Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPĘTYWANEJ

Z liter NIEOPĘTYWANEJ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

nieopętywanej22,

12 literowe słowa:

nieopętywane19, nietypowanej17,

11 literowe słowa:

nieopętanej19, niewynajęte19, piętnowanej19, nieatypowej16, nieopytanej16, niepetowany14, nietepowany14, nietypowane14,

10 literowe słowa:

niepojętny19, opętywanej19, wytępianej19, wytępionej19, napotnieję18, niepętanej18, niepojętna18, niepojętne18, nietępawej18, otępiennej18, nieopętany17, opętywanie17, piętnowany17, nieopętane16, piętnowane16, niepytajne15, niepytanej15, nietypowej15, napotnieje14, niepatowej14, nieatypowe13, nieetapowy13, nieopytane13, nieetanowy12,

9 literowe słowa:

niepojęty18, nienajęty17, niepojęta17, niepojęte17, niewyjęta17, niewyjęte17, otępianej17, ponętniej17, potanieję17, nienajęte16, niepętany16, nietępawy16, opętywane16, opętywani16, otępienny16, wytępiane16, wytępiano16, wytępiona16, wytępione16, niepętane15, nietępawe15, nietępawo15, otępienna15, otępienne15, typowanej14, napotniej13, niepotnej13, nietajony13, petowanej13, potanieje13, powitanej13, tepowanej13, wypinanej13, antenowej12, napojenie12, niejanowy12, niepatowy12, niepytane12, nietajone12, nietypowa12, nietypowe12, nitowanej12, opiewanej12, taninowej12, typowanie12, wapiennej12, niejanowe11, nienetowy11, niepatowe11, panteonie11, pentanowi11, petowanie11, tepowanie11, nienetowa10,

8 literowe słowa:

wypiętej17, wytępiaj17, napiętej16, nietępej16, opętanej16, otępieje16, piętowej16, pojętnie16, ponętnej16, potnieję16, tępionej16, topnieję16, wynajęte16, wynajęto16, joannitę15, otępiany15, wapnieję15, opętanie14, otępiane14, ponętnie14, atypowej13, neotenię13, opytanej13, etapowej12, joannity12, napotnej12, natywnej12, nietajny12, potaniej12, potnieje12, powijany12, topnieje12, wypijane12, wypijano12, ajentowi11, etanowej11, napojeni11, neotenij11, neotypie11, niejawny11, niepotny11, nietajne11, opinanej11, opytanie11, panteony11, petowany11, pianowej11, powijane11, powitany11, teinowej11, tepowany11, typowane11, typowani11, wapnieje11, wpinanej11, wpojenia11, wpojenie11, antenowy10, napotnie10, niejawne10, nienowej10, niepewny10, niepotna10, niepotne10, nieteowy10, nitowany10, opiewany10, pentanie10, petowane10, petowani10, powitane10, taninowy10, tepowane10, tepowani10, wapienny10, wojennie10, wypinane10, wypinano10, antenowe9, antenowi9, neotenia9, newtonia9, newtonie9, niepewna9, nieteowa9, nitowane9, opiewane9, taninowe9, tennowie9, wapienne9,

7 literowe słowa:

pojętny16, niejęty15, opiętej15, otępiaj15, otępiej15, pętanej15, pojętna15, pojętne15, pojętni15, tępawej15, tępieje15, wpiętej15, entypię14, napięty14, niejęta14, niejęte14, nietępy14, opętany14, panieję14, piętowy14, pojawię14, ponętny14, powieję14, tanieję14, tępiony14, wypięta14, wypięte14, wypięto14, wytępia14, wytopię14, napięte13, napięto13, natopię13, nawieję13, nietępa13, nietępe13, nietępo13, opętane13, opętani13, pętanie13, piętowa13, piętowe13, ponętna13, ponętne13, ponętni13, potanię13, tępiano13, tępiona13, tępione13, wonieję13, entypij12, pawonię12, pytajne12, pytajni12, pytanej12, typowej12, wypitej12, aweninę11, napitej11, opijany11, patowej11, potniej11, powitaj11, powitej11, topniej11, wpijany11, wypinaj11, atypowe10, atypowi10, entypia10, entypie10, entypio10, etapowy10, jeepowi10, napotny10, nawitej10, netowej10, nitowej10, opiewaj10, opijane10, opytane10, opytani10, owijany10, panieje10, paninej10, patynie10, pawonij10, pentany10, pewniej10, piennej10, pojawie10, pojenia10, pojenie10, powiaty10, powieje10, pytanie10, pytonie10, tajenie10, tanieje10, topiany10, wapniej10, witanej10, wojenny10, wpijane10, wpijano10, wpojeni10, wytopie10, etanowy9, etapowe9, etapowi9, etynowi9, ewipany9, naiwnej9, napotne9, napotni9, natywne9, natywni9, nawieje9, newtony9, nieenty9, opinany9, owianej9, owijane9, panteon9, patenie9, pianowy9, ponente9, powinny9, teinowy9, wojenna9, wojenne9, wojenni9, wonieje9, wonniej9, wpinany9, antenie8, aweniny8, enatowi8, entowie8, etanowe8, etanowi8, etenowi8, newtona8, nieenta8, nienowy8, opinane8, panowie8, pawonie8, peanowi8, peniano8, pianowe8, powinna8, tanowie8, teinowa8, teinowe8, tennowi8, wpinane8, wpinano8, awenino7, nienowa7, nienowe7,

6 literowe słowa:

pojęty15, najęty14, opętaj14, pajetę14, pitaję14, pojęta14, pojęte14, potaję14, powyję14, tępiej14, wyjęta14, wyjęte14, wyjęto14, wypiję14, atypię13, najęte13, najęto13, napiję13, napoję13, opięty13, patynę13, pętany13, ponęty13, powiję13, tajnię13, tępawy13, wpięty13, wytępi13, atopię12, intynę12, nawiję12, opięta12, opięte12, otępia12, owieję12, patenę12, pętane12, pętani12, pętano12, piętna12, piętno12, pointę12, ponęta12, tępawe12, tępawi12, tępawo12, wpięta12, wpięte12, wpięto12, wtopię12, antenę11, atonię11, atypij11, opytaj11, pajety11, panwię11, peonię11, powinę11, taninę11, ajenty10, atopij10, jenoty10, jointy10, jonity10, nawinę10, nowinę10, onanię10, opitej10, pajeto10, pijany10, pitaje10, pitajo10, pitnej10, pojawy10, potaje10, potnej10, potnij10, powyje10, tajony10, tyjowi10, wpitej10, wypija10, wypije10, wypnij10, wytnij10, atonij9, atypie9, atypio9, janowy9, jenota9, jetowi9, jointa9, napije9, napity9, napnij9, napoje9, natnij9, neotyp9, nepoty9, opiaty9, opinaj9, owitej9, paniej9, pateny9, patowy9, patyno9, pawiej9, penaty9, peniaj9, peonij9, pewnej9, pianej9, pijane9, pijano9, piwnej9, piwoty9, pointy9, pojawi9, pojeni9, powiej9, powija9, powije9, powity9, pytane9, pytani9, pytano9, pytona9, tajeni9, tajnie9, tajnio9, tajone9, taniej9, teowej9, typowa9, typowe9, typowi9, wepnij9, wetnij9, wpinaj9, wypita9, wypite9, wypito9, wytopi9, anteny8, atopie8, etapie8, etynie8, intyna8, intyno8, janowe8, janowi8, jawnie8, jenowi8, jeonie8, napite8, napito8, natopi8, nawiej8, nawije8, nawity8, nawoje8, nepota8, netowy8, nitony8, nitowy8, nonety8, onanij8, owieje8, paniny8, pateno8, patowe8, patowi8, pentan8, pentia8, petowi8, pienny8, pineny8, pointa8, pointe8, potani8, potnie8, powiat8, powita8, powite8, taniny8, topian8, topnia8, topnie8, tynowi8, wianej8, winnej8, witany8, wojnie8, woniej8, wonnej8, wtopie8, wypina8, wypnie8, wytnie8, aniony7, anteno7, atonie7, entowi7, etanie7, ewipan7, naiwny7, napnie7, natnie7, natowi7, nawite7, nawito7, nepowi7, netowa7, netowe7, netowi7, newton7, nitowa7, nitowe7, nowiny7, opiewa7, otawie7, owiany7, panien7, panine7, pannie7, panwie7, panwio7, peanie7, penowi7, peonia7, peonie7, pewien7, pewnie7, pienna7, pienne7, poenie7, tanino7, tanowi7, taonie7, tennie7, wapien7, wapnie7, wepnie7, wetnie7, witane7, witano7, awenie6, awenin6, naiwne6, neonie6, nowina6, onanie6, owiane6, wanien6, wannie6, wonnie6,

5 literowe słowa:

pętaj13, tępej13, opiję12, pieję12, pięty12, pytię12, wpiję12, wpoję12, wytęp12, jawię11, ninję11, opęta11, otępi11, owiję11, pietę11, pięta11, piętn11, pięto11, pintę11, poetę11, ponęt11, potnę11, topię11, wieję11, wojnę11, wtopę11, wypnę11, wytnę11, napnę10, natię10, natnę10, otawę10, panię10, pannę10, pianę10, pionę10, pityj10, poenę10, pytaj10, teinę10, toinę10, wantę10, wentę10, wepnę10, wetnę10, wiatę10, awenę9, jeepy9, natyj9, nenię9, owinę9, pajet9, pitej9, potaj9, powyj9, tajny9, wanię9, wannę9, wionę9, wypij9, ajent8, entej8, etapy8, japie8, jawny8, jeepa8, jenot8, jeony8, joint8, jonit8, napij8, nynaj8, opaty8, opija8, opije8, opity8, opnij8, opyta8, otnij8, panty8, patyn8, piaty8, pieje8, piety8, pinty8, pitny8, poety8, pojaw8, potny8, powij8, pytia8, pytie8, pytio8, pyton8, tajne8, tajni8, tajno8, twoja8, twoje8, typie8, witaj8, witej8, wojny8, wpija8, wpije8, wpity8, wtopy8, wytop8, enaty7, etany7, eteny7, innej7, intyn7, itepe7, jawie7, jawne7, jawni7, jenie7, jeona7, jonia7, jonie7, natop7, nawij7, nenij7, nepot7, ninja7, ninje7, ninjo7, nowej7, opiat7, opita7, opite7, otawy7, owiej7, owija7, owije7, owity7, panny7, paten7, patio7, peany7, penny7, peony7, pewny7, piany7, pieta7, pieto7, pinot7, pinta7, pinto7, piony7, pitna7, pitne7, piwny7, piwot7, poeny7, poeta7, point7, potna7, potne7, potni7, taony7, teiny7, tenny7, teowy7, tiony7, toiny7, topie7, topni7, tynie7, wanty7, wenty7, wiaty7, wieja7, wieje7, wiejo7, winty7, wojen7, wojna7, wpita7, wpite7, wpito7, wtopa7, wtopi7, anten6, atowi6, aweny6, iwany6, napie6, napoi6, natie6, natio6, nawet6, neony6, nepie6, niton6, nonet6, opina6, opnie6, otnie6, owita6, owite6, panew6, panie6, panin6, panno6, panwi6, pawie6, pawio6, penia6, penie6, penne6, penni6, peona6, peoni6, pewna6, pewne6, pewni6, pewno6, piane6, piano6, pinen6, piona6, piwna6, piwne6, poena6, ponie6, powie6, taino6, tanie6, tanin6, tanio6, teina6, teino6, tenna6, tenno6, teowa6, teowe6, teowi6, toina6, tonie6, wanny6, wanto6, wapni6, wapno6, wenta6, wento6, wiany6, wiato6, winny6, winta6, wonny6, wpina6, anion5, aweno5, eonie5, nawie5, nawoi5, nenia5, nenie5, nenio5, neona5, nonie5, nowie5, nowin5, wanie5, wanno5, wenie5, wiane5, wiano5, winna5, winne5, winno5, wonie5, wonna5, wonne5, wonni5,

4 literowe słowa:

pytę11, tępy11, otęp10, pęta10, pęto10, pięt10, pitę10, tępa10, tępe10, tępi10, tępo10, antę9, napę9, netę9, nipę9, notę9, opnę9, otnę9, tonę9, niwę8, wenę8, winę8, paty7, pety7, pity7, poty7, pyta7, pyto7, topy7, typa7, anty6, enty6, etap6, etyn6, napy6, naty6, nepy6, nety6, nipy6, nity6, noty6, opat6, pant6, pany6, peny6, peta6, piat6, piet6, pint6, piny6, pita6, pite6, pito6, pony6, tany6, tipo6, tony6, topi6, wety6, wity6, wtop6, wyto6, yeti6, anto5, enat5, enta5, eony5, etan5, inte5, napo5, neta5, neto5, nipa5, nipo5, nita5, niwy5, nota5, nowy5, open5, opia5, opie5, pani5, pean5, pena5, peon5, pian5, pina5, pion5, piwo5, pnia5, pnie5, poen5, pona5, tani5, taon5, tein5, tion5, tnie5, toea5, toin5, tona5, toni5, twoi5, went5, weny5, weto5, wint5, winy5, wite5, wito5, wnet5, wony5, wpoi5, yoni5, eona4, eoni4, iwan4, niwa4, niwo4, nowe4, nowi4, wani4, weno4, wian4, wina4, wino4, woni4,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPĘTYWANEJ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPĘTYWANEJ to

nieopętywanej

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

nieopętywane

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NIEOPĘTYWANEJ

Ze słowa NIEOPĘTYWANEJ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPĘTYWANEJ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPĘTYWANEJ to

nieopętywanej

. 22 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nieopętanej

. wartość punktowa tego słowa to: 19


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty