Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEKIESZONKOWĄ

Z liter NIEKIESZONKOWĄ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

niekieszonkową20,

13 literowe słowa:

niekiszonkową19, niekneziowską19, niekiszonkowe15, niekneziowsko15,

12 literowe słowa:

nieokienkową18,

11 literowe słowa:

kieszonkową17, niekioskową17, niekiszkową17, niekonikową17, niekowieską17, kieszeniową16, niekesonową16, niewiskozną16, niesezonową15, kieszonkowe13, kieszonkowi13, kneziowskie13, niekioskowe13, niekiszkowe13, niekonikowe13, niekowiesko13, niekesonowi12, nieokoszeni12, niewiskozne12, niesezonowi11,

10 literowe słowa:

kiszonkową16, kneziowską16, niekeksową16, niekokoszą16, niekoksową16, nieskokową16, nieikonową15, niekiszoną15, niekoszoną15, niekoszową15, nieosikową15, niesiwooką15, nieszokową15, siennikową15, nieniszową14, nienoszową14, nieosinową14, wzniesioną14, kiszonkowe12, kiszonkowi12, kneziowski12, kneziowsko12, kokoszenie12, niekeksowi12, niekokosze12, niekoksowe12, niekoksowi12, nieskokowe12, nieskokowi12, nieikonowe11, niekiszone11, niekoszeni11, niekoszone11, niekoszowe11, niekoszowi11, nienowskie11, nieosikowe11, nieszokowe11, nieszokowi11, siennikowe11, nieniszowe10, nieniszowo10, nienoszowe10, nienoszowi10, nieosinowe10, wzniesione10, wzniesiono10,

9 literowe słowa:

kieszonką15, koksownią15, okienkową15, kieszenią14, ksenonową14, nieiksową14, niekinową14, nienewską14, nienowską14, nieoneską14, niesokową14, niewąskie14, niewieską14, nienosową13, nieoesową13, nieosiową13, niesiewną13, niezinową13, wniesioną13, zniesioną13, kenozoiki11, kieszonek11, kieszonki11, kieszonko11, koksownie11, kosowniki11, kowieskie11, kwikniesz11, kwokniesz11, niekokosi11, okienkowe11, okienkowi11, sokowniki11, zeskokowi11, kinowozie10, kneziowie10, ksenonowe10, ksenonowi10, neonikowi10, nieiksowe10, niekinowe10, nienewski10, nienewsko10, nienowski10, nienowsko10, nieoneski10, nieonesko10, niesokowe10, niesokowi10, okoszenie10, sennikowi10, szeikowie10, wnikniesz10, nienosowe9, nienosowi9, nieoesowi9, nieosiowe9, niezinowe9, osowienie9, owioniesz9, wiosennie9, wniesione9, wniesiono9, wnoszenie9, zniesione9, zniesiono9,

8 literowe słowa:

kioskową14, kiszkową14, kiszonką14, konikową14, kowieską14, kesonową13, kininową13, niekozią13, nieniską13, niewąski13, niewąsko13, niewiską13, osiąknie13, sienenką13, wiosenką13, wisienką13, wiskozną13, wsiąknie13, nieesową12, nieinszą12, nieozową12, niesioną12, niesowią12, nizinową12, sezonową12, wiezioną12, wiosenną12, wnoszoną12, kenozoik10, kioskowe10, kioskowi10, kiszkowe10, kiszkowi10, kiszonek10, kiszonki10, kiszonko10, koksowni10, konikowe10, konikowi10, kosownik10, kowieski10, kowiesko10, kozikowi10, sokownik10, eksonowi9, esowniki9, kesonowe9, kesonowi9, kieszeni9, kininowe9, kiszenie9, kiwniesz9, kneziowi9, koszenie9, ksenonie9, neonkowi9, neozoiki9, niekozie9, niekozio9, nienisko9, nieoskie9, niewisko9, nikniesz9, nikonowi9, okoszeni9, osiewnik9, sienenki9, sienenko9, siwookie9, skinowie9, szeikowi9, wiosenek9, wiosenki9, wiosenko9, wisienek9, wisienko9, wiskozie9, wiskozne9, nieesowi8, nieinsze8, nieozowe8, nieozowi8, niesione8, niesiono8, niesowie8, niesowio8, nizinowe8, noszenie8, owiniesz8, senonowi8, sezonowe8, sezonowi8, wiezione8, wieziono8, wioniesz8, wiosenne8, wiosenni8, wiszenie8, wnoszeni8, wnoszone8, wonienie8, wzniesie8, wzniosie8,

7 literowe słowa:

kąskowi13, keksową13, kokoszą13, koksową13, konewką13, skokową13, ekosezą12, ikonową12, kienesą12, kiszoną12, koniiną12, koszoną12, koszową12, ksienią12, niekosą12, nieoską12, niwiską12, nizinką12, nowinką12, okienną12, osikową12, oszewką12, siąknie12, siwooką12, szokową12, wiskozą12, zesieką12, neonową11, nienową11, nieosią11, niesiną11, niesiwą11, niszową11, noszoną11, noszową11, nowizną11, osinową11, osnowną11, sinizną11, siwioną11, siwizną11, winioną11, wzniosą11, ekiwoki9, keksowe9, keksowi9, kiksowi9, kokonie9, kokosie9, kokosze9, kokowie9, koksowe9, koksowi9, konewek9, konewki9, konewko9, konisko9, kwiknie9, kwoknie9, okienek9, okienko9, oknisko9, okoniek9, skokowe9, skokowi9, zeskoki9, ekosezo8, eksonie8, eozoiki8, esikowi8, esownik8, ikonowe8, ikonowi8, ikosowi8, iksowie8, inkowie8, kenozie8, kesonie8, keszowi8, kieneso8, kinezie8, kiszeni8, kiszone8, kiszono8, kiszowi8, kiwonie8, koniino8, koninie8, koniowi8, konisie8, kosonie8, koszeni8, koszone8, koszowe8, koszowi8, kozinie8, ksienie8, neoniki8, neozoik8, newskie8, niekose8, niekosi8, niekoso8, niekozi8, nieoski8, nikonie8, niwisko8, nizinek8, nizinko8, noksowi8, noskowi8, nowinek8, nowinki8, nowinko8, nowskie8, okienne8, okienni8, oksonie8, oneskie8, onkosie8, osikowe8, osikowi8, oszewek8, oszewki8, oszewko8, owiesek8, owieski8, senniki8, sieknie8, siennik8, siewnik8, siwooki8, skinowi8, skizowi8, skonowi8, szokowe8, szokowi8, szwenki8, winsoki8, wiskozo8, wniknie8, wniosek8, wnioski8, zewniki8, zniknie8, zonkowi8, zwinnik8, neonowe7, neonowi7, newizie7, nienowe7, nienowi7, nienowo7, nieosie7, nieosio7, niesine7, niesino7, niesiwe7, niesiwo7, niesowi7, nieswoi7, niszowe7, niszowi7, niszowo7, nosiwie7, noszeni7, noszone7, noszowe7, noszowi7, nowinie7, nowizno7, oseinie7, osinowe7, osinowi7, osnowie7, osnowne7, osnowni7, owionie7, senonie7, sezonie7, sinizno7, siwione7, siwiono7, siwizno7, winione7, winiono7, wizonie7, wniesie7, wozinie7, wzionie7, wznosie7, ziewnie7, zniesie7, znosowi7, zwinnie7,

6 literowe słowa:

ikonką12, kieską12, kiszką12, koszką12, kwikną12, kwokną12, skinką12, iksową11, kenesą11, kenozą11, kinezą11, kininą11, kinową11, koniną11, konszą11, konwią11, koziną11, ksenią11, kwinoą11, newską11, nioską11, nowską11, okoszą11, oneską11, osieką11, siekną11, siewką11, sionką11, sokową11, szneką11, szniką11, wąsiki11, wąskie11, weszką11, wiązek11, wiązki11, wiązko11, wioską11, wnikną11, wsiąki11, wsieką11, znikną11, zsieką11, zwinką11, niziną10, nonową10, nosową10, nowiną10, nowszą10, oesową10, oseiną10, osiową10, osnową10, owioną10, sienią10, sienną10, siewną10, wiąsze10, wiązie10, wiosną10, wniosą10, wnoszą10, woziną10, wzioną10, ziewną10, zinową10, zniosą10, zwinną10, zwisną10, ekiwok8, ikonek8, ikonki8, ikonko8, kekowi8, keksie8, kiesek8, kieski8, kiesko8, kiksie8, kioski8, kiszek8, kiszki8, kiszko8, kiwoki8, kokosi8, kokosz8, kokowi8, koksie8, koniki8, konisk8, koszek8, koszki8, koszko8, koziki8, oknisk8, okonek8, okonki8, skinek8, skinki8, skinko8, wskoki8, zeskok8, ekosez7, eksowi7, eozoik7, eskowi7, ikonie7, ikosie7, iksowe7, iksowi7, inkowi7, iskowi7, keneso7, kenozo7, kienes7, kiesie7, kinezo7, kinino7, kinowe7, kinowi7, kiwnie7, knezie7, knowie7, koniin7, konino7, konsze7, konszo7, konwie7, kosoni7, kosowi7, kozino7, ksenie7, ksenii7, ksenio7, ksenon7, ksieni7, kwinoi7, kwinoo7, kwizie7, nekowi7, neonek7, neonik7, neonki7, newski7, newsko7, niknie7, niosek7, nioski7, niosko7, niskie7, nokowi7, noksie7, nowiki7, nowski7, nowsko7, okonie7, okowie7, oneski7, onesko7, owsiki7, ozonek7, ozonki7, sekwoi7, sennik7, siewek7, siewki7, siewko7, siknie7, sikowi7, sionek7, sionki7, sionko7, skinie7, skizie7, skonie7, skowie7, sokowe7, sokowi7, szeiki7, szewek7, szewki7, szneki7, szneko7, szniki7, szniko7, szwenk7, weszek7, weszki7, weszko7, winnik7, winsok7, wiosek7, wioski7, wiosko7, wiskie7, wiskoz7, woniek7, woziki7, wsioki7, zekowi7, zewnik7, zosiek7, zwinek7, zwinki7, zwinko7, eonowi6, neonie6, newsie6, nieosi6, niesie6, nizino6, noezie6, nonowe6, nonowi6, nosiwo6, nosowe6, nosowi6, nowino6, nowizn6, nowsze6, oesowe6, oesowi6, oseino6, osinie6, osiowe6, osiowi6, owinie6, ozenie6, ozonie6, sennie6, senowi6, sienie6, sienne6, sienni6, siewie6, siewne6, siewni6, sinizn6, siwizn6, sonowi6, wiesze6, wiezie6, winien6, winion6, winisz6, wionie6, wiosen6, wiosno6, wiosze6, wisien6, wonnie6, wozino6, wznios6, wznosi6, zenowi6, zienie6, ziewie6, zinowe6, zinowi6, zionie6, zisowi6, znosie6, zwiesi6, zwinie6, zwinne6, zwinni6, zwisie6,

5 literowe słowa:

kąsek11, kąski11, kiwką11, koksą11, kwoką11, ikoną10, kiesą10, kisną10, kiszą10, kiwną10, kizią10, konną10, koszą10, kozią10, neską10, nikną10, niską10, nokią10, okową10, okszą10, osiką10, osoką10, sieką10, sikną10, siwką10, skiną10, skową10, wąsik10, wąski10, wąsko10, wiską10, wsiąk10, esową9, inszą9, iwiną9, nenią9, niosą9, niszą9, noezą9, noszą9, osiną9, owiną9, ozeną9, ozową9, senną9, siwią9, sowią9, wąsie9, winią9, winną9, wioną9, wiozą9, wiszą9, wonią9, wonną9, zioną9, zowią9, zwiną9, kiosk7, kiwek7, kiwki7, kiwko7, kiwok7, kokon7, kokos7, kokso7, konik7, kozik7, kwiki7, kwoki7, kwoko7, nikki7, skoki7, wskok7, eksie6, ekson6, esiki6, ikono6, iksie6, kenes6, kenoz6, keson6, kesze6, kieso6, kinez6, kinie6, kinin6, kisze6, kiwon6, kizie6, kniei6, knowi6, koine6, koisz6, konew6, konie6, konin6, konne6, konni6, konno6, konsz6, konwi6, kosie6, kosze6, kozie6, kozin6, kozio6, nesek6, neski6, nesko6, nikon6, niski6, nisko6, nokie6, nokii6, nokio6, nosek6, noski6, nowik6, okien6, oknie6, okoni6, okosi6, okson6, oksze6, okszo6, onkos6, osiek6, osiki6, osiko6, oskie6, osoki6, owsik6, ozeki6, seiko6, sinik6, siwek6, siwki6, siwko6, skene6, skini6, skowo6, szeik6, sznek6, sznik6, szoki6, wieki6, wieko6, winek6, winko6, wiski6, wisko6, woski6, wozik6, wsiok6, zonki6, eonie5, esowe5, esowi5, insze5, iwino5, nenie5, nenii5, nenio5, newiz5, nisei5, nisze5, niszo5, niwie5, nizin5, noezo5, noise5, nonie5, nosie5, nosiw5, nosze5, nowie5, nowin5, nowsi5, oesie5, osein5, osino5, oswoi5, owies5, owsie5, ozeno5, ozowe5, ozowi5, ozwie5, senie5, senne5, senni5, senon5, sezon5, sieni5, snowi5, sonie5, sowie5, sowio5, szwei5, szwie5, wenie5, wiesz5, winie5, winne5, winni5, winno5, wisie5, wizie5, wizon5, wnosi5, wonie5, wonne5, wonni5, wozie5, wozin5, wznos5, zenie5, zewie5, zinie5, zisie5, znosi5, zonie5, zowie5,

4 literowe słowa:

inką9, kiną9, kosą9, oską9, woką9, osią8, zoną8, koki6, koks6, skok6, esek5, esik5, eski5, esko5, ikon5, ikos5, inek5, inki5, inko5, iski5, kesz5, kies5, kino5, kisi5, kisz5, kiwi5, kizi5, koni5, kose5, kosi5, koso5, kosz5, kwiz5, neki5, nesk5, nike5, noki5, noks5, okno5, oksz5, osik5, oski5, osok5, siki5, siko5, skin5, skiz5, skon5, soki5, szok5, weki5, wiek5, woki5, zeki5, ensi4, eoni4, esie4, ezie4, inie4, inio4, inne4, inni4, insi4, iwie4, neon4, nisz4, noez4, nosi4, osie4, osin4, osio4, ozen4, ozie4, ozon4, siei4, sine4, sini4, sino4, wiei4, znoi4, znos4, zono4,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEKIESZONKOWĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEKIESZONKOWĄ to

niekieszonkową

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

niekiszonkową

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEKIESZONKOWĄ

Ze słowa NIEKIESZONKOWĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEKIESZONKOWĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEKIESZONKOWĄ to

niekieszonkową

. 20 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niekiszonkową

. wartość punktowa tego słowa to: 19


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty