Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPIEKUŃCZEJ

Z liter NIEOPIEKUŃCZEJ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

nieopiekuńczej27,

13 literowe słowa:

nieopiekuńcze24,

11 literowe słowa:

ociupeńkiej24, opiekuńczej24, nieuczepień21, nieupieczeń21, nieoczepień19, nieopieczeń19, opiekujecie18, pojezuickie18, niejezuicko17,

10 literowe słowa:

niekupczeń21, ociupeńkie21, opiekuńcze21, nieokupień20, niepouczeń20, ukończenie20, nieczepień18, niepieczeń18, kopiujecie17, niepuckiej17, opiekujcie17, pojezuicki17, epizujecie16, pionujecie16, pocieniuje16, uczepionej16, upieczonej16, kopijnicze15, niepokucie15, pioneckiej15, ponieckiej15, oczepieniu14, opieczeniu14, uczepienie14, upieczenie14, oczepienie12, opieczenie12,

9 literowe słowa:

niejuczeń20, nieukojeń20, nieupojeń20, ociupeńki20, kończeniu19, niekupień19, nieupoceń19, ukończeni19, niekopceń18, kończenie17, niekopień17, nieokpień17, pocienień17, kopiujcie16, pikujecie16, pokujecie16, puknijcie16, punickiej16, epizujcie15, jezuickie15, kujniecie15, pionujcie15, pocieniuj15, pozujecie15, kopnijcie14, kupczenie14, niepokuci14, niepuckie14, ociupinek14, opiekunce14, pionizuje14, pocieknij14, pukniecie14, ukopiecie14, czepieniu13, czepionej13, jenieckie13, jonieckie13, niekociej13, nieokucie13, okupienie13, opiekunie13, pieczeniu13, pieczonej13, pouczenie13, uczepieni13, uczepione13, upieczeni13, upieczone13, zepnijcie13, kopniecie12, nieepicko12, niekoziej12, nieozucie12, pieczonek12, pieczonki12, pioneckie12, pocieknie12, ponieckie12, czepienie11, kozieniec11, oczepieni11, opieczeni11, pieczenie11, zepniecie11,

8 literowe słowa:

kozieńcu18, uczepień18, upieczeń18, niekojeń17, niepojeń17, nieuczeń17, kończeni16, kozieńce16, niekoceń16, niekpień16, niepoceń16, oczepień16, opieczeń16, ocienień15, pikujcie15, pokujcie15, upickiej15, czujniki14, jeniecku14, jezuicki14, jezuicko14, joniecku14, knujecie14, kupionej14, oczekuje14, okujecie14, opiekuje14, ponczuje14, pozujcie14, ucieknij14, unickiej14, upijecie14, upnijcie14, cieniuje13, epickiej13, jezuicie13, juczenie13, keczupie13, kopceniu13, kopiejce13, niepucki13, niepucko13, ojczunie13, okpijcie13, okupicie13, opiniuje13, ozujecie13, pionecku13, pionizuj13, ponckiej13, poniecku13, punickie13, uczeniej13, ukojenie13, upojenie13, cienkiej12, epicznej12, iniekcje12, iniekcjo12, jeniecki12, jeniecko12, joniecki12, kopieniu12, kupienie12, neokiczu12, niekucie12, nieokuci12, ocieknij12, ocipieje12, okpieniu12, okupieni12, opiekuni12, opijecie12, opnijcie12, piejecie12, pouczeni12, ucieknie12, upniecie12, upocenie12, cienieje11, kopcenie11, kopiecie11, nieozuci11, pionecki11, poniecki11, uznoicie11, ziejecie11, czepieni10, czepione10, epicznie10, kopienie10, koziniec10, neokicze10, niekocie10, ocieknie10, okenicie10, okpienie10, opieniek10, opniecie10, pieczeni10, pieczone10, poecinie10, niekozie9,

7 literowe słowa:

kupczeń18, kozińcu17, okupień17, opieńku17, ponuceń17, pouczeń17, uznojeń17, czepień15, kozińce15, ocipień15, ocknień15, opieńce15, opieńki15, pieczeń15, pieńcie15, cienień14, kopcuje14, ocenień14, pienień14, puckiej14, punkcje14, punkcji14, punkcjo14, ziońcie14, ciuknij13, ciupnij13, cukinij13, czipuje13, czopuje13, czujnik13, knujcie13, koczuje13, kopiuje13, kucznej13, kujecie13, kujocie13, kujonce13, nukijce13, oczekuj13, oczkuje13, okujcie13, opiekuj13, opuncje13, opuncji13, poczuje13, pojniku13, ponczuj13, upijcie13, cieniuj12, czopiku12, czujnie12, epizuje12, jezuici12, juczeni12, juczone12, junocie12, kojeniu12, kopijce12, kpijcie12, kujonie12, kupicie12, okupcie12, opiniuj12, ozujcie12, pionuje12, pojeniu12, pokucie12, punicki12, punicko12, punkcie12, uczonej12, ukojeni12, ukojnie12, ukopcie12, upickie12, upojeni12, upojnie12, cieknij11, ciepnij11, ciponiu11, ciuknie11, ciupnie11, cukinie11, cukinio11, czepnej11, koceniu11, kpieniu11, kupieni11, kupione11, kuponie11, nicejek11, nicejki11, nicejko11, niekuci11, ocipiej11, ociupin11, opiekun11, opijcie11, piejcie11, pieniku11, pijecie11, pnijcie11, poceniu11, pocznij11, pojecie11, pojniki11, pokunie11, puencie11, uczepie11, ukoicie11, unickie11, upiecze11, upoicie11, cieniej10, czopiki10, epickie10, jenocie10, joincie10, jonicie10, kojenie10, kopceni10, kopicie10, kozunie10, okpicie10, pekince10, pieczek10, pieczki10, pieczko10, pikocie10, pojenie10, ponckie10, puzonie10, uczenie10, ziejcie10, zupinie10, cekinie9, cieknie9, cienkie9, ciepnie9, ciponie9, epiczne9, epiczni9, kniecie9, kocenie9, kocinie9, kopieni9, kozecie9, kpienie9, neokicz9, nepocie9, niekoci9, oczepie9, oczepin9, okpieni9, opiecze9, pekinie9, pieniek9, pinezce9, pinezek9, pinezki9, pinezko9, pniecie9, pocenie9, pocieni9, pocznie9, poincie9, cenozie8, eocenie8, kenozie8, kinezie8, kozinie8, niekozi8, zenicie8, znoicie8,

6 literowe słowa:

juczeń17, ukojeń17, upojeń17, kiciuń16, kupień16, pieńku16, ukończ16, upoceń16, jeńcze15, kopceń15, niuńce15, niuńki15, niuńko15, cknień14, kipień14, knoceń14, kopień14, nicpoń14, okpień14, pieńce14, pieńki14, pieńko14, pocień14, znojeń14, cenień13, kopcuj13, nicień13, nieceń13, cupnij12, czipuj12, czopuj12, czujek12, czujki12, czujko12, kocuje12, koczuj12, kopiuj12, kucnij12, kujcie12, kupnej12, oczkuj12, pejczu12, picuje12, pikuje12, poczuj12, pokuje12, puknij12, ciupek11, ciupki11, ciupko11, czepku11, czopku11, czujne11, czujni11, epicku11, epizuj11, joniku11, juczne11, juczni11, juncie11, keczup11, kopciu11, kujnie11, kujoni11, kuniej11, kupcie11, kupcze11, kupiec11, nicuje11, nocuje11, pionuj11, pokuci11, poncku11, pozuje11, puckie11, ujecie11, ukojne11, ukojni11, upicki11, upojne11, upojni11, zupnej11, cekinu10, ciupie10, cupnie10, czknij10, jockei10, kencje10, kencji10, kencjo10, kiciej10, kicnij10, kipnij10, knucie10, kociej10, koicje10, koicji10, kopnej10, kopnij10, kucnie10, kuczne10, kuczni10, kupien10, kupnie10, ocknij10, oczepu10, okucie10, okupie10, onucek10, onucki10, opiciu10, pejcze10, pekinu10, pijcie10, piknij10, pionku10, pojnik10, ponczu10, poniku10, ponuci10, puknie10, puncie10, ucinek10, ucinki10, ucinko10, uczepi10, ukopie10, unicki10, unicko10, upicie10, upiecz10, upieki10, cieniu9, czepek9, czepki9, czopek9, czopik9, czopki9, eocenu9, epicki9, epicko9, jeepie9, jeniec9, joniki9, kipcie9, kneziu9, knieje9, kniejo9, kojeni9, kopcie9, kopice9, kopiec9, koziej9, kozuni9, kpicie9, kpince9, nieuki9, ocznej9, opinij9, ozucie9, peonij9, piczek9, piczki9, piczko9, pieniu9, poezje9, poezji9, pojeni9, poncki9, uczeni9, ucznie9, uczone9, unicie9, zepnij9, ziejce9, ziejek9, ziejki9, ziejko9, zipnij9, zjecie9, zupino9, cienki8, cienko8, ciepie8, ciponi8, czepie8, czepin8, czepne8, czepni8, czipie8, czknie8, czopie8, ekipie8, ikonce8, jeonie8, kencie8, kicnie8, kiepie8, kipnie8, knieci8, knocie8, koceni8, koicie8, koncie8, konice8, koniec8, kopien8, kopnie8, kozice8, kpinie8, nepoci8, niecek8, niecki8, niecko8, ocknie8, oczepi8, opicie8, opiece8, opiecz8, opieki8, opince8, opinek8, opinki8, piecie8, piecze8, pieczo8, pienik8, piknie8, pincie8, pionek8, pionki8, poecie8, poicie8, poncze8, poniki8, zieniu8, zipcie8, cienie7, ikonie7, kinezo7, knezie7, ocenie7, ocieni7, opinie7, peonie7, peonii7, pienie7, piezie7, pionie7, poenie7, zepnie7, zipnie7, noezie6, ozenie6, zienie6, zionie6,

5 literowe słowa:

jeńcu16, końcu15, jeńce14, kojeń14, kozuń14, nuceń14, pojeń14, uczeń14, cipoń13, koceń13, końce13, kończ13, kpień13, poceń13, cnień12, ocień12, jukce11, jupce11, jupek11, jupki11, jupko11, kocuj11, kojcu11, kucje11, kucji11, kucjo11, picuj11, pikuj11, pokuj11, czuje10, jucie10, knuje10, kopcu10, kujne10, kujni10, kujon10, kupce10, kupcz10, nicuj10, nocuj10, okuje10, pozuj10, pucek10, pucki10, pucko10, uncje10, uncji10, uncjo10, upije10, upnij10, upoje10, ceiku9, cieku9, ciupo9, czeku9, czepu9, czipu9, czoku9, czopu9, epiku9, junie9, juzie9, keczu9, kiciu9, kiczu9, knuci9, koczu9, kojce9, kojec9, kopij9, kopnu9, kucie9, kucio9, kupie9, kupne9, kupni9, kupno9, kupon9, nicku9, nocku9, oczku9, okpij9, okuci9, okupi9, opcje9, opcji9, ozuje9, pecje9, pecji9, pecjo9, pejcz9, piciu9, piecu9, pinku9, pokun9, poucz9, pucze9, punce9, punco9, punki9, uczep9, upici9, upiec9, upiek9, upoci9, znoju9, zupce9, zupek9, zupki9, zupko9, cipek8, cipki8, cipko8, ciziu8, encje8, encji8, encjo8, ikonu8, jecie8, jocie8, jonik8, kiziu8, kniej8, kojne8, koniu8, kopce8, kopci8, kopic8, kunie8, nieuk8, nocje8, nocji8, nokij8, nucie8, nucze8, nuczo8, ojcze8, onuce8, opije8, opnij8, oucie8, ozuci8, peonu8, pieje8, pinij8, pionu8, punie8, puzon8, uczni8, unici8, uniki8, upnie8, zonku8, zouki8, zupie8, zupin8, zupne8, zupni8, ceiki7, cekin7, cepie7, cieki7, cipie7, czeki7, czepi7, czoki7, ekipo7, epice7, epiki7, epiko7, epoce7, epoki7, ikcie7, jenie7, jonie7, kecie7, kecze7, kicie7, kicze7, kiece7, kieco7, kipie7, knoci7, kocie7, kocin7, kocze7, konic7, kopie7, kopii7, kopne7, kopni7, kozic7, kpino7, nicki7, nocek7, nocki7, oczek7, oczep7, oczki7, opici7, opiec7, opiek7, pecie7, pekin7, picie7, picze7, piczo7, piece7, piecz7, pince7, pinek7, pinki7, pinko7, pocie7, poeci7, poncz7, ponik7, uznoi7, zieje7, znoje7, cenie6, cenoz6, cezie6, cieni6, cizie6, encie6, eocen6, kenoz6, kinez6, kinie6, kizie6, kniei6, koine6, konie6, kozie6, kozin6, necie6, nepie6, nicie6, nieci6, nieco6, nipie6, nocie6, nokie6, nokii6, oceni6, oczne6, oczni6, okien6, oknie6, opnie6, ozeki6, penie6, peoni6, pieni6, piezo6, pinie6, pinio6, ponie6, pozie6, zecie6, zipie6, zonki6, eonie5, zenie5, zinie5, zonie5,

4 literowe słowa:

niuń12, cień11, pień11, ceku8, cepu8, ciup8, kuce8, picu8, puce8, puco8, punc8, kije7, nepu7, nuci7, onuc7, pinu7, pniu7, puno7, ucie7, upoi7, zupo7, ceik6, ceki6, ciek6, ciep6, cipo6, ckni6, ekip6, eonu6, epce6, epek6, epik6, epki6, epko6, epok6, icek6, icki6, kepi6, kice6, kici6, kiec6, kiep6, kipi6, kipo6, koce6, koci6, kopi6, kopn6, kpie6, kpin6, nick6, okpi6, pice6, pico6, piec6, piki6, piko6, pink6, poci6, unie6, unii6, unio6, uzie6, zenu6, zinu6, ceni5, ceno5, cnie5, ecie5, enci5, ikon5, ince5, inek5, inki5, inko5, kino5, kizi5, koni5, kozi5, neki5, nice5, nici5, nico5, nike5, nipo5, noce5, noki5, ocen5, open5, opie5, peon5, pion5, pnie5, poen5, zeki5, eoni4, inie4, inio4,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPIEKUŃCZEJ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPIEKUŃCZEJ to

nieopiekuńczej

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

nieopiekuńcze

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEOPIEKUŃCZEJ

Ze słowa NIEOPIEKUŃCZEJ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPIEKUŃCZEJ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPIEKUŃCZEJ to

nieopiekuńczej

. 27 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nieopiekuńcze

. wartość punktowa tego słowa to: 24


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty