Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEKIEŁZNAJĄCA

Z liter NIEKIEŁZNAJĄCA można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

niekiełznająca24,

13 literowe słowa:

niekiełzająca23, niekłaniające23, niezanikające21,

12 literowe słowa:

nieazjanicką20, nieznikająca20, nieznikające20, niekłaczenia16,

11 literowe słowa:

kiełznająca21, kiełznające21, niełaknącej21, nienaciekłą19, niezaciekłą19, zająkniecie19, niekiełzaną18, niełączenia18, zająknienia18, zająknienie18, kiełznajcie17, niezanikłej16, nienaciekła15, niezaciekła15, niezłajanie15, nieczajenia14, niekiełzana14, niezałkanie14, zacienianej14, nieczekania13,

10 literowe słowa:

kiełzająca20, kiełzające20, kiełznając20, kłaniające20, niełąckiej20, niełkająca20, niełkające20, niełącznej19, kniaziącej18, nieakające18, niełaknąca18, niełaknące18, niezłajaną18, zanikające18, niejąkania17, niejąkanie17, niełączeni17, niełącznie17, niezanikłą17, nieziająca17, nieziające17, nieziejąca17, nieznająca17, nieznające17, zacieniają17, kiełzajcie16, kłaniajcie16, nieczekaną16, kiełznanej15, nieznikłej15, zacienianą15, azjanickie14, kiełznacie14, naciekanej14, niełajanie14, niezłajane14, niezłajani14, zanikajcie14, ełczaninie13, kiełznania13, kiełznanie13, nieacaniej13, nieczajeni13, niekajanie13, niekazanej13, niezanikła13, niezanikłe13, naciekanie12, naczekanie12, nieczekana12, nieczekani12, nieczkania12, nieczkanie12, zaciekanie12, niekazanie11, zacenienia11, zacieniane11,

9 literowe słowa:

kiełzając19, kłaniając19, kiełznają18, niełająca18, niełające18, azjanicką17, kenizacją17, kiziająca17, kiziające17, naciekają17, nacieknął17, naczekają17, nieciekłą17, niejąkaci17, niełajaną17, niełąckie17, zaciekają17, zacieknął17, zanikając17, znikająca17, znikające17, jąkaninie16, kiełznaną16, niejąkana16, niejąkane16, niejąkani16, niełączna16, niełączne16, niełączni16, nienijaką16, nieznikłą16, kniaziąca15, kniaziące15, łaknijcie15, naciekaną15, naciekłej15, nałkajcie15, niecienką15, nieniecką15, zaciekłej15, załkajcie15, jełczenia14, kiełzanej14, nałajecie14, nieacanią14, niekazaną14, niełacnej14, nienikłej14, azjanicki13, kenizacja13, kenizacje13, kenizacji13, kiełzacie13, kłaczenia13, kłaczenie13, kłaniacie13, łacinnika13, łakniecie13, łaziennej13, nacieknij13, nieciekła13, niekaciej13, niekaczej13, niełajane13, niełajani13, niełaniej13, zacieknij13, znikajcie13, ełczanina12, kiełzania12, kiełzanie12, kiełznana12, kiełznane12, kiełznani12, kłanianie12, łaknienia12, łaknienie12, nałazicie12, niekaniej12, niełkania12, niełkanie12, nienijaka12, niezacnej12, nieznikła12, nieznikłe12, zacieniaj12, zacieniał12, zacieniła12, zacinanej12, złaknieni12, naciekane11, naciekani11, nacieknie11, niecienka11, nieniecka11, zacieknie11, zanikacie11, znienacka11, kazeinian10, nieacanie10, nieakanie10, niekazane10, niekazani10, niezacnie10, zacenieni10, zacinanie10, zanikanie10,

8 literowe słowa:

łaknącej18, kiełzają17, kłaniają17, łączniej17, nieąkłej17, niejełką17, ełczanką16, iniekcją16, jeniecką16, kiziając16, łącznika16, łączniki16, naciekłą16, nieełcką16, niełącka16, niełącki16, niknącej16, zaciekłą16, znikając16, akinezją15, cienieją15, jąkanina15, kiełzaną15, łazianką15, łazienką15, łączenia15, łączenie15, nacinają15, niełacną15, nienikłą15, zacinają15, zająknie15, zanikają15, zaniknął15, kniaziąc14, łazienną14, naciekną14, nicianką14, nieaecką14, niekacią14, niekaczą14, niełanią14, zaciekną14, kiełznaj13, nałajcie13, niecałej13, niejełka13, niejełki13, niekanią13, niezacną13, zacienią13, zacinaną13, zanikłej13, złajecie13, cienkiej12, czajnika12, czajniki12, czekanej12, ełczanek12, ełczanka12, ełczanki12, iniekcja12, iniekcje12, jeniecka12, jeniecki12, łacinnik12, naciekaj12, naciekał12, naciekła12, naciekłe12, naczekaj12, naczekał12, nałkacie12, nieełcka12, nieełcki12, zaciekaj12, zaciekał12, zaciekła12, zaciekłe12, załkacie12, złajanie12, akinezja11, akinezje11, akinezji11, cieniała11, czajenia11, czajenie11, cznianej11, ełczanie11, ełczanin11, kiełzana11, kiełzane11, kiełzani11, kizianej11, kniaziła11, łaziance11, łazianek11, łazianki11, łazience11, łazienek11, łazienka11, łazienki11, nałkanie11, nicianej11, niecniej11, niejakie11, niełacna11, niełacne11, niełacni11, nienikła11, nienikłe11, zaceniła11, zacienił11, załkanie11, zaniknij11, ziajecie11, ankiecie10, ciekania10, ciekanie10, ciennika10, cknienia10, cknienie10, czakanie10, czekania10, czekanie10, kaczanie10, kaniance10, łazianie10, łazianin10, łazienna10, łazienne10, łazienni10, nacinaki10, nicianek10, nicianka10, nieaecka10, nieaecki10, niekacia10, niekacie10, niekacza10, niekacze10, niełania10, niełanie10, niełazie10, ziajanie10, znikacie10, akinezie9, cenienia9, czniania9, cznianie9, kazeinie9, kenzanie9, nieacani9, niecenia9, niekania9, niekanie9, niezacna9, niezacne9, niezacni9, zacienia9, zacienie9, zacinane9, zacinani9, zaniknie9, znikania9, znikanie9,

7 literowe słowa:

łąckiej17, łkająca17, łkające17, łącznej16, nałkają16, załkają16, akające15, ciekają15, cieknął15, czekają15, jąkacie15, łacinką15, łaknąca15, łaknące15, łącznik15, nicejką15, złajaną15, czniają14, jąkania14, jąkanie14, jąkanin14, kiziają14, łazanką14, łączeni14, łącznia14, łącznie14, nieąkła14, nieąkłe14, niecałą14, niejaką14, zanikłą14, ziająca14, ziające14, ziejąca14, ziejące14, znająca14, znające14, znikają14, zniknął14, ciekłej13, czekaną13, ełckiej13, kącinie13, kniecią13, łkajcie13, nacieką13, niknąca13, niknące13, zacieką13, akinezą12, cznianą12, inicjał12, kazeiną12, kiełzaj12, kizianą12, kłaniaj12, kniazią12, łacniej12, łajecie12, nicianą12, nizinką12, zacenią12, zanikną12, złajcie12, znikłej12, aeckiej11, akajcie11, ciekała11, cieknij11, czajnik11, czekała11, kajacie11, kajecie11, kajence11, kijance11, łacinek11, łacinka11, łacinki11, łajanie11, naciekł11, nicejek11, nicejka11, nicejki11, niezłej11, zaciekł11, złajane11, złajani11, acaniej10, ajencie10, cieniał10, cieniej10, cieniła10, czajeni10, czniała10, inaczej10, kajanie10, kałanie10, kazanej10, kiełzna10, kiziała10, kniaził10, łacinie10, łazance10, łazanek10, łazanki10, łazicie10, nacinaj10, nacinał10, najecie10, niecała10, niecałe10, nieciła10, niecnej10, niejaka10, niejaki10, nijakie10, zacenił10, zacinaj10, zacinał10, zacniej10, zajecie10, zanikaj10, zanikał10, zanikła10, zanikłe10, ziajcie10, ziejcie10, znajcie10, znikała10, zniknij10, akancie9, cekinie9, cennika9, cenniki9, cieknie9, cienkie9, ciennik9, czekana9, czekane9, czekani9, czkania9, czkanie9, kanence9, kazance9, kazicie9, kicania9, kicanie9, kniecie9, nacieka9, nacieki9, nacinak9, naczeka9, nanizał9, niekaci9, niełani9, niełaza9, nizanej9, zacieka9, zacieki9, zakacie9, akineza8, cenieni8, cnienia8, cnienie8, czniana8, czniane8, czniani8, kazanie8, kazeina8, kinazie8, kinezie8, kiziana8, kiziane8, kniazia8, kniazie8, nakazie8, nianiek8, niciana8, niciane8, nieceni8, niecnie8, nieenci8, niekani8, nizince8, nizinek8, nizinka8, zacieni8, zenicie8, zniknie8, nizania7, nizanie7, zananie7, zenanie7,

6 literowe słowa:

łkając16, jąkała15, łająca15, łające15, akacją14, akając14, ciekłą14, czajką14, czkają14, czknął14, jąkaci14, kencją14, kicają14, kicnął14, kłaczą14, kłącza14, kłącze14, łajaną14, łaknąc14, łąckie14, łączek14, łączka14, łączki14, nałają14, enacją13, jąkana13, jąkane13, jąkani13, knieją13, łaciną13, łączna13, łączne13, łączni13, naciął13, nijaką13, niknął13, zaciął13, zająca13, zające13, zakałą13, ziając13, ziejąc13, ziejką13, znając13, znikłą13, acanką12, ciekną12, cienką12, czanką12, kącina12, niecką12, niezłą12, niknąc12, acanią11, cienią11, jełkie11, kazaną11, kinazą11, kinezą11, kininą11, łacnej11, łajcie11, łaknij11, nałkaj11, niecną11, nikłej11, załkaj11, znikną11, akacje10, akacji10, ciałek10, ciałka10, ciekaj10, ciekał10, ciekła10, ciekłe10, czajek10, czajka10, czajki10, czekaj10, czekał10, czkała10, czknij10, człeka10, człeki10, ełckie10, kaciej10, kaczej10, kencja10, kencje10, kencji10, kicała10, kiciej10, kicnij10, łajane10, łajani10, łajnie10, łajzie10, łaniej10, łkacie10, nałaje10, nianią10, nizaną10, niziną10, zananą10, zenaną10, ziajał10, ajenci9, ceniła9, cennej9, cienił9, czaiła9, czniaj9, czniał9, ełczan9, enacja9, enacje9, enacji9, jeniec9, kaniej9, kaziła9, kiełza9, kiełzn9, kiziaj9, kiział9, kłania9, knieja9, knieje9, łacina9, łaknie9, łaziec9, łazika9, łaziki9, łkania9, łkanie9, niecił9, nijaka9, nijaki9, niknij9, zacnej9, zanikł9, ziejce9, ziejek9, ziejka9, ziejki9, zjecie9, znikaj9, znikał9, znikła9, znikłe9, acanek8, acanki8, aeckie8, akacie8, cekina8, cennik8, cienka8, cienki8, czakan8, czanek8, czanka8, czanki8, czekan8, czknie8, kaczan8, kancie8, kencie8, kiacie8, kicnie8, knieci8, łazian8, naciek8, nałazi8, niecek8, niecka8, niecki8, niełaz8, niezła8, niezłe8, nizała8, zaciek8, znanej8, acanie7, akanie7, akinez7, ananke7, cienia7, cienie7, enacie7, kainie7, kannie7, kazane7, kazani7, kazein7, kenzan7, kinaza7, kineza7, kinina7, knezia7, knezie7, kniazi7, nacina7, niecna7, niecne7, niecni7, niknie7, zaceni7, zacina7, zacnie7, zaikai7, zanika7, zaniki7, znacie7, izanie6, niania6, nianie6, nizana6, nizane6, nizani6, nizina6, zenana6, ziania6, zianie6, zienia6, zienie6, znania6, znanie6,

5 literowe słowa:

ąkłej14, jąkał14, jełką14, łając14, łajką14, łkają14, akcją13, całką13, ełcką13, łajzą13, łącka13, łącki13, najął13, zajął13, złają13, akają12, czają12, encją12, łacną12, łakną12, łącza12, łącze12, łezką12, nacją12, nikłą12, zając12, aecką11, cieką11, czkną11, kacią11, kaczą11, kącie11, kącin11, kicią11, kicną11, kiecą11, łanią11, ninją11, ziają11, zieją11, znają11, całej10, cenią10, cenną10, cizią10, jełka10, jełki10, kajał10, kanią10, kanną10, kizią10, łajce10, łajek10, łajka10, łajki10, nacią10, nicią10, niecą10, nikną10, zacną10, akcja9, akcje9, akcji9, całek9, całka9, całki9, ciekł9, czkaj9, czkał9, człek9, ełcka9, ełcki9, jacka9, jacki9, kicaj9, kicał9, kłacz9, łajen9, łajna9, łajza9, nałaj9, nenią9, złaja9, złaje9, znaną9, cenił8, ciała8, czaił8, czaje8, encja8, encje8, encji8, jacie8, jakie8, jecie8, kajan8, kałan8, kanał8, kanji8, kazał8, kaził8, kniej8, łacie8, łacin8, łacna8, łacne8, łacni8, łazik8, łezce8, łezek8, łezka8, łezki8, nacja8, nacje8, nacji8, nałka8, nijak8, nikła8, nikłe8, zakał8, załka8, znikł8, aecka7, aecki7, akcie7, canki7, ceika7, ceiki7, cekin7, cieka7, cieki7, czaka7, czeka7, czeki7, ikcie7, innej7, jazia7, jazie7, jenie7, kacia7, kacie7, kacza7, kacze7, kance7, kecie7, kecza7, kecze7, kicia7, kicie7, kicze7, kieca7, kiece7, łania7, łanie7, nenij7, nicka7, nicki7, ninja7, ninje7, ninji7, nizał7, ziaje7, ziała7, zieje7, znała7, acani6, ancie6, cenie6, cenna6, cenne6, cenni6, cezie6, cieni6, cizia6, cizie6, cznia6, enaci6, encie6, kaina6, kania6, kanie6, kanna6, kinaz6, kinez6, kinie6, kinin6, kizia6, kizie6, kniei6, nacie6, nakaz6, necie6, nicie6, nieci6, zacna6, zacne6, zacni6, zanik6, zecie6, znaki6, znika6, nenia5, nenie5, nenii5, niani5, nizin5, zanan5, zanni5, zenan5, zenie5, zinie5, znana5, znane5, znani5,

4 literowe słowa:

kieł7, nikł7, inek5, inka5, inki5, kain5, kani5, kina5, neki5, nike5, zeki5, inie4,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEKIEŁZNAJĄCA

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEKIEŁZNAJĄCA to

niekiełznająca

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

niekiełzająca

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEKIEŁZNAJĄCA

Ze słowa NIEKIEŁZNAJĄCA nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEKIEŁZNAJĄCA - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEKIEŁZNAJĄCA to

niekiełznająca

. 24 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niekiełzająca

. wartość punktowa tego słowa to: 23


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty