Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPĘDZONYCH

Z liter NIEOPĘDZONYCH można ułożyć aż 736 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

nieopędzonych23,

12 literowe słowa:

niepędzonych22,

11 literowe słowa:

nieopędzony18, niepochodny17, niepodoczny15,

10 literowe słowa:

niepędnych20, opędzonych20, niepędzony17, doczepiony14, dopieczony14, odczepiony14, podniecony14, odczynione13, poczynione13,

9 literowe słowa:

pędzonych19, pochodnię18, deinonych14, dziennych14, niechodny14, pochodnie14, pochodzie14, codzienny12, doceniony12, indyczono12, oczepiony12, odpocznie12, opieczony12,

8 literowe słowa:

nędznych17, odepchnę17, pochodzę17, doczepię15, nędznicy15, niepędny15, odczepię15, odczynię15, odpocznę15, opędzony15, poczynię15, podniecę15, podzięce15, ponęcony15, nędznice14, nędznico14, nędzocie14, opędzeni14, opędzone14, pochodny14, ponęceni14, ponęcone14, chodzony13, dopchnie13, inochody13, piennych13, pochodne13, pochodni13, pochodzi13, chodzone12, doczepny12, odczepny12, podnocny12, podoczny12, czepiony11, doczepni11, oczepiny11, odczepni11, odczynie11, pieczony11, podnocne11, podnocni11, podoczne11, podoczni11, czepiono10, czynione10, czyniono10, nieoczny10, oceniony10, oponenci10, pieczono10,

7 literowe słowa:

pędnych17, dopchnę16, zdechnę15, zepchnę15, cydonię14, doczepę14, hipnozę14, indyczę14, pędzony14, podęcie14, dennicę13, docenię13, dyneinę13, nędznic13, oczepię13, odzipnę13, pędzeni13, pędzone13, pędzono13, pochody13, poecinę13, ponęcie13, znęcony13, dennych12, inozynę12, nędznie12, znęceni12, znęcone12, znęcono12, chinony11, chodzie11, dochnie11, doczepy11, hipnozy11, hyzopie11, ohydnie11, ohydzie11, opchnie11, cedziny10, cedzony10, cydonie10, cydonio10, czepiny10, dennicy10, doczepi10, doczepo10, dopiecz10, dopince10, dziopce10, epiczny10, epizody10, hipnozo10, hondzie10, indycze10, indyczo10, izopody10, odczepi10, odczyni10, odyniec10, poczyni10, poeciny10, cedzono9, ceniony9, czynnie9, dennico9, dyneino9, dzienny9, dzionce9, niecony9, oczepin9, ondynie9, ozonidy9, pocznie9, poecino9, pondzie9, ceniono8, inozyno8, niecono8,

6 literowe słowa:

chodzę14, dochnę14, opchnę14, choinę13, depczę13, pecynę13, pęciny13, zdepcę13, ciepnę12, czepię12, czynię12, donicę12, nęcony12, nędzny12, odepnę12, odęcie12, ondynę12, opędzi12, pęcino12, pędnie12, pędnio12, pędzie12, pieczę12, pizdnę12, pocznę12, ponęci12, cenozę11, chodny11, dochny11, eozynę11, nęceni11, nęcone11, nęcono11, nędzne11, nędzni11, ocenię11, peonię11, chodne10, chodni10, chodzi10, choiny10, dochen10, dochno10, echiny10, hizopy10, hycnie10, innych10, ohydne10, ohydni10, pchnie10, poncho10, chinon9, choino9, chonie9, codeny9, cyndze9, czepny9, doczep9, donicy9, dopiec9, hipnoz9, indycz9, nidzcy9, oczepy9, odczep9, odczyn9, pecyno9, pedony9, pieczy9, zoocyd9, zydeco9, cedzin8, cenozy8, codzie8, condze8, czepin8, czepni8, czopie8, czynie8, czynne8, czynni8, dennic8, doceni8, donice8, donico8, dopnie8, doyeni8, dynein8, dyonie8, endony8, epizod8, indeny8, izopod8, nepoci8, niecny8, ocenny8, oczepi8, odeony8, ondyno8, opiecz8, opince8, oponce8, pedzio8, pieczo8, pienny8, pineny8, poncze8, ponczo8, zooidy8, cenozo7, donnie7, eozyno7, inozyn7, niecno7, ocenni7, oponie7, ozonid7, peonio7, ozonie6,

5 literowe słowa:

dychę14, pychę14, dechę13, hycnę13, ohydę13, pchnę13, chinę12, depcę12, hepię12, hepnę12, hondę12, pędny12, cedzę11, cynię11, depnę11, dęcie11, dopnę11, dynię11, epodę11, hennę11, hienę11, nędzy11, odęci11, pęcie11, pęcin11, pędne11, pędni11, pędzi11, piczę11, pindę11, pizdę11, cenię10, chipy10, chody10, dechy10, doinę10, donnę10, dycho10, nędze10, nędzo10, niecę10, ocenę10, oponę10, pechy10, pęzie10, piezę10, pionę10, poenę10, pycho10, zepnę10, zipnę10, znęci10, zondę10, chiny9, chony9, decho9, hecny9, hondy9, hopce9, hyzop9, nenię9, noezę9, ohydo9, onych9, ozenę9, ponch9, zionę9, chino8, chnie8, choin8, cydze8, czepy8, czipy8, czopy8, depcz8, dzicy8, echin8, epicy8, epody8, hecni8, henny8, hieny8, hizop8, hondo8, hopie8, hyzie8, ipody8, niech8, pecyn8, piczy8, pindy8, pizdy8, pondy8, pycie8, cedzi7, cenny7, coden7, cynie7, cynio7, czepi7, czyni7, denny7, dieny7, doiny7, donic7, donny7, doyen7, dynie7, dynio7, dyzie7, epodo7, henno7, hieno7, nocny7, nydze7, oceny7, oczep7, oczny7, ondyn7, ooidy7, opiec7, opoce7, opony7, pedon7, penny7, peony7, picze7, piczo7, piecz7, piezy7, pince7, pindo7, piony7, pizdo7, pocie7, podoi7, poeci7, poeny7, poncz7, pyzie7, zondy7, cenni6, cenoz6, denni6, doino6, donie6, donno6, dozie6, endon6, eozyn6, inden6, neony6, nieco6, nocie6, nocne6, nocni6, nodze6, noezy6, oceni6, oceno6, oczne6, oczni6, odeon6, odzie6, opnie6, ozeny6, ozony6, penni6, peoni6, piezo6, pinen6, piono6, poeno6, ponie6, pozie6, zondo6, zooid6, nenio5, noezo5, nonie5, ozeno5, zonie5,

4 literowe słowa:

chnę11, hecę11, hopę11, hoyę11, pędy11, cipę10, codę10, cynę10, dęci10, dynę10, dyzę10, pęzy10, picę10, pocę10, pyzę10, cenę9, cezę9, dozę9, dych9, ideę9, nęci9, nędz9, nicę9, nipę9, opnę9, pozę9, pych9, chip8, chny8, dech8, hecy8, hipy8, hopy8, nonę8, ochy8, ohyd8, pech8, zonę8, cepy7, chen7, chin7, chno7, choi7, chon7, cipy7, cody7, copy7, dipy7, echo7, heco7, hond7, hopi7, hopo7, hoye7, hoyo7, hyzi7, nich7, picy7, cedi6, ceny6, cezy6, ciep6, cipo6, codo6, cyno6, czep6, czip6, czop6, czyi6, czyn6, depo6, dony6, dozy6, dyni6, dyno6, dyon6, dyzo6, endy6, epod6, henn6, hien6, indy6, ipod6, nepy6, nicy6, nipy6, nocy6, oczy6, peny6, pice6, pico6, picz6, piec6, pind6, piny6, pizd6, poci6, poco6, pode6, pond6, pony6, pozy6, pyzo6, zecy6, zipy6, ceni5, ceno5, cezo5, cnie5, deni5, dien5, dnie5, doin5, doni5, donn5, dozo5, enci5, eony5, ideo5, ince5, inny5, nice5, nico5, nipo5, noce5, node5, nony5, ocen5, ooid5, open5, opie5, opoi5, opon5, peon5, piez5, pion5, pnie5, poen5, pono5, pozo5, yoni5, zdoi5, zeny5, ziny5, zond5, zony5, eoni4, inne4, neon4, noez4, nono4, ozen4, ozie4, ozoi4, ozon4, znoi4, zono4,

3 literowe słowa:

pęc9, pęd9, cię8, dnę8, idę8, odę8, pęz8, pnę8, ezę7, hyc7, phy7, che6, chi6, ech6, hec6, hep6, hip6, hoc6, hop6, hoy6, hyz6, ich6, och6, phi6, cep5, cip5, cny5, cod5, cyi5, cyn5, czy5, dip5, dny5, doc5, dyn5, dyz5, hen5, hoi5, idy5, ody5, oho5, opy5, pic5, pod5, pyz5, cen4, cez4, cie4, cne4, cni4, cno4, cze4, czi4, den4, deo4, dni4, dno4, doi4, don4, doz4, end4, ezy4, ido4, ind4, nep4, nic4, nip4, noc4, ode4, odo4, ozy4, pen4, pie4, pin4, pni4, poi4, pon4, yin4, zip4, eon3, ezo3, ino3, nie3, non3, one3, oni3, ono3, zen3, zin3, zon3, zoo3,

2 literowe słowa:

8, yh5, dy4, eh4, he4, hi4, ho4, oh4, ce3, ci3, co3, de3, do3, id3, ny3, od3, op3, pe3, pi3, po3, yo3, en2, eo2, ez2, in2, ni2, no2, on2, oo2, oz2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPĘDZONYCH

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPĘDZONYCH to

nieopędzonych

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

niepędzonych

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NIEOPĘDZONYCH

Ze słowa NIEOPĘDZONYCH nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPĘDZONYCH - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPĘDZONYCH to

nieopędzonych

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niepędzonych

. wartość punktowa tego słowa to: 22

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty