Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPIEKUJĄCEJ

Z liter NIEOPIEKUJĄCEJ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

nieopiekującej27,

13 literowe słowa:

niekopiującej26, nieopiekujące24,

12 literowe słowa:

niepikującej25, niekopiujące23,

11 literowe słowa:

opiekującej24, opiniującej23, niepikujące22, niepiejącej21, niekopiącej20, niepiekącej20, opiekujecie18,

10 literowe słowa:

kopiującej23, niekującej22, pionującej22, opiekujące21, niekojącej20, niepijącej20, niepojącej20, opiniujące20, pocieniują20, niekpiącej19, niepiejące18, kopiujecie17, niekopiące17, niepiekące17, niepiekąco17, niepuckiej17, opiekujcie17, jenieckiej16, jonieckiej16, pionujecie16, pocieniuje16, niepokucie15, pioneckiej15, ponieckiej15,

9 literowe słowa:

pikującej22, kopiujące20, opiekując20, niekujące19, opiniując19, pionujące19, nieupicką18, ociupinką18, ukąpiecie18, kujnijcie17, niekojące17, niepijące17, niepojące17, pieniącej17, kopiujcie16, nieepicką16, niekpiące16, niekpiąco16, pikujecie16, pokujecie16, puknijcie16, punickiej16, kujniecie15, pionujcie15, pocieniuj15, kopnijcie14, niepokuci14, niepuckie14, ociupinek14, opiekunce14, pocieknij14, pukniecie14, ukopiecie14, jenieckie13, jonieckie13, niekociej13, nieokucie13, okupienie13, opiekunie13, kopniecie12, nieepicko12, pioneckie12, pocieknie12, ponieckie12,

8 literowe słowa:

knującej20, inicjują19, kopiując19, pikujące19, injekcją18, opiekują18, piejącej18, pionując18, cieniują17, kipiącej17, kopiącej17, niepucką17, opiniują17, piekącej17, iniekcją16, jeniecką16, joniecką16, ocipieją16, ociupiną16, cienieją15, inicjuje15, kąpiecie15, pikujcie15, pionecką15, pociekną15, pokujcie15, poniecką15, ukojniej15, upickiej15, upojniej15, injekcje14, injekcji14, injekcjo14, jeniecku14, joniecku14, knujecie14, kupionej14, niekocią14, okujecie14, opiekuje14, pieniące14, pocienią14, ucieknij14, unickiej14, upijecie14, upnijcie14, cieniuje13, epickiej13, kopceniu13, kopiejce13, niepucki13, niepucko13, okpijcie13, okupicie13, opiniuje13, pionecku13, ponckiej13, poniecku13, punickie13, ukojenie13, upojenie13, cienkiej12, iniekcje12, iniekcjo12, jeniecki12, jeniecko12, joniecki12, kopieniu12, kupienie12, niekucie12, nieokuci12, ocieknij12, ocipieje12, okpieniu12, okupieni12, opiekuni12, opijecie12, opnijcie12, piejecie12, ucieknie12, upniecie12, upocenie12, cienieje11, kopcenie11, kopiecie11, pionecki11, poniecki11, kopienie10, niekocie10, ocieknie10, okenicie10, okpienie10, opieniek10, opniecie10, poecinie10,

7 literowe słowa:

kującej19, kopcują18, pikując18, punkcją18, ejekcją17, knujące17, kojącej17, kopiują17, opuncją17, pijącej17, pojącej17, kpiącej16, pionują16, punicką16, ukąpcie16, cukinią15, inuicką15, kupioną15, nicejką15, piejące15, uciekną15, inicjuj14, kipiące14, kopcuje14, kopiące14, piekące14, piekąco14, pocieką14, puckiej14, punkcje14, punkcji14, punkcjo14, ukojnej14, upojnej14, ciuknij13, ciupnij13, cukinij13, ejekcje13, ejekcji13, ejekcjo13, kącinie13, kniecią13, knujcie13, kopiuje13, kujecie13, kujocie13, kujonce13, nukijce13, ociekną13, okujcie13, opiekuj13, opuncje13, opuncji13, pieniąc13, poeciną13, pojniku13, upijcie13, cieniuj12, junocie12, kojeniu12, kopijce12, kpijcie12, kujonie12, kupicie12, ocienią12, okupcie12, opiniuj12, pionuje12, pojeniu12, pokucie12, punicki12, punicko12, punkcie12, ukojeni12, ukojnie12, ukopcie12, upickie12, upojeni12, upojnie12, cieknij11, ciepnij11, ciponiu11, ciuknie11, ciupnie11, cukinie11, cukinio11, koceniu11, kpieniu11, kupieni11, kupione11, kuponie11, nicejek11, nicejki11, nicejko11, niekuci11, ocipiej11, ociupin11, opiekun11, opijcie11, piejcie11, pieniku11, pijecie11, pnijcie11, poceniu11, pojecie11, pojniki11, pokunie11, puencie11, ukoicie11, unickie11, upoicie11, cieniej10, epickie10, jenocie10, joincie10, jonicie10, kojenie10, kopceni10, kopicie10, okpicie10, pekince10, pikocie10, pojenie10, ponckie10, cekinie9, cieknie9, cienkie9, ciepnie9, ciponie9, kniecie9, kocenie9, kocinie9, kopieni9, kpienie9, nepocie9, niekoci9, okpieni9, pekinie9, pieniek9, pniecie9, pocenie9, pocieni9, poincie9, eocenie8,

6 literowe słowa:

nujcją17, ojcują17, knując16, kocują16, kujące16, picują16, pikują16, pokują16, ciupką15, nicują15, nocują15, ukojną15, upicką15, upojną15, ciukną14, ciupią14, ciupną14, kencją14, koicją14, kojące14, okupią14, onucką14, piejąc14, pijące14, pnącej14, pojące14, pokuną14, ponucą14, ucinką14, ukąpie14, ukopią14, unicką14, upieką14, epicką13, kąpcie13, kipiąc13, knieją13, kopcuj13, kopiąc13, kopicą13, kpiące13, kpiąco13, kujnej13, kujnij13, nujcje13, nujcji13, nujcjo13, ojcuje13, ojejku13, piekąc13, poncką13, ciekną12, cienką12, ciepią12, ciepną12, cupnij12, kącino12, kociną12, kocuje12, konicą12, kopiuj12, kucnij12, kujcie12, kupnej12, niecką12, ocieką12, opieką12, opinką12, picuje12, pikuje12, pokuje12, puknij12, cienią11, ciupek11, ciupki11, ciupko11, epicku11, joniku11, juncie11, kopciu11, kujnie11, kujoni11, kuniej11, kupcie11, kupiec11, nicuje11, nocuje11, ocenią11, opinią11, peonią11, pienią11, pionuj11, pokuci11, poncku11, puckie11, ujecie11, ukojne11, ukojni11, upicki11, upojne11, upojni11, cekinu10, ciupie10, cupnie10, jockei10, kencje10, kencji10, kencjo10, kiciej10, kicnij10, kipnij10, knucie10, kociej10, koicje10, koicji10, kopnej10, kopnij10, kucnie10, kupien10, kupnie10, ocknij10, okucie10, okupie10, onucek10, onucki10, opiciu10, pekinu10, pijcie10, piknij10, pionku10, pojnik10, poniku10, ponuci10, puknie10, puncie10, ucinek10, ucinki10, ucinko10, ukopie10, unicki10, unicko10, upicie10, upieki10, cieniu9, eocenu9, epicki9, epicko9, jeepie9, jeniec9, joniki9, kipcie9, knieje9, kniejo9, kojeni9, kopcie9, kopice9, kopiec9, kpicie9, kpince9, nieuki9, opinij9, peonij9, pieniu9, pojeni9, poncki9, unicie9, cienki8, cienko8, ciepie8, ciponi8, ekipie8, ikonce8, jeonie8, kencie8, kicnie8, kiepie8, kipnie8, knieci8, knocie8, koceni8, koicie8, koncie8, konice8, koniec8, kopien8, kopnie8, kpinie8, nepoci8, niecek8, niecki8, niecko8, ocknie8, opicie8, opiece8, opieki8, opince8, opinek8, opinki8, piecie8, pienik8, piknie8, pincie8, pionek8, pionki8, poecie8, poicie8, poniki8, cienie7, ikonie7, ocenie7, ocieni7, opinie7, peonie7, peonii7, pienie7, pionie7, poenie7,

5 literowe słowa:

jupką15, kucją15, kując15, knują14, kujną14, okują14, pucką14, ukoją14, uncją14, upiją14, upoją14, ciupą13, cupną13, kojąc13, kucią13, kucną13, kupią13, kupną13, opcją13, pecją13, pijąc13, pojąc13, pukną13, puncą13, upocą13, cipką12, encją12, jejku12, kopcą12, kpiąc12, kunią12, nocją12, ojcuj12, onucą12, opiją12, pieją12, cieką11, ekipą11, epiką11, epoką11, jukce11, jupce11, jupek11, jupki11, jupko11, kącie11, kącin11, kąpie11, kicią11, kicną11, kiecą11, kipią11, kipną11, knocą11, kocią11, kocuj11, kojcu11, kopią11, kopną11, kpiną11, kucje11, kucji11, kucjo11, nocką11, ockną11, ojeju11, okpią11, piąci11, picuj11, pieką11, pikną11, pikuj11, pinką11, pnące11, pokuj11, cenią10, ikoną10, jucie10, knuje10, kopcu10, kujne10, kujni10, kujon10, kupce10, nicią10, nicuj10, niecą10, nocuj10, nokią10, oceną10, okuje10, pinią10, pioną10, poeną10, pucek10, pucki10, pucko10, uncje10, uncji10, uncjo10, upije10, upnij10, upoje10, ceiku9, cieku9, ciupo9, epiku9, junie9, kiciu9, knuci9, kojce9, kojec9, kopij9, kopnu9, kucie9, kucio9, kupie9, kupne9, kupni9, kupno9, kupon9, nicku9, nocku9, okpij9, okuci9, okupi9, opcje9, opcji9, pecje9, pecji9, pecjo9, piciu9, piecu9, pinku9, pokun9, punce9, punco9, punki9, upici9, upiec9, upiek9, upoci9, cipek8, cipki8, cipko8, encje8, encji8, encjo8, ikonu8, jecie8, jocie8, jonik8, kniej8, kojne8, koniu8, kopce8, kopci8, kopic8, kunie8, nieuk8, nocje8, nocji8, nokij8, nucie8, onuce8, opije8, opnij8, oucie8, peonu8, pieje8, pinij8, pionu8, punie8, unici8, uniki8, upnie8, ceiki7, cekin7, cepie7, cieki7, cipie7, ekipo7, epice7, epiki7, epiko7, epoce7, epoki7, ikcie7, jenie7, jonie7, kecie7, kicie7, kiece7, kieco7, kipie7, knoci7, kocie7, kocin7, konic7, kopie7, kopii7, kopne7, kopni7, kpino7, nicki7, nocek7, nocki7, opici7, opiec7, opiek7, pecie7, pekin7, picie7, piece7, pince7, pinek7, pinki7, pinko7, pocie7, poeci7, ponik7, cenie6, cieni6, encie6, eocen6, kinie6, kniei6, koine6, konie6, necie6, nepie6, nicie6, nieci6, nieco6, nipie6, nocie6, nokie6, nokii6, oceni6, okien6, oknie6, opnie6, penie6, peoni6, pieni6, pinie6, pinio6, ponie6, eonie5,

4 literowe słowa:

juką13, kują13, kupą12, pąku12, pucą12, puką12, ukąp12, keją11, koją11, kuną11, nucą11, piją11, poją11, puną11, upną11, cipą10, epką10, jeną10, joju10, kipą10, kocą10, kopą10, kpią10, pąki10, picą10, piką10, pnąc10, pocą10, unią10, ceną9, inką9, juce9, juki9, juko9, kiju9, kiną9, knuj9, kuje9, nicą9, nipą9, nocą9, ojcu9, ojku9, okuj9, opną9, upij9, ceku8, cepu8, ciup8, icku8, inią8, jonu8, kicu8, kipu8, kocu8, kpij8, kuce8, kuci8, kupi8, kupn8, kupo8, ojej8, okup8, picu8, piku8, puce8, puco8, puki8, puko8, punc8, punk8, ukop8, unij8, cnej7, inku7, jeep7, keje7, kejo7, kije7, kinu7, koje7, kuni7, kuno7, neku7, nepu7, noku7, nuci7, ojce7, ojek7, ojki7, okej7, oknu7, onuc7, opij7, piej7, pije7, pinu7, pnij7, pniu7, poje7, puno7, ucie7, ukoi7, unik7, upoi7, ceik6, ceki6, ciek6, ciep6, cipo6, ckni6, ekip6, eonu6, epce6, epek6, epik6, epki6, epko6, epok6, icek6, icki6, inij6, jeno6, jeon6, joni6, kepi6, kice6, kici6, kiec6, kiep6, kipi6, kipo6, koce6, koci6, kopi6, kopn6, kpie6, kpin6, nick6, niej6, okpi6, onej6, pice6, pici6, pico6, piec6, piki6, piko6, pink6, poci6, unie6, unii6, unio6, ceni5, ceno5, cnie5, ecie5, enci5, ikon5, ince5, inek5, inki5, inko5, kino5, koni5, neki5, nice5, nici5, nico5, nike5, nipo5, noce5, noki5, ocen5, open5, opie5, peon5, pion5, pnie5, poen5, eoni4, inie4, inio4,

3 literowe słowa:

kią8, kej6, kij6, pij6, jen5, jin5, kip5, kop5, kpi5, pik5, eko4, ink4, kei4, keo4, kie4, kii4, kin4, kio4, koi4, nek4, nep4, nip4, nok4, pen4, pie4, pin4, pni4, poi4, pon4, eon3, ino3, nie3, one3, oni3,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPIEKUJĄCEJ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPIEKUJĄCEJ to

nieopiekującej

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

niekopiującej

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEOPIEKUJĄCEJ

Ze słowa NIEOPIEKUJĄCEJ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPIEKUJĄCEJ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPIEKUJĄCEJ to

nieopiekującej

. 27 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niekopiującej

. wartość punktowa tego słowa to: 26


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty