Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEKIEŁBASZEŃ

Z liter NIEKIEŁBASZEŃ można ułożyć aż 702 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

niebłazeńskie24, niekiełbaszeń24,

12 literowe słowa:

niebłazeński23, kiełbaszenie17,

11 literowe słowa:

niebzieńska20, niezesiekań18,

10 literowe słowa:

błazeńskie21, kiełbaszeń21, słabieńkie21, niebańskie19, niekiełzań19, niełańskie19, niebieszeń18, niezesikań17, niezsiekań17, niebełskie15, niełabskie15, niełebskie15, niebekasie13, niezakisłe13, zesiekanie11,

9 literowe słowa:

błazeński20, słabieńki20, benińskie18, bzieńskie18, niebański18, niełański18, niełaszeń17, niezesłań17, niekiszeń16, niesiekań16, niezsikań16, zaniesień15, bełzianek14, bełzianki14, kiełbasie14, kiełbasze14, niebełska14, niebełski14, niełabski14, niełebska14, niełebski14, bełzianie13, zesłabnie13, kiełzanie12, niebekasi12, niebieska12, niełaskie12, bieszenia11, bieszenie11, kieszenie10, zesiekane10, zesiekani10, zesikanie10, zsiekanie10,

8 literowe słowa:

benińska17, beniński17, bzieńska17, bzieński17, kiełznań17, niebekań17, anińskie15, kniazień15, nakiszeń15, nieińska15, nieiskań15, niesikań15, zesiekań15, zasinień14, zniesień14, błazenek13, błazenki13, kiełbasi13, łebianek13, łebianki13, łaziebne12, łaziebni12, łebianie12, niebiałe12, niebłazi12, niesłabe12, niesłabi12, zbiesiła12, baseniki11, baskinie11, bekiesza11, bekiesze11, bekniesz11, biznesik11, ikebanie11, kiełzane11, kiełzani11, łakniesz11, łazienek11, łazienki11, łaziskie11, niełaski11, zesiekał11, zesiekła11, zesłanek11, zesłanki11, biznesie10, łaszenie10, niełazie10, zesłanie10, zsiniałe10, akinezie9, kazeinie9, kienesie9, kieszeni9, kiszenia9, kiszenie9, siekanie9, zesikane9, zesikani9, zsiekane9, zsiekani9, zsikanie9, zaniesie8,

7 literowe słowa:

bańskie16, kiełzań16, łaknień16, łańskie16, niełkań16, bieszeń15, niesłań15, aniński14, kieszeń14, skinień14, zesikań14, zsiekań14, niesiań13, niesień13, nieziań13, zsinień13, bełskie12, kiełbas12, kiełbia12, kiełbie12, łabskie12, łebskie12, bełzian11, bezsiła11, biesiła11, słabizn11, słabnie11, zbiesił11, bakenie10, basenik10, bekanie10, bekasie10, bekiesz10, biaksie10, ibiszek10, ibiszka10, kabinie10, kiełzna10, kniaził10, łaziski10, nakisił10, nasiekł10, niełask10, nikabie10, szebeka10, szebeki10, zakisił10, zakisłe10, zanikłe10, zasiekł10, zasiłek10, zasiłki10, zesiekł10, zesikał10, zsiekał10, zsiekła10, basenie9, bezanie9, niełase9, niełasi9, sabinie9, zesłane9, zesłani9, zinebie9, zsiniał9, aksenie8, aksenii8, aneksie8, inkasie8, iskanie8, kenesie8, kienesa8, kinazie8, kinezie8, kiszeni8, kiziane8, kniazie8, ksienie8, siekane8, siekani8, sieknie8, sikanie8, zasieki8, zesieka8, zsikane8, zsikani8, zniesie7,

6 literowe słowa:

bański15, łański15, łaszeń14, niebań14, zesłań14, ińskie13, kiszeń13, kiziań13, niańki13, siekań13, znikań13, zsikań13, nasień12, sinień12, bełska11, bełski11, białek11, białki11, kiełbi11, łabski11, łebska11, łebski11, bezsił10, biesił10, błazen10, łebian10, baksie9, baniek9, basiek9, baskin9, baziek9, bekasi9, bekasz9, beknie9, beksie9, bezika9, beziki9, bziaki9, esbeka9, esbeki9, ikeban9, kabzie9, kasbie9, kazbie9, kiełza9, kiełzn9, kisiła9, kiział9, łaknie9, łaskie9, łaszek9, łaszki9, łaziki9, łkanie9, siekał9, siekła9, skaził9, skibie9, szebek9, szkieł9, zakisł9, zanikł9, znikał9, znikła9, znikłe9, zsiekł9, zsikał9, beanie8, biasie8, biesie8, biznes8, izbina8, niebie8, niełaz8, niezła8, niezłe8, siebie8, siniał8, słanie8, zbiesi8, akinez7, iskane7, iskani7, kaesie7, kainie7, kazein7, kenesa7, kienes7, kiesie7, kineza7, knezia7, knezie7, kniazi7, ksenia7, ksenie7, ksenii7, ksieni7, nakisi7, niskie7, siakie7, sianek7, siknie7, siniak7, sinika7, skanie7, skazie7, skinie7, skizie7, szeika7, szeiki7, szneka7, szneki7, sznika7, szniki7, zakisi7, zaniki7, zasiek7, zesika7, zsieka7, izanie6, niesie6, sanzie6, sianie6, sienie6, zianie6, zienia6, zienie6,

5 literowe słowa:

bańki14, bekań14, ińska12, iński12, iskań12, ksień12, sikań12, nizań11, bekał10, kiełb10, łebek10, łebka10, łebki10, białe9, błazi9, łabie9, nabił9, słabe9, słabi9, zabił9, zbiła9, baken8, banek8, banki8, basek8, baski8, bekas8, beksa8, bezik8, biaks8, bziak8, bzika8, bziki8, esbek8, iskał8, kabie8, kabin8, kaził8, kisił8, kisła8, łasek8, łaski8, łazik8, łezek8, łezka8, łezki8, łkasz8, nikab8, nikła8, nikłe8, siekł8, sikał8, siłek8, siłka8, siłki8, skiba8, szkła8, znikł8, banie7, basen7, basie7, basze7, bazie7, beani7, bezan7, bezie7, biesa7, biesi7, binie7, bisie7, bizie7, ibisa7, ibiza7, inbie7, izbie7, izbin7, łanie7, łasze7, nieba7, nizał7, sabin7, sebie7, słane7, słani7, zineb7, złasi7, aneks6, eksie6, esika6, esiki6, iksie6, inkas6, kanie6, kasie6, kasze6, kenes6, kesze6, kiesa6, kinaz6, kinez6, kinie6, kisza6, kisze6, kizia6, kizie6, kniei6, nesek6, neska6, neski6, niska6, niski6, sanek6, sanki6, siaki6, sieka6, sinik6, skazi6, skene6, skina6, skini6, skiza6, szeik6, sznek6, sznik6, zanik6, znaki6, znika6, zsika6, ansie5, insza5, insze5, nasze5, nisei5, nisza5, nisze5, sanie5, senie5, siane5, siani5, sieni5, zasie5, zenie5, zinie5, zisie5,

4 literowe słowa:

łkań13, słań12, skiń11, niań10, siań10, sień10, ziań10, zień10, znań10, biła8, łbie8, zbił8, baki7, baks7, bank7, beka7, beki7, beks7, bzik7, kabe7, kabi7, kabz7, kasb7, kazb7, kieł7, kiła7, kisł7, łask7, nikł7, skał7, skib7, bani6, bazi6, bean6, beza6, beze6, bias6, bies6, bina6, biza6, bzie6, ibis6, ibiz6, inba6, izba6, łani6, łase6, łasi6, łasz6, łazi6, łzie6, nieb6, seba6, siał6, siła6, szał6, szła6, ział6, ziła6, złai6, znał6, akie5, akii5, eksa5, esek5, esik5, eska5, eski5, iksa5, inek5, inka5, inki5, iska5, iski5, kaes5, kain5, kani5, kasz5, kazi5, kesz5, kies5, kina5, kisi5, kisz5, kizi5, neki5, nesk5, nike5, sake5, saki5, siak5, sika5, siki5, skan5, skaz5, skin5, skiz5, zeka5, zeki5, znak5, anse4, asie4, ensi4, esie4, ezie4, inia4, inie4, insi4, izan4, nasi4, nasz4, nazi4, nisz4, sani4, sanz4, sena4, sian4, siei4, sina4, sine4, sini4, szai4, zina4, zisa4,

3 literowe słowa:

bań11, łań11, kań10, nań9, sań9, zań9, zeń9, bał7, bił7, łab7, łba7, łeb7, bak6, bek6, kał6, kił6, kła6, łka6, bai5, ban5, bas5, baz5, bee5, ben5, bez5, bin5, bis5, biz5, ibn5, iła5, inb5, izb5, łan5, łez5, łza5, sał5, sił5, zeł5, ził5, zła5, złe5, eks4, iks4, ink4, isk4, kan4, kas4, kea4, kee4, kei4, kia4, kie4, kii4, kin4, ksi4, nek4, sak4, sik4, ska4, ski4, zek4, ais3, ani3, ans3, eee3, eis3, esa3, eza3, nai3, nas3, nie3, san3, sen3, sia3, sie3, sza3, zen3, zin3, zis3, zna3,

2 literowe słowa:

8, ba4, be4, bi4, 4, 4, ka3, ki3, as2, ee2, en2, es2, ez2, ii2, in2, na2, ni2, se2, si2, za2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEKIEŁBASZEŃ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEKIEŁBASZEŃ to

niebłazeńskie

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

niekiełbaszeń

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEKIEŁBASZEŃ

Ze słowa NIEKIEŁBASZEŃ można ułożyć anagram (słowo o innym znaczeniu z tą samą ilością liter).
Ilość możliwych anagramów: 1.
Anagramy jakie można ułożyć ze słowa NIEKIEŁBASZEŃ:

niebłazeńskie


Slowo z liter NIEKIEŁBASZEŃ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEKIEŁBASZEŃ to

niebłazeńskie

. 24 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niekiełbaszeń

. wartość punktowa tego słowa to: 24

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty