Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPĘDZONYMI

Z liter NIEOPĘDZONYMI można ułożyć aż 814 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

nieopędzonymi21,

12 literowe słowa:

nieopędzonym20, niepędzonymi20,

11 literowe słowa:

niepędzonym19, nieopędzony18, podmieniony15,

10 literowe słowa:

niepędnymi18, opędzonymi18, niepędzony17, opędzeniom17, odzipniemy14, niemodzony13, niepoziomy13, odmieniony13, pomieniony13,

9 literowe słowa:

niepędnym17, opędzonym17, pędzonymi17, pędzeniom16, pieniędzy16, podmienię16, pizdniemy13, podziemny13, dziennymi12, idoneizmy12, niemiodny12, niemnodzy12, odimienny12, pienionym12, podziemni12, odzieniom11, zmieniony11, zmieniono10,

8 literowe słowa:

opędzimy16, pędzonym16, pomiędzy16, nędznymi15, niepędny15, opędzony15, piędziom15, monoideę14, niepędni14, odmienię14, opędzeni14, opędzone14, izonomię13, dopniemy12, doziemny11, dymionie11, dyneinom11, dziennym11, epizodom11, izopodem11, niedymni11, niedymno11, niemodny11, niepomny11, odmienny11, odymieni11, odymione11, odziemny11, opioidem11, piennymi11, pindziom11, pinyinem11, pinyinom11, podmieni11, podziemi11, zipniemy11, dioninom10, dnieniom10, doziemni10, idoneizm10, inozynom10, mendzono10, mezoniny10, mieniony10, miozynie10, monoidei10, niemodni10, nieozimy10, niepomni10, niezimny10, odmienni10, odziemni10, odzipnie10, ozonidem10, pieniony10, poziomie10, zioniemy10, inozynie9, izonomie9, mieniono9, niezimno9, pieniono9, zoonimie9,

7 literowe słowa:

pędnymi15, pędzimy15, podymię15, dopomnę14, nędznym14, pędniom14, pędzony14, dyneinę13, miozynę13, monodię13, odzipnę13, pędzeni13, pędzone13, pędzono13, piędzie13, pindzię13, dioninę12, inozynę12, nędznie12, oziminę12, zmienię12, podoimy11, podymne11, dennymi10, dopomni10, doyenom10, dymiono10, epizody10, eponimy10, idziemy10, izopody10, izydiom10, modzony10, ondynom10, opioidy10, opniemy10, pedonom10, pedziom10, pienimy10, piennym10, poziomy10, zipiemy10, dioniny9, dominie9, dyneino9, dzienny9, endonom9, eonizmy9, eozynom9, eponimi9, ideinom9, imienny9, indenom9, ipodzie9, miniony9, minodze9, miodnie9, miodzie9, miodzio9, miozyno9, modzeni9, modzone9, monodie9, monodii9, odmieni9, ondynie9, opiniom9, oziminy9, ozonidy9, peoniom9, pieniom9, pindzie9, pinenom9, pizdnie9, pominie9, pondzie9, poziome9, poziomi9, zmienny9, zooidem9, zoonimy9, dionino8, dzienni8, inozyno8, mezonin8, minione8, monozie8, nizinom8, ooidzie8, ozimino8, zieniom8, zmienni8,

6 literowe słowa:

pędnym14, medynę13, między13, odymię13, domenę12, dominę12, ipomeę12, medinę12, mendzę12, miedzę12, miopię12, modenę12, nędzny12, nędzom12, odepnę12, ondynę12, opędzi12, pędnie12, pędnio12, pędzie12, piędzi12, pizdnę12, pominę12, eozynę11, ideinę11, mienię11, monozę11, nędzne11, nędzni11, opinię11, peonię11, pienię11, ziemię11, mopedy10, nizinę10, podymi10, deizmy9, demony9, denimy9, dennym9, domeny9, dominy9, dymion9, dyniom9, dyonem9, dyonom9, dyzmie9, epodom9, idiomy9, ipodem9, ipodom9, mediny9, medyno9, miedzy9, miodny9, mnodzy9, modeny9, neodym9, opoimy9, pedony9, pindom9, pizdom9, pniemy9, podiom9, podmie9, pondem9, pondom9, zdoimy9, dienom8, doinom8, domeno8, domino8, donnom8, dopnie8, doyeni8, dynein8, dyonie8, endony8, epizod8, eponim8, ideiny8, indeny8, innymi8, ipomei8, ipomeo8, izopod8, medino8, mendzi8, mezony8, miedzi8, miedzo8, miodne8, miodni8, miopie8, miopio8, miozyn8, modeno8, modnie8, modzie8, mondeo8, monozy8, odeony8, oidiom8, ondyno8, ooidem8, opioid8, pedzio8, peonom8, pienny8, piezom8, pindzi8, pineny8, piniom8, pinyin8, pionem8, pionom8, poenom8, pomnie8, poziom8, ziemny8, znoimy8, zondom8, zooidy8, dionin7, doinie7, donnie7, eonizm7, eozyno7, ideino7, indzie7, inozyn7, mionie7, moonie7, neniom7, neonom7, niziny7, noezom7, oiomie7, ominie7, opinie7, opinio7, oponie7, ozenom7, ozimin7, ozonem7, ozonid7, peonii7, peonio7, pienni7, pionie7, ziemio7, ziemni7, zimnie7, ziomie7, zipnie7, zmieni7, zoomie7, zoonim7, nizino6, ozonie6, zionie6,

5 literowe słowa:

dymię12, dyzmę12, pędem12, pędny12, pędom12, podmę12, depnę11, dopnę11, dynię11, epodę11, mendę11, modzę11, nędzy11, pędne11, pędni11, pędzi11, pęzem11, pęzom11, pindę11, pizdę11, pomnę11, doinę10, donnę10, iminę10, minię10, nędze10, nędzo10, ominę10, oponę10, pęzie10, piezę10, pinię10, pionę10, poenę10, zemnę10, zepnę10, zipię10, zipnę10, zondę10, nenię9, noezę9, ozenę9, podym9, zionę9, dipem8, dipom8, doimy8, dymie8, dymne8, dymni8, dymno8, dynom8, dyzmo8, dyzom8, epody8, imidy8, ipody8, medyn8, mendy8, miody8, modny8, moped8, odymi8, pindy8, pizdy8, poimy8, pomny8, pondy8, pyzom8, zipmy8, deizm7, demon7, denim7, denny7, dieny7, dimie7, dipie7, dniem7, dniom7, doiny7, domen7, domie7, domin7, donem7, donny7, donom7, doyen7, dozom7, dynie7, dynio7, dyzie7, endom7, enzym7, epodo7, ideom7, idiom7, iminy7, indem7, indom7, innym7, medin7, mendo7, miedz7, miony7, moden7, modne7, modni7, modzi7, moony7, mopie7, nepom7, niemy7, nipom7, nydze7, odiom7, odmie7, oiomy7, omeny7, ondyn7, onymi7, ooidy7, opiom7, opony7, ozimy7, pedon7, penny7, penom7, peony7, piezy7, pindo7, pinem7, pinom7, piony7, pizdo7, pniem7, pniom7, podoi7, poeny7, pomne7, pomni7, ponem7, ponom7, pozom7, pyzie7, zimny7, ziomy7, zipem7, zipom7, zondy7, zoomy7, denni6, doino6, donie6, donno6, dozie6, endon6, eonom6, eozyn6, idein6, idzie6, imino6, imion6, inden6, indie6, iniom6, izmie6, mezon6, mieni6, minie6, minio6, monie6, monoz6, neony6, niemi6, niemo6, nipie6, nodze6, noezy6, nomie6, nonom6, odeon6, odzie6, opnie6, ozeny6, ozime6, ozimi6, ozony6, penni6, peoni6, pieni6, piezo6, pinen6, pinie6, pinio6, piono6, poeno6, ponie6, pozie6, zenom6, ziemi6, zimie6, zimne6, zimni6, zimno6, zinem6, zinom6, zipie6, zondo6, zonom6, zooid6, nenii5, nenio5, nizin5, noezo5, nonie5, ozeno5, zinie5, zonie5,

4 literowe słowa:

pędy11, dynę10, dyzę10, modę10, mopę10, odmę10, pęzy10, pyzę10, dozę9, ideę9, imię9, minę9, monę9, nędz9, nipę9, opnę9, pozę9, zimę9, inię8, nonę8, zonę8, demy7, dimy7, dipy7, domy7, dymi7, mody7, mopy7, odmy7, odym7, demo6, depo6, dmie6, dnem6, dnom6, dony6, dozy6, dyni6, dyno6, dyon6, dyzo6, empi6, endy6, epod6, idem6, idom6, imid6, indy6, ipod6, izmy6, mend6, meny6, midi6, miny6, modi6, modo6, mony6, mopo6, nemy6, nepy6, nipy6, nomy6, odmo6, odom6, onym6, opem6, opom6, peny6, pind6, piny6, pizd6, pode6, pond6, pony6, pozy6, pyzo6, zimy6, zipy6, deni5, dien5, dnie5, doin5, doni5, donn5, dozo5, eony5, ezom5, idei5, ideo5, imin5, inny5, meni5, meno5, mini5, mino5, mion5, mnie5, mono5, moon5, nimi5, nipo5, node5, nony5, oiom5, omen5, omie5, ooid5, open5, opie5, opoi5, opon5, ozem5, ozom5, peon5, piez5, pion5, pnie5, poen5, pono5, pozo5, yoni5, zdoi5, zeny5, ziem5, zimn5, zimo5, ziny5, ziom5, zond5, zony5, zoom5, eoni4, inie4, inio4, inne4, inni4, neon4, noez4, nono4, ozen4, ozie4, ozoi4, ozon4, znoi4, zono4,

3 literowe słowa:

dmę9, pęd9, dnę8, idę8, mię8, mnę8, odę8, pęz8, pnę8, ezę7, dym6, dem5, dim5, dip5, dny5, dom5, dyn5, dyz5, idy5, mod5, mop5, odm5, ody5, omy5, opy5, pod5, pyz5, den4, deo4, dni4, dno4, doi4, don4, doz4, emo4, end4, ezy4, ido4, ind4, izm4, men4, min4, moi4, mon4, nem4, nep4, nim4, nip4, nom4, ode4, odo4, omo4, ozy4, pen4, pie4, pin4, pni4, poi4, pon4, yin4, zim4, zip4, eon3, ezo3, ino3, nie3, non3, one3, oni3, ono3, zen3, zin3, zon3, zoo3,

2 literowe słowa:

dy4, my4, de3, do3, em3, id3, im3, me3, mi3, ny3, od3, om3, op3, pe3, pi3, po3, yo3, en2, eo2, ez2, ii2, in2, ni2, no2, on2, oo2, oz2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPĘDZONYMI

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPĘDZONYMI to

nieopędzonymi

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

nieopędzonym

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NIEOPĘDZONYMI

Ze słowa NIEOPĘDZONYMI nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPĘDZONYMI - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPĘDZONYMI to

nieopędzonymi

. 21 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nieopędzonym

. wartość punktowa tego słowa to: 20

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty