Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPĘDZAJĄCY

Z liter NIEOPĘDZAJĄCY można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

nieopędzający27,

12 literowe słowa:

niepędzający26,

11 literowe słowa:

niepodający21,

10 literowe słowa:

opędzający24, opędzające23, niepajęczą22, niepędzący22, opęcznieją22, niepędząca21, dopinający20, odpinający20, pojedynczą20, doczepiają19, dopinające19, niejadzący19, niepajęczy19, niezdający19, odczepiają19, odczyniają19, odpinające19, opędzajcie19, pajęczynie19, podnajęcie19, podniecają19, niepajęczo18, odjęczenia18, pojęczenia18, doczepianą17, odczepianą17, pojedyncza16, doczepiany14, odczepiany14,

9 literowe słowa:

pędzający23, opędzając22, pajęczyną22, pędzające22, odjęczaną21, pęcznieją21, poznęcają21, adopcyjną19, depozycją19, depozycję19, aojdyczną18, dopinając18, doznający18, niedający18, niedojący18, niejadący18, niepojący18, odjęczany18, odpinając18, opinający18, pajęczyno18, paniejący18, peniający18, pędzajcie18, pijaczyną18, pijaczynę18, poczynają18, podcinają18, podnajęci18, poznający18, doceniają17, donajęcie17, doznające17, niedojąca17, niepojąca17, oczepiają17, odjęczane17, odjęczani17, odnajęcie17, opęczniej17, opędzanej17, opinające17, poznające17, opędzacie16, adopcyjne15, adopcyjni15, depozycja15, depozycji15, oczepianą15, opędzanie15, opędzenia15, aojdyczne14, aojdyczni14, doczepiaj14, odczepiaj14, odczyniaj14, pijaczyno14, podniecaj14, cyjanozie13, doznajcie13, opaczniej13, podzianej13, poznajcie13, oczepiany12,

8 literowe słowa:

pędzając21, pędzącej21, opędzają20, opędzaną18, podający18, apozycją17, apozycję17, dziejący17, pajęczyn17, podające17, podjęcia17, podjęcie17, cyjanozą16, cyjanozę16, czepiają16, docinają16, donajęci16, dopijaną16, dopinają16, doznając16, dziejąca16, epizacją16, epizację16, jednoczą16, jednoczę16, odcinają16, odnajęci16, odpijaną16, odpinają16, opinając16, paniejąc16, peniając16, pęczniej16, pędzanej16, pędzonej16, podzieją16, podzieję16, poznając16, poznęcaj16, doczepią15, doczepię15, doczepną15, jęczenia15, nadepczą15, nadepczę15, nadzieją15, nadzieję15, oceniają15, odczepią15, odczepię15, odczepną15, odczynią15, odczynię15, opędzany15, pędzacie15, poczynią15, poczynię15, podniecą15, podniecę15, podzięce15, zionącej15, czepianą14, czepioną14, naczepią14, naczepię14, napędzie14, nędzocie14, oceanidą14, oceanidę14, opadziną14, opadzinę14, opędzane14, opędzani14, opędzeni14, pędzanie14, pędzenia14, pieczoną14, podzianą14, apozycje13, apozycji13, dopijany13, epizacyj13, indyczej13, jednoczy13, odpijany13, pijaczyn13, poczynaj13, podajcie13, podcinaj13, zajdycie13, capionej12, doceniaj12, doczepny12, dopijane12, epizacjo12, japoniec12, oczepiaj12, odczepny12, odpijane12, opacznej12, paczonej12, acydozie11, czepiany11, czepiony11, doczepia11, doczepna11, doczepni11, nadziejo11, oceanidy11, oczepiny11, odczepia11, odczepna11, odczepni11, odczynia11, odczynie11, odzianej11, opadziny11, opinaczy11, paczynie11, pieczony11, podnieca11, podziany11, zdojenia11, czepiano10, czepiona10, doznacie10, opacznie10, opinacze10, pieczona10, podziane10, poznacie10, zapoceni10,

7 literowe słowa:

odjęczą19, pajęczą19, pędzają19, pędzący19, pojęczą19, najęczą18, pędząca18, pędzące18, znęcają18, napędzą17, pędzaną17, pędzoną17, adopcją16, adopcję16, decyzją16, decyzję16, jadzący16, jedzący16, odjęczy16, opcyjną16, pajęczy16, piejący16, podając16, podjęci16, pojęczy16, pozycją16, pozycję16, zdający16, capieją15, capieję15, ciepają15, dojęcia15, dojęcie15, dojnicą15, dojnicę15, donacją15, donację15, dziejąc15, ideacją15, ideację15, incyzją15, incyzję15, jadzące15, jadzicą15, jadzicę15, jedząca15, jodzicą15, jodzicę15, nadpiją15, nadpiję15, najęczy15, niczyją15, odjęcia15, odjęcie15, opędzaj15, pajęcze15, pajęczo15, piejąca15, pojedzą15, pojęcia15, pojęcie15, pozdają15, pozdaję15, zdające15, zdjęcia15, zdjęcie15, ziający15, ziejący15, znający15, znojący15, acydozą14, acydozę14, cydonią14, cydonię14, czajoną14, czniają14, dianoją14, dianoję14, doczepą14, doczepę14, doznają14, doznaję14, indyczą14, indyczę14, jedzoną14, jezdnią14, jezdnię14, jęczano14, nadepcą14, nadepcę14, najedzą14, najęcie14, odzieją14, odzieję14, opijaną14, opinają14, paczyną14, paczynę14, panieją14, panieję14, peniają14, pędzany14, pędzony14, podęcia14, podęcie14, poznają14, poznaję14, zadepcą14, zadepcę14, zajęcie14, zapieją14, zapieję14, ziające14, ziejąca14, znające14, znojąca14, znojące14, adopcyj13, cadenzą13, cadenzę13, capioną13, cedzoną13, ciepaną13, czadnią13, czadnię13, docenią13, docenię13, epiczną13, nacedzą13, nacedzę13, naczepą13, naczepę13, nadęcie13, napędzi13, oczepią13, oczepię13, odzipną13, odzipnę13, opaczną13, paczoną13, pędzane13, pędzani13, pędzano13, pędzeni13, pędzona13, pędzone13, poeciną13, poecinę13, ponęcie13, poznęca13, zadęcie13, zionący13, adopcje12, adopcji12, cydonij12, cyjanid12, decyzja12, decyzji12, decyzjo12, dojnicy12, donacyj12, ideacyj12, jadzicy12, jednacy12, jodzicy12, odzianą12, opcyjna12, opcyjne12, opcyjni12, pojazdy12, pozycja12, pozycje12, pozycji12, zacenią12, zacenię12, zajdyci12, zanęcie12, zionąca12, zionące12, cyjanie11, cyjanoz11, cyjonie11, czajony11, czepiaj11, dizajny11, docinaj11, doczepy11, dojnica11, dojnice11, donacje11, donacji11, dopinaj11, ideacjo11, incyzja11, incyzje11, incyzjo11, jadzice11, jadzico11, japonce11, jednocz11, jedzony11, jodynie11, jodzica11, jodzice11, nadpije11, niczyja11, niczyje11, niejacy11, odcinaj11, odepnij11, odpinaj11, opadnij11, opijany11, pajdzie11, pocznij11, podanej11, podziej11, pojedna11, pozdaje11, zdajcie11, acodiny10, aojdzie10, cadenzy10, capiony10, cedziny10, cedzony10, ciepany10, cydonia10, cydonie10, czajeni10, czajone10, czepiny10, dianoje10, doczepa10, doczepi10, dojenia10, dopiecz10, dopince10, doznaje10, dzianej10, dziopce10, epiczny10, epizody10, inaczej10, indycza10, indycze10, indyczo10, jedzona10, jezdnia10, jezdnio10, jodanie10, naczepy10, nadepcz10, nadziej10, najdzie10, oceniaj10, odczepi10, odczyni10, odyniec10, opaczny10, opijane10, pacynie10, paczony10, paczyno10, paniczy10, pedanci10, poczyna10, poczyni10, podacie10, podcina10, poeciny10, pojenia10, poznaje10, zacniej10, zadniej10, zdojeni10, znajcie10, cadenzo9, capione9, cedzona9, ciepano9, czadnie9, czadnio9, docenia9, donacie9, dzionce9, epiczna9, nacedzi9, naczepi9, naczepo9, napiecz9, oceanid9, oczepia9, oczepin9, odziany9, odznace9, opaczne9, opaczni9, opadnie9, opadzie9, opadzin9, opinacz9, paczeni9, paczone9, pandzie9, panicze9, pizance9, pocenia9, pocznie9, podanie9, poecina9, pondzie9, poznace9, zapince9, anodzie8, odziane8, zaponie8,

6 literowe słowa:

pędząc17, opędzą16, pęciną16, pędnią16, ponęcą16, dający15, dojący15, edycją15, edycję15, jadący15, pijący15, pojący15, zanęcą15, dające14, dojąca14, dojące14, dopiją14, dopiję14, idącej14, jadące14, jadząc14, jazydą14, jazydę14, jedyną14, jedząc14, jezydą14, jezydę14, jodyną14, jodynę14, odjęci14, odjęcz14, odpiją14, odpiję14, pędnej14, pędzaj14, piejąc14, pijąca14, pijące14, pnącej14, podają14, podaję14, pojadą14, pojadę14, pojąca14, pojące14, pojęci14, pojęcz14, zajęcy14, zdając14, zdjęci14, depczą13, depczę13, dzieją13, dzieję13, enacją13, enację13, jednią13, jednię13, jezdną13, nadoją13, nadoję13, najęci13, najęcz13, napędy13, napiją13, napiję13, napoją13, napoję13, pacyną13, pacynę13, pecyną13, pecynę13, pęciny13, pijaną13, pnączy13, poezją13, poezję13, zające13, zajęci13, zapędy13, zapiją13, zapiję13, zdepcą13, zdepcę13, ziając13, ziejąc13, zijadą13, zijadę13, znając13, znajdą13, znajdę13, znęcaj13, znojąc13, acedią12, acedię12, capiną12, capinę12, ciapną12, ciapnę12, ciepną12, ciepnę12, czepią12, czepię12, czepną12, czynią12, czynię12, donicą12, donicę12, nadęci12, napocą12, napocę12, odepną12, odepnę12, odęcia12, odęcie12, opadną12, opadnę12, opędza12, opędzi12, pądzie12, pęcina12, pęcino12, pędnia12, pędnie12, pędnio12, pędzie12, pieczą12, pieczę12, pizdną12, pizdnę12, pnącza12, pnącze12, poczną12, pocznę12, podaną12, ponęci12, zadęci12, zapocą12, zapocę12, acedyj11, cenozą11, cenozę11, dzianą11, edycja11, edycji11, edycjo11, eozyną11, eozynę11, ocenią11, ocenię11, pajdce11, pejczy11, peonią11, peonię11, pijacy11, zadnią11, zanęci11, zaponą11, zaponę11, zionąc11, apijce10, capiej10, capnij10, ciepaj10, cyjona10, dajcie10, depnij10, dojnic10, dopija10, dopije10, dopnij10, enacyj10, jadzic10, jazydo10, jedyna10, jedyni10, jezdny10, jezyda10, jezydo10, jodany10, jodyna10, jodzic10, nadpij10, niczyj10, nijacy10, odpija10, odpije10, pacnij10, padnij10, pajdei10, pejcza10, pijany10, podaje10, poezyj10, pojazd10, pojedz10, zijady10, znajdy10, acydoz9, adepci9, ajenci9, capiny9, codeny9, cyndze9, czepny9, czniaj9, dajnie9, dizajn9, doczep9, dojeni9, donicy9, dopiec9, doznaj9, ecydia9, enacji9, enacjo9, indycz9, jadzie9, jednia9, jednio9, jezdna9, jezdni9, jodzie9, nadoje9, najedz9, napije9, napoje9, nidzcy9, oczepy9, ocznej9, odczep9, odczyn9, odziej9, opinaj9, pacyno9, paczyn9, pajzie9, paniej9, paziej9, pecyna9, pecyno9, pedony9, peniaj9, peonij9, pianej9, pieczy9, pijane9, pijano9, podany9, poezja9, poezji9, pojeni9, poznaj9, pyzaci9, zacnej9, zapiej9, zapije9, zapnij9, zdanej9, zepnij9, zijado9, zjedna9, znajdo9, zydeco9, acedio8, acodin8, cadenz8, capino8, capnie8, cedzin8, cenozy8, codena8, codzie8, condze8, czadni8, czandi8, czapie8, czepia8, czepin8, czepna8, czepni8, czopie8, czynie8, denaci8, doceni8, docina8, donica8, donice8, dopina8, dopnie8, doyena8, doyeni8, dyonie8, dziany8, epizod8, naczep8, napiec8, napoci8, nepoci8, oceany8, oczepi8, odcina8, odpina8, opacie8, opiecz8, opince8, pacnie8, padnie8, padzie8, pandze8, panice8, panicz8, pedzia8, pedzio8, piance8, piecza8, pieczo8, podane8, podani8, ponade8, poncza8, poncze8, zapiec8, zapoci8, zapony8, zdacie8, azocie7, azynie7, cenoza7, dziane7, dziano7, eozyna7, ocenia7, oznace7, peonia7, zaceni7, zacnie7, zadnie7, zapnie7, zdanie7, zipano7, znacie7, ozanie6,

5 literowe słowa:

pędzą15, depcę12, jęcia12, jędze12, nację12, pędny12, zejdę12, depnę11, dęcie11, dopnę11, dynię11, epodę11, napęd11, odęci11, padną11, padnę11, pandą11, pandę11, pędna11, pędne11, pędni11, pędzi11, piczę11, pindę11, pizdę11, zieję11, znoję11, anodą10, anodę10, aoidą10, aoidę10, dainą10, dainę10, danią10, doinę10, nędze10, nędzo10, panią10, panię10, pęzie10, pianą10, pianę10, piezę10, pionę10, poenę10, zepnę10, zipnę10, znęci10, zondę10, dacij9, dajce9, noezę9, opcja9, ozenę9, pecja9, zionę9, dziej8, encja8, epody8, ipody8, jacie8, jodze8, nacje8, nacji8, nacjo8, nocja8, pindy8, pondy8, czepi7, dieny7, doiny7, doyen7, dynie7, dynio7, epoda7, ipoda7, oczep7, pando7, pedon7, picze7, piczo7, piecz7, pinda7, pindo7, pizdo7, podia7, ponad7, poncz7, ponda7, znoje7, cenoz6, daino6, danie6, danio6, doina6, donie6, dozie6, eozyn6, nadoi6, napie6, napoi6, nodze6, noezy6, oczne6, oczni6, odzie6, opina6, opnie6, ozeny6, panie6, penia6, peona6, peoni6, piane6, piano6, piezo6, piona6, poena6, ponie6, pozie6, zonie5,Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPĘDZAJĄCY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPĘDZAJĄCY to

nieopędzający

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

niepędzający

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NIEOPĘDZAJĄCY

Ze słowa NIEOPĘDZAJĄCY nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPĘDZAJĄCY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPĘDZAJĄCY to

nieopędzający

. 27 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niepędzający

. wartość punktowa tego słowa to: 26

Informacje szczegółowe o słowie NIEOPĘDZAJĄCY

Samogłoski

Ilość samogłosek: 7

Występujące samogłoski: A, E, I, O, Y, Ą, Ę

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 6

Występujące spółgłoski: C, D, J, N, P, Z

Litery

Ilość wszystkich liter: 13

Litery w słowie NIEOPĘDZAJĄCY w kolejności alfabetycznej: A, C, D, E, I, J, N, O, P, Y, Z, Ą, Ę

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ę, Ą, Z, Y, P, O, N, J, I, E, D, C, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo NIEOPĘDZAJĄCYAnaliza liter - słowo NIEOPĘDZAJĄCY

Słowo NIEOPĘDZAJĄCY po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, Ą, C, D, E, Ę, I, J, N, O, P, Y, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie NIEOPĘDZAJĄCY

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera Ą w słowie NIEOPĘDZAJĄCY

Wyrazy na literę Ą

Ilość liter Ilość słów
4 5
5 2
6 4

Rozkład wyrazów na literę Ą

4 Ilość słów
5
5 Ilość słów
2
6 Ilość słów
4

Wyrazy kończące się literę Ą

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 55
4 622
5 2407
6 5011
7 9657
8 14794
9 19613
10 22662
11 24010
12 23880
13 22115
14 18686
15 14273

Rozkład wyrazów kończących się literą Ą

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
55
4 Ilość słów
622
5 Ilość słów
2407
6 Ilość słów
5011
7 Ilość słów
9657
8 Ilość słów
14794
9 Ilość słów
19613
10 Ilość słów
22662
11 Ilość słów
24010
12 Ilość słów
23880
13 Ilość słów
22115
14 Ilość słów
18686
15 Ilość słów
14273

Wystąpienia litery Ą w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ą Ilość słów
0 2617353
1 385358
2 27568
3 560

Rozkład słow według wystąpień litery Ą

0 Ilość słów
2617353
1 Ilość słów
385358
2 Ilość słów
27568
3 Ilość słów
560

Litera C w słowie NIEOPĘDZAJĄCY

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera D w słowie NIEOPĘDZAJĄCY

Wyrazy na literę D

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 89
4 407
5 1362
6 2800
7 5744
8 9784
9 14087
10 17230
11 18193
12 16512
13 13642
14 10521
15 7495

Rozkład wyrazów na literę D

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
89
4 Ilość słów
407
5 Ilość słów
1362
6 Ilość słów
2800
7 Ilość słów
5744
8 Ilość słów
9784
9 Ilość słów
14087
10 Ilość słów
17230
11 Ilość słów
18193
12 Ilość słów
16512
13 Ilość słów
13642
14 Ilość słów
10521
15 Ilość słów
7495

Wyrazy kończące się literę D

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 53
4 159
5 211
6 241
7 233
8 266
9 189
10 129
11 77
12 40
13 30
14 7
15 9

Rozkład wyrazów kończących się literą D

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
159
5 Ilość słów
211
6 Ilość słów
241
7 Ilość słów
233
8 Ilość słów
266
9 Ilość słów
189
10 Ilość słów
129
11 Ilość słów
77
12 Ilość słów
40
13 Ilość słów
30
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
9

Wystąpienia litery D w słowach polskich

Ilość wystąpień litery D Ilość słów
0 2323555
1 661594
2 45432
3 258

Rozkład słow według wystąpień litery D

0 Ilość słów
2323555
1 Ilość słów
661594
2 Ilość słów
45432
3 Ilość słów
258

Litera E w słowie NIEOPĘDZAJĄCY

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera Ę w słowie NIEOPĘDZAJĄCY

Wyrazy na literę Ę

Ilość liter Ilość słów
3 1

Rozkład wyrazów na literę Ę

3 Ilość słów
1

Wyrazy kończące się literę Ę

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 50
4 567
5 1989
6 3580
7 5885
8 7075
9 7443
10 6831
11 5377
12 3873
13 2527
14 1505
15 893

Rozkład wyrazów kończących się literą Ę

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
50
4 Ilość słów
567
5 Ilość słów
1989
6 Ilość słów
3580
7 Ilość słów
5885
8 Ilość słów
7075
9 Ilość słów
7443
10 Ilość słów
6831
11 Ilość słów
5377
12 Ilość słów
3873
13 Ilość słów
2527
14 Ilość słów
1505
15 Ilość słów
893

Wystąpienia litery Ę w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ę Ilość słów
0 2815138
1 210981
2 4719
3 1

Rozkład słow według wystąpień litery Ę

0 Ilość słów
2815138
1 Ilość słów
210981
2 Ilość słów
4719
3 Ilość słów
1

Litera I w słowie NIEOPĘDZAJĄCY

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera J w słowie NIEOPĘDZAJĄCY

Wyrazy na literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 43
4 196
5 520
6 892
7 1407
8 1979
9 2274
10 2488
11 2528
12 2286
13 1939
14 1581
15 1112

Rozkład wyrazów na literę J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
196
5 Ilość słów
520
6 Ilość słów
892
7 Ilość słów
1407
8 Ilość słów
1979
9 Ilość słów
2274
10 Ilość słów
2488
11 Ilość słów
2528
12 Ilość słów
2286
13 Ilość słów
1939
14 Ilość słów
1581
15 Ilość słów
1112

Wyrazy kończące się literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 53
4 166
5 740
6 2134
7 4558
8 7512
9 10685
10 14289
11 17017
12 18699
13 19603
14 18656
15 16262

Rozkład wyrazów kończących się literą J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
166
5 Ilość słów
740
6 Ilość słów
2134
7 Ilość słów
4558
8 Ilość słów
7512
9 Ilość słów
10685
10 Ilość słów
14289
11 Ilość słów
17017
12 Ilość słów
18699
13 Ilość słów
19603
14 Ilość słów
18656
15 Ilość słów
16262

Wystąpienia litery J w słowach polskich

Ilość wystąpień litery J Ilość słów
0 2402680
1 583904
2 42833
3 1399
4 23

Rozkład słow według wystąpień litery J

0 Ilość słów
2402680
1 Ilość słów
583904
2 Ilość słów
42833
3 Ilość słów
1399
4 Ilość słów
23

Litera N w słowie NIEOPĘDZAJĄCY

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera O w słowie NIEOPĘDZAJĄCY

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera P w słowie NIEOPĘDZAJĄCY

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera Y w słowie NIEOPĘDZAJĄCY

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Litera Z w słowie NIEOPĘDZAJĄCY

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie NIEOPĘDZAJĄCY: 13

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 13 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 13 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 7672
B 6818
C 5847
D 13642
E 3835
F 3840
G 4265
H 3176
I 3235
J 1939
K 13467
L 2735
M 8522
N 132805
O 20161
P 69747
R 17340
S 20413
T 6410
U 9626
W 26459
Y 1
Z 27469
Ó 17
Ć 154
Ł 675
Ś 1320
Ź 34
Ż 724

13 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
7672
B Ilość słów
6818
C Ilość słów
5847
D Ilość słów
13642
E Ilość słów
3835
F Ilość słów
3840
G Ilość słów
4265
H Ilość słów
3176
I Ilość słów
3235
J Ilość słów
1939
K Ilość słów
13467
L Ilość słów
2735
M Ilość słów
8522
N Ilość słów
132805
O Ilość słów
20161
P Ilość słów
69747
R Ilość słów
17340
S Ilość słów
20413
T Ilość słów
6410
U Ilość słów
9626
W Ilość słów
26459
Y Ilość słów
1
Z Ilość słów
27469
Ó Ilość słów
17
Ć Ilość słów
154
Ł Ilość słów
675
Ś Ilość słów
1320
Ź Ilość słów
34
Ż Ilość słów
724

Zestawienie słow 13 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 29784
B 3
C 1100
D 30
E 50385
F 18
G 37
H 30684
I 53558
J 19603
K 822
L 23
M 55180
N 347
O 24839
P 8
R 150
S 29
T 74
U 25538
W 2593
Y 59940
Z 2339
Ą 22115
Ć 3076
Ę 2527
Ł 1251
Ń 5138
Ś 13917
Ź 2
Ż 7238

13 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
29784
B Ilość słów
3
C Ilość słów
1100
D Ilość słów
30
E Ilość słów
50385
F Ilość słów
18
G Ilość słów
37
H Ilość słów
30684
I Ilość słów
53558
J Ilość słów
19603
K Ilość słów
822
L Ilość słów
23
M Ilość słów
55180
N Ilość słów
347
O Ilość słów
24839
P Ilość słów
8
R Ilość słów
150
S Ilość słów
29
T Ilość słów
74
U Ilość słów
25538
W Ilość słów
2593
Y Ilość słów
59940
Z Ilość słów
2339
Ą Ilość słów
22115
Ć Ilość słów
3076
Ę Ilość słów
2527
Ł Ilość słów
1251
Ń Ilość słów
5138
Ś Ilość słów
13917
Ź Ilość słów
2
Ż Ilość słów
7238

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa NIEOPĘDZAJĄCY

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu NIEOPĘDZAJĄCY - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty