Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPĘTUJĄCE

Z liter NIEOPĘTUJĄCE można ułożyć aż 807 wyrazów - Sprawdź jakie!

12 literowe słowa:

nieopętujące27,

11 literowe słowa:

nieoptujące22,

10 literowe słowa:

piętnujące25, opętujecie21, pointujące21, potniejące19, topniejące19,

9 literowe słowa:

opętujące24, piętnując24, opiętnują23, tępiejące22, niepojętą21, opętujcie20, pointując20, opiętnuje19, pionujące19, potniejąc18, topniejąc18, niepojące17, niepojęte17, optujecie16, notujecie15, tonujecie15,

8 literowe słowa:

opętując23, piętnują22, nieujętą21, tępiącej21, tępiejąc21, otępieją20, optujące19, petujące19, tepujące19, tupiącej19, nitujące18, notujące18, opiętnuj18, piętnuje18, pionując18, pointują18, pointuję18, tonujące18, utopijną18, cupnięto17, nieujęte17, pociętej17, potencją17, potencję17, topiącej17, nietępej16, otępieje16, pojętnie16, potnieją16, potnieję16, tępionej16, topnieją16, topnieję16, optujcie15, petujcie15, tepujcie15, notujcie14, pointuje14, tonujcie14, utopijne14, potencje13, potencji13, upojenie13, potnieje12, topnieje12, upocenie12,

7 literowe słowa:

opętują21, pojętną19, tępieją19, niejętą18, optując18, petując18, pociętą18, tepując18, tępiące18, nietępą17, nitując17, notując17, opętuje17, opuncją17, opuncję17, piętnuj17, pojęciu17, tępioną17, tonując17, uciętej17, upiętej17, pionują16, pionuję16, tupiące16, ociętej15, opiętej15, otępiej15, petunią15, petunię15, piejące15, pojęcie15, pojętne15, pojętni15, tępieje15, tonącej15, niejęte14, otępcie14, pincetą14, pincetę14, pocięte14, potnicą14, potnicę14, tępocie14, topiące14, topnicą14, topnicę14, nietępe13, nietępo13, opuncje13, opuncji13, petunij13, poeciną13, poecinę13, pointuj13, ponęcie13, tępione13, junocie12, otupcie12, pionuje12, pojeniu12, tujonie12, tupecie12, tupocie12, upojeni12, upojnie12, utopcie12, petunie11, petunio11, poceniu11, pojecie11, potniej11, puencie11, tenucie11, topniej11, jenocie10, nepotce10, petenci10, pinceto10, pojenie10, potnice10, topnice10, nepocie9, pocenie9,

6 literowe słowa:

pojętą18, uciętą18, upiętą18, tępiąc17, ociętą16, octują16, octuję16, opętuj16, opiętą16, optują16, optuję16, otępią16, petują16, petuję16, pęciną16, picują16, picuję16, ponęcą16, ponętą16, tepują16, tepuję16, nicują15, nicuję15, nitują15, nituję15, nocują15, nocuję15, notują15, notuję15, tonują15, tonuję15, tupiąc15, tupocą15, tupocę15, ujęcie15, upojną15, ciętej14, ciupną14, ciupnę14, otupią14, otupię14, piątej14, piejąc14, piętnu14, pijące14, pnącej14, pojące14, pojęci14, pojęte14, ponucą14, ponucę14, puentą14, puentę14, putnią14, putnię14, tąpnij14, tępiej14, tnącej14, ucięte14, ucięto14, upięte14, upięto14, utopią14, utopię14, piątce13, piętce13, tąpcie13, tępcie13, topiąc13, ciepną12, ciepnę12, cupnij12, ocięte12, octuje12, opięte12, optuje12, petuje12, pęcino12, picuje12, piętno12, pointą12, pointę12, ponęci12, putnej12, tąpnie12, tepuje12, tonące12, tupnij12, upitej12, utopij12, jonitu11, juncie11, nicuje11, nituje11, nocuje11, notuje11, ocenią11, ocenię11, peonią11, peonię11, pionuj11, putcie11, tonuje11, tupcie11, tupoce11, ujecie11, upojne11, upojni11, cupnie10, jetcie10, opitej10, otupie10, pitnej10, ponuci10, potnej10, potnij10, puento10, puncie10, putnie10, putnio10, topniu10, tunice10, tupnie10, unitce10, utopie10, eocenu9, jeniec9, peonij9, pincet9, poetce9, pojeni9, potnic9, topcie9, topice9, topnic9, utonie9, cetnie8, jeonie8, nepoci8, netcie8, opiece8, opince8, poecie8, pointe8, potnie8, tencie8, tonice8, topnie8, ocenie7, peonie7, poenie7,

5 literowe słowa:

ujętą18, ciętą15, piętą15, tąpię15, tąpnę15, tępią15, jęciu14, juntą14, juntę14, ujęci14, ujęte14, ujęto14, uncją14, uncję14, upiją14, upiję14, upoją14, upoję14, ciupą13, ciupę13, cupną13, cupnę13, jętce13, opcją13, opcję13, pecją13, pecję13, pijąc13, pojąc13, puncą13, puncę13, putną13, tępej13, tupią13, tupię13, tupną13, tupnę13, upitą13, upocą13, upocę13, encją12, encję12, jęcie12, nocją12, nocję12, onucą12, onucę12, opiją12, opiję12, pieją12, pieję12, unitą12, unitę12, utoną12, utonę12, cięte11, cięto11, ciotą11, ciotę11, cnotą11, cnotę11, jupce11, octuj11, opitą11, optuj11, otępi11, petuj11, pęcie11, pęcin11, piąte11, picuj11, pietą11, pietę11, piętn11, pięto11, pintą11, pintę11, pitną11, pnące11, poetą11, poetę11, ponęt11, potną11, potnę11, tąpie11, tepuj11, tnące11, tonąc11, topią11, topię11, cenią10, cenię10, jucie10, junot10, junto10, nicuj10, niecą10, niecę10, nituj10, nocuj10, notuj10, oceną10, ocenę10, pioną10, pionę10, poeną10, poenę10, teiną10, teinę10, toiną10, toinę10, tonią10, tonuj10, tujon10, uncje10, uncji10, uncjo10, upije10, upnij10, upoje10, utnij10, centu9, cetnu9, ciupo9, count9, junie9, nutce9, opcje9, opcji9, pecje9, pecji9, pecjo9, piecu9, pintu9, pitej9, puent9, punce9, punco9, punto9, putne9, putni9, tucie9, tupie9, upiec9, upite9, upito9, upoci9, utopi9, encje8, encji8, encjo8, entej8, etenu8, jecie8, jenot8, jocie8, joint8, jonit8, nocje8, nocji8, nucie8, onuce8, opije8, opnij8, otnij8, oucie8, pecet8, peonu8, pieje8, pionu8, punie8, tionu8, topce8, unito8, upnie8, utnie8, cento7, cepie7, cetno7, epice7, epoce7, itepe7, jenie7, jonie7, nepot7, nitce7, notce7, opiec7, opite7, pecie7, piece7, pieto7, pince7, pinot7, pinto7, pitne7, pocie7, poeci7, point7, potne7, potni7, tonce7, topie7, topni7, cenie6, encie6, eocen6, necie6, nepie6, nieco6, nocie6, oceni6, opnie6, otnie6, penie6, peoni6, ponie6, teino6, tonie6, eonie5,

4 literowe słowa:

jętą15, tępą14, jutą13, jutę13, nęcą13, tują13, tuję13, pętu12, pucą12, pucę12, jęci11, jęte11, jęto11, jotą11, jotę11, nucą11, nucę11, nutą11, nutę11, piją11, piję11, poją11, poję11, puną11, punę11, toją11, toję11, upną11, upnę11, utną11, utnę11, cipą10, cipę10, jeną10, jenę10, otęp10, pęto10, picą10, picę10, pięt10, pitą10, pitę10, pnąc10, pocą10, pocę10, tępe10, tępi10, tępo10, tnąc10, unią10, unię10, ceną9, cenę9, entą9, jetu9, juce9, junt9, juto9, netą9, netę9, nęci9, nicą9, nicę9, nipą9, nipę9, nocą9, notą9, notę9, ojcu9, opną9, opnę9, otną9, otnę9, teju9, toną9, tonę9, tuje9, tujo9, upij9, cepu8, ciup8, ciut8, jonu8, octu8, otup8, picu8, potu8, puce8, puco8, punc8, punt8, topu8, tuce8, tupi8, unij8, utop8, cnej7, etui7, jeep7, jeti7, nepu7, netu7, nitu7, nuci7, nuto7, ojce7, onuc7, opij7, piej7, pije7, pinu7, pnij7, pniu7, poje7, puno7, tnij7, toje7, tonu7, ucie7, unit7, upoi7, cent6, cetn6, ciep6, ciot6, cipo6, cito6, cnot6, eonu6, epce6, etce6, jeno6, jeon6, joni6, niej6, ocet6, onej6, pice6, pico6, piec6, piet6, pint6, pite6, pito6, poci6, tece6, tice6, tico6, tipo6, topi6, unie6, unio6, ceni5, ceno5, cnie5, ecie5, enci5, ente5, eten5, ince5, inte5, neto5, nice5, nico5, nipo5, noce5, ocen5, open5, opie5, peon5, pion5, pnie5, poen5, tein5, tion5, tnie5, toin5, toni5, eoni4,

3 literowe słowa:

jęt10, utą10, utę10, pęc9, pęt9, tąp9, tęp9, cię8, cną8, etą8, etę8, jut8, pną8, pnę8, tną8, tnę8, tuj8, cup7, jun7, nią7, oną7, puc7, tup7, uje7, ecu6, jet6, jot6, nut6, opu6, out6, pij6, piu6, pun6, tej6, tiu6, tui6, uti6, uto6, cep5, cip5, jen5, jin5, jon5, pet5, pic5, pit5, pot5, top5, uno5, cen4, cie4, cne4, cni4, cno4, ent4, eto4, nep4, net4, nic4, nip4, nit4, noc4, not4, pen4, pie4, pin4, pni4, poi4, pon4, tee4, ten4, toi4, ton4, eon3, ino3, nie3, one3, oni3,

2 literowe słowa:

8, 7, 7, tu5, ut5, ej4, je4, nu4, oj4, ce3, ci3, co3, et3, op3, ot3, pe3, pi3, po3, te3, to3, ee2, en2, eo2, in2, ni2, no2, on2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPĘTUJĄCE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPĘTUJĄCE to

nieopętujące

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

nieoptujące

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa NIEOPĘTUJĄCE

Ze słowa NIEOPĘTUJĄCE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPĘTUJĄCE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPĘTUJĄCE to

nieopętujące

. 27 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

piętnujące

. wartość punktowa tego słowa to: 25

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty