Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPIŁYCH

Z liter NIEOPIŁYCH można ułożyć aż 314 wyrazów - Sprawdź jakie!

10 literowe słowa:

nieopiłych17,

9 literowe słowa:

niepłochy16, chłopinie15, niechłopi15, pocieniły14,

8 literowe słowa:

chłopiny15, łochynie14, płycinie13, nieopiły12, ocieniły12, płonicie12, pocienił12,

7 literowe słowa:

opiłych14, pełnych14, płonych14, pochyłe14, chłopie13, łochyni13, chłonie12, płonicy12, płycino12, cieniły11, nieciły11, oceniły11, opchnie11, opłynie11, pieniły11, płonice11, choinie10, cieniło10, nieciło10, ocienił10, pieniło10, poeciny10, ciponie9, pocieni9, poincie9,

6 literowe słowa:

chłopy13, płochy13, pochył13, chełpi12, chłopi12, płoche12, ciepły11, łypcie11, płycie11, płycin11, pociły11, ceniły10, chipie10, choiny10, ciepło10, echiny10, hipcie10, hipcio10, hipice10, hycnie10, łypnie10, opełci10, pchnie10, płocie10, płonce10, płonic10, płynie10, połcie10, ceniło9, chinie9, chonie9, cienił9, ichnie9, łoicie9, niecił9, ocenił9, pecyno9, pełnio9, pienił9, płonie9, ciponi8, nepoci8, opicie8, opince8, pincie8, poicie8, ocieni7, opinie7, peonii7, pionie7,

5 literowe słowa:

pchły12, chełp11, chłep11, chłop11, łycho11, pcheł11, pchło11, płoch11, chipy10, pechy10, pycho10, chiny9, chony9, hecny9, hopce9, łypie9, onych9, opiły9, pełci9, pełny9, piłce9, płcie9, płoci9, płony9, pocił9, poiły9, połci9, ponch9, cenił8, chino8, chnie8, choin8, cniło8, echin8, epicy8, hecni8, hicie8, hieny8, hipie8, hopie8, ichni8, niech8, opiłe8, pecyn8, pełni8, pełno8, płone8, płoni8, pycie8, cipie7, cynie7, cynii7, cynio7, hieni7, hieno7, łonie7, oceny7, opici7, opiec7, peony7, picie7, pince7, piony7, pocie7, poeci7, poeny7, cieni6, nicie6, nieci6, nieco6, nipie6, nocie6, oceni6, opnie6, peoni6, pieni6, pinie6, pinio6, ponie6,

4 literowe słowa:

łych10, pych9, chip8, chny8, hecy8, hipy8, hopy8, ochy8, pech8, piły8, płci8, płyn8, poły8, cepy7, chen7, chin7, chno7, choi7, chon7, cipy7, copy7, echo7, heco7, hopi7, hoye7, nich7, opił7, picy7, piło7, płon7, poił7, ceny6, ciep6, cipo6, cyno6, hien6, nepy6, nicy6, nipy6, nocy6, peny6, pice6, pici6, pico6, piec6, piny6, poci6, pony6, ceni5, ceno5, cnie5, enci5, eony5, ince5, nice5, nici5, nico5, nipo5, noce5, ocen5, open5, opie5, peon5, pion5, pnie5, poen5, yoni5, eoni4, inie4, inio4,

3 literowe słowa:

hyc7, łyp7, phy7, pył7, ceł6, che6, chi6, cło6, ech6, hec6, hep6, hip6, hoc6, hop6, hoy6, ich6, iły6, och6, peł6, phi6, pił6, pło6, cep5, cip5, cny5, cyi5, cyn5, hen5, hoi5, łoi5, łon5, opy5, pic5, cen4, cie4, cne4, cni4, cno4, nep4, nic4, nip4, noc4, pen4, pie4, pin4, pni4, poi4, pon4, yin4, eon3, ino3, nie3, one3, oni3,

2 literowe słowa:

yh5, eh4, 4, he4, hi4, ho4, 4, oh4, ce3, ci3, co3, ny3, op3, pe3, pi3, po3, yo3, en2, eo2, ii2, in2, ni2, no2, on2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPIŁYCH

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPIŁYCH to

nieopiłych

. Ilość liter które posiada: 10
Drugie najdłuższe słowo to

chłopinie

. Ilość liter: 9

Anagramy ze słowa NIEOPIŁYCH

Ze słowa NIEOPIŁYCH nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPIŁYCH - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPIŁYCH to

nieopiłych

. 17 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niepłochy

. wartość punktowa tego słowa to: 16

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty