Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPĘTUJĄCYM

Z liter NIEOPĘTUJĄCYM można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

nieopętującym30,

12 literowe słowa:

nieopętujący28, nieoptującym25,

11 literowe słowa:

opętującymi28, piętnującym28, pointującym24, niemopujący23, nieoptujący23, opiętnujemy23, potniejącym22, topniejącym22,

10 literowe słowa:

opętującym27, piętnujący26, piętnujące25, tępiejącym25, mętniejący24, optującymi23, petującymi23, tepującymi23, imponujący22, monitujący22, notującymi22, opiętnujmy22, piętnujemy22, pionującym22, pointujący22, tonującymi22, imponujące21, monitujące21, pointujące21, impotencją20, impotencję20, niepojącym20, niepojętym20, potniejący20, topniejący20, pointujemy18, impotencyj17,

9 literowe słowa:

opętujący25, opętujące24, piętnując24, opiętnują23, tępiącemu23, tępiejący23, umiejętną23, mętniejąc22, optującym22, petującym22, tepującym22, emitujący21, montujący21, niepojętą21, nitującym21, notującym21, opętujemy21, opytujące21, piętnujmy21, tonującym21, impetycją20, impetycję20, imponując20, monitując20, montujące20, nieujętym20, opętujcie20, pionujący20, pointując20, pojętnemu20, umiejętny20, opiętnuje19, otępiejmy19, pionujące19, pociętemu19, pojętnymi19, topiącemu19, niepojący18, niepojęty18, pomąceniu18, potniejąc18, tępionemu18, topniejąc18, niepomytą17, opcyjnemu17, opytujcie17, pointujmy17, utopijnym17, impetycjo16, montujcie16, pionujemy16, pneumocyt16, potniejmy15, topniejmy15,

8 literowe słowa:

opętując23, piętnują22, nieujętą21, tępiącej21, tępiącym21, tępiejąc21, mętnieją20, mopujący20, opętujmy20, optujący20, opytując20, otępieją20, petujący20, tepujący20, tyjącemu20, typujące20, emitując19, minujący19, montując19, mopujące19, nitujący19, notujący19, optujące19, pijącemu19, pocynują19, pocynuję19, pojącemu19, pojętemu19, tonujący19, tupiącej19, tupiącym19, umiejący19, imponują18, imponuję18, minujące18, monitują18, monituję18, nieujęty18, nitujące18, notujące18, opiętnuj18, piejącym18, piętnuje18, pionując18, pointują18, pointuję18, pojącymi18, pojętnym18, pojętymi18, tąpnijmy18, tępiejmy18, tonujące18, utopijną18, cupnięto17, emocyjną17, miotącej17, niejętym17, nieumytą17, ociętemu17, opiętemu17, pociętej17, pociętym17, pojęciem17, pomiętej17, pomnącej17, potencją17, potencję17, tonącemu17, topiącej17, topiącym17, cupnijmy16, mocnieją16, mocnieję16, nietępym16, octujemy16, optujemy16, picujemy16, pojętnie16, ponęcimy16, potnieją16, potnieję16, tąpniemy16, tępionej16, tępionym16, tonącymi16, topnieją16, topnieję16, tupnijmy16, typujcie16, ciemnotą15, ciemnotę15, mopujcie15, nicujemy15, nieomytą15, nitujemy15, nocujemy15, notujemy15, optujcie15, petycjom15, pionujmy15, pocynuje15, pomąceni15, tonujemy15, tupocemy15, upojnymi15, utopijny15, cupniemy14, imponuje14, monituje14, notujcie14, otupiemy14, pointuje14, pomyjcie14, ponucimy14, potencyj14, potnijmy14, tonujcie14, tupniemy14, utopijne14, emocyjni13, petuniom13, potencji13, utoniemy13, ciemnoty12, entypiom12, nicpotem12, pincetom12, potniemy12,

7 literowe słowa:

opętują21, pojętną19, tępiący19, tępieją19, typując19, mopując18, niejętą18, optując18, opytują18, opytuję18, petując18, pociętą18, pomiętą18, tepując18, tępiące18, ujętymi18, emitują17, emituję17, minucją17, minucję17, minując17, montują17, montuję17, nietępą17, nitując17, notując17, ocynują17, ocynuję17, opętuje17, opuncją17, opuncję17, petycją17, petycję17, piętnuj17, pijącym17, pojącym17, pojęciu17, pojętym17, tępioną17, tonując17, tupiący17, uciętej17, uciętym17, ujęciem17, ujęciom17, umiejąc17, upiętej17, upiętym17, ciętemu16, eutymią16, eutymię16, opcyjną16, piątemu16, piejący16, pionują16, pionuję16, pnącemu16, pojętny16, tnącemu16, tupiące16, mąceniu15, mąconej15, mętniej15, miotący15, niejęty15, ociętej15, ociętym15, octujmy15, opiętej15, opiętym15, optujmy15, otępiej15, otępimy15, pątnicy15, petujmy15, petunią15, petunię15, picujmy15, pnącymi15, pocięty15, pojemną15, pojęcie15, pojętne15, pojętni15, pomięty15, pomnący15, tąpiemy15, tepujmy15, tnącymi15, tonącej15, tonącym15, topiący15, umocnią15, umocnię15, entypią14, entypię14, epitomą14, epitomę14, eutymij14, minucyj14, miotące14, nicujmy14, niemytą14, nietępy14, nitujmy14, nocujmy14, notujmy14, opuncyj14, opytuje14, otępcie14, pęcinom14, piętnem14, piętnom14, pimentą14, pimentę14, pincetą14, pincetę14, pocięte14, pocynuj14, pomięte14, pomnące14, potnicą14, potnicę14, tępiony14, tępocie14, tonujmy14, topiące14, topnicą14, topnicę14, umyjcie14, upijemy14, upnijmy14, upojnym14, utnijmy14, utyjcie14, imponuj13, junotem13, minucje13, minucjo13, miocytu13, monituj13, montuje13, niemocą13, niemotą13, niemotę13, nietępo13, ocynuje13, opuncje13, opuncji13, petunij13, petycji13, petycjo13, poeciną13, poecinę13, pointuj13, pomyciu13, pomytej13, ponęcie13, punctom13, putnymi13, tępione13, tujonem13, tupiemy13, tyciemu13, umocnij13, upocimy13, upomnij13, utopimy13, utyciem13, utyciom13, countem12, cyjonem12, entypij12, etymonu12, eutymio12, junocie12, minutce12, mucynie12, neotypu12, omyjcie12, opcyjne12, opcyjni12, opijemy12, opitemu12, opnijmy12, opunimy12, otnijmy12, otupcie12, pentium12, pimentu12, pionuje12, pitnemu12, pojemny12, pojeniu12, potnemu12, puentom12, putniom12, tujonie12, tupocie12, upniemy12, upojeni12, upojnie12, utniemy12, utopcie12, cetynom11, cyjonie11, epitomy11, eponimu11, jointem11, jonitem11, miocenu11, mitynce11, mocniej11, mutonie11, pecynom11, petunio11, pimenty11, pincety11, poceniu11, pojemni11, pomycie11, potnicy11, potniej11, potnymi11, pytonem11, topnicy11, topniej11, centimo10, ciemnot10, entypio10, eponimy10, mioceny10, niemocy10, niemoty10, ocenimy10, opniemy10, otniemy10, pentiom10, pimento10, pinceto10, poeciny10, potnice10, pytonie10, toniemy10, topnice10, topniem10,

6 literowe słowa:

pojętą18, uciętą18, upiętą18, cytują17, cytuję17, pomącę17, tępiąc17, typują17, typuję17, ujętym17, cynują16, cynuję16, jętemu16, mocują16, mocuję16, mopują16, mopuję16, ociętą16, octują16, octuję16, opętuj16, opiętą16, optują16, optuję16, otępią16, petują16, petuję16, pęciną16, picują16, picuję16, ponęcą16, ponętą16, tepują16, tepuję16, jętymi15, mecyją15, mecyję15, minują15, minuję15, mucyną15, mucynę15, myjące15, nicują15, nicuję15, nitują15, nituję15, nocują15, nocuję15, notują15, notuję15, pijący15, pojący15, pojęty15, pomyją15, pomyję15, tępemu15, tonują15, tonuję15, tupiąc15, tupocą15, tupocę15, tyjące15, ucięty15, ujemną15, ujęcie15, umieją15, upięty15, upojną15, ciętej14, ciętym14, ciupną14, ciupnę14, emocją14, emocję14, jęciem14, jęciom14, mętnej14, mięcej14, miętej14, minutą14, minutę14, mnącej14, myjnią14, myjnię14, otępmy14, otupią14, otupię14, piątej14, piątym14, piejąc14, piętnu14, pijące14, pnącej14, pnącym14, pneumą14, pneumę14, pojące14, pojęci14, pojęte14, pomytą14, ponucą14, ponucę14, puentą14, puentę14, putnią14, putnię14, tąpnij14, tępiej14, tępimy14, tępymi14, tnącej14, tnącym14, ucięte14, ucięto14, umiotą14, umiotę14, upięte14, upięto14, upomną14, upomnę14, utopią14, utopię14, cetyną13, cetynę13, cytuje13, mącony13, metopą13, metopę13, miętce13, miotąc13, nęcimy13, ocięty13, opięty13, opytuj13, pecyną13, pecynę13, pęciny13, piątce13, piętce13, piętom13, pomąci13, pomnąc13, ponęty13, tąpcie13, tępcie13, tonący13, topiąc13, tyminą13, tyminę13, typuje13, umytej13, upijmy13, ciemną12, ciepną12, ciepnę12, ciupmy12, cupnij12, cynuje12, emituj12, ipomeą12, ipomeę12, junoty12, juntom12, mąceni12, mącone12, mętnie12, minetą12, minetę12, miotną12, miotnę12, mocuje12, monetą12, monetę12, montuj12, mopuje12, mucety12, mupety12, ocięte12, octuje12, ocynuj12, opięte12, optuje12, otupmy12, pęcino12, picuje12, piętno12, pointą12, pointę12, pominą12, pominę12, ponęci12, putnej12, putnym12, tąpnie12, tonące12, tujony12, tupnij12, ujemny12, uncjom12, upitej12, upitym12, upojem12, upojny12, utopij12, utopmy12, ciupom11, county11, cymenu11, emocyj11, impetu11, jonitu11, jonium11, juncie11, mecyjo11, minuje11, minuty11, mucyno11, mutony11, myjcie11, nicuje11, nituje11, nocuje11, notuje11, nucimy11, ocenią11, ocenię11, omyciu11, omytej11, opijmy11, pecjom11, peonią11, peonię11, piejmy11, pijemy11, pionuj11, pitemu11, pneumy11, pnijmy11, pojemy11, pomyje11, puenty11, puncom11, puntem11, puntom11, putcie11, tnijmy11, tonuje11, tupcie11, tupoce11, tyciej11, tyjcie11, ujemni11, umycie11, upoimy11, upojne11, upojni11, utycie11, yumpie11, centym10, ciemnu10, ciepmy10, cupnie10, emocji10, encjom10, imentu10, impety10, inmetu10, jenoty10, jointy10, jonity10, metopy10, minuto10, miocyt10, mocnej10, monitu10, motyce10, myjnie10, myjnio10, niemcu10, opitej10, opitym10, optyce10, opunim10, otupie10, pitnej10, pitnym10, pneumo10, pocimy10, pojmie10, pomiej10, pomnej10, pomnij10, pomyci10, pomyte10, ponuci10, potnej10, potnij10, potnym10, puento10, puncie10, putnie10, putnio10, pytiom10, topimy10, topniu10, tunice10, tupnie10, tyciem10, tyciom10, umocni10, unicom10, unitce10, unitem10, unitom10, upomni10, utopie10, cenimy9, centom9, cetnom9, cetyno9, ciemny9, cyniom9, entymi9, epitom9, etymon9, etynom9, imenty9, inmety9, minety9, monety9, monity9, motcie9, neotyp9, nepoty9, omycie9, pecyno9, peonij9, piecom9, pietom9, piment9, pincet9, pintem9, pintom9, pniemy9, pointy9, pojeni9, potnic9, tniemy9, topcie9, topice9, topnic9, tymino9, utonie9, ciemno8, eponim8, mineto8, miocen8, nepoci8, niemoc8, niemot8, opince8, pionem8, pointe8, pomnie8, potnie8, teinom8, tionem8, tonice8, topnie8,

5 literowe słowa:

ujętą18, jęciu14, juntą14, juntę14, ujęci14, ujęte14, ujęto14, uncję14, upiją14, upiję14, upoją14, upoję14, ciupę13, cupnę13, jętce13, opcję13, pecję13, puncę13, putną13, tępej13, tupią13, tupię13, tupną13, tupnę13, upitą13, upocę13, encję12, jęcie12, nocję12, onucę12, opiją12, opiję12, pieją12, pieję12, unitą12, unitę12, utoną12, utonę12, cięte11, cięto11, ciotę11, cnotę11, octuj11, optuj11, otępi11, petuj11, pęcie11, pęcin11, picuj11, pietę11, piętn11, pięto11, pintą11, pintę11, pitną11, poetę11, ponęt11, potnę11, tepuj11, topię11, cenią10, cenię10, jucie10, junot10, junto10, nicuj10, niecą10, niecę10, nituj10, nocuj10, notuj10, ocenę10, pioną10, pionę10, poeną10, poenę10, teiną10, teinę10, toiną10, toinę10, tonią10, tonuj10, tujon10, uncje10, uncji10, uncjo10, upije10, upnij10, upoje10, utnij10, centu9, cetnu9, ciupo9, count9, junie9, nutce9, opcje9, opcji9, pecji9, pecjo9, piecu9, pintu9, pitej9, puent9, punce9, punco9, punto9, putne9, putni9, tucie9, tupie9, upiec9, upite9, upito9, upoci9, utopi9, encji8, encjo8, jenot8, jocie8, joint8, jonit8, nocje8, nocji8, nucie8, onuce8, opije8, opnij8, otnij8, oucie8, peonu8, pionu8, punie8, tionu8, topce8, unito8, upnie8, utnie8, cento7, cetno7, jonie7, nepot7, nitce7, notce7, opiec7, opite7, pieto7, pince7, pinot7, pinto7, pitne7, pocie7, poeci7, point7, potne7, potni7, tonce7, topie7, topni7, nieco6, nocie6, oceni6, opnie6, otnie6, peoni6, ponie6, teino6, tonie6,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPĘTUJĄCYM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPĘTUJĄCYM to

nieopętującym

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

nieopętujący

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NIEOPĘTUJĄCYM

Ze słowa NIEOPĘTUJĄCYM nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPĘTUJĄCYM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPĘTUJĄCYM to

nieopętującym

. 30 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nieopętujący

. wartość punktowa tego słowa to: 28


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty