenie13, mąkinie13, mąkinio13, mieniąc13, minucje13, minucji13, minucjo13, niemocą13, nukijce13, ociekną13, okujcie13, opiekuj13, opuncje13, opuncji13, opunimu13, pieniąc13, poeciną13, pojniku13, puckiem13, puckimi13, uknucie13, ukucnie13, umocnij13, upickim13, upijcie13, upomnij13, cieniuj12, cmoknij12, junocie12, kencjom12, kiciemu12, kmiecej12, kmieciu12, knuciem12, knuciom12, kociemu12, kojeniu12, komicje12, kopijce12, kopnemu12, kpijcie12, kujonie12, kupicie12, kuponem12, miniuje12, mocniku12, mupecie12, ocienią12, okuciem12, okupcie12, opiniuj12, pionuje12, pojeniu12, pokucie12, pomknij12, pomniku12, punicki12, punicko12, punkcie12, punkiem12, ucinkom12, ujemnie12, ukojeni12, ukojnie12, ukopcie12, umieniu12, unickim12, upiciem12, upiciom12, upickie12, upiekom12, upojeni12, upojnie12, cieknij11, ciemnej11, ciepnij11, ciponiu11, ciuknie11, ciupnie11, cukinie11, cukinio11, ekumeno11, epickim11, eponimu11, eukomie11, eukomii11, imionku11, ionicum11, kniejom11, koceniu11, komunie11, komunii11, kopciem11, kpieniu11, kumenie11, kuminie11, kupieni11, kupione11, kuponie11, miejcie11, minucie11, miocenu11, mnijcie11, mocniej11, nicejek11, nicejki11, nicejko11, niekuci11, nieukom11, ocipiej11, ociupin11, opiekun11, opijcie11, piejcie11, pieniku11, pijecie11, pneumie11, pnijcie11, poceniu11, pojecie11, pojemne11, pojemni11, pojniki11, pokunie11, ponckim11, puencie11, ukoicie11, umiecie11, unickie11, unikiem11, upoicie11, ceikiem10, cekinem10, cekinom10, ciekiem10, cieniej10, cienkim10, cmoknie10, epickie10, epikiem10, impecie10, jenocie10, joincie10, jonicie10, kmiecie10, kmiocie10, kojenie10, komecie10, kopceni10, kopicie10, mikocie10, mocniki10, nickiem10, nieckom10, niemiej10, nockiem10, okpicie10, opiciem10, pekince10, pekinem10, pekinom10, pikocie10, pinkiem10, pojenie10, pomknie10, pomniki10, ponckie10, umienie10, cekinie9, cieknie9, ciemien9, ciemion9, ciemnie9, ciemnio9, cieniem9, cieniom9, cienkie9, ciepnie9, ciponie9, eocenem9, eponimi9, imencie9, imionek9, inmecie9, kimonie9, kniecie9, kocenie9, kocinie9, kominie9, kopieni9, kpienie9, mieceni9, minecie9, mniecie9, monecie9, monicie9, nepocie9, niekoci9, niemiec9, niemoce9, ociemni9, okpieni9, omiecie9, pekinie9, pieniek9, pieniem9, pieniom9, pniecie9, pocenie9, pocieni9, poincie9, pominie9, eocenie8,

6 literowe słowa:

kupują18, pucują18, uknują17, knując16, kocują16, kujące16, mocują16, picują16, pikują16, pokują16, ukucną16, ciupką15, nicują15, nocują15, ujemną15, ukojną15, umieją15, upicką15, upojną15, ciukną14, ciupią14, ciupną14, kencją14, koicją14, kojące14, kupuje14, okupią14, okupuj14, onucką14, opukuj14, piejąc14, pijące14, pnącej14, pneumą14, pojące14, pokuną14, ponucą14, ucinką14, ukąpie14, ukopią14, ukopuj14, unicką14, upieką14, upomną14, epicką13, jupkom13, kąpcie13, kipiąc13, knieją13, kopcuj13, kopiąc13, kopicą13, kpiące13, kpiąco13, kumpiu13, pąkiem13, piekąc13, poncką13, uknuje13, ciekną12, cienką12, ciepią12, ciepną12, cupnij12, ipomeą12, jukiem12, kącino12, kociną12, kocuje12, konicą12, kopiuj12, kucnij12, kujcie12, kumenu12, kuminu12, kupnej12, mopuje12, niecką12, ocieką12, opieką12, opinką12, picuje12, pikuje12, pokuje12, puknij12, umknij12, upieku12, upojem12, cienią11, ciupek11, ciupki11, ciupko11, empiku11, epicku11, joniku11, jonium11, juncie11, kopciu11, kujnie11, kujoni11, kumpie11, kuniej11, kupcie11, kupiec11, kupnem11, mienią11, miniuj11, minuje11, nicuje11, nieuku11, nocuje11, ocenią11, okupem11, opinią11, peonią11, pienią11, pionuj11, pokuci11, poncku11, puckie11, pukiem11, ujecie11, ujemne11, ujemni11, ukojne11, ukojni11, ukopem11, upicki11, upojne11, upojni11, cekinu10, ciupie10, cupnie10, ekumen10, jeepem10, jeepom10, jockei10, kencje10, kencji10, kencjo10, kiciej10, kicnij10, kimnij10, kipnij10, knucie10, kociej10, koicje10, koicji10, kopnej10, kopnij10, kucnie10, kupien10, kupnie10, menuki10, moknij10, ocknij10, ojkiem10, okucie10, okupie10, onucek10, onucki10, opiciu10, pekinu10, pijcie10, piknij10, pionku10, pneumo10, pojmie10, pojnik10, pomiej10, pomnej10, poniku10, ponuci10, puknie10, puncie10, ucinek10, ucinki10, ucinko10, ukopie10, umknie10, unicki10, unicko10, upicie10, upieki10, cieniu9, ekipom9, empiki9, eocenu9, epicki9, epicko9, epikom9, jeniec9, jeonem9, joniki9, kiepem9, kiepom9, kipcie9, knieje9, kniejo9, kojeni9, kompie9, kopcie9, kopice9, kopiec9, kopnem9, kpicie9, kpince9, mieniu9, neumie9, niemej9, nieuki9, opinij9, peonij9, piecem9, pieniu9, pikiem9, pojeni9, unicie9, ciemne8, ciemno8, cienki8, cienko8, ciepie8, ekipie8, eponim8, ikonce8, ikonem8, inkiem8, ipomee8, ipomei8, jeonie8, kencie8, kicnie8, kiepie8, kimnie8, kipnie8, kminie8, knieci8, knocie8, koceni8, koicie8, koncie8, konice8, koniec8, koniem8, kopien8, kopnie8, kpinie8, miocen8, miopie8, moknie8, nekiem8, nepoci8, niecek8, niecki8, niecko8, niemce8, niemoc8, nokiem8, ocknie8, opicie8, opiece8, opieki8, opince8, opinek8, opinki8, peemie8, peonem8, piecie8, pienik8, piknie8, pincie8, pionek8, pionem8, pionki8, poecie8, poicie8, pomnie8, poniki8, cienie7, enemie7, ikonie7, mienie7, mionie7, ocenie7, ocieni7, omenie7, ominie7, opinie7, peonie7, peonii7, pienie7, pionie7, poenie7,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPIEKUJĄCEMU

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPIEKUJĄCEMU to

nieopiekującemu

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

niekopiującemu

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa NIEOPIEKUJĄCEMU

Ze słowa NIEOPIEKUJĄCEMU nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPIEKUJĄCEMU - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPIEKUJĄCEMU to

nieopiekującemu

. 29 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niekopiującemu

. wartość punktowa tego słowa to: 28


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty