Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPIEKUJĄCEGO

Z liter NIEOPIEKUJĄCEGO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

nieopiekującego28,

14 literowe słowa:

niekopiującego27,

13 literowe słowa:

niepikującego26, nieopiekujące24,

12 literowe słowa:

opiekującego25, opiniującego24, niekopiujące23, nieokopujące23, niepiejącego22, niekopiącego21, niepiekącego21,

11 literowe słowa:

kopiującego24, niekującego23, niepogujące23, pionującego23, niepikujące22, niekojącego21, niepijącego21, niepojącego21, niekopiącej20, niekpiącego20, niepiekącej20, niepokojące20, niekoguciej19, niepuckiego18, opiekujecie18, pokonujecie18, jenieckiego17, jonieckiego17, pioneckiego16, ponieckiego16,

10 literowe słowa:

pikującego23, opiekujące21, pokonujące21, niekogucią20, opiniujące20, pocieniują20, niekpiącej19, niepokojąc19, niepiejące18, pieniącego18, kopiujecie17, niekopiące17, niepiekące17, niepiekąco17, niepuckiej17, okopujecie17, opiekujcie17, pokonujcie17, punickiego17, niegockiej16, niekogucie16, niekogucio16, oponujecie16, pionujecie16, pocieniuje16, pognijecie16, niepokucie15, pioneckiej15, ponieckiej15, niekociego14,

9 literowe słowa:

knującego21, kopiujące20, okopujące20, opiekując20, pokonując20, niekujące19, opiniując19, oponujące19, piejącego19, pionujące19, pociągnij19, kipiącego18, kopiącego18, niegojące18, niegojąco18, nieupicką18, ociupinką18, okopcieją18, piekącego18, ukąpiecie18, niekojące17, niekojąco17, niepijące17, niepojące17, niepokoją17, pieniącej17, pociągnie17, pogujecie17, kopiujcie16, negujecie16, nieepicką16, niekpiące16, niekpiąco16, nogujecie16, okopujcie16, pikujecie16, pogojeniu16, pokujecie16, puknijcie16, punickiej16, upickiego16, kujniecie15, kupionego15, niekoguci15, niepokoju15, okupionej15, oponujcie15, peugeocie15, pionujcie15, pocieniuj15, pognijcie15, unickiego15, epickiego14, kopnijcie14, niepokuci14, niepuckie14, ociupinek14, ociupinko14, ognijecie14, okopceniu14, okopcieje14, opiekunce14, pocieknij14, pogojenie14, ponckiego14, pukniecie14, ukopiecie14, cienkiego13, jenieckie13, jonieckie13, niegockie13, niekociej13, nieokucie13, niepokoje13, okupienie13, opiekunie13, pogniecie13, pogonicie13, kopniecie12, nieepicko12, okopcenie12, okopiecie12, pioneckie12, pocieknie12, ponieckie12,

8 literowe słowa:

kującego20, pogujące20, kopiując19, negujące19, negująco19, nogujące19, okopcują19, okopując19, pikujące19, uciągnij19, ciągniku18, kognicją18, kojącego18, opiekują18, oponując18, pijącego18, pionując18, pojącego18, pokonują18, cieniują17, eugeniką17, goniącej17, kipiącej17, kopiącej17, kpiącego17, niepucką17, ociągnij17, ogniącej17, opiniują17, piekącej17, uciągnie17, epigonką16, iniekcją16, jeniecką16, joniecką16, koguciej16, niegocką16, ocipieją16, ociupiną16, okupioną16, pogujcie16, cienieją15, kąpiecie15, negujcie15, nogujcie15, ociągnie15, okopcuje15, pikujcie15, pionecką15, pociekną15, pokujcie15, poniecką15, puckiego15, ugnijcie15, ukojnego15, upickiej15, upojnego15, jeniecku14, joniecku14, knujecie14, kognicje14, kognicji14, kognicjo14, kupionej14, niekocią14, okujecie14, opiekuje14, pieniące14, pocienią14, pogniciu14, pokonuje14, ucieknij14, unickiej14, upijecie14, upnijcie14, cieniuje13, epickiej13, eugenice13, eugeniki13, eugeniko13, gnijecie13, kopceniu13, kopconej13, kopiejce13, niepucki13, niepucko13, ognijcie13, okopciej13, okpijcie13, okupicie13, opiniuje13, opojeniu13, pionecku13, pogojeni13, ponckiej13, poniecku13, punickie13, ugniecie13, ugnoicie13, ukojenie13, upojenie13, cienkiej12, epigonce12, epigonek12, epigonki12, epigonko12, iniekcje12, iniekcjo12, jeniecki12, jeniecko12, joniecki12, kopieniu12, kopionej12, kupienie12, niegocki12, niegocko12, niekucie12, nieokuci12, ocieknij12, ocipieje12, ociupino12, okoceniu12, okpieniu12, okpionej12, okupieni12, okupione12, opiekuni12, opijecie12, opnijcie12, piejecie12, pognicie12, pogoicie12, pogoniec12, ucieknie12, upniecie12, upocenie12, cienieje11, epigonie11, kopcenie11, kopiecie11, ogieniek11, ogonicie11, okopceni11, opojenie11, pionecki11, poniecki11, kopienie10, niekocie10, niekocio10, niepokoi10, ocieknie10, okenicie10, okocenie10, okonicie10, okpienie10, opieniek10, opniecie10, poecinie10,

7 literowe słowa:

pogując19, kopcują18, negując18, nogując18, pikując18, punkcją18, knujące17, kogucią17, kopiują17, okopują17, opuncją17, pociągu17, ciągnij16, eugenką16, ginącej16, gnijące16, gnojące16, joginką16, kpiącej16, oponują16, pionują16, pogniją16, punicką16, ukąpcie16, ukojoną16, upojoną16, ciągnik15, cukinią15, eugenią15, inuicką15, joginią15, kupioną15, nicejką15, piejące15, pnącego15, pociągi15, uciekną15, ciągnie14, goniące14, gujocie14, kipiące14, kopconą14, kopcuje14, kopiące14, kujnego14, ogniące14, ogonicą14, okopcuj14, piekące14, piekąco14, pocieką14, pognoju14, pogonią14, poknocą14, puckiej14, punkcje14, punkcji14, punkcjo14, ciuknij13, ciupnij13, cukinij13, eugenij13, gockiej13, gojeniu13, kącinie13, kniecią13, knujcie13, kogucie13, kogucio13, kopioną13, kopiuje13, kujecie13, kujocie13, kujonce13, kupnego13, nukijce13, ociekną13, okopuje13, okpioną13, okujcie13, opiekuj13, opuncje13, opuncji13, opuncjo13, pieniąc13, poeciną13, pojniku13, pokonuj13, upijcie13, cieniuj12, eugence12, eugenek12, eugenik12, eugenki12, eugenko12, gnijcie12, jogince12, joginek12, joginki12, joginko12, junocie12, kojeniu12, kopijce12, kpijcie12, kujonie12, kuniego12, kupicie12, ocienią12, ogienku12, ogniciu12, okupcie12, opiniuj12, oponuje12, pionuje12, pognije12, pognoje12, pojeniu12, pokucie12, punicki12, punicko12, punkcie12, ukojeni12, ukojnie12, ukojone12, ukopcie12, upickie12, upojeni12, upojnie12, upojone12, cieknij11, ciepnij11, ciponiu11, ciuknie11, ciupnie11, cukinie11, cukinio11, eugenie11, eugenii11, eugenio11, gojenie11, joginie11, kiciego11, koceniu11, kociego11, koconej11, kojocie11, kopnego11, kpieniu11, kupieni11, kupione11, kupiono11, kuponie11, nicejek11, nicejki11, nicejko11, niekuci11, ocipiej11, ociupin11, opiekun11, opijcie11, piejcie11, pieniku11, pijecie11, pnijcie11, poceniu11, pojecie11, pojniki11, pokunie11, puencie11, ukoicie11, unickie11, upoicie11, cieniej10, epickie10, epigoni10, gekonie10, gniecie10, gniocie10, gnoicie10, gonicie10, ingocie10, jenocie10, joincie10, jonicie10, kojenie10, kopceni10, kopcone10, kopicie10, ogienek10, ogienki10, ognicie10, ogonice10, okopcie10, okpicie10, opojeni10, pekince10, pikocie10, poginie10, pogonie10, pojenie10, poknoci10, pokocie10, ponckie10, cekinie9, cieknie9, cienkie9, ciepnie9, ciponie9, kniecie9, kocenie9, kocinie9, konopie9, kopieni9, kopione9, kpienie9, nepocie9, niekoci9, okoceni9, okpieni9, okpione9, opoicie9, pekinie9, pieniek9, pniecie9, pocenie9, pocieni9, poecino9, poincie9, eocenie8,

6 literowe słowa:

pogują17, knując16, kocują16, kujące16, negują16, nogują16, picują16, pikują16, pokują16, ugnoją16, ciupką15, gnącej15, gnijąc15, gnojąc15, gnojką15, goecją15, gojące15, gojąco15, nicują15, nocują15, pogoją15, uciągi15, ukojną15, upicką15, upojną15, ciukną14, ciupią14, ciupną14, gojoną14, kencją14, koicją14, kojące14, kojąco14, ogniją14, okupią14, onucką14, piejąc14, pijące14, pnącej14, pociąg14, pojące14, pokuną14, ponucą14, ucinką14, ukąpie14, ukopią14, unicką14, upieką14, epicką13, ginące13, gnojku13, goniąc13, kąpcie13, kipiąc13, knieją13, kojoną13, kopcuj13, kopiąc13, kopicą13, kpiące13, kpiąco13, ogniąc13, okopcą13, piekąc13, poginą13, poguje13, pojoną13, poncką13, ciekną12, cienką12, ciepią12, ciepną12, cupnij12, gopiku12, gupiki12, kącino12, kociną12, koconą12, kocuje12, koguci12, konicą12, kopiuj12, kucnij12, kujcie12, kupnej12, neguje12, niecką12, noguje12, ocieką12, ogonią12, okopią12, okopuj12, opieką12, opinką12, oponką12, picuje12, pikuje12, pokoju12, pokuje12, puknij12, cienią11, ciupek11, ciupki11, ciupko11, epicku11, gniciu11, gnojce11, gnojek11, gnojki11, gnojko11, goecje11, goecji11, goecjo11, guniek11, joniku11, juncie11, kopciu11, kujnie11, kujoni11, kuniej11, kupcie11, kupiec11, nicuje11, nocuje11, nogciu11, ocenią11, ogniku11, ogonku11, opinią11, oponuj11, peonią11, pienią11, pionuj11, pognij11, pogonu11, pokuci11, poncku11, puckie11, ujecie11, ukojne11, ukojni11, upicki11, upojne11, upojni11, cekinu10, ciupie10, cupnie10, gockie10, gojeni10, gojone10, gopiki10, jockei10, jogini10, kencje10, kencji10, kencjo10, kiciej10, kicnij10, kipnij10, knucie10, kociej10, koicje10, koicji10, koicjo10, kopnej10, kopnij10, kucnie10, kupien10, kupnie10, ocknij10, ognije10, okucie10, okupie10, onucek10, onucki10, onucko10, opiciu10, pekinu10, pijcie10, piknij10, pionku10, pojnik10, pokoje10, pokuno10, poniku10, ponuci10, puknie10, puncie10, ucinek10, ucinki10, ucinko10, ukopie10, unicki10, unicko10, upicie10, upieki10, cieniu9, eocenu9, epicki9, epicko9, epigon9, gnecie9, gnicie9, goicie9, goncie9, goniec9, jeepie9, jeniec9, joniki9, kipcie9, knieje9, kniejo9, kojeni9, kojone9, kopcie9, kopice9, kopico9, kopiec9, kpicie9, kpince9, nieuki9, nikogo9, nogcie9, ogniki9, ogonek9, ogonic9, ogonki9, okoniu9, okopci9, opinij9, peonij9, pieniu9, pognie9, pognoi9, pogoni9, pojeni9, pojone9, poncki9, poncko9, unicie9, cienki8, cienko8, ciepie8, ciponi8, cookie8, ekipie8, ikonce8, jeonie8, kencie8, kicnie8, kiepie8, kipnie8, knieci8, knocie8, koceni8, kocino8, kocone8, koicie8, koncie8, konice8, konico8, koniec8, konopi8, kopien8, kopnie8, kpinie8, kpiono8, nepoci8, niecek8, niecki8, niecko8, ocknie8, ogonie8, okopie8, opicie8, opiece8, opieki8, opieko8, opince8, opinek8, opinki8, opinko8, oponce8, oponek8, oponki8, piecie8, pienik8, piknie8, pincie8, pionek8, pionki8, poecie8, poicie8, poniki8, cienie7, ikonie7, ocenie7, ocieni7, okonie7, opinie7, opinio7, oponie7, peonie7, peonii7, peonio7, pienie7, pionie7, poenie7,

5 literowe słowa:

jupką15, kucją15, kując15, knują14, kujną14, okują14, pucką14, ukoją14, uncją14, upiją14, upoją14, genuą13, gunią13, kojąc13, kucią13, opcją13, pecją13, pijąc13, pojąc13, encją12, kongą12, nocją12, opiją12, pieją12, pogną12, epoką11, gonią11, jupki11, kopią11, kopną11, ognią11, okpią11, pikuj11, gejek10, gejki10, gejko10, gojce10, gojek10, ikoną10, kujon10, nokią10, okuje10, upije10, upnij10, upoje10, epiku9, gnije9, jengi9, junie9, kojce9, kojec9, kopij9, kopnu9, kupie9, kupne9, kupni9, kupno9, kupon9, okpij9, okupi9, opcje9, pecjo9, pinku9, pokun9, punki9, upiek9, cipek8, cipki8, cipko8, encjo8, ikonu8, jocie8, jonik8, kniej8, kojne8, koniu8, kopce8, kopci8, kopic8, kunie8, nieuk8, nocje8, nokij8, onuce8, opije8, opnij8, oucie8, peonu8, pieje8, pinij8, pionu8, pongi8, punie8, uniki8, upnie8, ceiki7, cekin7, cepie7, cieki7, cipie7, ekipo7, epice7, epiki7, epiko7, epoce7, epoki7, ikcie7, jenie7, jonie7, kecie7, kicie7, kiece7, kieco7, kipie7, knoci7, kocie7, kocin7, konic7, kopie7, kopii7, kopne7, kopni7, kpino7, nicki7, nocek7, nocki7, opici7, opiec7, opiek7, opoce7, pecie7, pekin7, picie7, piece7, pince7, pinek7, pinki7, pinko7, pocie7, poeci7, ponik7, cenie6, cieni6, encie6, eocen6, kinie6, kniei6, koine6, konie6, necie6, nepie6, nicie6, nieci6, nieco6, nipie6, nocie6, nokie6, nokii6, oceni6, oceno6, okien6, oknie6, opnie6, penie6, peoni6, pieni6, pinie6, pinio6, ponie6, eonie5,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPIEKUJĄCEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPIEKUJĄCEGO to

nieopiekującego

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

niekopiującego

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa NIEOPIEKUJĄCEGO

Ze słowa NIEOPIEKUJĄCEGO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPIEKUJĄCEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPIEKUJĄCEGO to

nieopiekującego

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niekopiującego

. wartość punktowa tego słowa to: 27


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty