Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEKIEŁZNANEGO

Z liter NIEKIEŁZNANEGO można ułożyć aż 809 wyrazów - Sprawdź jakie!

14 literowe słowa:

niekiełznanego19,

13 literowe słowa:

niekiełzanego18, niełaziennego17, nieokiełznane16,

12 literowe słowa:

niezanikłego17, niekiełznane15, nieokiełzane15, niezłaknione15, niezaokienne13,

11 literowe słowa:

kiełznanego16, nieznikłego16, niezełganie15, nakłonienie14, niekiełzane14, okiełznanie14, niełazienne13, nienizanego13, niezegnanie13, niezganione13, niekazionne12,

10 literowe słowa:

kiełzanego15, nienikłego15, łaziennego14, niełaniego14, nieołganie14, niezagniłe14, niezełgane14, niezełgani14, kiełznanie13, nakłonieni13, niekaniego13, niezanikłe13, okiełzanie13, okiełznane13, okiełznani13, nagonienie12, nieganione12, nieognanie12, niezegnane12, niezegnani12, niezginane12, niezgnanie12, nieznanego12, zagonienie12, zaognienie12, niekonanie11, nieokienna11, nieokienne11, niezakonne11, niezakonni11,

9 literowe słowa:

zanikłego14, niełganie13, nieogniła13, nieogniłe13, nieołgane13, nieołgani13, niezgniła13, niezgniłe13, kanioning12, kiełzanie12, kiełznane12, kiełznani12, kiełznano12, kizianego12, kłonienia12, kłonienie12, łaknienie12, niełkanie12, nieznikła12, nieznikłe12, okiełzane12, okiełzani12, złaknieni12, złaknione12, nagonieni11, niegnanie11, niegonnie11, nieognane11, nieognani11, niezgnane11, niezgnani11, nizinnego11, zaginione11, zagonieni11, zaognieni11, zganienie11, zgonienia11, zgonienie11, eikozanie10, kazionnie10, zaokienne10, zaokienni10, nienizane9, nieznanie9,

8 literowe słowa:

znikłego13, niełgane12, niełgani12, nienagłe12, niezłego12, zełganie12, gazoniki11, kiełzane11, kiełzani11, kiełzano11, kłonieni11, kniaziło11, łazienek11, łazienki11, łazienko11, nienikła11, nienikłe11, nienikło11, nieonkła11, nieonkłe11, niziołek11, niziołka11, ogieniek11, okiełzna11, zagoniki11, ganienie10, gonienia10, gonienie10, łazienne10, łazienni10, neogenie10, niegnane10, niegnani10, niegonna10, niegonne10, niegonni10, niełanie10, niełazie10, nienagie10, nizanego10, ognienia10, ognienie10, zegnanie10, zganieni10, zganione10, zginanie10, zgonieni10, akinezie9, kanionie9, kanzonie9, kazeinie9, kazionne9, kazionni9, kenzanie9, koninian9, nankinie9, niekanie9, niekonna9, niekonne9, niekonni9, niekozia9, niekozie9, zaniknie9, znikanie9, nieznane8, nieznani8,

7 literowe słowa:

igiełek12, igiełka12, igiełko12, nikłego12, zgiełki12, zgniłek12, zgniłka12, zgniłki12, łaniego11, nagnoił11, nagonił11, niegoła11, niegołe11, ołganie11, zagniłe11, zagniło11, zagnoił11, zagonił11, zaognił11, zegnało11, zełgane11, zełgani11, zełgano11, zganiło11, zginało11, zgnoiła11, zgoniła11, anginek10, anginki10, anginko10, aniołek10, aniołki10, gazonik10, gekonie10, kaniego10, kiełzna10, kiełzno10, kiziało10, kniaził10, nagonek10, nagonki10, nakłoni10, ogienek10, ogienka10, ogienki10, okiełza10, zagonek10, zagonik10, zagonki10, zanikłe10, zanikło10, znikało10, anginie9, egzonie9, enginie9, ganieni9, ganione9, gazonie9, genezie9, geninie9, genizie9, gonieni9, ingenia9, łozinie9, niełani9, nienagi9, nienago9, ognanie9, zaginie9, zagonie9, zegnane9, zegnani9, zegnano9, zginane9, zginani9, zginano9, zgnanie9, znanego9, akinezo8, eikozan8, kanonie8, kanonii8, kazeino8, kenozie8, kinazie8, kinezie8, kiziane8, kiziano8, kniazie8, konanie8, koniina8, koninie8, kozinie8, neonika8, neoniki8, nianiek8, niekani8, niekozi8, nikonie8, nizinek8, nizinka8, nizinko8, okienna8, okienne8, okienni8, zakonie8, zakonne8, zakonni8, znikano8, zniknie8, anionie7, nizanie7, nizinna7, nizinne7, nonanie7, zenanie7,

6 literowe słowa:

gniłek11, gniłka11, gniłki11, zgiełk11, ganiło10, giezeł10, giezła10, giezło10, głazie10, gnoiła10, goniła10, łganie10, nałogi10, ogniła10, ogniłe10, ołgane10, ołgani10, zagnił10, zagoił10, załogi10, zegnał10, zganił10, zginał10, zgnało10, zgniła10, zgniłe10, zgniło10, zgnoił10, zgoiła10, zgonił10, gaziki9, gekona9, kaziło9, kiangi9, kiełza9, kiełzn9, kiział9, kłonia9, kłonie9, łaknie9, łaziki9, łkanie9, ognika9, ogniki9, zanikł9, znikał9, znikła9, znikłe9, znikło9, agonie8, agonii8, angino8, engine8, gaonie8, geezie8, geneza8, genezo8, genina8, genino8, geniza8, genizo8, gnanie8, gnozie8, gonnie8, gonzie8, innego8, łozina8, nagnie8, nagnoi8, nagoni8, neogen8, nganie8, niełaz8, niezła8, niezłe8, nizało8, ognane8, ognani8, zagnie8, zagnoi8, zagoni8, zaogni8, zegnie8, zginie8, zgnane8, zgnani8, zgnano8, zgonie8, zgonin8, znoiła8, akinez7, azoiki7, ikonie7, kainie7, kanion7, kannie7, kanzon7, kaonie7, kazein7, kenoza7, kenzan7, kinazo7, kineza7, kinezo7, kinina7, kinino7, knezia7, knezie7, kniazi7, koanie7, koniin7, konina7, kozina7, nankin7, neonek7, neonik7, neonka7, neonki7, niknie7, nikona7, okazie7, oznaki7, zaniki7, izanie6, neonie6, nianie6, nizane6, nizani6, nizano6, nizina6, nizino6, noezie6, onanie6, onanii6, ozanie6, ozenie6, zenano6, zianie6, zienia6, zienie6, zionie6, znanie6,

5 literowe słowa:

gałek10, gałki10, gałko10, gołek10, gołka10, gołki10, gaiło9, ganił9, giezł9, gnało9, gniła9, gniło9, gnoił9, goiła9, gonił9, gziła9, gziło9, igieł9, łgane9, łgani9, łgano9, nagłe9, ognał9, ognił9, zełga9, zgnał9, zgnił9, zgoił9, zgoła9, złego9, złogi9, gaiki8, ganek8, ganki8, gazik8, geeka8, geeki8, gekon8, gzika8, gziki8, gziko8, kaził8, kiang8, kiego8, kingi8, kłoni8, knagi8, knago8, koiła8, konał8, konga8, kongi8, kozła8, łazik8, łezek8, łezka8, łezki8, łezko8, łkano8, nikła8, nikłe8, nikło8, ognik8, onkła8, onkłe8, znikł8, angin7, anioł7, egzon7, ganie7, gaoni7, gazie7, gazon7, genez7, genie7, genin7, geniz7, gezie7, ginie7, gnane7, gnani7, gnano7, gnoza7, gonie7, gonna7, gonne7, gonni7, gonza7, łanie7, łanio7, łonie7, łozie7, łozin7, nagie7, ngano7, niego7, nizał7, ognia7, ognie7, zagoi7, zagon7, załoi7, zegna7, zgani7, zgina7, zgnoi7, zgoni7, ziało7, zioła7, znało7, znoił7, azoik6, ikona6, kanie6, kanio6, kanno6, kanoe6, kanon6, kenoz6, kinaz6, kinez6, kinie6, kinin6, kizia6, kizie6, kniei6, koine6, konia6, konie6, konin6, konna6, konne6, konni6, kozia6, kozie6, kozin6, nikon6, nokia6, nokie6, nokii6, okien6, oknie6, ozeki6, oznak6, zakon6, zanik6, znaki6, znika6, zonka6, zonki6, anion5, eonie5, nenia5, nenie5, nenii5, nenio5, neona5, niani5, nizin5, noeza5, nonan5, nonie5, oazie5, ozena5, zanni5, zenan5, zenie5, ziano5, zinie5, znane5, znani5, znano5, zonie5,

4 literowe słowa:

gaił8, gało8, głaz8, gnał8, gnił8, goił8, goła8, gołe8, gzeł8, gził8, gzła8, gzło8, igła8, igło8, ołga8, gaik7, geek7, giki7, gzik7, kega7, kegi7, kego7, kieł7, kiła7, kiło7, king7, knag7, koga7, kogi7, koił7, koła7, kong7, nikł7, agio6, agon6, gaio6, gani6, gaon6, gazo6, geez6, geza6, gezo6, giez6, gnie6, gnoi6, gnoz6, goni6, gonz6, gzie6, łani6, łazi6, łona6, łoza6, łzie6, nagi6, nago6, ngan6, noga6, nogi6, ogna6, ogni6, ongi6, zgna6, zgoi6, zgon6, ział6, ziła6, złai6, złoi6, znał6, zoła6, akie5, akii5, akio5, ikon5, inek5, inka5, inki5, inko5, kain5, kani5, kann5, kano5, kaon5, kazi5, kina5, kino5, kizi5, koan5, kona5, koni5, koza5, kozi5, nako5, neki5, nike5, noka5, noki5, okaz5, okna5, zeka5, zeki5, znak5, zonk5, anno4, eona4, eoni4, ezie4, inia4, inie4, inio4, inna4, inne4, inni4, izan4, nazi4, neon4, noez4, nona4, ozan4, ozen4, ozie4, zina4, znoi4, zona4,

3 literowe słowa:

gał7, gik6, kał6, keg6, kił6, kła6, kog6, łka6, agi5, ago5, ego5, gai5, gan5, gaz5, gen5, gez5, gie5, gin5, gna5, goi5, gon5, gza5, gzi5, gzo5, iła5, łan5, łez5, łoi5, łon5, łza5, łzo5, ogi5, zeł5, ził5, zła5, złe5, zło5, eko4, ink4, kan4, kea4, kee4, kei4, keo4, kia4, kie4, kii4, kin4, kio4, koi4, nek4, nok4, oka4, zek4, ani3, ano3, eee3, eon3, eza3, ezo3, ino3, nai3, nie3, non3, oaz3, ona3, one3, oni3, zen3, zin3, zna3, zon3,

2 literowe słowa:

ag4, 4, go4, 4, ka3, ki3, ko3, ok3, ee2, en2, eo2, ez2, ii2, in2, na2, ni2, no2, on2, oz2, za2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEKIEŁZNANEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEKIEŁZNANEGO to

niekiełznanego

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

niekiełzanego

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEKIEŁZNANEGO

Ze słowa NIEKIEŁZNANEGO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEKIEŁZNANEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEKIEŁZNANEGO to

niekiełznanego

. 19 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niekiełzanego

. wartość punktowa tego słowa to: 18

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty