Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPIEKUŃCZYMI

Z liter NIEOPIEKUŃCZYMI można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

nieopiekuńczymi28,

14 literowe słowa:

nieopiekuńczym27,

13 literowe słowa:

nieociupeńkim25, nieopiekuńczy25,

12 literowe słowa:

opiekuńczymi25, nieociupeńki23,

11 literowe słowa:

opiekuńczym24, ociupeńkimi23, ukończeniem22, niepokuciem17, pioneckiemu17, ponieckiemu17, uczepionymi17, upieczonymi17, pociekniemy16, uczepieniom16, upieczeniom16, poniemiecki15, nieozimecki14,

10 literowe słowa:

ociupeńkim22, opiekuńczy22, niekupczeń21, ociupeńkie21, opiekuńcze21, nieokupień20, niepouczeń20, nieumoczeń20, ukończenie20, kończeniem19, pociemnień19, nieocipień18, kupczeniem16, kupczeniom16, niepomyciu16, niepuckimi16, nieupickim16, uciekniemy16, uczepionym16, upieczonym16, czepionemu15, niekiciemu15, niekociemu15, nieokuciem15, niepokucie15, nieupiciem15, nieupiciom15, nieupickie15, okupieniem15, pieczonemu15, pomieceniu15, ponczykiem15, pouczeniem15, czempionek14, czempionki14, czepionymi14, nieepickim14, niekoziemu14, nieozuciem14, niepomycie14, ociekniemy14, oczepieniu14, opieczeniu14, pieczonymi14, piemonckie14, pioneckimi14, pomkniecie14, ponieckimi14, czempionie13, czepieniom13, nieopiciem13, ocipieniem13, pieczeniom13, pominiecie13, zmokniecie13,

9 literowe słowa:

ociupeńki20, kończeniu19, niekupień19, niemuczeń19, nieupoceń19, ukończeni19, kończynie18, kozieńcem18, niekopceń18, opieńkiem18, poczynień18, kończenie17, niekipień17, niekopień17, niemoczeń17, nieokpień17, niepomień17, ociemnień17, pocienień17, pozimnień17, ciukniemy15, ciupniemy15, epickiemu15, kupionymi15, niepuckim15, piemoncku15, pomniczku15, ponckiemu15, punickimi15, uczynkiem15, upieczemy15, cienkiemu14, epicznemu14, kiciuniom14, kmieceniu14, kupczenie14, kupieniem14, kupieniom14, menueciki14, mieczniku14, niekuciem14, niekuciom14, niemiecku14, nieomyciu14, niepokuci14, niepuckie14, nieumycie14, nieupicki14, niezmyciu14, ociupinek14, ociupinki14, opiekunce14, opiekunem14, piecykiem14, pukniecie14, uczepiony14, ukopiecie14, umieciony14, umkniecie14, upieczony14, upoceniem14, upomnicie14, ciekniemy13, ciemieniu13, ciepniemy13, czempiony13, czepieniu13, czepionym13, czopikiem13, epicznymi13, kopceniem13, mykniecie13, niekmiecy13, nieokucie13, nieopiciu13, niepomyci13, nieupicie13, ocipieniu13, ociupinie13, okupienie13, omieceniu13, opieczemy13, opiekunie13, pieczeniu13, pieczonym13, piemoncki13, pioneckim13, pocienimy13, poczniemy13, pomniczek13, pomniczki13, ponieckim13, pouczenie13, pykniecie13, uczepieni13, uczepione13, umiecione13, umoczenie13, upieczeni13, upieczone13, uziemicie13, uziemiony13, uziemniki13, zmieceniu13, czempioni12, epinikiom12, kimniecie12, kipieniem12, kipieniom12, kipniecie12, koenzymie12, komicznie12, kopieniem12, kopniecie12, mieczniki12, mokniecie12, monieckie12, neokiczem12, nieepicki12, nieepicko12, niekocimi12, niemiecki12, niemiecko12, nieomycie12, nieozucie12, niepiciem12, niepiciom12, niezmycie12, okpieniem12, ozimeckie12, pieczonek12, pieczonki12, pienikiem12, pikniecie12, pioneckie12, pocieknie12, pomieceni12, pomniecie12, ponieckie12, uziemieni12, uziemione12, zmieciony12, kozieniec11, niekozimi11, nieopicie11, ocipienie11, oczepieni11, ominiecie11, opieczeni11, zipniecie11, zmiecione11, zmienicie11, zioniecie10,

8 literowe słowa:

ukończmy20, kozieńcu18, pocieńmy18, uczepień18, uczynień18, umocnień18, upieczeń18, upomnień18, kozińcem17, nieuczeń17, nieumień17, pieńkiem17, pomieceń17, pomińcie17, uziemień17, ciemnień16, kończeni16, kozieńce16, niekoceń16, niekpień16, niemczeń16, niepoceń16, oczepień16, opieczeń16, zmieńcie16, ocienień15, oniemień15, zmienień15, ciupiemy14, cupniemy14, keczupem14, keczupom14, kompucie14, kucniemy14, kucznymi14, kupionym14, mieczyku14, pokuciem14, ponczyku14, ponucimy14, pukniemy14, punickim14, uczepimy14, uczynkom14, ukopiemy14, upickimi14, upieczmy14, cukiniom13, czepnemu13, inuickim13, keczupie13, koenzymu13, kopceniu13, kuziemny13, menuecik13, moczniku13, moniecku13, niemyciu13, niepucki13, niepucko13, nieumyci13, ociupiny13, okupicie13, opiekuny13, ozimecku13, piecykom13, pionecku13, poniecku13, punickie13, pyzuniom13, uczonymi13, unickimi13, upiekiem13, upominek13, upominki13, ciepiemy12, cynikiem12, czepkiem12, czepnymi12, czkniemy12, czopkiem12, ekumenii12, ekumenio12, epickimi12, epicznym12, inuickie12, kiciunie12, kicniemy12, kipieniu12, kipniemy12, komiczny12, kopieniu12, kopniemy12, kupienie12, kuziemne12, kuziemni12, meczeniu12, mieceniu12, mieczyki12, moczeniu12, muczenie12, neokiczu12, niekucie12, nieokuci12, niepiciu12, nieukiem12, nieupici12, ockniemy12, ocynkiem12, oczepimy12, okpieniu12, okupieni12, opieczmy12, opiekuni12, opunimie12, pieczemy12, pieczkom12, pikniemy12, pomieniu12, ponckimi12, ponczyki12, pouczeni12, pyknicie12, ucieknie12, uczeniem12, uczeniom12, umieceni12, umoczeni12, upniecie12, upocenie12, uziemcie12, uziemnik12, zmieniku12, cienkimi11, ciponiem11, cynizmie11, czempion11, czepinom11, czepiony11, kinezyce11, kminicie11, knieciom11, koceniem11, komiczne11, komiczni11, kopcenie11, kopiecie11, kpieniem11, kpieniom11, mieciony11, miecznik11, mineczek11, mineczki11, mineczko11, mkniecie11, moczniki11, mokiecie11, moniecki11, muezinie11, niczyimi11, niekicim11, niekocim11, niemycie11, nieomyci11, nieozuci11, niezmyci11, ocienimy11, oczepiny11, ozimecki11, pieczony11, pienikom11, pikiecie11, pimencie11, pinezkom11, pionecki11, pionkiem11, poceniem11, pomiecie11, pomnicie11, poniecki11, ponikiem11, pyknozie11, uznoicie11, zepniemy11, zipniemy11, czepieni10, czepione10, epicznie10, eponimie10, inozycie10, kipienie10, kopienie10, koziniec10, miecione10, mienicie10, miniecie10, miocenie10, miozynie10, moczenie10, neokicze10, niekicie10, niekocie10, niekozim10, niemocie10, nieopici10, nieozimy10, niepicie10, ocieknie10, okenicie10, okpienie10, omieceni10, opieniek10, opniecie10, pieczeni10, pieczone10, pienicie10, poecinie10, pomienie10, zioniemy10, zipiecie10, zmieceni10, zmieniki10, eonizmie9, niekozie9, nieozime9, nieozimi9, oziminie9,

7 literowe słowa:

kupczeń18, ukończy18, kończmy17, kozińcu17, niuńkom17, okupień17, opieńku17, ponuceń17, pouczeń17, umieceń17, umoczeń17, kmieceń16, kmińcie16, kończyn16, ocieńmy16, pieńkom16, czepień15, czynień15, kminień15, kozińce15, mieńcie15, mocnień15, ocipień15, ocknień15, omieceń15, omińcie15, opieńce15, opieńki15, pieczeń15, pieńcie15, pomnień15, zmieceń15, cienień14, kupczmy14, mienień14, niemień14, ocenień14, pienień14, ziońcie14, ciupkom13, keczupy13, kucznym13, kupnymi13, okupimy13, piecyku13, pomyciu13, pouczmy13, puckiem13, puckimi13, uczepmy13, upickim13, upocimy13, cynizmu12, czopiku12, ekumeny12, kiciemu12, kmieciu12, knuciem12, knuciom12, kociemu12, kopcimy12, kopnemu12, kuczmie12, kupicie12, kupiony12, kuponem12, kuzynce12, kuzynem12, kuzynom12, mocniku12, mucynie12, mupecie12, okuciem12, okupcie12, opunimy12, pokucie12, pomniku12, punicki12, punicko12, punkcie12, punkiem12, ucinkom12, uczepem12, uczepom12, uczonym12, uczynek12, uczynki12, ukopcie12, unickim12, upiciem12, upiciom12, upickie12, upiekom12, upniemy12, zupnymi12, ciponiu11, ciuknie11, ciupnie11, cukinie11, cukinii11, cukinio11, cynikom11, cynkiem11, czepimy11, czepkom11, czepnym11, ekumeno11, epickim11, eponimu11, eukomie11, eukomii11, imionku11, inuicki11, ionicum11, kiciuni11, knocimy11, koceniu11, komunie11, komunii11, kopciem11, kopiemy11, kopnymi11, kopycie11, koziemu11, kpieniu11, kumenie11, kuminie11, kupieni11, kupione11, kuponie11, kuzynie11, mieczyk11, minucie11, miocenu11, miozynu11, mueziny11, mykicie11, niczemu11, niekuci11, nieukom11, ociupin11, oczepmy11, ocznemu11, opiekun11, ozuciem11, pecynom11, piczkom11, piecyki11, pieczmy11, pieniku11, piknicy11, pneumie11, poceniu11, pokunie11, pomycie11, ponckim11, ponczyk11, puencie11, puzonem11, pyzunie11, pyzunio11, uczepie11, uczniem11, uczniom11, ukoicie11, umiecie11, unickie11, unikiem11, upiecze11, upoicie11, uznoimy11, zoukiem11, zupinom11, ceikiem10, cekinem10, cekinom10, ciekiem10, cienimy10, cienkim10, cmoknie10, cymenie10, czekiem10, czepiny10, czokiem10, czopiki10, emiczny10, eonizmu10, epickie10, epiczny10, epikiem10, eponimy10, imieniu10, impecie10, kipicie10, kmiecie10, kmiocie10, koenzym10, komecie10, kopceni10, kopicie10, kozunie10, mikicie10, mikocie10, mioceny10, mocniki10, mocznik10, muezini10, mykozie10, nickiem10, niczyim10, niecimy10, nieckom10, niemczy10, niemocy10, niemyci10, nockiem10, ocenimy10, oczepem10, oczkiem10, ocznymi10, okpicie10, opiciem10, opniemy10, pecynie10, pekince10, pekinem10, pekinom10, pieczek10, pieczki10, pieczko10, pieczom10, pienimy10, pikocie10, pinkiem10, poczyni10, poeciny10, pomknie10, pomniki10, ponckie10, ponczem10, puzonie10, uczenie10, umienie10, unizmie10, uziomie10, zimnicy10, zipiemy10, znikomy10, zupinie10, cekinie9, cieknie9, ciemien9, ciemion9, ciemnie9, ciemnio9, cieniem9, cieniom9, cienkie9, ciepnie9, ciponie9, emiczne9, emiczni9, enzymie9, eonizmy9, epiczne9, epiczni9, eponimi9, imencie9, imionek9, inmecie9, kimonie9, kinezom9, kneziem9, kneziom9, kniecie9, kocenie9, kocinie9, kominie9, konyzie9, kopieni9, kozecie9, kpienie9, mieceni9, mikozie9, minecie9, mniecie9, moczeni9, monecie9, monicie9, neokicz9, nepocie9, niekici9, niekoci9, niemiec9, niemoce9, niepici9, ociemni9, oczepie9, oczepin9, okpieni9, omiecie9, opiecze9, oziminy9, pekinie9, pieniek9, pieniem9, pieniki9, pieniom9, pinezce9, pinezek9, pinezki9, pinezko9, pniecie9, pocenie9, pocieni9, pocznie9, poincie9, pominie9, zemknie9, zimnice9, zimnico9, zmiecie9, zmienik9, zmoknie9, znikome9, znikomi9, zonkiem9, cenozie8, eozynie8, kenozie8, kinezie8, kozinie8, mezonie8, niekozi8, zenicie8, zieniem8, zieniom8, znoicie8,

6 literowe słowa:

kupień16, muczeń16, pieńku16, niuńki15, niuńko15, kipień14, kopień14, mieceń14, mińcie14, okpień14, pieńki14, pieńko14, pomień14, kupcem12, kupcom12, puckim12, puckom12, ciemku11, ciupom11, cyniku11, empiku11, komuny11, kuciem11, kuciom11, kumcie11, kumeny11, kuminy11, kumpie11, muciek11, ocynku11, pneumy11, pukiem11, puncom11, upoimy11, yumpie11, ciemnu10, cipkom10, ciumie10, ciupie10, cupnie10, kimonu10, kipimy10, knypem10, knypom10, kopcem10, kopimy10, kopnym10, kuczni10, kunimi10, kupien10, kupnie10, kuzyni10, menuki10, niemcu10, nikomu10, okpimy10, okupie10, opiciu10, pekinu10, pionku10, pomyki10, poniku10, ponuci10, puknie10, puncie10, puzony10, pyzuni10, uczepi10, ukopie10, umknie10, umocni10, unicom10, unikom10, upicie10, upiecz10, upieki10, zupiny10, ceikom9, cekiem9, cekiny9, ciekom9, ciemek9, ciemki9, cieniu9, ciompi9, cyknie9, cyniki9, czepki9, czepny9, czopek9, czopik9, czopki9, eocenu9, epicki9, epicko9, ickiem9, kiciem9, kiciom9, kiecom9, kipcie9, kmiece9, kmieci9, knypie9, kocimi9, komice9, kominy9, kopcie9, kopice9, kopiec9, kpicie9, kpince9, mieniu9, mocnik9, myknie9, neumie9, nickom9, nieuki9, oczepy9, pekiny9, piciem9, piciom9, piczek9, piczki9, piczko9, piecem9, piecom9, pieczy9, pieniu9, pniemy9, poncki9, pyknie9, pyknoz9, unicie9, cenozy8, ciemne8, ciemni8, ciemno8, cienki8, cienko8, ciepie8, ciponi8, czepie8, czepin8, czepne8, czepni8, czipie8, czknie8, czopie8, czynie8, ekipie8, ikonce8, kencie8, kenozy8, kicnie8, kiepie8, kinezy8, kipnie8, knieci8, knocie8, koceni8, koicie8, koncie8, konice8, koniec8, kopien8, kopnie8, kozice8, koziny8, kpinie8, miecie8, mineci8, miocen8, miocie8, nepoci8, niciom8, niecek8, niecki8, niecko8, niemce8, niemoc8, ocknie8, oczepi8, opicie8, opiece8, opiecz8, opieki8, opince8, opinek8, opinki8, piecie8, piecze8, pieczo8, pienik8, piknie8, pincie8, pionek8, pionki8, poecie8, poicie8, poncze8, poniki8, zipcie8, cienie7, ikonie7, ocenie7, ocieni7, opinie7, peonie7, peonii7, pienie7, pionie7, poenie7,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPIEKUŃCZYMI

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPIEKUŃCZYMI to

nieopiekuńczymi

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

nieopiekuńczym

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa NIEOPIEKUŃCZYMI

Ze słowa NIEOPIEKUŃCZYMI nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPIEKUŃCZYMI - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPIEKUŃCZYMI to

nieopiekuńczymi

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nieopiekuńczym

. wartość punktowa tego słowa to: 27


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty