Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPĘDZAJĄCĄ

Z liter NIEOPĘDZAJĄCĄ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

nieopędzającą30,

12 literowe słowa:

niepędzającą29,

11 literowe słowa:

niepodającą24,

10 literowe słowa:

opędzającą27, niepędzącą25, dopinającą23, odpinającą23, opędzające23, niejadzącą22, niepajęczą22, niezdającą22, opęcznieją22, niepędząca21, doczepiają19, dopinające19, odczepiają19, odpinające19, opędzajcie19, podnajęcie19, podniecają19, niepajęczo18, odjęczenia18, pojęczenia18, doczepianą17, odczepianą17,

9 literowe słowa:

pędzającą26, opędzając22, pędzające22, doznającą21, niedającą21, niedojącą21, niejadącą21, niepojącą21, odjęczaną21, opinającą21, paniejącą21, peniającą21, pęcznieją21, poznającą21, poznęcają21, dopinając18, odpinając18, pędzajcie18, podcinają18, podnajęci18, doceniają17, donajęcie17, doznające17, niedojąca17, niepojąca17, oczepiają17, odjęczane17, odjęczani17, odnajęcie17, opęczniej17, opędzanej17, opinające17, poznające17, opędzacie16, oczepianą15, opędzanie15, opędzenia15, doczepiaj14, odczepiaj14, podniecaj14, doznajcie13, opaczniej13, podzianej13, poznajcie13,

8 literowe słowa:

pędzając21, pędzącej21, podającą21, dziejącą20, opędzają20, opędzaną18, podające17, podjęcia17, podjęcie17, czepiają16, docinają16, donajęci16, dopijaną16, dopinają16, doznając16, dziejąca16, epizacją16, epizację16, jednoczą16, jednoczę16, odcinają16, odnajęci16, odpijaną16, odpinają16, opinając16, paniejąc16, peniając16, pęczniej16, pędzanej16, pędzonej16, podzieją16, podzieję16, poznając16, poznęcaj16, doczepią15, doczepię15, doczepną15, jęczenia15, nadepczą15, nadepczę15, nadzieją15, nadzieję15, oceniają15, odczepią15, odczepię15, odczepną15, pędzacie15, podniecą15, podniecę15, podzięce15, zionącej15, czepianą14, czepioną14, naczepią14, naczepię14, napędzie14, nędzocie14, oceanidą14, oceanidę14, opadziną14, opadzinę14, opędzane14, opędzani14, opędzeni14, pędzanie14, pędzenia14, pieczoną14, podzianą14, podajcie13, podcinaj13, capionej12, doceniaj12, dopijane12, epizacjo12, japoniec12, oczepiaj12, odpijane12, opacznej12, paczonej12, doczepia11, doczepna11, doczepni11, nadziejo11, odczepia11, odczepna11, odczepni11, odzianej11, podnieca11, zdojenia11, czepiano10, czepiona10, doznacie10, opacznie10, opinacze10, pieczona10, podziane10, poznacie10, zapoceni10,

7 literowe słowa:

pędzącą22, jadzącą19, jedzącą19, odjęczą19, pajęczą19, pędzają19, piejącą19, pojęczą19, zdającą19, najęczą18, pędząca18, pędzące18, ziającą18, ziejącą18, znającą18, znęcają18, znojącą18, napędzą17, pędzaną17, pędzoną17, adopcją16, adopcję16, podając16, podjęci16, zionącą16, capieją15, capieję15, ciepają15, dojęcia15, dojęcie15, dojnicą15, dojnicę15, donacją15, donację15, dziejąc15, ideacją15, ideację15, jadzące15, jadzicą15, jadzicę15, jedząca15, jodzicą15, jodzicę15, nadpiją15, nadpiję15, odjęcia15, odjęcie15, opędzaj15, pajęcze15, pajęczo15, piejąca15, pojedzą15, pojęcia15, pojęcie15, pozdają15, pozdaję15, zdające15, zdjęcia15, zdjęcie15, czajoną14, czniają14, dianoją14, dianoję14, doczepą14, doczepę14, doznają14, doznaję14, jedzoną14, jezdnią14, jezdnię14, jęczano14, nadepcą14, nadepcę14, najedzą14, najęcie14, odzieją14, odzieję14, opijaną14, opinają14, panieją14, panieję14, peniają14, podęcia14, podęcie14, poznają14, poznaję14, zadepcą14, zadepcę14, zajęcie14, zapieją14, zapieję14, ziające14, ziejąca14, znające14, znojąca14, znojące14, cadenzą13, cadenzę13, capioną13, cedzoną13, ciepaną13, czadnią13, czadnię13, docenią13, docenię13, epiczną13, nacedzą13, nacedzę13, naczepą13, naczepę13, nadęcie13, napędzi13, oczepią13, oczepię13, odzipną13, odzipnę13, opaczną13, paczoną13, pędzane13, pędzani13, pędzano13, pędzeni13, pędzona13, pędzone13, poeciną13, poecinę13, ponęcie13, poznęca13, zadęcie13, adopcje12, adopcji12, odzianą12, zacenią12, zacenię12, zanęcie12, zionąca12, zionące12, czepiaj11, docinaj11, dojnica11, dojnice11, donacje11, donacji11, dopinaj11, ideacjo11, jadzice11, jadzico11, japonce11, jednocz11, jodzica11, jodzice11, nadpije11, odcinaj11, odepnij11, odpinaj11, opadnij11, pajdzie11, pocznij11, podanej11, podziej11, pojedna11, pozdaje11, zdajcie11, aojdzie10, czajeni10, czajone10, dianoje10, doczepa10, doczepi10, dojenia10, dopiecz10, dopince10, doznaje10, dzianej10, dziopce10, inaczej10, jedzona10, jezdnia10, jezdnio10, jodanie10, nadepcz10, nadziej10, najdzie10, oceniaj10, odczepi10, opijane10, pedanci10, podacie10, podcina10, pojenia10, poznaje10, zacniej10, zadniej10, zdojeni10, znajcie10, cadenzo9, capione9, cedzona9, ciepano9, czadnie9, czadnio9, docenia9, donacie9, dzionce9, epiczna9, nacedzi9, naczepi9, naczepo9, napiecz9, oceanid9, oczepia9, oczepin9, odznace9, opaczne9, opaczni9, opadnie9, opadzie9, opadzin9, opinacz9, paczeni9, paczone9, pandzie9, panicze9, pizance9, pocenia9, pocznie9, podanie9, poecina9, pondzie9, poznace9, zapince9, anodzie8, odziane8, zaponie8,

6 literowe słowa:

dającą18, dojącą18, jadącą18, pijącą18, pojącą18, pędząc17, opędzą16, pęciną16, pędnią16, ponęcą16, zanęcą15, dające14, dojąca14, dojące14, dopiją14, dopiję14, idącej14, jadące14, jadząc14, jedząc14, odjęci14, odjęcz14, odpiją14, odpiję14, pędnej14, pędzaj14, piejąc14, pijąca14, pijące14, pnącej14, podają14, podaję14, pojadą14, pojadę14, pojąca14, pojące14, pojęci14, pojęcz14, zdając14, zdjęci14, depczą13, depczę13, dzieją13, dzieję13, enacją13, enację13, jednią13, jednię13, jezdną13, nadoją13, nadoję13, najęci13, najęcz13, napiją13, napiję13, napoją13, napoję13, pijaną13, poezją13, poezję13, zające13, zajęci13, zapiją13, zapiję13, zdepcą13, zdepcę13, ziając13, ziejąc13, zijadą13, zijadę13, znając13, znajdą13, znajdę13, znęcaj13, znojąc13, acedią12, acedię12, capiną12, capinę12, ciapną12, ciapnę12, ciepną12, ciepnę12, czepią12, czepię12, czepną12, donicą12, donicę12, nadęci12, napocą12, napocę12, odepną12, odepnę12, odęcia12, odęcie12, opadną12, opadnę12, opędza12, opędzi12, pądzie12, pęcina12, pęcino12, pędnia12, pędnie12, pędnio12, pędzie12, pieczą12, pieczę12, pizdną12, pizdnę12, pnącza12, pnącze12, poczną12, pocznę12, podaną12, ponęci12, zadęci12, zapocą12, zapocę12, cenozą11, cenozę11, dzianą11, ocenią11, ocenię11, pajdce11, peonią11, peonię11, zadnią11, zanęci11, zaponą11, zaponę11, zionąc11, apijce10, capiej10, capnij10, ciepaj10, dajcie10, depnij10, dojnic10, dopija10, dopije10, dopnij10, jadzic10, jodzic10, nadpij10, odpija10, odpije10, pacnij10, padnij10, pajdei10, pejcza10, podaje10, pojazd10, pojedz10, adepci9, ajenci9, czniaj9, dajnie9, dizajn9, doczep9, dojeni9, dopiec9, doznaj9, enacji9, enacjo9, jadzie9, jednia9, jednio9, jezdna9, jezdni9, jodzie9, nadoje9, najedz9, napije9, napoje9, ocznej9, odczep9, odziej9, opinaj9, pajzie9, paniej9, paziej9, peniaj9, peonij9, pianej9, pijane9, pijano9, poezja9, poezji9, pojeni9, poznaj9, zacnej9, zapiej9, zapije9, zapnij9, zdanej9, zepnij9, zijado9, zjedna9, znajdo9, acedio8, acodin8, cadenz8, capino8, capnie8, cedzin8, codena8, codzie8, condze8, czadni8, czandi8, czapie8, czepia8, czepin8, czepna8, czepni8, czopie8, denaci8, doceni8, docina8, donica8, donice8, dopina8, dopnie8, epizod8, naczep8, napiec8, napoci8, nepoci8, oczepi8, odcina8, odpina8, opacie8, opiecz8, opince8, pacnie8, padnie8, padzie8, pandze8, panice8, panicz8, pedzia8, pedzio8, piance8, piecza8, pieczo8, podane8, podani8, ponade8, poncza8, poncze8, zapiec8, zapoci8, zdacie8, azocie7, cenoza7, dziane7, dziano7, ocenia7, oznace7, peonia7, zaceni7, zacnie7, zadnie7, zapnie7, zdanie7, zipano7, znacie7, ozanie6,

5 literowe słowa:

jęczą16, jędzą16, pędną15, pędzą15, nędzą14, znęcą14, dając13, dojąc13, jadąc13, opcją13, opcję13, pajdą13, pajdę13, pecją13, pecję13, pijąc13, pojąc13, aojdą12, aojdę12, czają12, czaję12, dajną12, dajnę12, depcą12, depcę12, dojną12, encją12, encję12, jadzą12, jadzę12, jazdą12, jazdę12, jedną12, jedzą12, jęcia12, jęcie12, jędza12, jędze12, jędzo12, nacją12, nację12, najdą12, najdę12, nocją12, nocję12, opiją12, opiję12, pajzą12, pajzę12, pieją12, pieję12, zając12, zajdą12, zajdę12, zdają12, zdaję12, zdoją12, zdoję12, zejdą12, zejdę12, zjadą12, zjadę12, capią11, capię11, capną11, capnę11, cedzą11, cedzę11, ciapą11, ciapę11, czapą11, czapę11, dacią11, dacię11, daczą11, daczę11, depną11, depnę11, dęcia11, dęcie11, dopną11, dopnę11, epodą11, epodę11, idąca11, idące11, napęd11, odęci11, pacią11, pacię11, pacną11, pacnę11, paczą11, paczę11, padną11, padnę11, pandą11, pandę11, pęcie11, pęcin11, pędna11, pędne11, pędni11, pędza11, pędzi11, piczą11, piczę11, pindą11, pindę11, pizdą11, pizdę11, pnąca11, pnące11, pnącz11, zapęd11, ziają11, ziaję11, zieją11, zieję11, znają11, znoją11, znoję11, anodą10, anodę10, aoidą10, aoidę10, cenią10, cenię10, dainą10, dainę10, danią10, doiną10, doinę10, nacią10, nędza10, nędze10, nędzo10, niecą10, niecę10, oceną10, ocenę10, oczną10, panią10, panię10, pazią10, pęzie10, pianą10, pianę10, piezą10, piezę10, pioną10, pionę10, poeną10, poenę10, zacną10, zapną10, zapnę10, zdaną10, zepną10, zepnę10, zinąd10, zipną10, zipnę10, znęca10, znęci10, zondą10, zondę10, dacij9, dajce9, dopij9, noezą9, noezę9, odpij9, opcja9, opcje9, opcji9, ozeną9, ozenę9, pajdo9, pecja9, pecji9, pecjo9, pejcz9, podaj9, podje9, zioną9, zionę9, czaje8, dajno8, danej8, depcz8, dojna8, dojne8, dojni8, dziej8, encja8, encji8, encjo8, jacie8, jadze8, jadzi8, japie8, jazdo8, jedna8, jedni8, jedno8, jocie8, jodan8, jodze8, nacje8, nacji8, nacjo8, nadje8, napij8, nocja8, nocje8, nocji8, ojcze8, opija8, opije8, opnij8, pajzo8, zajdo8, zapij8, zdaje8, zijad8, znajd8, candi7, capie7, capin7, cedzi7, ciapo7, ciepa7, coden7, czapo7, czepi7, czipa7, czopa7, dacie7, dacio7, dacze7, daczo7, dance7, donic7, epoda7, ipoda7, jazie7, jeona7, jonia7, jonie7, oczep7, opaci7, opiec7, pacie7, pacio7, pando7, pedon7, picza7, picze7, piczo7, pieca7, piecz7, pince7, pinda7, pindo7, pizda7, pizdo7, pocie7, podia7, poeci7, ponad7, poncz7, ponda7, ziaje7, znoje7, ancie6, canoe6, cenoz6, cznia6, daino6, danie6, danio6, doina6, donie6, dozie6, dozna6, enaci6, nacie6, nadoi6, nadze6, napie6, napoi6, nieco6, nocie6, nodze6, ocean6, ocena6, oceni6, oczna6, oczne6, oczni6, odzie6, opina6, opnie6, panie6, pazie6, penia6, peona6, peoni6, piane6, piano6, pieza6, piezo6, piona6, poena6, ponie6, pozie6, pozna6, zacne6, zacni6, zadni6, zapon6, zdane6, zdani6, zdano6, znade6, zonda6, noeza5, oazie5, ozena5, ziano5, zonie5,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPĘDZAJĄCĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPĘDZAJĄCĄ to

nieopędzającą

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

niepędzającą

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NIEOPĘDZAJĄCĄ

Ze słowa NIEOPĘDZAJĄCĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPĘDZAJĄCĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPĘDZAJĄCĄ to

nieopędzającą

. 30 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niepędzającą

. wartość punktowa tego słowa to: 29


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty