Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPĘTAŃCZEJ

Z liter NIEOPĘTAŃCZEJ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

nieopętańczej28,

12 literowe słowa:

nieopętańcze25,

11 literowe słowa:

niepojęczeń25, niepoczętej20, potańczenie20,

10 literowe słowa:

opętańczej25, napoczętej19, potańczeni19, niepajęcze18, niepajęczo18, niezapoceń18, opęcznieje18, otańczenie18, pojęczenia18, pojęczenie18, zapotnieję18, niepoczęta17, niepoczęte17, oczepianej14, poznajecie14, zapotnieje14,

9 literowe słowa:

niejęczeń22, opętańcze22, nieopętań21, opęcznień21, poniańczę21, tańczonej19, capniętej18, nieczajeń18, opętajcie18, pacniętej18, naczepień17, napieczeń17, niepaczeń17, niepojęta17, niepojęte17, nietoczeń17, opęczniej17, otańczeni17, otępianej17, pęcznieje17, pończanie17, potanieję17, tańczenie17, zapotnień17, napoczęte16, niezajęte16, opętaniec16, aptecznej14, potajecie14, topicznej14, czepianej13, czepionej13, opaczniej13, pieczonej13, potanieje13, poznajcie13, zapotniej13, oczepiane11, zapocenie11,

8 literowe słowa:

pojęczeń22, najęczeń21, opętańce21, potańczę21, niepętań20, pęcznień20, poznęcań20, japończe18, niepojeń17, nietajeń17, pętajcie17, pociętej17, poczętej17, potańcie17, potencję17, epizację16, naciętej16, napiętej16, natoczeń16, natopień16, niepoceń16, nietępej16, oczepiań16, oczepień16, opętanej16, opieczeń16, otępieje16, pęczniej16, pojętnie16, poniańcz16, potanień16, potnieję16, poznęcaj16, tańczeni16, tańczone16, tępionej16, topnieję16, zaciętej16, zapiętej16, zatońcie16, zatopień16, capnięte15, capnięto15, jęczenia15, jęczenie15, opętacie15, pacnięte15, pacnięto15, zacenień15, zapiętce15, naczepię14, opętanie14, otępiane14, potajcie13, potencja13, potencje13, potencji13, capionej12, ciepanej12, czatneje12, epicznej12, epizacje12, epizacjo12, japoniec12, oczepiaj12, opacznej12, paczonej12, pejzance12, potaniej12, potnieje12, topnieje12, apteczne11, apteczni11, czajenie11, natopcie11, optancie11, patencie11, topiacze11, topiczna11, topiczne11, zatopcie11, acetonie10, czepiane10, czepiano10, czepiona10, czepione10, naczepie10, napiecze10, opacznie10, opinacze10, paczenie10, pentozie10, pieczona10, pieczone10, poznacie10, toczenia10, toczenie10, zapoceni10,

7 literowe słowa:

otańczę19, otępiań19, otępień19, ponęceń19, niańczę18, zanęceń18, japońce17, napojeń16, potańce16, potańcz16, atencję15, capieję15, czepiań15, czepień15, jęzatce15, napoceń15, notację15, ociętej15, opieńce15, opiętej15, otępiaj15, otępiej15, pajęcze15, pajęczo15, pętanej15, pieczeń15, pojęcia15, pojęcie15, pojętna15, pojętne15, pojętni15, pończan15, potnień15, tęcznej15, tępieje15, tonację15, topnień15, zapoceń15, czepotę14, jęczano14, najęcie14, niejęta14, niejęte14, oceniań14, ocenień14, otępcie14, panieję14, pętacie14, pincetę14, pocięta14, pocięte14, poczęta14, poczęte14, potnicę14, poznaję14, tanieję14, tępocie14, topnicę14, zajęcie14, zapieję14, epitazę13, nacięte13, nacięto13, naczepę13, napięte13, napięto13, natoczę13, natopię13, nietępa13, nietępe13, nietępo13, oczepię13, opętane13, opętani13, pentozę13, pętanie13, poecinę13, ponęcie13, potanię13, poznęca13, tępiano13, tępiona13, tępione13, tępizna13, tępizno13, zacięte13, zacięto13, zapięte13, zapięto13, zatopię13, pacjent12, pajetce12, zacenię12, zanęcie12, ajentce11, atencje11, atencji11, atencjo11, capieje11, czatnej11, czepiaj11, czepnej11, japonce11, napitej11, notacje11, notacji11, pajecie11, pocznij11, pojecie11, potniej11, tajecie11, tocznej11, tonacje11, tonacji11, topniej11, zapitej11, ajencie10, czajeni10, czajone10, czepota10, inaczej10, jenocie10, najecie10, nepotce10, oceniaj10, opijane10, optanci10, panieje10, petenci10, pinceta10, pinceto10, pojenia10, pojenie10, pontiac10, potnica10, potnice10, poznaje10, tajenie10, tanieje10, tapecie10, tapioce10, topiacz10, topnica10, topnice10, zacniej10, zajecie10, zapieje10, znajcie10, capione9, cetanie9, ciepane9, ciepano9, epiczna9, epiczne9, epitazo9, naczepi9, naczepo9, napiecz9, nepocie9, oceanit9, octanie9, oczepia9, oczepie9, oczepin9, opaczne9, opaczni9, opiecze9, opinacz9, paczeni9, paczone9, panicze9, patenie9, pentoza9, pinezce9, pizance9, pocenia9, pocenie9, pocznie9, poecina9, poznace9, toczeni9, tocznia9, tocznie9, topazie9, zapince9, zenitce9, cenozie8, entazie8, oceanie8, zaponie8, zatonie8,

6 literowe słowa:

jęczeń19, opętań18, pańcię18, tańczę18, tępień18, znęcań17, znęceń17, czajeń15, jeńcze15, opijań15, potańc15, capień14, ciepań14, ciętej14, nicpoń14, opętaj14, otańcz14, paczeń14, pajetę14, pańcie14, pieńce14, pitaję14, pocień14, pojęci14, pojęcz14, pojęta14, pojęte14, potaję14, tępiej14, toczeń14, tońcie14, topień14, znojeń14, cenień13, czniań13, enację13, etezję13, najęci13, najęcz13, najęte13, najęto13, napień13, napiję13, napoję13, niańce13, niańcz13, nieceń13, opinań13, panień13, peniań13, piętce13, pocztę13, poezję13, poznań13, tajnię13, tanień13, tępcie13, zacień13, zajęci13, zajęte13, zajęto13, zapień13, zapiję13, znęcaj13, atopię12, capinę12, ciapnę12, ciepnę12, czepię12, napocę12, ocięta12, ocięte12, oczęta12, opięta12, opięte12, otępia12, patenę12, pęcina12, pęcino12, pętane12, pętani12, pętano12, pieczę12, piętna12, piętno12, pocznę12, pointę12, ponęci12, ponęta12, tęczna12, tęczne12, tęczni12, tępizn12, zapocę12, atonię11, cenozę11, entazę11, ocenię11, peonię11, zanęci11, zanęto11, zaponę11, zatonę11, apijce10, atopij10, capiej10, capnij10, ciepaj10, jetcie10, opitej10, pacnij10, pajeto10, pejcza10, pejcze10, pitaje10, pitajo10, pitnej10, potaje10, potnej10, potnij10, tajcie10, ajenci9, aptece9, atonij9, czepot9, czniaj9, enacje9, enacji9, enacjo9, etezja9, etezji9, etezjo9, jeniec9, jenota9, jointa9, napije9, napoje9, ocznej9, opatce9, opinaj9, pajzie9, paniej9, patoce9, paziej9, peceta9, peniaj9, peonij9, pianej9, pijane9, pijano9, pincet9, poczet9, poczta9, poetce9, poezja9, poezje9, poezji9, pojeni9, potnic9, poznaj9, tajeni9, tajnie9, tajnio9, tajone9, taniej9, topcie9, topice9, topnic9, zacnej9, zapiej9, zapije9, zapnij9, zatnij9, zepnij9, zetnij9, ziejce9, zjecie9, aceton8, atence8, atopie8, capino8, capnie8, cetnie8, czapie8, czepia8, czepie8, czepin8, czepna8, czepne8, czepni8, czopie8, epitaz8, etacie8, etapie8, jeonie8, naczep8, napiec8, napite8, napito8, napoci8, natocz8, natopi8, nepoci8, nepota8, netcie8, oczepi8, opacie8, opiece8, opiecz8, opince8, pacnie8, panice8, panicz8, pateno8, pentia8, pentoz8, piance8, piecza8, piecze8, pieczo8, poecie8, pointa8, pointe8, poncza8, poncze8, potani8, potnie8, ptozie8, taniec8, tencie8, toczna8, toczne8, toczni8, tonice8, topian8, topnia8, topnie8, zapiec8, zapite8, zapito8, zapoci8, zatoce8, zatopi8, atonie7, azocie7, cenoza7, enacie7, entazo7, etanie7, ocenia7, ocenie7, oznace7, peanie7, peonia7, peonie7, poenie7, taonie7, zaceni7, zacnie7, zapnie7, zatnie7, zepnie7, zetnie7, zipano7, znacie7, noezie6, ozanie6, ozenie6,

5 literowe słowa:

pętań17, nęceń16, jeńca14, jeńce14, pijań14, pojeń14, tajeń14, cipoń13, jętce13, opcję13, pańci13, pecję13, pętaj13, poceń13, potań13, tańce13, tańcz13, tępej13, cnień12, czaję12, encję12, jęcia12, jęcie12, nację12, nocję12, ocień12, opiję12, pajzę12, pieję12, zaceń12, zatoń12, zipań12, capię11, capnę11, ciapę11, cięta11, cięte11, cięto11, ciotę11, cnotę11, czapę11, czatę11, czetę11, nizań11, opęta11, otępi11, pacię11, pacnę11, paczę11, pęcie11, pęcin11, piczę11, pietę11, pięta11, piętn11, pięto11, pintę11, poetę11, ponęt11, potnę11, ptozę11, tęcza11, tęcze11, tęczo11, toczę11, topię11, ziaję11, zieję11, znoję11, cenię10, natię10, niecę10, ocenę10, panię10, pęzie10, pianę10, piezę10, pionę10, poenę10, teinę10, toinę10, zanęt10, zapnę10, zatnę10, zepnę10, zetnę10, zipnę10, znęca10, znęci10, jatce9, noezę9, opcja9, opcje9, opcji9, ozenę9, pajet9, pecja9, pecje9, pecji9, pecjo9, pejcz9, pitej9, potaj9, zionę9, ajent8, czaje8, encja8, encje8, encji8, encjo8, entej8, jacie8, japie8, jecie8, jeepa8, jenot8, jocie8, joint8, jonit8, nacje8, nacji8, nacjo8, napij8, nocja8, nocje8, nocji8, ojcze8, opija8, opije8, opnij8, otnij8, pajzo8, patce8, pecet8, pieje8, poczt8, tajne8, tajni8, tajno8, topce8, zapij8, actio7, canto7, capie7, capin7, centa7, cento7, cepie7, cetan7, cetna7, cetno7, ciapo7, ciepa7, ciota7, cnota7, czapo7, czato7, czepi7, czeta7, czeto7, czipa7, czopa7, epice7, epoce7, itepe7, jazie7, jenie7, jeona7, jonia7, jonie7, natce7, natop7, nepot7, nitce7, notce7, octan7, oczep7, opaci7, opiat7, opiec7, opita7, opite7, pacie7, pacio7, paten7, patio7, pecie7, picza7, picze7, piczo7, pieca7, piece7, piecz7, pieta7, pieto7, pince7, pinot7, pinta7, pinto7, pitna7, pitne7, pocie7, poeci7, poeta7, point7, poncz7, potna7, potne7, potni7, ptoza7, tacie7, tance7, tonce7, topaz7, topie7, topni7, zatop7, zetce7, ziaje7, zieje7, znoje7, ancie6, canoe6, cenie6, cenoz6, cezie6, cznia6, enaci6, encie6, entaz6, eocen6, nacie6, napie6, napoi6, natie6, natio6, necie6, nepie6, nieco6, nocie6, ocean6, ocena6, oceni6, oczna6, oczne6, oczni6, opina6, opnie6, otnie6, panie6, pazie6, penia6, penie6, peona6, peoni6, piane6, piano6, pieza6, piezo6, piona6, poena6, ponie6, pozie6, pozna6, taino6, tanie6, tanio6, teina6, teino6, tezie6, toina6, tonie6, zacne6, zacni6, zapon6, zecie6, zenit6, eonie5, noeza5, oazie5, ozena5, zenie5, ziano5, zonie5,

4 literowe słowa:

piań11, pień11, cipę10, niań10, otęp10, pęta10, pęto10, picę10, pięt10, pitę10, pocę10, tępa10, tępe10, tępi10, tępo10, antę9, cenę9, napę9, netę9, nęci9, nicę9, nipę9, notę9, opnę9, otnę9, tonę9, cent6, cetn6, ciep6, ciot6, cipo6, cito6, cnot6, etap6, ocet6, opat6, pant6, peta6, piat6, pice6, pico6, piec6, piet6, pint6, pita6, pite6, pito6, poci6, tice6, tico6, tipo6, topi6, anto5, ceni5, ceno5, cnie5, enat5, enci5, enta5, etan5, ince5, inte5, naci5, napo5, neta5, neto5, nica5, nice5, nico5, nipa5, nipo5, nita5, noce5, nota5, ocen5, open5, opia5, opie5, pani5, pean5, pena5, peon5, pian5, pina5, pion5, pnia5, pnie5, poen5, pona5, tani5, taon5, tein5, tion5, tnie5, toea5, toin5, tona5, toni5, eona4, eoni4,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPĘTAŃCZEJ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPĘTAŃCZEJ to

nieopętańczej

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

nieopętańcze

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NIEOPĘTAŃCZEJ

Ze słowa NIEOPĘTAŃCZEJ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPĘTAŃCZEJ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPĘTAŃCZEJ to

nieopętańczej

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nieopętańcze

. wartość punktowa tego słowa to: 25


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty