Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEKIEŁKUJĄCYCH

Z liter NIEKIEŁKUJĄCYCH można ułożyć aż 863 wyrazów - Sprawdź jakie!

15 literowe słowa:

niekiełkujących32,

13 literowe słowa:

niekikujących28, niekiełkujący27,

12 literowe słowa:

kiełkujących29, niekłujących28, nieiłujących27,

11 literowe słowa:

niekujących25, niehecujący24, niekikujący23, niekikujące22, niekłuckich21, nieucichłej21, niekłuckiej20, nieciekłych19, niekłeckich19,

10 literowe słowa:

kikujących25, kiełkujący24, kiełkujące23, niekłujący23, nieiłujący22, niekłujące22, nieucichłą22, cieniujący21, nieiłujące21, niełąckich21, cieniujące20, niekąckich20, niełąckiej20, cieniejący19, kiełkujcie19, niekąckiej19, niełuckich19, nieucichły19, cynkujecie18, nieciekący18, niejełkich18, niełuckiej18, nieucichłe18, jenieckich17, nieełckich17, niekłuckie17,

9 literowe słowa:

kłujących25, iłujących24, knujących23, kiełkując22, cynkujące21, nieąkłych20, niekłucką20, niekujący20, cieniując19, niekujące19, cieknącej18, niekłecką18, cieniącej17, cieniejąc17, cynkujcie17, huknijcie17, kunickich17, nieciekłą17, niekłuccy17, niełąckie17, cynujecie16, hycnijcie16, kikujecie16, kuchcenie16, kucnijcie16, kuknijcie16, kunickiej16, łyknijcie16, niekąckie16, niekłucki16, cyknijcie15, cynickiej15, hukniecie15, kłykcinie15, kujniecie15, nicujecie15, niecichej15, niekłeccy15, niekłucie15, niełuckie15, hycniecie14, kucniecie14, kukniecie14, łykniecie14, nieciekły14, niekłecki14, cykniecie13,

8 literowe słowa:

kujących22, hecujący21, cynkując20, hecujące20, kiełkują20, kikujący20, ucichnął20, cynujące19, kikujące19, kuchenką19, nicujący19, kłuckich18, kłykciną18, kuchciły18, nicujące18, niecułką18, niełucką18, ucichłej18, ciekącej17, cieniują17, kłuckiej17, nieąkłej17, niejełką17, niełąccy17, ceniącej16, ciekłych16, cieknący16, hecujcie16, iniekcją16, jeniecką16, kiełkuje16, kłeckich16, kłujecie16, kuchciki16, niecącej16, niecichą16, nieełcką16, niekąccy16, niełącki16, ucichnij16, cechunek15, cechunki15, cieknące15, cieniący15, cienieją15, cynujcie15, iłujecie15, kikujcie15, kłeckiej15, kuchence15, kuchenek15, kuchenki15, kukiełce15, niekącki15, niełuccy15, unickich15, cieniące14, jeniecku14, knujecie14, nicujcie14, niecułce14, niecułek14, niecułki14, niejełcy14, niekłuci14, niełucki14, ucichnie14, ucieknij14, unickiej14, cieniuje13, cienkich13, iniekcyj13, jenieccy13, knechcie13, kunickie13, niecichy13, nieełccy13, niejełki13, cienkiej12, cynickie12, cynkicie12, iniekcje12, jeniecki12, nieciche12, nieełcki12, niekucie12, ucieknie12,

7 literowe słowa:

kłujący20, cechują19, cuchnął19, hecując19, iłujący19, kłujące19, ucichłą19, ułechcą19, chujnią18, cynkują18, cynując18, iłujące18, kikując18, knujący18, łąckich18, cichnął17, ciuknął17, kąckich17, kichnął17, knujące17, kuchnią17, łąckiej17, nicując17, nucącej17, nukijką17, ucichną17, uciechą17, kąckiej16, kuchcił16, kujnych16, kunicką16, łuckich16, uchyłek16, uchyłki16, ucichły16, cechuje15, ciekący15, cieknął15, cuchnij15, cukinią15, cynicką15, inuicką15, jełkich15, juchcie15, kiełkuj15, kłujcie15, kłykciu15, kuchcik15, łuckiej15, nicejką15, nieąkły15, ucichłe15, uciekną15, ułechce15, ceniący14, chujnie14, ciekące14, cieknąc14, cynkuje14, ełckich14, iłujcie14, kłuckie14, kuchcie14, nieąkłe14, niecący14, nikłych14, uciechy14, uciekły14, ceniące13, chceniu13, cichnij13, ciekłej13, cieniąc13, ciuknij13, cuchnie13, cukinij13, cykucie13, cynicku13, ełckiej13, kącinie13, kichnij13, kłykcie13, kłykcin13, kniecią13, knujcie13, knykciu13, kuchnie13, kujecie13, kuniccy13, niecące13, nukijce13, nukijek13, nukijki13, cieniuj12, ichniej12, inuiccy12, kikucie12, kłeckie12, knechci12, kunicki12, chcenie11, cichnie11, cieknij11, cieniły11, ciuknie11, cucenie11, cukinie11, cynicki11, hieniej11, kichnie11, knykcie11, nicejce11, nicejek11, nicejki11, nieciły11, niekuci11, nucicie11, unickie11, cieniej10, echinie10, cekinie9, cenicie9, cieknie9, cienkie9, kniecie9,

6 literowe słowa:

kłując18, kłujką18, ąkłych17, hecują17, huknął17, iłując17, kłucką17, kuchcą17, kujący17, kujnął17, chucią16, cuchną16, cynują16, hycnął16, kikują16, knując16, kucnął16, kujące16, kuknął16, łechcą16, chyłku15, cyknął15, kąciku15, kłecką15, kłunią15, nicują15, nucący15, cechuj14, chujek14, chujki14, cichną14, ciekłą14, ciukną14, kencją14, kichną14, kicnął14, kłuccy14, kłujce14, kłujek14, kłujki14, łąckie14, nucące14, ucichł14, ucinką14, unicką14, chujni13, chyłek13, chyłki13, cichły13, ciekąc13, ciuchy13, cuciły13, cynkuj13, hecuje13, huknij13, ichnią13, kąciki13, kąciny13, kąckie13, kiecką13, kłecku13, kłucki13, knieją13, kuchci13, ceniąc12, chciej12, chucie12, cichej12, ciekną12, cienką12, cinchu12, cynuje12, hienią12, hycnij12, kiełku12, kikuje12, kłeccy12, kłucie12, kłykci12, kuchen12, kuchni12, kucnij12, kucyki12, kujcie12, kukieł12, kuknij12, kunich12, łechce12, łuckie12, łyknij12, niecąc12, niecką12, niuchy12, nuciły12, uciech12, uciekł12, ciekły11, cienią11, cyknij11, cyniku11, echinu11, hecnej11, hejcie11, huknie11, hyciek11, jełkie11, juncie11, kciuki11, kencyj11, kicich11, kłecki11, kłunie11, kujnie11, kuniej11, nicuje11, nikłej11, ujecie11, uniccy11, cekinu10, ceniły10, cieciu10, ciekłe10, cinche10, cuceni10, echiny10, ełckie10, hycnie10, kencje10, kencji10, kiciej10, kicnij10, kiełek10, kiełki10, knucie10, knykci10, kucnie10, kuknie10, łyknie10, ucince10, ucinek10, ucinki10, unicki10, cekiny9, chinie9, ciency9, cienił9, cieniu9, cyknie9, cyniki9, hecnie9, ichnie9, jeniec9, kiecce9, kiecek9, kiecki9, knieje9, niecił9, nieuki9, unicie9, cencie8, ciecie8, cienki8, hienie8, kencie8, kicnie8, knieci8, niecce8, niecek8, niecki8, cienie7,

5 literowe słowa:

juchą16, kłują16, cuchą15, iłują15, jukką15, kucją15, kując15, kukłą15, łącku15, łucką15, łychą15, ąkłej14, hukną14, jełką14, kącku14, knują14, kujną14, łąccy14, uciął14, uncją14, yuccą14, cechą13, cichą13, cycką13, ełcką13, hycną13, juchy13, kąccy13, kichą13, kucią13, kucną13, kukną13, łącki13, łykną13, nucąc13, chiną12, chuje12, cuchy12, cykną12, cynką12, encją12, hecną12, hecuj12, kącik12, kącki12, kłuje12, kuchy12, kucyj12, kukły12, kunią12, łuccy12, nikłą12, cechu11, chuci11, cichł11, cichu11, cieką11, ciuch11, cucił11, cycku11, cynią11, cynuj11, ełcku11, hieną11, iłuje11, jełcy11, jukce11, jukki11, kącie11, kącin11, kicią11, kicną11, kiecą11, kijku11, kikuj11, kłuci11, knuły11, kucje11, kucji11, kucyk11, kujny11, łucki11, uncyj11, cechy10, cenią10, cichy10, cnych10, cynku10, ełccy10, hucie10, jełki10, jucie10, kciuk10, kichy10, kicku10, kłuni10, knuje10, kucek10, kucki10, kujne10, kujni10, łucie10, nicią10, nicuj10, niecą10, niuch10, nucił10, uncje10, uncji10, yucce10, yukki10, ceiku9, chiny9, ciche9, ciekł9, cieku9, cinch9, cycek9, cycki9, cynij9, ełcki9, encyj9, hecny9, hunie9, junie9, kiciu9, kijek9, kijki9, knuci9, kucie9, łunie9, nicku9, nikły9, uciec9, cenił8, chnie8, cynce8, cynek8, cynik8, cynki8, echin8, encje8, encji8, hecne8, hecni8, hicie8, hieny8, ichni8, jecie8, kicki8, kiecy8, kniej8, kunie8, niech8, nieuk8, nikłe8, nucie8, unici8, uniki8, ceiki7, cekin7, cieci7, cieki7, cynie7, cynii7, hieni7, ikcie7, jenie7, kecie7, kicie7, kiece7, nicki7, nikki7, cenie6, cieni6, encie6, kinie6, kniei6, necie6, nicie6, nieci6,

4 literowe słowa:

ujął14, juką13, kują13, uchą13, ąkły12, chcą12, cucą12, cyją12, huną12, łuną12, ąkłe11, chną11, chuj11, ciął11, hecą11, juch11, keją11, kiłą11, kłuj11, kuną11, łące11, łąki11, nucą11, cuch10, cyną10, huje10, iłuj10, jeną10, jukk10, kuch10, kuły10, łych10, łyku10, uchy10, unią10, ceną9, cycu9, cyku9, echu9, huki9, huny9, inką9, juce9, juki9, juny9, kiju9, kiną9, knuj9, knuł9, kuje9, łuki9, łuny9, nicą9, yucc9, cech8, ceku8, chce8, chny8, cuci8, cyje8, hecy8, icku8, inią8, keku8, kich8, kicu8, kiły8, kuce8, kuci8, kuki8, kuny8, łyki8, unij8, chen7, chin7, cnej7, cyce7, cynk7, eche7, hece7, inku7, jeny7, keje7, kick7, kieł7, kije7, kinu7, kuni7, neku7, nich7, nikł7, nuci7, ucie7, unik7, ceik6, ceki6, ceny6, ciec6, ciek6, ckni6, hien6, icek6, icki6, inij6, keki6, kice6, kici6, kiec6, kiny6, nick6, nicy6, niej6, unie6, unii6, ceni5, cnie5, ecie5, enci5, ince5, inek5, inki5, neki5, nice5, nici5, nike5, inie4,

3 literowe słowa:

jął11, łąk10, huj9, chu8, cłu8, cną8, huk8, juk8, keą8, kią8, kuj8, kuł8, łuk8, uch8, hej7, hun7, hyc7, iłu7, jun7, kły7, kuc7, kuk7, kyu7, łun7, łyk7, nią7, uje7, ceł6, che6, chi6, cyc6, cyk6, ech6, ecu6, hec6, ich6, iły6, kej6, kij6, kił6, kun6, cek5, cny5, cyi5, cyn5, ehe5, hen5, jen5, jin5, kek5, kic5, cen4, cie4, cne4, cni4, ink4, kee4, kei4, kie4, kii4, kin4, nek4, nic4, yin4, nie3,

2 literowe słowa:

8, hu6, ku5, yh5, eh4, ej4, 4, he4, hi4, 4, je4, nu4, ce3, ci3, ki3, ny3, ee2, en2, ii2, in2, ni2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEKIEŁKUJĄCYCH

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEKIEŁKUJĄCYCH to

niekiełkujących

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

niekiełkujący

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEKIEŁKUJĄCYCH

Ze słowa NIEKIEŁKUJĄCYCH nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEKIEŁKUJĄCYCH - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEKIEŁKUJĄCYCH to

niekiełkujących

. 32 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

kiełkujących

. wartość punktowa tego słowa to: 29

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty