Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEKIEŁBASOWĄ

Z liter NIEKIEŁBASOWĄ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

niekiełbasową22,

12 literowe słowa:

niebiałowąse20, niełabowskie17,

11 literowe słowa:

białowieską20, niebiałkową20, niełabowską20, niebieskawą18, obsiekiwaną18, niebiałkowe16, niełabowski16, niebieskawo14, nieoławskie14, obsiekiwane14,

10 literowe słowa:

kiełbasową19, niełobeską19, białowąsie18, nieobwisłą18, niebekasią17, nieiławską17, nieiłowską17, nieoławską17, nieosiąkła17, nieosiąkłe17, nieskibową17, niewsiąkła17, niewsiąkłe17, obsikiwaną17, niebiesową16, kiełbasowe15, kiełbasowi15, niełabskie15, niełobeska15, niełobeski15, obsiekiwał15, nieobwisła14, nieobwisłe14, osłabienie14, basenikowi13, nieiławsko13, nieiłowska13, nieoławski13, nieskibowa13, nieskibowe13, niewłoskie13, obsiekanie13, obsikiwane13, niebiesowa12, obsiewanie12, osławienie12,

9 literowe słowa:

niebełską18, niełabską18, niełebską18, obłąkanie18, białowąse17, białowąsi17, siwobiałą17, beenowską16, iłowianką16, niebieską16, niekałową16, niekiłową16, niełąkowa16, niełąkowe16, niełąkowi16, niewłoską16, obkąsanie16, obsiekaną16, słowianką16, włosianką16, niebasową15, niebisową15, niesiłową15, niewesołą15, obsiewaną15, kiełbasie14, łabowskie14, niebełska14, niebełski14, niebełsko14, nieiksową14, niekasową14, niełabski14, niełabsko14, niełebska14, niełebski14, niełebsko14, niesakową14, niewąskie14, niewieską14, obsikiwał14, osiąkanie14, osikiwaną14, wsiąkanie14, obesłanie13, obwiesiła13, osłabieni13, siwobiałe13, banioskie12, beenowska12, beenowski12, iłowianek12, niebekasi12, niebieska12, niebiesko12, nieboskie12, niekałowe12, niekałowi12, niekiłowa12, niekiłowe12, niełaskie12, nieobskie12, niewłoska12, niewłoski12, obsiekane12, obsiekani12, obsikanie12, siłownika12, słowianek12, słowianki12, wiesiołek12, wiesiołka12, włosianek12, włosianki12, bisowanie11, niebasowe11, niebasowi11, niebisowa11, niebisowe11, niesiłowa11, niesiłowe11, niesławie11, niewesoła11, obsiewane11, obsiewani11, obwisanie11, osławieni11, siłowanie11, sławienie11, włosienia11, włosienie11, nieiksowa10, nieiksowe10, niekasowe10, niekasowi10, niesakowe10, niesakowi10, niewieska10, osiekanie10, osiewnika10, osikiwane10, sekowanie10, wsiekanie10, osiewanie9,

8 literowe słowa:

białkową17, błąkanie17, kiełbasą17, łabowską17, łebianką17, obłąkane17, obłąkani17, białowąs16, niebiałą16, niebławą16, niesłabą16, obesłaną16, obwisnął16, banioską15, kabinową15, kłosianą15, nasiąkłe15, nasiąkło15, nieboską15, niekłową15, niełaską15, nieobską15, niesobką15, obkąsane15, obkąsani15, obsiewką15, obsikaną15, wałkonią15, wsiąkało15, basenową14, bisowaną14, nieiłową14, niełosią14, niesławą14, obsiewną14, osiwiałą14, siłownią14, sławioną14, włosianą14, aneksową13, awioniką13, białkowe13, białkowi13, inkasową13, iwaniską13, kiełbasi13, kiełbaso13, łabowski13, łebianek13, łebianki13, łebianko13, łobeskie13, niewąska13, niewąski13, niewąsko13, niewiską13, obsiekał13, obsiekła13, osiąknie13, osiekaną13, owsianką13, sekowaną13, siąkanie13, wiosenką13, wisienką13, wsiąkane13, wsiąkani13, wsiąkano13, wsiąknie13, wsiekaną13, bawełnie12, łebianie12, nieasową12, niebiałe12, niebiało12, niebławe12, niebławi12, nieesową12, niesłabe12, niesłabi12, niesłabo12, niesowią12, obesłane12, obesłani12, obsiewał12, obwiesił12, obwiniał12, obwiniła12, osiewaną12, osłabnie12, bakenowi11, banioski11, baseniki11, baskinie11, bekasowi11, biaksowi11, boikenie11, bonkawie11, esbekowi11, ikebanie11, iławskie11, iłowskie11, kabinowe11, kabinowi11, kabiowie11, kłosiane11, kłosiani11, nakisiło11, nasiekło11, nieboska11, nieboski11, niekłowa11, niekłowe11, niekłowi11, niełaski11, niełasko11, nieobska11, nieobski11, niesobek11, niesobka11, niesobki11, nikabowi11, obsiewek11, obsiewka11, obsiewki11, obsikane11, obsikani11, oławskie11, osikiwał11, siłownik11, słoniaki11, słownika11, słowniki11, wałkonie11, wełniaki11, wikłanie11, wiosełek11, wiosełka11, wsiekało11, basenowe10, basenowi10, bawienie10, beanowie10, bisowane10, bisowani10, iłowanie10, łowienia10, łowienie10, niebiosa10, nieiłowa10, nieiłowe10, niełosia10, niełosie10, niesławo10, obniesie10, obsianie10, obsiewie10, obsiewna10, obsiewne10, obsiewni10, obwianie10, obwiesia10, obwiesie10, osiwiałe10, sabinowi10, siłownia10, siłownie10, sławieni10, sławione10, słonawie10, wabienie10, wesłanie10, włosiane10, włosiani10, włosieni10, aneksowe9, aneksowi9, ekwansie9, esownika9, esowniki9, inkasowe9, inkasowi9, iwanisko9, kainowie9, nieoskie9, niewiska9, niewisko9, okiwanie9, osiekane9, osiekani9, osiewnik9, osikanie9, owsianek9, owsianki9, sekowane9, sekowani9, siekanie9, siewnika9, skinowie9, wiosenek9, wiosenka9, wiosenki9, wisienek9, wisienka9, wisienko9, wsiekane9, wsiekani9, wsiekano9, nieasowe8, nieasowi8, nieesowa8, nieesowi8, niesowia8, niesowie8, osiewane8, osiewani8, siewanie8,

7 literowe słowa:

błąkano16, kobiałą16, łobeską16, obiałką16, obkąsał16, bawełną15, nieobłą15, obwinął15, obwisłą15, osłabią15, osłabną15, bankową14, baskiną14, bąkanie14, bekasią14, bioniką14, bonkawą14, ikebaną14, iławską14, iłowską14, nasiąkł14, nawłoką14, nieąkła14, nieąkłe14, obsieką14, oławską14, osiąkał14, osiąkła14, osiąkłe14, siąkało14, sieknął14, skibową14, skłonią14, wełenką14, wikłaną14, wsiąkał14, wsiąkła14, wsiąkłe14, wsiąkło14, baniową13, bawioną13, biesową13, iłowaną13, nałowią13, nawisłą13, niebosą13, niełasą13, obsianą13, obwianą13, obwinią13, obwisną13, osławią13, słonawą13, wabioną13, wesłaną13, aksenią12, bełskie12, kainową12, kąsanie12, kiełbas12, kiełbia12, kiełbie12, kienesą12, ksienią12, łabskie12, łebkowi12, łebskie12, łobeska12, łobeski12, nasieką12, niekosą12, nieoską12, niskawą12, niwiską12, obiałek12, obiałki12, obsiekł12, obsikał12, okiwaną12, osikaną12, siąkano12, siąknie12, siekaną12, bawełen11, bawełno11, biesiła11, biesiło11, bisował11, nieobła11, nieobłe11, nieosią11, niesiwą11, obławie11, obwinił11, obwisał11, obwisła11, obwisłe11, owsianą11, siewaną11, siwioną11, słabnie11, aniołek10, aniołki10, bakenie10, baksowi10, bankowe10, bankowi10, basenik10, baskino10, baskowi10, bekanie10, bekasie10, bekonie10, bekowie10, biaksie10, bionika10, boikena10, bonseki10, eboniki10, ikebano10, iławski10, iławsko10, iłowska10, iłowski10, kabinie10, ksobnie10, kwasiło10, ławniki10, łokasie10, łowiska10, nakisił10, nakosił10, nasiekł10, nawłoki10, niełask10, nikabie10, nosiłek10, nosiłki10, obsieka10, oławski10, osiekał10, osiekła10, sekował10, siekało10, skibowa10, skibowe10, skibowi10, skłonie10, słoniak10, słonika10, słoniki10, słowika10, słowiki10, słownik10, wałkoni10, wełenka10, wełenki10, wełenko10, wełniak10, wesołek10, wesołka10, wesołki10, wikłane10, wikłani10, wikłano10, włoskie10, wnikało10, wsiekał10, wsiekła10, wsiekło10, baniowe9, baniowi9, banowie9, basenie9, basowie9, bawieni9, bawione9, beanowi9, biasowi9, biesowa9, biesowe9, biesowi9, bonsaie9, iłowane9, iłowani9, iłowian9, łasonie9, łosinie9, łowieni9, nawisłe9, nawisło9, niebios9, niebosa9, niebose9, niebosi9, niełase9, niełasi9, niełosi9, niesław9, obsiane9, obsiani9, obsiewa9, obwiane9, obwiani9, obwiesi9, obwinia9, obwinie9, osiewał9, osiwiał9, sabinie9, siewało9, siłowni9, siniało9, siwiało9, sławnie9, słonawe9, słonawi9, słownia9, słownie9, wabieni9, wabione9, wesłane9, wesłani9, wesłano9, wisiało9, wniosła9, wnosiła9, wołanie9, wsobnie9, aksenie8, aksenii8, aksenio8, aksonie8, akwenie8, aneksie8, awionik8, eksonie8, esikowi8, esownik8, iksowie8, inkasie8, inkowie8, iskanie8, kaesowi8, kainowe8, kainowi8, kawonie8, kesonie8, kienesa8, kieneso8, kiwanie8, kiwonie8, konisia8, konisie8, ksienie8, newskie8, niekosa8, niekose8, niekosi8, nieoska8, nieoski8, niskawe8, niskawi8, niwiska8, niwisko8, nowskie8, okiwane8, okiwani8, oneskie8, osikane8, osikani8, owiesek8, owieska8, owieski8, siekane8, siekani8, siekano8, sieknie8, siewnik8, sikanie8, skanowi8, skinowi8, winsoki8, wniosek8, wnioski8, nawisie7, nieosia7, nieosie7, niesiwa7, niesiwe7, niesiwo7, niesowi7, nieswoi7, nosiwie7, oseinie7, osianie7, owianie7, owsiane7, owsiani7, siewane7, siewani7, siewano7, siwiano7, siwiona7, siwione7, wisiano7, wniesie7, wsianie7,

6 literowe słowa:

bąkało15, bełską15, błonką15, łabską15, łebską15, obłąka15, obłąki15, błonią14, obławą14, słabną14, bąkano13, bąkowi13, kałową13, kiłową13, kisnął13, kłonią13, ksobną13, łąkowa13, łąkowe13, łąkowi13, osełką13, osiąkł13, owełką13, siąkał13, siknął13, skinął13, słonką13, snobką13, włoską13, wsiąkł13, basową12, bisową12, łanową12, łosiną12, łownią12, obwiną12, owinął12, siłową12, sławią12, sławną12, słowną12, wesołą12, wionął12, własną12, wołaną12, wsobną12, bekało11, bełska11, bełski11, białek11, białki11, białko11, błonek11, błonka11, błonki11, iksową11, iskaną11, kasową11, kąsane11, kąsani11, kąsano11, kiełbi11, kinową11, kobiał11, konwią11, kwinoą11, łabski11, łabsko11, łebska11, łebski11, newską11, nioską11, nowską11, oneską11, osiąka11, osieką11, sakową11, siewką11, sionką11, wąsika11, wąsiki11, wąskie11, wioską11, wsiąka11, wsiąki11, wsieką11, biesił10, błonia10, błonie10, łebian10, nabiło10, obsiał10, obwisł10, oseiną10, osianą10, osłabi10, owianą10, sanową10, siewną10, sinawą10, wiosną10, wniosą10, wsianą10, baksie9, baniek9, basiek9, baskin9, bekano9, bekasi9, beknie9, bekona9, beksie9, bionik9, biwaki9, boiken9, boiska9, boksie9, bosaki9, boskie9, ebonik9, esbeka9, esbeki9, ikeban9, iskało9, kabino9, kasbie9, kiłowe9, kiłowi9, kisiła9, kisiło9, kłonia9, kłonie9, kłosia9, kłosie9, kosiła9, ksobna9, ksobne9, ksobni9, kwasił9, kwebie9, łaknie9, łaskie9, ławnik9, łkanie9, łokasi9, łosika9, łosiki9, łowiki9, łowisk9, obsika9, obskie9, osełek9, osełka9, osełki9, osiekł9, osikał9, osiłek9, osiłka9, osiłki9, owełki9, siekał9, siekła9, siekło9, sikało9, skibie9, skłoni9, skonał9, słoika9, słoiki9, słonek9, słonik9, słonka9, słonki9, słowik9, snobek9, snobka9, snobki9, sobaki9, wabiki9, włosek9, włoski9, wnikał9, baonie8, beanie8, biasie8, biesie8, biosie8, bisowe8, bisowi8, bonsai8, łasoni8, łosina8, łownie8, nawisł8, newbie8, niebie8, niobie8, niosła8, nosiła8, obsiew8, siebie8, siewał8, siłowe8, siłowi8, siniał8, siwiał8, siwiła8, siwiło8, słanie8, sławie8, sławne8, sławni8, słonaw8, słonia8, słonie8, słowie8, słowna8, słowne8, słowni8, snobie8, wełnie8, wesołe8, winiła8, winiło8, wioseł8, wisiał8, własne8, włosie8, włosin8, wnosił8, wsobne8, wsobni8, eksowi7, ekwans7, eskowi7, ikonie7, ikosie7, iksowa7, iksowe7, inkowi7, iskane7, iskani7, kaesie7, kainie7, kanwie7, kaonie7, kasowe7, kasowi7, kenesa7, keneso7, kienes7, kiesie7, kinowe7, kinowi7, kiwane7, kiwani7, kiwnie7, knowie7, koanie7, konwie7, ksenia7, ksenie7, ksenii7, ksenio7, ksieni7, kwasie7, kwinoi7, nakisi7, nekowi7, newska7, niosek7, nioski7, niskie7, noksie7, nowiki7, nowska7, oneski7, owsika7, sakowe7, sakowi7, sakwie7, sekwoi7, siakie7, sianek7, siewka7, siewko7, siknie7, siniak7, sinika7, sionek7, sionki7, siwaki7, skanie7, skinie7, skonie7, skowie7, wianek7, wianki7, winiak7, wiosek7, wioska7, woniek7, wsieka7, wsioka7, awenie6, iwanie6, nieosi6, niesie6, nosiwa6, osiewa6, osinie6, owinie6, sanowe6, sanowi6, senowi6, sianie6, sienie6, siewna6, sinawe6, sinawi6, sinawo6, wianie6, wionie6, wiosen6, wiosna6, wsiane6, wsiani6, wsiano6,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEKIEŁBASOWĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEKIEŁBASOWĄ to

niekiełbasową

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

niebiałowąse

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NIEKIEŁBASOWĄ

Ze słowa NIEKIEŁBASOWĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEKIEŁBASOWĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEKIEŁBASOWĄ to

niekiełbasową

. 22 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

białowieską

. wartość punktowa tego słowa to: 20


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty