Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPIŁOWUJĄCE

Z liter NIEOPIŁOWUJĄCE można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

nieopiłowujące26,

13 literowe słowa:

niepowołujące25, nieołowiujące24, niepołowiącej23,

12 literowe słowa:

niepłowiącej22, niepołowiące20, opiłowujecie20,

11 literowe słowa:

niełupiącej23, niepiłujące23, opiłowujące23, niełowiącej20, niepłowiące19, opiłowujcie19, powołujecie19, ołowiujecie18, niepłciowej17,

10 literowe słowa:

opiłowując22, powołujące22, nieiłujące21, ołowiujące21, niełupiące20, opiniujące20, płowiejące20, pocieniują20, połowiącej20, ciepłownią18, niepłciową18, opiłujecie18, opłucnowej18, powołujcie18, niełowiące17, ołowiujcie17, piołunowej17, niepiecową16, oponujecie16, pionujecie16, płowiejcie16, pocieniuje16, upewnijcie16, niepiłowej15, połowieniu15, ciepłownie14, ciepłownio14, niepłciowe14, niepłciowo14, połowienie13, niepiecowo12,

9 literowe słowa:

powołując21, ołowiując20, opiłowują20, opiniując19, opłucnową19, oponujące19, pełniącej19, pełniejąc19, pionujące19, płoniącej19, płowiącej19, płowiejąc19, niełojące18, piołunową18, łupnijcie17, nieciepłą17, niełojową17, niepijące17, niepojące17, opiłujcie17, pieniącej17, piłujecie17, połowiące17, łupinowej16, nieojcową16, niepiłową16, niewijące16, ołupionej16, opiłowuje16, włupionej16, woniejące16, łupniecie15, niecepową15, opłucnowe15, opłucnowi15, oponujcie15, pełnijcie15, piecownią15, pionujcie15, płowijcie15, pocieniuj15, ułowionej15, nieopiłej14, niepłowej14, ołupienie14, piołunowe14, piołunowi14, płowieniu14, płowionej14, włupienie14, ciepłowni13, ipeenowcu13, nieciepło13, nieiłowej13, niełojowe13, niełojowi13, nieopełci13, płoniecie13, pocieniło13, połowicie13, powiejcie13, powijecie13, ułowienie13, upewnicie13, wepnijcie13, cieniowej12, nieojcowe12, nieojcowi12, niepiłowe12, płowienie12, połowieni12, woniejcie12, niecepowi11, opowiecie11, piecownie11, piecownio11, ponowicie11,

8 literowe słowa:

łupiącej20, piłujące20, powołują19, ołowiują18, oponując18, pionując18, płonącej18, cieniują17, łowiącej17, łupinową17, ołupioną17, opiniują17, pełnieją17, płowieją17, włupioną17, ocipieją16, ociupiną16, opłucnej16, pełniące16, piłujcie16, płoniące16, płowiące16, połowiąc16, połowicą16, ułowioną16, cienieją15, iłujecie15, łupionej15, nieopiłą15, niepłową15, ołownicą15, opiłowuj15, owełnicą15, płowioną15, powołuje15, winiącej15, wionącej15, woniejąc15, łupiecie14, nieiłową14, niełupce14, ołowiuje14, ołupicie14, pieniące14, płciowej14, pocienią14, ponuciło14, upijecie14, upnijcie14, włupicie14, cieniową13, cieniuje13, jełopowi13, łupienie13, łupinowe13, łupinowi13, łupniowi13, ołupieni13, ołupione13, opiniuje13, opojeniu13, piołunie13, płowieje13, powojniu13, ułowicie13, upewniło13, upojenie13, uwijecie13, włupieni13, włupione13, włupiono13, wpojeniu13, łowieniu12, łowionej12, niepełci12, nieuowej12, ocipieje12, ociupino12, opijecie12, opnijcie12, pełnicie12, piecowej12, płonicie12, płowicie12, pocienił12, połciowi12, połowice12, powijcie12, ułowieni12, ułowione12, upniecie12, upocenie12, wpijecie12, cewieniu11, cewionej11, nieopiłe11, niepłowe11, niepłowi11, niepłowo11, ocieniło11, ołownice11, opojenie11, owełnice11, owełnico11, owiejcie11, owijecie11, owocniej11, piniowej11, pionowej11, płowieni11, płowione11, powojnie11, wpieniło11, wpojenie11, łowienie10, nieiłowe10, ołowinie10, opniecie10, piecowni10, poecinie10, powiecie10, cieniowe9, eocenowi9,

7 literowe słowa:

piłując19, iłujące18, opiłują18, ciupnął17, łupiące17, opłucną17, opuncją17, łupioną16, oponują16, owocują16, pionują16, uncjową16, upojoną16, wiecują16, ciepnął15, pełniąc15, piejące15, płciową15, płonące15, płonąco15, płoniąc15, płonicą15, płowiąc15, płucnej15, iłujcie14, łowiące14, ołowicą14, opiłuje14, połowią14, powieją14, powinął14, powołuj14, upewnią14, wełnicą14, wiejące14, wojnicą14, wpojoną14, ciepłej13, ciupnij13, jełopce13, łojeniu13, łowioną13, łupicie13, łupince13, nieuową13, ołowiuj13, ołupcie13, opłucne13, opłucni13, opłucno13, opuncje13, opuncji13, opuncjo13, owionął13, piecową13, pieniąc13, piwnicą13, poeciną13, ponucił13, upijcie13, upociło13, włupcie13, wonieją13, cewioną12, cieniuj12, jełopie12, jołopie12, junocie12, łupieni12, łupinie12, łupione12, łupiono12, ocienią12, opiniuj12, oponuje12, owocnią12, owocuje12, pełniej12, piłowej12, piniową12, pionową12, pionuje12, piwonią12, płoniej12, płowiej12, pojeniu12, ponowią12, uncjowe12, uncjowi12, upewnij12, upewnił12, upojeni12, upojnie12, upojone12, upojowi12, uwijcie12, wiecuje12, winiące12, wionące12, wpienią12, wujence12, cepowej11, ciepnij11, ciponiu11, ciupnie11, łojenie11, łonowej11, łopocie11, ocipiej11, ociupin11, ołowinu11, opijcie11, piejcie11, pijecie11, płciowe11, płciowi11, płciowo11, płonice11, płonico11, pnijcie11, poceniu11, pojecie11, połowic11, powiciu11, powłoce11, puencie11, upoicie11, upowiec11, wpijcie11, cenowej10, cieniej10, cieniło10, ciwunie10, iłowiec10, jeepowi10, jenocie10, joincie10, jonicie10, łowicie10, nieciło10, oceniło10, ocienił10, ojcowie10, ołowice10, ołownic10, opojeni10, owełnic10, owijcie10, owocnej10, pewniej10, pieniło10, piwonij10, pojenie10, połowie10, ponowił10, powieje10, powojni10, wełnice10, wełnico10, wiejcie10, wijecie10, wojence10, wojnice10, wojnico10, wpienił10, wpojeni10, wpojone10, ciepnie9, ciponie9, jeonowi9, łowieni9, łowione9, nepocie9, nieuowe9, nieuowi9, opoicie9, peowiec9, piecowe9, piecowi9, piecowo9, piwnice9, piwnico9, piwocie9, pniecie9, pocenie9, pocieni9, poecino9, poincie9, powicie9, powiece9, wonieje9, wpoicie9, cewieni8, cewione8, cewiono8, owocnie8, peonowi8, piniowe8, pionowe8, pionowi8, piwonie8, piwonio8, ponowie8, powinie8, wieniec8, owionie7,

6 literowe słowa:

iłując17, piłują17, cupnął16, łupiąc16, picują16, płucną16, jełopą15, jołopą15, łojące15, łupiną15, nicują15, nocują15, ołupią15, upojną15, wecują15, włupią15, ciepłą14, ciupią14, ciupną14, łojoną14, łojową14, łopocą14, piejąc14, pijące14, płocią14, płonąc14, pnącej14, pociął14, pojące14, ponucą14, ułowią14, uwinął14, łowiąc13, łupnej13, łupnij13, ojcową13, opiłuj13, pełnią13, piłową13, piłuje13, płonią13, płowią13, pojoną13, połową13, powiją13, wiejąc13, wijące13, cepową12, ciepią12, ciepłu12, ciepną12, cupnij12, jonową12, łonową12, łownią12, łupcie12, owieją12, owinął12, picuje12, piewcą12, płucne12, płucni12, połciu12, upocił12, wionął12, cenową11, cienią11, iłowcu11, jełopo11, juncie11, łupino11, łupnie11, łupowi11, nicuje11, nocuje11, nuciło11, ocenią11, opiłej11, opinią11, oponuj11, owocną11, owocuj11, pełnej11, pełnij11, peonią11, pienią11, piołun11, pionuj11, płonej11, płowej11, płowij11, połowu11, ponową11, powiną11, powoju11, ujecie11, upoiło11, upojne11, upojni11, wecuje11, wiciną11, wiecuj11, winiąc11, wionąc11, wujcie11, wujcio11, ciepeł10, ciepłe10, ciepło10, ciupie10, cupnie10, iłowej10, junowi10, łojeni10, łojone10, łojowe10, łojowi10, łopoce10, łownej10, ołowiu10, opełci10, opiciu10, owioną10, peowcu10, pijcie10, płocie10, płonce10, płonic10, pociło10, połcie10, ponuci10, pucowi10, puncie10, upicie10, upowce10, wpiciu10, ceniło9, cewiło9, cienił9, cieniu9, ciwuni9, eocenu9, iłowce9, jeniec9, łoicie9, łowiec9, niecił9, ocenił9, ojcowe9, ojcowi9, ołowic9, opinij9, owełce9, owiciu9, owijce9, pełnie9, pełnio9, peonij9, pewnej9, pienił9, pieniu9, piłowe9, piłowi9, piwnej9, płonie9, pojeni9, pojone9, połowi9, powiej9, powije9, powiło9, powoje9, unicie9, upewni9, uwicie9, wełnic9, wepnij9, wijcie9, wojnic9, wpoiło9, cepowe8, cepowi8, ciepie8, ciponi8, jenowi8, jeonie8, jonowe8, jonowi8, łonowe8, łonowi8, łownie8, łownio8, nepoci8, ołowie8, ołowin8, opicie8, opiece8, opince8, oponce8, owieje8, peowce8, picowi8, piecie8, piewce8, piewco8, pincie8, piwnic8, poecie8, poicie8, powici8, uwinie8, wełnie8, winiło8, wojnie8, woniej8, wpicie8, cenowe7, cenowi7, cenowo7, cienie7, nepowi7, ocenie7, ocieni7, opinie7, opinio7, oponie7, opowie7, owicie7, owocne7, owocni7, penowi7, peonie7, peonii7, peonio7, pewien7, pewnie7, pienie7, pinowi7, pionie7, pniowi7, poenie7, ponowi7, wencie7, wepnie7, wicino7, wiecie7, wincie7, winiec7, wpieni7, eonowi6, owinie6, wionie6,

5 literowe słowa:

iłują15, łojąc14, łupią14, łupną14, pojął14, uciął14, uncją14, upiął14, upiją14, upoją14, ciupą13, cupną13, opcją13, pecją13, pijąc13, płcią13, pojąc13, puncą13, upocą13, uwiją13, encją12, łowcą12, nocją12, ociął12, onucą12, opiął12, opiją12, opiłą12, opoją12, pełną12, pieją12, piłuj12, płoną12, płową12, wciął12, wijąc12, wpiął12, wpiją12, wpoją12, iłową11, iłuje11, jupce11, łowią11, łowną11, łupce11, owiją11, piąci11, picuj11, płuco11, pnące11, uwiną11, wełną11, wieją11, wojną11, cenią10, cewią10, jełop10, jołop10, jucie10, łojce10, łowcu10, łucie10, łupie10, łupin10, łupne10, łupni10, nicią10, nicuj10, niecą10, nocuj10, nucił10, oceną10, ołupi10, opoju10, oponą10, pewną10, pinią10, pioną10, piwną10, poeną10, uncje10, uncji10, uncjo10, upije10, upiło10, upnij10, upoił10, upoje10, wecuj10, wepną10, wicią10, włupi10, ciupo9, iwiną9, junie9, łunie9, opcje9, opcji9, opcjo9, owiną9, pecje9, pecji9, pecjo9, pełci9, piciu9, piecu9, piłce9, płcie9, płoci9, pocił9, połci9, punce9, punco9, ułowi9, uowej9, upici9, upiec9, upoci9, uwije9, uwiło9, winią9, wioną9, wonią9, cenił8, cewił8, ciwun8, cniło8, encje8, encji8, encjo8, jecie8, jocie8, łowce8, łowco8, nocje8, nocji8, nocjo8, nucie8, onuce8, onuco8, opije8, opiłe8, opiło8, opnij8, opoił8, opoje8, oucie8, owocu8, pełen8, pełne8, pełni8, pełno8, peonu8, pieje8, pinij8, pionu8, płone8, płoni8, płono8, płowe8, płowi8, płowo8, poiło8, powij8, powił8, punie8, unici8, upnie8, uwici8, wiciu8, wiecu8, włoce8, wnuce8, wpije8, wpiło8, wpoił8, cepie7, cipie7, epice7, epoce7, iłowe7, iłowi7, jenie7, jiwie7, jonie7, łonie7, łowie7, łowne7, łowni7, nowej7, nowiu7, ołowi7, opici7, opiec7, opoce7, owiej7, owije7, owiło7, pecie7, picie7, piece7, pince7, pocie7, poeci7, wełen7, wełno7, wieje7, wiejo7, winił7, wojen7, wojno7, wpici7, wunie7, cenie6, cewie6, cieni6, encie6, eocen6, necie6, nepie6, nicie6, nieci6, nieco6, nipie6, nocie6, oceni6, oceno6, opnie6, opowi6, owici6, owiec6, owoce6, penie6, peoni6, pewne6, pewni6, pewno6, pieni6, pinie6, pinio6, piono6, piwie6, piwne6, piwni6, poeno6, ponie6, powie6, powoi6, wecie6, wicie6, wicin6, wiece6, eonie5, iwino5, niwie5, nowie5, wenie5, winie5, wonie5,

4 literowe słowa:

nepu7, opij7, opił7, piło7, pinu7, płon7, pniu7, poił7, poło7, puno7, upoi7, eonu6, łono6, łowi6, owił6, unie6, unii6, unio6, wiło6, nipo5, open5, opie5, opoi5, opon5, peon5, pion5, pnie5, poen5, pono5, eoni4, inie4, inio4, niwo4, nowe4, nowi4, weno4, wino4, woni4,Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPIŁOWUJĄCE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPIŁOWUJĄCE to

nieopiłowujące

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

nieołowiujące

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEOPIŁOWUJĄCE

Ze słowa NIEOPIŁOWUJĄCE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPIŁOWUJĄCE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPIŁOWUJĄCE to

nieopiłowujące

. 26 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niepowołujące

. wartość punktowa tego słowa to: 25

Informacje szczegółowe o słowie NIEOPIŁOWUJĄCE

Samogłoski

Ilość samogłosek: 8

Występujące samogłoski: E, E, I, I, O, O, U, Ą

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 6

Występujące spółgłoski: C, J, N, P, W, Ł

Litery

Ilość wszystkich liter: 14

Litery w słowie NIEOPIŁOWUJĄCE w kolejności alfabetycznej: C, E, E, I, I, J, N, O, O, P, U, W, Ą, Ł

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ł, Ą, W, U, P, O, O, N, J, I, I, E, E, C


Jak prawidłowo wymawiać słowo NIEOPIŁOWUJĄCEAnaliza liter - słowo NIEOPIŁOWUJĄCE

Słowo NIEOPIŁOWUJĄCE po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: Ą, C, E, I, J, Ł, N, O, P, U, W . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera Ą w słowie NIEOPIŁOWUJĄCE

Wyrazy na literę Ą

Ilość liter Ilość słów
4 5
5 2
6 4

Rozkład wyrazów na literę Ą

4 Ilość słów
5
5 Ilość słów
2
6 Ilość słów
4

Wyrazy kończące się literę Ą

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 55
4 622
5 2407
6 5011
7 9657
8 14794
9 19613
10 22662
11 24010
12 23880
13 22115
14 18686
15 14273

Rozkład wyrazów kończących się literą Ą

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
55
4 Ilość słów
622
5 Ilość słów
2407
6 Ilość słów
5011
7 Ilość słów
9657
8 Ilość słów
14794
9 Ilość słów
19613
10 Ilość słów
22662
11 Ilość słów
24010
12 Ilość słów
23880
13 Ilość słów
22115
14 Ilość słów
18686
15 Ilość słów
14273

Wystąpienia litery Ą w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ą Ilość słów
0 2617353
1 385358
2 27568
3 560

Rozkład słow według wystąpień litery Ą

0 Ilość słów
2617353
1 Ilość słów
385358
2 Ilość słów
27568
3 Ilość słów
560

Litera C w słowie NIEOPIŁOWUJĄCE

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera E w słowie NIEOPIŁOWUJĄCE

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera I w słowie NIEOPIŁOWUJĄCE

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera J w słowie NIEOPIŁOWUJĄCE

Wyrazy na literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 43
4 196
5 520
6 892
7 1407
8 1979
9 2274
10 2488
11 2528
12 2286
13 1939
14 1581
15 1112

Rozkład wyrazów na literę J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
196
5 Ilość słów
520
6 Ilość słów
892
7 Ilość słów
1407
8 Ilość słów
1979
9 Ilość słów
2274
10 Ilość słów
2488
11 Ilość słów
2528
12 Ilość słów
2286
13 Ilość słów
1939
14 Ilość słów
1581
15 Ilość słów
1112

Wyrazy kończące się literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 53
4 166
5 740
6 2134
7 4558
8 7512
9 10685
10 14289
11 17017
12 18699
13 19603
14 18656
15 16262

Rozkład wyrazów kończących się literą J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
166
5 Ilość słów
740
6 Ilość słów
2134
7 Ilość słów
4558
8 Ilość słów
7512
9 Ilość słów
10685
10 Ilość słów
14289
11 Ilość słów
17017
12 Ilość słów
18699
13 Ilość słów
19603
14 Ilość słów
18656
15 Ilość słów
16262

Wystąpienia litery J w słowach polskich

Ilość wystąpień litery J Ilość słów
0 2402680
1 583904
2 42833
3 1399
4 23

Rozkład słow według wystąpień litery J

0 Ilość słów
2402680
1 Ilość słów
583904
2 Ilość słów
42833
3 Ilość słów
1399
4 Ilość słów
23

Litera Ł w słowie NIEOPIŁOWUJĄCE

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera N w słowie NIEOPIŁOWUJĄCE

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera O w słowie NIEOPIŁOWUJĄCE

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera P w słowie NIEOPIŁOWUJĄCE

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera U w słowie NIEOPIŁOWUJĄCE

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera W w słowie NIEOPIŁOWUJĄCE

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Ilość liter w słowie NIEOPIŁOWUJĄCE: 14

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 14 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 14 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 6185
B 4946
C 4370
D 10521
E 3074
F 2968
G 3001
H 2688
I 2620
J 1581
K 10141
L 1819
M 6774
N 150507
O 14324
P 57138
R 14276
S 15590
T 4940
U 7618
W 20075
Y 2
Z 21764
Ó 7
Ć 105
Ł 446
Ś 995
Ź 13
Ż 442

14 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
6185
B Ilość słów
4946
C Ilość słów
4370
D Ilość słów
10521
E Ilość słów
3074
F Ilość słów
2968
G Ilość słów
3001
H Ilość słów
2688
I Ilość słów
2620
J Ilość słów
1581
K Ilość słów
10141
L Ilość słów
1819
M Ilość słów
6774
N Ilość słów
150507
O Ilość słów
14324
P Ilość słów
57138
R Ilość słów
14276
S Ilość słów
15590
T Ilość słów
4940
U Ilość słów
7618
W Ilość słów
20075
Y Ilość słów
2
Z Ilość słów
21764
Ó Ilość słów
7
Ć Ilość słów
105
Ł Ilość słów
446
Ś Ilość słów
995
Ź Ilość słów
13
Ż Ilość słów
442

Zestawienie słow 14 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 25122
C 647
D 7
E 46122
F 11
G 12
H 31231
I 49383
J 18656
K 507
L 12
M 50308
N 223
O 23699
P 7
R 81
S 11
T 34
U 25990
W 1649
Y 51113
Z 1457
Ą 18686
Ć 2042
Ę 1505
Ł 720
Ń 3819
Ś 10783
Ż 5093

14 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
25122
C Ilość słów
647
D Ilość słów
7
E Ilość słów
46122
F Ilość słów
11
G Ilość słów
12
H Ilość słów
31231
I Ilość słów
49383
J Ilość słów
18656
K Ilość słów
507
L Ilość słów
12
M Ilość słów
50308
N Ilość słów
223
O Ilość słów
23699
P Ilość słów
7
R Ilość słów
81
S Ilość słów
11
T Ilość słów
34
U Ilość słów
25990
W Ilość słów
1649
Y Ilość słów
51113
Z Ilość słów
1457
Ą Ilość słów
18686
Ć Ilość słów
2042
Ę Ilość słów
1505
Ł Ilość słów
720
Ń Ilość słów
3819
Ś Ilość słów
10783
Ż Ilość słów
5093

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa NIEOPIŁOWUJĄCE

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu NIEOPIŁOWUJĄCE - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty