Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEKIEŁKUJĄCEGO

Z liter NIEKIEŁKUJĄCEGO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

niekiełkującego30,

13 literowe słowa:

niekiełkujące26, niekikującego26,

12 literowe słowa:

kiełkującego27, niekłującego26, nieiłującego25, niekołkujące25, niekłuckiego21, niegołeckiej20, niekłeckiego19,

11 literowe słowa:

nieigłujące24, nieołgujące24, niekołujące23, niekującego23, niekikujące22, niełąckiego21, kiełkujecie20, niekąckiego20, niekłuckiej20, niekoguciej19, niełuckiego19, konikujecie18, niejełkiego18, niekłeckiej18, jenieckiego17, nieciekłego17, nieełckiego17, niegołeckie17, nieociekłej17,

10 literowe słowa:

cegiełkują24, kiełkujące23, kikującego23, niekłujące22, niekłująco22, konikujące21, nieciągłej21, nieiłujące21, cegiełkuje20, niegołecką20, niekogucią20, niełąckiej20, kiełkujcie19, kołkujecie19, niekąckiej19, niełuckiej18, nieociekłą18, konikujcie17, kunickiego17, niekłuckie17, nieciekłej16, nieełckiej16, niegockiej16, niegołecki16, niekogucie16, niekłeckie15, niekockiej15, nieociekłe14,

9 literowe słowa:

kłującego23, iłującego22, kiełkując22, kołkujące22, knującego21, konikując20, niekłucką20, cegiełkuj19, kłoniącej19, niekujące19, igłujecie18, kłuckiego18, kołkujcie18, nieąkłego18, nieciągłe18, niegojące18, niekłecką18, niełojące18, ołgujecie18, gołeckiej17, kołujecie17, nieciekłą17, niekojące17, niełąckie17, kikujecie16, kłeckiego16, kuknijcie16, kunickiej16, negujecie16, niekąckie16, niekłucki16, nogujecie16, kujniecie15, niekłucie15, niekoguci15, niełuckie15, ukłonicie15, unickiego15, koneckiej14, kukniecie14, niejełkie14, niekłecki14, ognijecie14, cienkiego13, jenieckie13, jonieckie13, nieciekłe13, nieełckie13, niegockie13, niekociej13, nieokucie13, konkiecie12, niekockie12,

8 literowe słowa:

igłujące21, kołkując21, ołgujące21, kiełkują20, kołujące20, kującego20, kikujące19, negujące19, negująco19, nogujące19, uciągnij19, cegiełką18, ciągniku18, kognicją18, konikują18, łąckiego18, niecułką18, niełucką18, cieniują17, eugeniką17, goniącej17, igłujcie17, kąckiego17, kłuckiej17, nieąkłej17, niejełką17, ociągnij17, ogniącej17, ołgujcie17, uciągnie17, iniekcją16, jeniecką16, joniecką16, kiełkuje16, kłoniące16, kłujecie16, koguciej16, kołujcie16, łuckiego16, nieełcką16, niegocką16, niełącki16, ocieknął16, cienieją15, iłujecie15, jełkiego15, kikujcie15, kłeckiej15, koguciki15, kukiełce15, negujcie15, niekącki15, niekocką15, nogujcie15, ociągnie15, ugnijcie15, cegiełek14, cegiełki14, cegiełko14, ciekłego14, ełckiego14, gołeckie14, jeniecku14, joniecku14, knujecie14, kognicje14, kognicji14, konikuje14, niecułek14, niecułki14, niecułko14, niegołej14, niekłuci14, niekocią14, niełucki14, niełucko14, ociekłej14, okujecie14, ucieknij14, ukłoniki14, unickiej14, cieniuje13, eugenice13, eugeniki13, eugeniko13, gnijecie13, kunickie13, niejełki13, niejełko13, ognijcie13, ugniecie13, ugnoicie13, ukojenie13, cienkiej12, iniekcje12, iniekcjo12, jeniecki12, jeniecko12, joniecki12, kłonicie12, nieełcki12, nieełcko12, niegocki12, niekucie12, nieokuci12, ocieknij12, ucieknie12, cienieje11, kokiecie11, koneckie11, niekocki11, ogieniek11, niekocie10, ocieknie10, okenicie10,

7 literowe słowa:

igłując20, ołgując20, kłujące19, kłująco19, kołkują19, kołując19, ciągłej18, iłujące18, kikując18, negując18, nogując18, ciuknął17, gołecką17, knujące17, kogucią17, kujonką17, łąckiej17, nukijką17, ciągieł16, ciągnij16, eugenką16, ginącej16, gnijące16, gnojące16, igiełką16, joginką16, kąckiej16, kunicką16, ukłonią16, ciągnik15, cieknął15, cukinią15, eugenią15, gołecku15, inuicką15, joginią15, kiełkuj15, kłoniąc15, kłonicą15, kłujcie15, kołkuje15, łuckiej15, nicejką15, niegołą15, ociekłą15, uciekną15, ciągnie14, goniące14, gujocie14, iłujcie14, kłuckie14, kogucik14, konecką14, kujnego14, nieąkłe14, ogniące14, ciekłej13, ciuknij13, cukinij13, ełckiej13, eugenij13, gockiej13, gojeniu13, gołecki13, kącinie13, kniecią13, knujcie13, kogucie13, konikuj13, kujecie13, kujocie13, kujonce13, kujonek13, kujonki13, łojeniu13, nukijce13, nukijek13, nukijki13, nukijko13, ociekną13, ogniłej13, okujcie13, uciekło13, ukłonik13, cieniuj12, eugence12, eugenek12, eugenik12, eugenki12, eugenko12, gnijcie12, igiełce12, igiełek12, igiełko12, jogince12, joginek12, joginki12, junocie12, kikucie12, kłeckie12, knociku12, kockiej12, kojeniu12, konecku12, kujonie12, kunicki12, kunicko12, kuniego12, nikłego12, ocienią12, ogienku12, ogniciu12, ukłonie12, ukojeni12, ukojnie12, cieknij11, ciuknie11, cukinie11, cukinio11, eugenie11, eugenii11, eugenio11, gojenie11, joginie11, kiciego11, kłonice11, koceniu11, łojenie11, nicejek11, nicejki11, nicejko11, niegołe11, niekuci11, ociekłe11, okienku11, ukoicie11, unickie11, cieniej10, cieniło10, gekonie10, gniecie10, gniocie10, gnoicie10, gonicie10, ingocie10, jenocie10, joincie10, jonicie10, knociki10, kojenie10, kokieci10, konecki10, nieciło10, ocienił10, ogienek10, ogienki10, ognicie10, cekinie9, cieknie9, cienkie9, kniecie9, kocenie9, kocinie9, niekoci9, okienek9, eocenie8,

6 literowe słowa:

igłują18, kłując18, kłujką18, ołgują18, ciągłu17, iłując17, kłucką17, kołują17, kujnął17, kikują16, knując16, kocują16, kucnął16, kujące16, kuknął16, negują16, nogują16, ugnoją16, ąkłego15, ciągłe15, ciągło15, gnącej15, gnijąc15, gnojąc15, gnojką15, goecją15, gojące15, kąciku15, kłecką15, kłunią15, łojące15, nicują15, nocują15, uciągi15, ukojną15, ciekłą14, ciukną14, igłuje14, kencją14, kicnął14, kłocią14, kłujce14, kłujek14, kłujki14, kłujko14, koicją14, kojące14, kołkuj14, łąckie14, ocknął14, ogniją14, ogniłą14, ołguje14, onucką14, ucinką14, unicką14, ginące13, gniłku13, gnojku13, goniąc13, kąciki13, kąckie13, kiecką13, kłecku13, kłonią13, kłucki13, knieją13, kołuje13, ogniąc13, ciekną12, cienką12, ciołku12, ikonką12, kącino12, kiełku12, kikuje12, kłucie12, kociną12, kocuje12, koguci12, konicą12, kucnij12, kujcie12, kukieł12, kuknij12, łokciu12, łuckie12, neguje12, niecką12, noguje12, ocieką12, uciekł12, ugnoił12, cegieł11, cienią11, gniciu11, gniłek11, gniłki11, gnojce11, gnojek11, gnojki11, goecje11, goecji11, guniek11, jełkie11, joniku11, juncie11, kciuki11, kłecki11, kłunie11, kłunio11, kujnie11, kujoni11, kuniej11, nicuje11, nikłej11, nocuje11, nogciu11, nuciło11, ocenią11, ogniku11, onkłej11, ujecie11, ukłoni11, ukojne11, ukojni11, cekinu10, ciekłe10, ciekło10, ciołek10, ciołki10, ckniło10, ełckie10, gockie10, gojeni10, jockei10, jogini10, kencje10, kencji10, kencjo10, kiciej10, kicnij10, kiełek10, kiełki10, kłocie10, kłonic10, knocił10, knucie10, kociej10, koicje10, koicji10, koniku10, kucnie10, kuknie10, łojeni10, łokcie10, ociekł10, ocknij10, ognije10, ogniłe10, okucie10, onucek10, onucki10, ucinek10, ucinki10, ucinko10, unicki10, unicko10, ceniło9, cienił9, cieniu9, eocenu9, gnecie9, gnicie9, goicie9, goncie9, goniec9, jeniec9, joniki9, kiecek9, kiecki9, kiecko9, kłonie9, knieje9, kniejo9, knocik9, kockie9, kojeni9, łoicie9, niecił9, nieuki9, nogcie9, ocenił9, ogniki9, unicie9, cienki8, cienko8, ikonce8, ikonek8, ikonki8, jeonie8, kencie8, kicnie8, knieci8, knocie8, koceni8, koicie8, koncie8, konice8, koniec8, koniki8, niecek8, niecki8, niecko8, ocknie8, cienie7, ikonie7, ocenie7, ocieni7,

5 literowe słowa:

kłują16, iłują15, jukką15, jungą15, kucją15, kując15, kukłą15, łącku15, łucką15, ugiął15, ąkłej14, cegłą14, ciągu14, gejką14, gojąc14, gojką14, gołką14, jełką14, kącku14, knują14, kujną14, łojąc14, łojką14, okują14, uciąg14, uciął14, ukoją14, uncją14, ełcką13, genuą13, ginął13, gniją13, gnoją13, gocką13, gunią13, igłuj13, jengą13, kojąc13, kucią13, kucną13, kukną13, łącki13, ołguj13, ciągi12, congą12, encją12, ginąc12, gnące12, gołku12, kącik12, kącki12, kłuje12, kocką12, kołuj12, kongą12, kunią12, łojku12, nikłą12, nocją12, ociął12, onkłą12, onucą12, cieką11, ełcku11, gnoju11, gocku11, gołej11, gonią11, iłuje11, jukce11, jukki11, jukko11, jungi11, jungo11, kącie11, kącin11, kicią11, kicną11, kiecą11, kijku11, kikuj11, kłuci11, knocą11, kocią11, kocuj11, kojcu11, kołku11, kucje11, kucji11, kucjo11, kukło11, łucki11, łucko11, neguj11, nocką11, noguj11, ockną11, ognią11, ugnij11, cegło10, cenią10, geeku10, gejce10, gejek10, gejki10, gejko10, gojce10, gojek10, gojki10, gołce10, gołek10, gołki10, ikoną10, jełki10, jełko10, jucie10, kciuk10, kicku10, kingu10, kłuni10, knuje10, knuło10, kocku10, kucek10, kucki10, kujne10, kujni10, kujon10, łojce10, łojek10, łojki10, łucie10, nicią10, nicuj10, niecą10, nocuj10, nokią10, nucił10, oceną10, okuje10, ukłon10, ukoił10, uncje10, uncji10, uncjo10, ceiku9, ciekł9, cieku9, ełcki9, ełcko9, genui9, genuo9, gnije9, gniło9, gnoił9, gnoje9, gocki9, gonił9, gunie9, gunio9, igieł9, jengi9, jengo9, jogin9, junie9, kiciu9, kijek9, kijki9, kłoci9, knuci9, kocił9, kojce9, kojec9, kołek9, kołki9, kucie9, kucio9, łokci9, łunie9, nicku9, nocku9, ognij9, ognił9, ogniu9, okuci9, ugnie9, ugnoi9, cenił8, cnego8, cniło8, congi8, encje8, encji8, encjo8, geeki8, gekon8, gicie8, gocie8, ikonu8, jecie8, jocie8, jonik8, kicki8, kiego8, kingi8, kłoni8, kniej8, kocki8, kojne8, kongi8, koniu8, kunie8, nieuk8, nikłe8, nikło8, nocje8, nocji8, nogci8, nokij8, nucie8, ognik8, onkłe8, onuce8, oucie8, unici8, uniki8, ceiki7, cekin7, cieki7, genie7, ginie7, gonie7, ikcie7, jenie7, jonie7, kecie7, kicie7, kiece7, kieco7, knoci7, kocie7, kocin7, konic7, konik7, łonie7, nicki7, niego7, nikki7, nocek7, nocki7, ognie7, cenie6, cieni6, encie6, eocen6, kinie6, kniei6, koine6, konie6, necie6, nicie6, nieci6, nieco6, nocie6, nokie6, nokii6, oceni6, okien6, oknie6, eonie5,

4 literowe słowa:

jugą14, ujął14, juką13, kują13, giął12, igłą12, łuną12, ugną12, ąkłe11, ciąg11, ciął11, gnąc11, kegą11, keją11, kiłą11, kłuj11, kuną11, łące11, łąki11, nucą11, geju10, giną10, iłuj10, jeną10, jigu10, jugi10, jukk10, jung10, ługi10, unią10, ceną9, cugi9, giku9, inką9, juce9, juki9, kegu9, kiju9, kiną9, knuj9, kołu9, kuje9, kuło9, nicą9, okuł9, ceku8, geje8, genu8, ginu8, gnij8, gnił8, guni8, icku8, inią8, jeng8, jigi8, keku8, kicu8, kuce8, kuci8, łonu8, łuno8, ngui8, unij8, cnej7, geek7, giki7, inku7, kegi7, keje7, kick7, kieł7, kije7, kiło7, king7, kinu7, koił7, kuni7, kuno7, neku7, nikł7, noku7, nuci7, oknu7, ucie7, unik7, ceik6, ceki6, ciek6, ckni6, eonu6, gnie6, icek6, icki6, keki6, kice6, kici6, kiec6, koki6, nick6, niej6, unie6, unii6, unio6, ceni5, cnie5, ecie5, enci5, ikon5, ince5, inek5, inki5, inko5, kino5, koni5, neki5, nice5, nici5, nike5, noki5, eoni4, inie4, inio4,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEKIEŁKUJĄCEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEKIEŁKUJĄCEGO to

niekiełkującego

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

niekiełkujące

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEKIEŁKUJĄCEGO

Ze słowa NIEKIEŁKUJĄCEGO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEKIEŁKUJĄCEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEKIEŁKUJĄCEGO to

niekiełkującego

. 30 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

kiełkującego

. wartość punktowa tego słowa to: 27


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty