Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEKIKSUJĄCEGO

Z liter NIEKIKSUJĄCEGO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

niekiksującego27,

13 literowe słowa:

niekikującego26,

12 literowe słowa:

niekiksujące23, niekoksujące23, nieosikujące22, ogniskujecie20,

11 literowe słowa:

kiksującego24, niekującego23, ogniskujące23, niekikujące22, niekąckiego20, nieosiujące20, siniejącego20, niekoguciej19, nieosijecką19, nukijskiego19, ogniskujcie19, konikujecie18, nieujskiego18, kenijskiego17, nicejskiego17,

10 literowe słowa:

kikującego23, ogniskując22, sekującego22, konikujące21, kesonujące20, niekogucią20, niekąckiej19, niekusecką19, kiksujecie17, koksujecie17, konikujcie17, kuksnijcie17, kunickiego17, kuseckiego17, kesonujcie16, kongijskie16, koniuskiej16, niegockiej16, niekogucie16, nieosiecką16, osikujecie16, kuksniecie15, niekockiej15, niekusecki15, sukinkocie15,

9 literowe słowa:

knującego21, kiksujące20, koksujące20, konikując20, ogniskują20, snującego20, kesonując19, kongijską19, niekujące19, osikujące19, niegojące18, siejącego18, kisnącego17, kongijsku17, niekijską17, niekojące17, siekącego17, gąsienice16, gąsienico16, inguskiej16, kiksujcie16, kikujecie16, koksujcie16, kuknijcie16, kunickiej16, kuseckiej16, niekąckie16, nogujecie16, ogniskuje16, siniejące16, kijskiego15, kongijski15, kujniecie15, niekoguci15, nukijskie15, osikujcie15, unickiego15, koneckiej14, kukniecie14, niekusego14, nieujskie14, ognijecie14, osiujecie14, osnujecie14, cienkiego13, jonieckie13, kenijskie13, koniuskie13, nicejskie13, niegockie13, niekijsko13, niekociej13, nieokucie13, nieskucie13, osieckiej13, osijeckie13, konkiecie12, niekockie12, nieoskiej12, osuniecie12,

8 literowe słowa:

kującego20, kiksując19, kikujące19, koksując19, negujące19, negująco19, nogujące19, uciągnij19, ciągniku18, kognicją18, konikują18, nukijską18, osikując18, sekujące18, cieniują17, eugeniką17, goniącej17, kąckiego17, kesonują17, nieujską17, ociągnij17, ogniącej17, osiujące17, sieciują17, sunącego17, uciągnie17, gąsieniu16, iniekcją16, jeniecką16, joniecką16, kenijską16, kisnącej16, koguciej16, koncesją16, koneksją16, koniuską16, nicejską16, niegocką16, osiągnij16, osijecką16, siekącej16, sukienką16, ukąsicie16, cienieją15, gąsienic15, gąsionce15, gąsionek15, gąsionki15, jesionką15, kikujcie15, koguciki15, kogucisk15, negujcie15, niekącki15, niekocką15, niosącej15, nogujcie15, ociągnie15, ogniskuj15, osiąknij15, siniejąc15, ugnijcie15, ujskiego15, gąsienie14, jeniecku14, jesienią14, joniecku14, kenijsku14, knujecie14, kognicje14, kognicji14, konikuje14, nicejsku14, niekocią14, nukijski14, okujecie14, osiągnie14, osijecku14, sekujcie14, skujecie14, ucieknij14, unickiej14, cieniuje13, eugeniki13, eugeniko13, gnijecie13, inguskie13, jesionku13, kesonuje13, kunickie13, kuseckie13, niekusej13, nieujski13, ognijcie13, osiąknie13, osiujcie13, osnujcie13, sieciuje13, snujecie13, ugniecie13, ugnoicie13, ukojenie13, usiejcie13, cienkiej12, gejsonie12, iniekcje12, iniekcjo12, jeniecki12, jeniecko12, joniecki12, kenijski12, kenijsko12, koncesje12, koncesji12, koneksje12, koneksji12, koniuski12, nicejski12, nicejsko12, niegocki12, niekucie12, nieokuci12, nieskuci12, ocieknij12, osijecki12, siogunie12, soneciku12, sukience12, sukienek12, sukienki12, sukienko12, ucieknie12, ukosicie12, jesionce11, jesionek11, jesionki11, kokiecie11, koneckie11, niekocki11, niekosej11, niskiego11, ogieniek11, oneskiej11, osiejcie11, sjenicie11, suniecie11, unosicie11, eskoncie10, insekcie10, jesionie10, niekocie10, nieosiej10, ocieknie10, okenicie10, osieckie10, soneciki10, nieoskie9,

7 literowe słowa:

kikując18, negując18, nogując18, kiksują17, knujące17, kogucią17, koksują17, kujonką17, nukijką17, sekując17, ciągnij16, egejską16, eugenką16, ginącej16, gnijące16, gnojące16, inguską16, joginką16, kąckiej16, kunicką16, kusecką16, osikują16, osiując16, osnujką16, snujące16, sunącej16, ciągnik15, cukinią15, eugenią15, inuicką15, joginią15, nicejką15, uciekną15, ciągnie14, egejsku14, esencją14, goniące14, gujocie14, kogucik14, konecką14, kujnego14, niekusą14, ogniące14, siąknij14, siejące14, snącego14, ciuknij13, cukinij13, eugenij13, gąsieni13, gejsonu13, gockiej13, gojeniu13, kącinie13, kiksuje13, kisnące13, kniecią13, knujcie13, kogucie13, koksuje13, konikuj13, kujecie13, kujocie13, kujonce13, kujonek13, kujonki13, kuksnij13, nukijce13, nukijek13, nukijki13, nukijko13, ociekną13, okujcie13, osiecką13, siekące13, sinieją13, skujcie13, cieniuj12, egejski12, egejsko12, eugenik12, eugenki12, eugenko12, genseku12, gnijcie12, inguski12, jogince12, joginek12, joginki12, junocie12, kesonuj12, kienesą12, kikucie12, knociku12, kocisku12, kockiej12, kojeniu12, konecku12, ksienią12, kujonie12, kunicki12, kunicko12, kuniego12, kusecki12, niekosą12, nieoską12, niosące12, ocienią12, ogienku12, ogniciu12, ognisku12, ojcusie12, osikuje12, osnujce12, osnujek12, osnujki12, siąknie12, sieciuj12, snujcie12, ukojeni12, ukojnie12, cieknij11, ciuknie11, cukinie11, cukinio11, eugenii11, eugenio11, gnejsie11, gojenie11, jesionu11, joginie11, kiciego11, kijskie11, koceniu11, konisku11, ksiucie11, kuksnie11, kusicie11, negusie11, nicejek11, nicejki11, nicejko11, niekuci11, nieosią11, okienku11, oknisku11, osiecku11, sioguni11, skejcie11, ukoicie11, unickie11, cieniej10, esencji10, esencjo10, gekonie10, genseki10, gniecie10, gniocie10, gnoicie10, gonicie10, ingocie10, jenocie10, joincie10, jonicie10, knociki10, kojenie10, kokieci10, konecki10, konisiu10, konusie10, niekuse10, niekusi10, niekuso10, niesuci10, niskiej10, ogienek10, ogienki10, ognicie10, osnucie10, scjenie10, siejcie10, sieknij10, uciosie10, cekinie9, cieknie9, cienkie9, jesieni9, kniecie9, kocenie9, kocinie9, kosicie9, niekoci9, okienek9, osiecki9, sinieje9, skoncie9, sonecik9, uniesie9, eksonie8, insecie8, kesonie8, kieneso8, konisie8, ksienie8, niekose8, niekosi8, nieoski8, nosicie8, oneskie8, sieknie8, sonecie8, nieosie7, oseinie7,

6 literowe słowa:

kikują16, knując16, kocują16, kujące16, negują16, nogują16, ugnoją16, gnącej15, gnijąc15, gnojąc15, gnojką15, goecją15, gojące15, kąciku15, nicują15, nocują15, sekują15, snując15, uciągi15, ukojną15, ciukną14, kencją14, kijską14, koicją14, kojące14, kuksną14, ogniją14, onucką14, osiągu14, osiują14, osnują14, sekcją14, skocją14, skojką14, ucinką14, unicką14, usieją14, ginące13, gnojku13, goniąc13, kąciki13, kąckie13, kiecką13, knieją13, ogniąc13, scjeną13, siejąc13, snącej13, suknią13, sunące13, ucisną13, ukisną13, usieką13, ciekną12, cienką12, gnejsu12, ikonką12, kącino12, kieską12, kijsku12, kiksuj12, kikuje12, kisnąc12, kociną12, kocuje12, koguci12, koksuj12, konicą12, kucnij12, kujcie12, kuknij12, neguje12, niecką12, noguje12, ocieką12, osiągi12, osieją12, scenką12, siekąc12, skinką12, sknocą12, skojcu12, uniosą12, cienią11, gniciu11, gnojce11, gnojek11, gnojki11, goecje11, goecji11, guniek11, joniku11, juncie11, kciuki11, kenesą11, ksenią11, kujnie11, kujoni11, kuniej11, kusego11, nicuje11, niosąc11, nioską11, nocuje11, nogciu11, ocenią11, ogniku11, oneską11, osieką11, osikuj11, sekuje11, siecią11, siekną11, sinicą11, sionką11, suciej11, ujecie11, ujskie11, ukojne11, ukojni11, cekinu10, gejson10, gockie10, gojeni10, jockei10, jogini10, kencje10, kencji10, kencjo10, kiciej10, kicnij10, kijski10, kijsko10, kiosku10, knucie10, kociej10, koicje10, koicji10, koniku10, kucnie10, kuknie10, kuksie10, kusiek10, negusi10, ocknij10, ognije10, okucie10, onucek10, onucki10, oseiną10, osiuje10, osnuje10, sekcje10, sekcji10, sekcjo10, sienią10, siogun10, skejci10, skocje10, skocji10, skojce10, skojec10, skojek10, skojki10, skucie10, ucinek10, ucinki10, ucinko10, uciski10, unicki10, unicko10, usieje10, uskoki10, cieniu9, eksonu9, eocenu9, gensek9, gnecie9, gnicie9, goicie9, goncie9, goniec9, jeniec9, joniki9, kesonu9, kiecek9, kiecki9, kiecko9, knieje9, kniejo9, knocik9, kocisk9, kockie9, kojeni9, ksenij9, nieuki9, nogcie9, ogniki9, ognisk9, onesku9, oskiej9, osnuci9, scjeno9, siknij9, siniku9, skunie9, snucie9, suicie9, sukien9, suknie9, suknio9, ukosie9, unicie9, cienki8, cienko8, ikonce8, ikonek8, ikonki8, jeonie8, jesion8, keksie8, kencie8, kicnie8, kiesce8, kiesek8, kieski8, kiesko8, kiksie8, kioski8, knieci8, knocie8, koceni8, koicie8, koksie8, koncie8, konice8, koniec8, koniki8, konisk8, niecek8, niecki8, niecko8, niusie8, ocknie8, oknisk8, osieje8, osunie8, scenek8, scenki8, scenko8, sekcie8, sinego8, siniej8, sjenie8, skicie8, skince8, skinek8, skinki8, skinko8, sknoci8, skocie8, unosie8, cienie7, ciosie7, ikonie7, ikosie7, keneso7, kienes7, kiesie7, ksenie7, ksenii7, ksenio7, ksieni7, niosce7, niosek7, nioski7, niskie7, noksie7, ocenie7, ocieni7, oneski7, scenie7, siknie7, sinice7, sinico7, siniec7, sionce7, sionek7, sionki7, skinie7, skonie7, nieosi6, niesie6, osinie6, sienie6,

5 literowe słowa:

jukką15, jungą15, ciągu14, gejką14, knują14, kujną14, skują14, uciąg14, ujską14, genuą13, gniją13, gunią13, jengą13, kąsku13, kukną13, siągu13, snują13, cesją12, ciągi12, encją12, gąsce12, gąsek12, gąski12, ginąc12, gnące12, iksją12, ksiąg12, kunią12, ukąsi12, cieką11, jukce11, jukki11, jungi11, kącie11, kąsek11, kąski11, kiecą11, kijku11, kikuj11, kucje11, kucji11, neguj11, siągi11, sieją11, sjeną11, sunią11, ugnij11, cenią10, esicą10, geeku10, gejce10, gejek10, gejki10, jucie10, kciuk10, kicku10, kiesą10, kingu10, kisną10, knuje10, kucek10, kucki10, kujne10, kujni10, kusej10, nescą10, neską10, nicuj10, niecą10, niską10, oceną10, sceną10, sekuj10, sieką10, sikną10, skiną10, skuje10, snące10, ujski10, uncji10, ceiku9, cieku9, eseju9, geesu9, genui9, gnejs9, gnije9, gunie9, jengi9, junie9, jusie9, keksu9, kiciu9, kijek9, kijki9, knuci9, kojce9, kojec9, koksu9, kucie9, negus9, nicku9, skoku9, skuci9, snuje9, ucisk9, ugnie9, usiej9, uskok9, cesji8, cesjo8, encji8, encjo8, esiku8, geeki8, gekon8, gicie8, ikonu8, ikosu8, iksje8, iksji8, jocie8, jonik8, kicki8, kiego8, kingi8, kniej8, kojne8, kongi8, koniu8, konus8, kunie8, kusie8, nieuk8, nisku8, nocje8, nokij8, nosku8, nucie8, oecus8, ognik8, onuce8, oucie8, scjen8, skinu8, skonu8, snuci8, sojce8, sukni8, sukno8, ukisi8, ukosi8, unici8, uniki8, usiec8, ceiki7, cekin7, cieki7, genie7, ginie7, gonie7, ikcie7, jenie7, jonie7, kicie7, kieco7, kiosk7, knoci7, kocie7, kocin7, konic7, konik7, nicki7, niego7, nikki7, nocki7, ognie7, osnui7, sieje7, sinej7, skoki7, sunie7, sunio7, unosi7, cieni6, cisie6, ekson6, esico6, esiki6, iksie6, keson6, kieso6, kinie6, kniei6, koine6, konie6, kosie6, nesco6, neski6, nesko6, nicie6, nieci6, nieco6, niski6, nisko6, nocie6, nokie6, nokii6, nosek6, noski6, oceni6, okien6, oknie6, osice6, osiec6, osiek6, osiki6, oskie6, sceno6, seiko6, sicie6, sieci6, sinic6, sinik6, skini6, nisei5, noise5, nosie5, osein5, sieni5, sonie5,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEKIKSUJĄCEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEKIKSUJĄCEGO to

niekiksującego

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

niekikującego

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEKIKSUJĄCEGO

Ze słowa NIEKIKSUJĄCEGO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEKIKSUJĄCEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEKIKSUJĄCEGO to

niekiksującego

. 27 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niekikującego

. wartość punktowa tego słowa to: 26


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty