Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEKIEŁZNAJĄCĄ

Z liter NIEKIEŁZNAJĄCĄ można ułożyć aż 927 wyrazów - Sprawdź jakie!

14 literowe słowa:

niekiełznającą28,

13 literowe słowa:

niekiełzającą27,

12 literowe słowa:

nieznikającą24, nieznikające20,

11 literowe słowa:

kiełznającą25, kiełznające21, niełaknącej21, nienaciekłą19, niezaciekłą19, zająkniecie19, niekiełzaną18, niełączenia18, zająknienie18, kiełznajcie17, niezanikłej16,

10 literowe słowa:

kiełzającą24, niełkającą24, niełaknącą22, nieziającą21, nieziejącą21, nieznającą21, kiełzające20, kiełznając20, niełąckiej20, niełkające20, niełącznej19, kniaziącej18, niełaknące18, niejąkanie17, niełączeni17, niełącznie17, niezanikłą17, nieziające17, nieziejąca17, nieznające17, kiełzajcie16, nieczekaną16, kiełznanej15, nieznikłej15, kiełznacie14, ełczaninie13, kiełznanie13, nieczajeni13, niezanikłe13, nieczekani12, nieczkanie12,

9 literowe słowa:

niełającą22, kiziającą21, znikającą21, niejąkaną20, niełączną20, kiełzając19, kniaziącą19, kiełznają18, niełające18, kenizacją17, kiziające17, nacieknął17, nieciekłą17, niejąkaci17, niełąckie17, zacieknął17, znikające17, jąkaninie16, kiełznaną16, niejąkane16, niejąkani16, niełączna16, niełączne16, niełączni16, nienijaką16, nieznikłą16, kniaziące15, łaknijcie15, naciekłej15, niecienką15, nieniecką15, zaciekłej15, jełczenia14, kiełzanej14, niełacnej14, nienikłej14, kenizacje13, kenizacji13, kiełzacie13, kłaczenie13, łakniecie13, łaziennej13, nacieknij13, nieciekła13, niekaciej13, niekaczej13, niełaniej13, zacieknij13, znikajcie13, kiełzanie12, kiełznane12, kiełznani12, łaknienie12, niekaniej12, niełkanie12, niezacnej12, nieznikła12, nieznikłe12, złaknieni12, nacieknie11, niecienka11, nieniecka11, zacieknie11, niezacnie10, zacenieni10,

8 literowe słowa:

zająknął21, niełącką20, jąkaniną19, łaknącej18, kiełzają17, łączniej17, nieąkłej17, niejełką17, ełczanką16, iniekcją16, jeniecką16, kiziając16, łącznika16, łączniki16, naciekłą16, nieełcką16, niełącka16, niełącki16, niknącej16, zaciekłą16, znikając16, akinezją15, cienieją15, kiełzaną15, łazienką15, łączenia15, łączenie15, niełacną15, nienikłą15, zająknie15, zaniknął15, kniaziąc14, łazienną14, naciekną14, nicianką14, nieaecką14, niekacią14, niekaczą14, niełanią14, zaciekną14, kiełznaj13, niecałej13, niejełka13, niejełki13, niekanią13, niezacną13, zacienią13, zanikłej13, złajecie13, cienkiej12, czajniki12, czekanej12, ełczanek12, ełczanki12, iniekcja12, iniekcje12, jeniecka12, jeniecki12, łacinnik12, naciekłe12, nieełcka12, nieełcki12, zaciekłe12, akinezje11, akinezji11, czajenie11, cznianej11, ełczanie11, ełczanin11, kiełzane11, kiełzani11, kizianej11, łazience11, łazienek11, łazienki11, nicianej11, niecniej11, niejakie11, niełacne11, niełacni11, nienikła11, nienikłe11, zacienił11, zaniknij11, ziajecie11, ankiecie10, ciekanie10, ciennika10, cknienia10, cknienie10, czekanie10, łazienne10, łazienni10, nicianek10, nieaecki10, niekacie10, niekacze10, niełanie10, niełazie10, znikacie10, akinezie9, cenienia9, cznianie9, kazeinie9, kenzanie9, niecenia9, niekanie9, niezacne9, niezacni9, zacienie9, zaniknie9, znikanie9,

7 literowe słowa:

łkającą21, łaknącą19, łącznią18, nieąkłą18, zająkną18, ziającą18, ziejącą18, znającą18, łąckiej17, łkające17, niknącą17, łącznej16, ciekają15, cieknął15, czekają15, jąkacie15, łacinką15, łaknące15, łącznik15, nicejką15, czniają14, jąkanie14, jąkanin14, kiziają14, łączeni14, łącznia14, łącznie14, nieąkła14, nieąkłe14, niecałą14, niejaką14, zanikłą14, ziające14, ziejąca14, ziejące14, znające14, znikają14, zniknął14, ciekłej13, czekaną13, ełckiej13, kącinie13, kniecią13, łkajcie13, nacieką13, niknąca13, niknące13, zacieką13, akinezą12, cznianą12, inicjał12, kazeiną12, kiełzaj12, kizianą12, kniazią12, łacniej12, łajecie12, nicianą12, nizinką12, zacenią12, zanikną12, złajcie12, znikłej12, aeckiej11, cieknij11, czajnik11, kajecie11, kajence11, kijance11, łacinek11, łacinki11, naciekł11, nicejek11, nicejka11, nicejki11, niezłej11, zaciekł11, ajencie10, cieniał10, cieniej10, cieniła10, czajeni10, inaczej10, kiełzna10, kniaził10, łacinie10, łazicie10, najecie10, niecałe10, nieciła10, niecnej10, niejaki10, nijakie10, zacenił10, zacniej10, zajecie10, zanikłe10, ziajcie10, ziejcie10, znajcie10, zniknij10, cekinie9, cennika9, cenniki9, cieknie9, cienkie9, ciennik9, czekane9, czekani9, czkanie9, kanence9, kazicie9, kicanie9, kniecie9, nacieki9, niekaci9, niełani9, nizanej9, zacieki9, cenieni8, cnienia8, cnienie8, czniane8, czniani8, kinazie8, kinezie8, kiziane8, kniazie8, nianiek8, niciane8, nieceni8, niecnie8, nieenci8, niekani8, nizince8, nizinek8, nizinka8, zacieni8, zenicie8, zniknie8, nizanie7, zenanie7,

6 literowe słowa:

jąkałą19, łającą19, łączką18, jąkaną17, łączną17, kąciną16, łkając16, łające15, ciekłą14, czajką14, czkają14, czknął14, jąkaci14, kencją14, kicają14, kicnął14, kłaczą14, kłącza14, kłącze14, łaknąc14, łąckie14, łączek14, łączka14, łączki14, enacją13, jąkane13, jąkani13, knieją13, łaciną13, łączna13, łączne13, łączni13, naciął13, nijaką13, niknął13, zaciął13, zające13, ziając13, ziejąc13, ziejką13, znając13, znikłą13, ciekną12, cienką12, czanką12, kącina12, niecką12, niezłą12, niknąc12, cienią11, jełkie11, kinazą11, kinezą11, kininą11, łacnej11, łajcie11, łaknij11, niecną11, nikłej11, znikną11, ciałek10, ciekaj10, ciekał10, ciekła10, ciekłe10, czajek10, czajki10, czekaj10, czekał10, czknij10, człeka10, człeki10, ełckie10, kaciej10, kaczej10, kencja10, kencje10, kencji10, kiciej10, kicnij10, łajnie10, łajzie10, łaniej10, łkacie10, nianią10, nizaną10, niziną10, zenaną10, ajenci9, ceniła9, cennej9, cienił9, czniaj9, czniał9, ełczan9, enacje9, enacji9, jeniec9, kaniej9, kiełza9, kiełzn9, kiziaj9, kiział9, knieja9, knieje9, łaknie9, łaziec9, łaziki9, łkanie9, niecił9, nijaki9, niknij9, zacnej9, zanikł9, ziejce9, ziejek9, ziejka9, ziejki9, zjecie9, znikaj9, znikał9, znikła9, znikłe9, aeckie8, cekina8, cennik8, cienka8, cienki8, czanek8, czanki8, czekan8, czknie8, kancie8, kencie8, kiacie8, kicnie8, knieci8, naciek8, niecek8, niecka8, niecki8, niełaz8, niezła8, niezłe8, zaciek8, znanej8, akinez7, cienia7, cienie7, enacie7, kainie7, kannie7, kazein7, kenzan7, kineza7, kinina7, knezia7, knezie7, kniazi7, niecna7, niecne7, niecni7, niknie7, zaceni7, zacnie7, zaniki7, znacie7, izanie6, nianie6, nizane6, nizani6, nizina6, zianie6, zienia6, zienie6, znanie6,

5 literowe słowa:

łącką17, łączą16, ąkłej14, jąkał14, jełką14, łając14, łajką14, łkają14, akcją13, całką13, ełcką13, łajzą13, łącka13, łącki13, najął13, zajął13, złają13, czają12, encją12, łacną12, łakną12, łącza12, łącze12, łezką12, nacją12, nikłą12, zając12, aecką11, cieką11, czkną11, kacią11, kaczą11, kącie11, kącin11, kicią11, kicną11, kiecą11, łanią11, ninją11, ziają11, zieją11, znają11, całej10, cenią10, cenną10, cizią10, jełka10, jełki10, kanią10, kanną10, kizią10, łajce10, łajek10, łajki10, nacią10, nicią10, niecą10, nikną10, zacną10, akcje9, akcji9, całek9, całki9, ciekł9, czkaj9, czkał9, człek9, ełcka9, ełcki9, jacki9, kicaj9, kicał9, kłacz9, łajen9, nenią9, złaje9, znaną9, cenił8, czaił8, czaje8, encja8, encje8, encji8, jacie8, jakie8, jecie8, kanji8, kaził8, kniej8, łacie8, łacin8, łacne8, łacni8, łazik8, łezce8, łezek8, łezka8, łezki8, nacje8, nacji8, nijak8, nikła8, nikłe8, znikł8, aecki7, akcie7, canki7, ceika7, ceiki7, cekin7, cieka7, cieki7, czeka7, czeki7, ikcie7, innej7, jazie7, jenie7, kacie7, kacze7, kance7, kecie7, kecza7, kecze7, kicia7, kicie7, kicze7, kieca7, kiece7, łanie7, nenij7, nicka7, nicki7, ninja7, ninje7, ninji7, nizał7, ziaje7, zieje7, ancie6, cenie6, cenna6, cenne6, cenni6, cezie6, cieni6, cizia6, cizie6, cznia6, enaci6, encie6, kanie6, kinaz6, kinez6, kinie6, kinin6, kizia6, kizie6, kniei6, nacie6, necie6, nicie6, nieci6, zacne6, zacni6, zanik6, zecie6, znaki6, znika6, nenia5, nenie5, nenii5, niani5, nizin5, zanni5, zenan5, zenie5, zinie5, znane5, znani5,

4 literowe słowa:

ąkłą15, łąką15, łają12, ąkła11, ąkłe11, całą11, ciął11, jaką11, jąka11, keją11, kiłą11, łące11, łącz11, łąka11, łąki11, jeną10, nają10, akią9, ceną9, cezą9, inką9, kaną9, kiną9, łkaj9, nicą9, inią8, inną8, jack8, łaje8, łajn8, łajz8, złaj8, złej8, akij7, całe7, ciał7, cnej7, czaj7, jace7, jaki7, keja7, keje7, kieł7, kija7, kije7, kiła7, nikł7, ceik6, ceki6, ciek6, ckni6, czak6, czek6, czka6, icek6, icka6, icki6, inij6, jazi6, jena6, kace6, kaci6, kecz6, kica6, kice6, kici6, kicz6, kiec6, łani6, łazi6, łzie6, naje6, nick6, niej6, njai6, zaje6, ziaj6, ział6, ziej6, ziła6, złai6, znaj6, znał6, acie5, akie5, akii5, cena5, ceni5, ceza5, cizi5, cnie5, czai5, czan5, ecie5, enci5, ince5, inek5, inka5, inki5, kain5, kani5, kann5, kazi5, kina5, kizi5, naci5, neki5, nica5, nice5, nici5, nike5, zeka5, zeki5, znak5, ezie4, inia4, inie4, inna4, inne4, inni4, izan4, nazi4, zina4,

3 literowe słowa:

jął11, łąk10, łzą9, złą9, cną8, keą8, kią8, ezą7, łaj7, nią7, ceł6, cła6, jak6, kał6, kej6, kij6, kił6, kła6, łka6, cek5, iła5, jaz5, jen5, jin5, kac5, kic5, łan5, łez5, łza5, naj5, zeł5, ził5, zje5, zła5, złe5, acz4, cen4, cez4, cie4, cna4, cne4, cni4, cze4, czi4, ink4, kan4, kea4, kee4, kei4, kia4, kie4, kii4, kin4, nek4, nic4, zek4, ani3, eza3, nai3, nie3, zen3, zin3, zna3,

2 literowe słowa:

8, aj4, ej4, 4, 4, ja4, je4, ce3, ci3, ka3, ki3, ee2, en2, ez2, ii2, in2, na2, ni2, za2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEKIEŁZNAJĄCĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEKIEŁZNAJĄCĄ to

niekiełznającą

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

niekiełzającą

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEKIEŁZNAJĄCĄ

Ze słowa NIEKIEŁZNAJĄCĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEKIEŁZNAJĄCĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEKIEŁZNAJĄCĄ to

niekiełznającą

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niekiełzającą

. wartość punktowa tego słowa to: 27

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty