Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIENADCISAŃSKO

Z liter NIENADCISAŃSKO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

nienadcisańsko23,

12 literowe słowa:

nadcisańskie21, nienadciosań20, nienadsański20, nienadsańsko20, niedociskana15, nieodciskana15,

11 literowe słowa:

nadcisański20, nadcisańsko20, niedociskań20, nieodciskań20, niecisańska19, nienaciskań19, nienaciosań18, nadciosanie13,

10 literowe słowa:

nadsańskie18, niedocinań18, nieodcinań18, nieodsikań18, ananińskie17, nieanińska17, nienasikań17, nieosiadań17, nieosińska17, diakonacie13, diakonisce13, dociekania13, dociskania13, dociskanie13, odciekania13, odciskania13, odciskanie13, doceniania12, dosiekania12, indosancie12, naciskanie12, nadciosane12, nadciosani12, nieciskana12, niecokania12, niesanocka12, niesanocki12, naciosanie11, nieciosana11, niedosiana11, nieodsiana11, nieosikana11,

9 literowe słowa:

canneńska17, canneński17, canneńsko17, ciaseńska17, ciaseński17, ciaseńsko17, cisańskie17, cisieńska17, cisieńsko17, indiańska17, indiańsko17, nadciosań17, nadsański17, nadsańsko17, nieciskań17, niedońska17, niedoński17, sicieńska17, sicieńsko17, ananiński16, annińskie16, nieaońska16, nieaoński16, nieciosań16, niedosiań16, nieodsiań16, nieosikań16, niesiadań16, nieskonań16, niesońska16, niesoński16, nienasiań15, nienassań15, dociekana12, dociekani12, dociskana12, dociskane12, dociskani12, kodniance12, nadcinaki12, nadscenka12, nadscenki12, nadscenko12, odciskana12, odciskane12, odciskani12, odsikacie12, diakonisa11, dioksanie11, doceniana11, doceniani11, docinania11, docinanie11, dosiekana11, dosiekani11, indosacie11, indosanci11, inkasenci11, kodnianie11, naciekani11, naciekano11, naciskane11, naciskani11, naciskano11, nadscenia11, nakosicie11, nasadniki11, nasikacie11, niekidana11, ociekania11, ocknienia11, odcinania11, odcinanie11, odsikania11, odsikanie11, okiennica11, osiadacie11, sannickie11, siennicka11, siennicko11, sknocenia11, naciosane10, naciosani10, naiskosie10, nanosicie10, nasiekani10, nasiekano10, nasieniak10, nasikanie10, nieciasna10, nieciasno10, nieiskana10, niekasani10, nienosaci10, niesnaska10, niesnaski10, niesnasko10, oceniania10, ocieniana10, odessania10, osiadanie10, osiekania10, siekanina10, siekanino10, asonansie9, nieosiana9, niessania9,

8 literowe słowa:

dociekań17, dociskań17, odciekań17, odciskań17, cisańska16, cisański16, doceniań16, dosiekań16, indiańca16, indiańce16, naciekań16, naciskań16, nadcinań16, naknoceń16, niecokań16, niekicań16, niekidań16, oceańska16, oceański16, sedańska16, sedański16, sicińska16, siekańca16, anińskie15, annińska15, anniński15, naciosań15, nasiekań15, nieińska15, nieińsko15, nieiskań15, niekasań15, niekonań15, nienadań15, niesikań15, ocieniań15, osieńska15, osieński15, osińskie15, senońska15, senoński15, nieosiań14, aikidoce11, docinaka11, docinaki11, doniecka11, doniecki11, nadcinak11, odcinaka11, odcinaki11, acodinie10, akonicie10, andancie10, ciekania10, ciennika10, ciskania10, ciskanie10, cknienia10, daikonie10, denniaka10, denniaki10, diakonia10, diakonie10, diakonis10, docinana10, docinane10, docinani10, donaksie10, endoikia10, endoksan10, indeciso10, indosaci10, kanconie10, kaniance10, kassacie10, knocenia10, nacinaki10, nadciosa10, nadoicie10, nadoknia10, nadoknie10, nadsceni10, nasadnik10, nasiadce10, nasiadek10, nasiadki10, nasiadko10, nicianek10, nicianka10, nicianko10, niekacia10, niekocia10, oceanida10, ocknieni10, odcienia10, odcinana10, odcinane10, odcinani10, okeanida10, okiennic10, osadnika10, osadniki10, osikacie10, sannicka10, sannicki10, sannicko10, sanockie10, sensacka10, sensacki10, sensacko10, siadacie10, sknoceni10, skonacie10, skosicie10, soneciki10, adonisie9, cieniano9, cieniasa9, cieniona9, ciosania9, ciosanie9, dosiania9, dosianie9, kanionie9, naciosie9, naniosek9, nanioska9, nanioski9, nasikane9, nasikani9, nasikano9, nasionek9, nasionka9, nieacani9, niedania9, niekania9, nieniska9, nienisko9, niesaska9, niesaski9, niesasko9, oceniana9, oceniani9, odessana9, odessani9, odsiania9, odsianie9, osiekana9, osiekani9, osikania9, osikanie9, seansiki9, siadanie9, siakanie9, siekania9, siekanin9, siennika9, skonania9, skonanie9, sonancie9, asonanse8, nasianie8, nasienia8, nasionie8, nassanie8, niesiana8, niesiona8, niessana8, niessani8, nissanie8,

7 literowe słowa:

adeńska15, adeński15, adeńsko15, docinań15, dońskie15, idioceń15, ociekań15, ocknień15, odcinań15, odsikań15, skińcie15, sknoceń15, anińska14, aniński14, aońskie14, nacinań14, nasikań14, nieakań14, niknień14, oceniań14, odessań14, osiadań14, osiekań14, osińska14, osiński14, skinień14, sońskie14, niesiań13, niessań13, dakocie10, docieka10, docinak10, docinek10, docinka10, docinki10, dociska10, dociski10, kidacie10, odcieka10, odcieki10, odcinak10, odcinek10, odcinka10, odcinki10, odciska10, odciski10, sadecka10, sadecki10, adaksie9, adonika9, adoniki9, akancie9, akoncie9, aksoida9, anakond9, ankonce9, cennika9, cenniki9, ciekano9, ciennik9, ciesaka9, ciesaki9, ciosaka9, ciosaki9, ciskana9, ciskane9, ciskani9, ciskano9, cokania9, cokanie9, dacanie9, daikona9, denniak9, dennica9, dennico9, dennika9, denniki9, diakona9, diakoni9, dinksie9, dioksan9, docenia9, donacie9, dosieka9, iskacie9, kancona9, kanonad9, kasacie9, kicania9, kicanie9, kidania9, kidanie9, knoceni9, kocenia9, kocinie9, kodeina9, kodnian9, konacie9, konidia9, konnica9, konnice9, kosicie9, nacieka9, nacieki9, nacinak9, naciska9, naciski9, nadacie9, nadcina9, nadokni9, naknoci9, nasadce9, nasadek9, nasadki9, nasadko9, niekaci9, niekoci9, nocnika9, nocniki9, oceanid9, odcieni9, okeanid9, osadnik9, osiecka9, osiecki9, sadnika9, sadniki9, sanocka9, sanocki9, seconda9, sedanka9, sedanki9, sedanko9, sednika9, sedniki9, senacka9, senacki9, senacko9, sikacie9, skoncie9, sonecik9, adenina8, adenino8, adonisa8, adonisi8, aksenia8, aksenii8, aksenio8, aksisie8, aksonie8, asconie8, canonie8, cassone8, cassoni8, ceniona8, cienias8, ciosana8, ciosane8, ciosani8, cnienia8, consens8, daninie8, danonie8, dionina8, dnienia8, dosiana8, dosiane8, dosiani8, indosie8, inkasie8, iskania8, iskanie8, kanonia8, kanonie8, kanonii8, kasanie8, konania8, konanie8, koniina8, koninie8, konisia8, konisie8, konsens8, naciosa8, nadanie8, naiskos8, nasieka8, neonika8, neoniki8, nianiek8, niciana8, niciane8, niecona8, niedana8, niedani8, niekani8, niekosa8, niekosi8, nieoska8, nieoski8, nikonie8, nosicie8, nosiska8, ocienia8, odsiana8, odsiane8, odsiani8, okienna8, okienni8, osikana8, osikane8, osikani8, sanance8, sananek8, sananki8, sananko8, sasance8, sasanek8, sasanki8, sasanko8, seansik8, secansa8, sekansa8, sennika8, senniki8, sensaci8, siadano8, siekana8, siekani8, siekano8, siennik8, sikania8, sikanie8, siniaka8, skansen8, skonana8, skonane8, skonani8, snadnie8, sonacie8, sosenka8, sosenki8, anionie7, anonsie7, asonans7, nanosie7, nasiane7, nasiani7, nasiano7, nasiona7, nassane7, nassani7, nassano7, nieosia7, niesina7, niesino7, nisanie7, nissana7, osiania7, osianie7, osseina7, siniano7,

6 literowe słowa:

ciekań14, ciskań14, cknień14, dońska14, doński14, knoceń14, odcień14, aońska13, aoński13, cieńsi13, ciosań13, dosiań13, ińskie13, niańce13, niańka13, niańki13, niańko13, nicień13, niedań13, odsiań13, osikań13, siadań13, siakań13, siekań13, skonań13, sońska13, soński13, nasiań12, nasień12, nassań12, sinień12, docisk9, dokeci9, kadeci9, odciek9, odcisk9, acanek8, acanki8, acanko8, acedia8, acedii8, acedio8, acodin8, adacie8, adenka8, adenki8, adenko8, adonik8, aikido8, akacie8, akedia8, akedii8, akedio8, akonda8, aksoid8, asdica8, asdiki8, cekina8, cennik8, cienka8, cienki8, cienko8, ciesak8, ciosak8, cisaka8, cisaki8, codena8, daikon8, deiksa8, deikso8, denaci8, dennic8, dennik8, diakon8, diasek8, diaska8, diaski8, dinksa8, doceni8, docina8, doicie8, doksie8, donaks8, donica8, donice8, dosiec8, ikonce8, indeks8, kanado8, kancie8, kancon8, kiacie8, kicano8, kicnie8, kidana8, kidane8, kidani8, kidano8, knidia8, knieci8, knocie8, koceni8, kocina8, kodein8, koicie8, koncie8, konica8, konice8, koniec8, konnic8, naciek8, nacisk8, niecka8, niecki8, niecko8, nocnik8, ocieka8, ocknie8, odcina8, odeska8, odeski8, odsika8, osadce8, osadek8, osadka8, osadki8, sadnik8, scenka8, scenki8, scenko8, second8, sednik8, skacie8, skicie8, skince8, sknoci8, skocie8, snacki8, acanie7, adasie7, adenia7, adenin7, adonis7, aidsie7, akanie7, aksisa7, anando7, ananke7, canona7, cessna7, cessno7, ciasna7, ciasne7, ciasno7, cienia7, ciosie7, dainie7, danina7, danino7, danone7, dansie7, dasein7, deisis7, dianie7, dianoi7, diasie7, diesis7, dionin7, dissie7, doinie7, donnie7, ideina7, ideino7, ikonie7, ikosie7, inkasa7, inkaso7, ionica7, iskana7, iskane7, iskani7, iskano7, kainie7, kanion7, kannie7, kaonie7, kasane7, kasani7, kasano7, kinina7, kinino7, kissie7, koanie7, koniin7, konina7, ksenia7, ksenii7, ksenio7, ksenon7, ksieni7, ksoana7, nacina7, nacios7, nadane7, nadani7, nadano7, nakisi7, nakosi7, nasado7, nasiad7, nasiec7, nasika7, neonik7, neonka7, neonki7, niecna7, niecni7, niecno7, niknie7, nikona7, niosce7, niosek7, nioska7, nioski7, niskie7, noksie7, nosaci7, nosisk7, ocenia7, ocenna7, ocenni7, ocieni7, oneska7, oneski7, oseska7, oseski7, osiada7, osieka7, saksie7, saskie7, scania7, scanie7, scanii7, scanio7, secans7, sedana7, sekans7, sennik7, siacie7, siakie7, sianek7, sianka7, sianko7, sikano7, siknie7, siksie7, siniak7, sinica7, sinice7, sinico7, siniec7, sinika7, sionce7, sionek7, sionka7, sionki7, skanie7, skinie7, skonie7, skosie7, snadna7, snadne7, snadni7, sosiki7, anonse6, asanie6, enosis6, nanosi6, naosie6, nasion6, nassie6, niania6, nianie6, nieosi6, nisana6, nissan6, onania6, onanie6, onanii6, oseina6, osiana6, osiane6, osiani6, osinie6, ossein6, sannie6, siania6, sianie6, sienna6, sienni6, ssania6, ssanie6,

5 literowe słowa:

cnień12, dnień12, nadań12, nadeń12, sińca12, sińce12, dakce8, decka8, decki8, dikce8, acida7, aecki7, akcie7, asdic7, candi7, canki7, ceika7, ceiki7, cekin7, cieka7, cieki7, dacan7, dacia7, dacie7, dacii7, dance7, danek7, denka7, diaki7, dicie7, dinka7, ikcie7, kacie7, kadie7, kance7, kicie7, kieca7, nicka7, nicki7, acani6, adasi6, aidsa6, anand6, ancie6, casia6, casie6, cenna6, cenni6, cieni6, cisie6, cisis6, daina6, dania6, danie6, danin6, dansa6, denna6, denni6, diasa6, diasi6, disie6, disis6, enaci6, esica6, idein6, idisa6, inden6, indie6, inkas6, kanie6, kinie6, kinin6, kniei6, nacie6, nasad6, nesca6, neski6, nicie6, nieci6, niska6, saida6, sanki6, scena6, sedan6, sedna6, seida6, siada6, sicie6, sieci6, sinic6, skina6, aisis5, ansie5, asani5, assai5, eisis5, nenia5, nenii5, niani5, nisan5, nisei5, sanie5, sanna5, seans5, senna5, senni5, sesin5, siana5, siane5, siani5, sieni5, ssana5, ssane5, ssani5,


Najdłuższe wyrazy z liter NIENADCISAŃSKO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIENADCISAŃSKO to

nienadcisańsko

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

nadcisańskie

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NIENADCISAŃSKO

Ze słowa NIENADCISAŃSKO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIENADCISAŃSKO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIENADCISAŃSKO to

nienadcisańsko

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nadcisańskie

. wartość punktowa tego słowa to: 21


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty