Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter MIĘDZYPAŃSTWOWE

Z liter MIĘDZYPAŃSTWOWE można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

międzypaństwowe30,

11 literowe słowa:

wymiętoszeń24, odszeptywań21, państwowymi21, semityzowań20, powywieszań19, zastępowymi19, podwieszamy15, spodziewamy15, emitowawszy14, powywieszam14, zestawowymi14,

10 literowe słowa:

występowań23, państwowym20, powstydzeń20, podstawień19, stypizowań19, wszeptywań19, wyemitowań19, epizodystę18, pęsetowymi18, podwieszań18, powysiewań18, poziewywań18, spodziewań18, zastępowym18, odwszawień17, otępiawszy17, samowiedzę16, depozytami15, pizdowatym15, podstawimy15, podszytami15, epizodysta14, podsiewamy14, podwiewamy14, podziewamy14, spadziowym14, szpadowymi14, szpatowymi14, szpotawymi14, wdeptawszy14, dowieszamy13, odwieszamy13, odwitawszy13, odwszawimy13, podeszwami13, podwiawszy13, podwieszam13, powieszamy13, powitawszy13, powsiewamy13, powysiewam13, pozwiewamy13, samowiedzy13, spodziewam13, zestawowym13, podwiewasz12, powywiesza12,

9 literowe słowa:

miętoszeń21, wstępowań21, zstępowań21, sędziowań20, medytowań19, podiwańmy19, powstańmy19, powzdymań19, wdeptywań19, zdeptywań19, dopisywań18, estymowań18, mityzowań18, odpisywań18, odszeptań18, państwowy18, podszywań18, sztymowań18, typizowań18, widymowań18, wyszeptań18, domieszań17, dostawień17, dostępami17, odstawień17, odstępami17, państwowe17, państwowi17, pęsetowym17, podsiewań17, podwiewań17, podziewań17, pomieszań17, postawień17, powstydzę17, powszywań17, powziętym17, spędowymi17, spomiędzy17, wizytowań17, wymieszań17, wystawień17, występami17, zmatowień17, dowieszań16, mazdeistę16, odwieszań16, opętawszy16, otępiwszy16, podstawię16, powieszań16, powsiewań16, pozwiewań16, występowi16, wytępiasz16, wywieszań16, zastępowy16, zdewiowań16, zostawień16, podwieszę15, zastępowe15, zastępowi15, despotyzm14, dyptamowi14, odwszawię14, podstawmy14, podszytem14, despotami13, dioptazem13, dopasiemy13, dopiszemy13, dostawimy13, etapowymi13, impastowy13, mazdeisty13, odpasiemy13, odpaszemy13, odpiszemy13, odsapiemy13, odstawimy13, pastowymi13, piastowym13, pizdowaty13, podestami13, podmywasz13, podszywam13, podtywasz13, posadzimy13, postawimy13, poszytami13, powadzimy13, powiedzmy13, powstydzi13, psowatymi13, pyszotami13, septymowa13, septymowi13, spadowymi13, stepowymi13, szedytami13, szpadowym13, szpatowym13, szpotawym13, sztampowy13, szypotami13, wideomaty13, wydmowate13, dewizowym12, dosiewamy12, epistazom12, esowatymi12, impastowe12, mazdeisto12, myszowate12, odsiewamy12, odwiewamy12, odwszawmy12, odziewamy12, paszowymi12, pizdowate12, podsiewam12, podstawie12, podwiewam12, podziewam12, pomiawszy12, posiewamy12, powiewamy12, powszywam12, poziewamy12, sadyzmowi12, sadzowymi12, sowietyzm12, spadziowy12, stawowymi12, swapowymi12, szapowymi12, szedytowi12, sztampowe12, sztampowi12, wdziewamy12, wedyzmowi12, westowymi12, wiedzowym12, wmotawszy12, wsadowymi12, wtopiwszy12, wypowiedz12, zapisowym12, zapowiemy12, zestawimy12, zostawimy12, dowieszam11, odwiawszy11, odwieszam11, podwiesza11, powiawszy11, powieszam11, powsiewam11, powysiewa11, pozwiewam11, samowiedz11, spadziowe11, spodziewa11, szametowi11, wypowiesz11, wywieszam11, zestawowy11, odwiewasz10, powiewasz10, zestawowi10,

8 literowe słowa:

opętywań21, wypędzań21, wypędzeń21, wytępiań21, wytępień21, dęstowań20, stępowań20, wysępiań20, wysępień20, powęszeń19, wywęszań19, wywęszeń19, zasępień19, dostańmy18, odstańmy18, podmywań18, podsińmy18, podtywań18, podwińmy18, podymień18, postańmy18, wydeptań18, doiwańmy17, dopiętym17, dosypiań17, edytowań17, odmyszań17, odmyszeń17, odpiętym17, odsypiań17, państwem17, państwom17, pozmywań17, spowińmy17, tańszymi17, wmotywań17, wspieńmy17, wstydzeń17, wydostań17, wymodzeń17, wytopień17, zadymień17, zapieńmy17, zostańmy17, dopasień16, dostępem16, doszywań16, dystopię16, emitowań16, maństwie16, matowień16, mediowań16, odpasień16, odstępem16, odszywań16, opędzamy16, opędzimy16, opisywań16, otępiamy16, państwie16, pastwień16, pędowymi16, piętowym16, pomiędzy16, posadzeń16, poszywań16, powadzeń16, powzywań16, spędowym16, spędzamy16, spędzimy16, spidowań16, spodziań16, stepowań16, stępiamy16, sympatię16, tępawymi16, tępszymi16, wpędzamy16, wpędzimy16, wpisywań16, wspiętym16, wszeptań16, wypasień16, wypędami16, wypędzam16, wysadzeń16, wysiepań16, występem16, występom16, wytępiam16, wywodzeń16, wzdętymi16, zadętymi16, zapiętym16, zatopień16, zwidywań16, despotię15, dewiowań15, diastemę15, dosiewań15, dostępie15, dziwowań15, epizowań15, modestię15, mopsięta15, odsiewań15, odstępie15, odwiewań15, odziewań15, ostawień15, ostępami15, owędzamy15, owędzimy15, pęsetami15, pęsetowy15, podstawę15, posiewań15, powęszmy15, powiewań15, powiszeń15, powzięty15, poziewań15, sadowień15, sepiowań15, sędziwym15, sępotami15, swędzimy15, wdziewań15, wistowań15, wmieszań15, wstawień15, wstępami15, wypędowi15, wypędzie15, wysępiam15, wysiewań15, występie15, wytępisz15, wyziewań15, zasępimy15, zastępem15, zastępom15, dostawię14, epistazę14, mozaistę14, odstawię14, otępiasz14, pęsetowa14, pęsetowi14, podeszwę14, posiedzę14, postawię14, poszamię14, powzięta14, powzięte14, wspiędze14, wstępowi14, wymieszę14, wysiedzę14, wystawię14, wywęszam14, zamętowi14, zapędowi14, zastępie14, zmatowię14, dowieszę13, dyptamie13, odwieszę13, pawęzowi13, podtywam13, powieszę13, wywieszę13, zestawię13, zostawię13, datowymi12, depotami12, diastemy12, dietowym12, dioptazy12, dopiszmy12, dopytasz12, dostawmy12, dosypiam12, dosytami12, dwoistym12, dystopia12, dystopie12, epsomity12, etapowym12, izotypem12, madzisty12, odpaszmy12, odpiszmy12, odpytasz12, odstawmy12, odsypami12, odsypiam12, odwetyzm12, odwitamy12, pastowym12, pastwimy12, patowymi12, podsiwmy12, podstawy12, podszyta12, podszyte12, podymisz12, postawmy12, poszytem12, powitamy12, powzdyma12, psowatym12, ptaszymi12, spadowym12, spowitym12, stepowym12, sympatie12, sympatio12, sympodia12, szedytom12, szypotem12, tiazydem12, tiazydom12, wstydami12, wydmista12, wydmiste12, wytopami12, zatopimy12, adeptowi11, aidsowym11, apsydowe11, apsydowi11, apsydzie11, asteizmy11, dawstwem11, dawstwom11, despotia11, dewiatom11, dewotami11, diastemo11, diasteom11, diatezom11, domywasz11, dopiwszy11, doszywam11, dyzmowie11, dziatwom11, epistazy11, epitazom11, esowatym11, impasowy11, madziste11, mapetowi11, masztowy11, metysowi11, mewowaty11, miastowy11, midasowy11, miedzowy11, misowaty11, modestia11, mozaisty11, mystowie11, odmywasz11, odpiwszy11, odszywam11, odwetami11, odymiasz11, opasiemy11, opaszemy11, opiewamy11, opiszemy11, osadzimy11, ostawimy11, paseizmy11, pasowymi11, pasywizm11, paszowym11, piastowy11, podawszy11, podeszwy11, podmiesz11, podsiewy11, podstawi11, podszywa11, podwisem11, podziwem11, pomadzie11, pomywasz11, postawem11, poszywam11, powiatem11, powzywam11, pozwiemy11, ptysiowa11, ptysiowe11, sadowimy11, sadowymi11, sadyzmie11, sadzowym11, satemowy11, sepiowym11, setowymi11, siadowym11, sitwowym11, spadziom11, stawowym11, stopiwem11, swapowym11, szapitem11, szapitom11, szapowym11, szeptami11, szpadowy11, szpatowy11, szpotawy11, sztamowy11, sztampie11, tezowymi11, typasowi11, typowsza11, typowsze11, watowymi11, westowym11, wideomat11, wiotszym11, wistowym11, wotywami11, wpisowym11, wpiszemy11, wsadowym11, wsadzimy11, wstawimy11, wstydowi11, wstydzie11, wwodzimy11, wydmiesz11, wymotasz11, wypadowe11, wypadowi11, wypadzie11, wypowiem11, wystawom11, wytopisz11, wywiadem11, wywiadom11, wywodami11, zastoimy11, zespoimy11, zestawmy11, zostawmy11, awizowym10, dawstwie10, dewizowy10, domiesza10, dosiewam10, dostawie10, epistazo10, impasowe10, masetowi10, masywowi10, maszopie10, masztowe10, masztowi10, mesztowi10, miastowe10, midasowe10, miedzowa10, misowate10, odezwami10, odsiewam10, odstawie10, odwiewam10, odwitasz10, odzewami10, odziewam10, osiewamy10, owiewamy10, piastowe10, piwoszem10, podeszwa10, podsiewa10, podwiewa10, podziewa10, pomiesza10, posadzie10, posiewam10, postawie10, poszamie10, poszwami10, powiewam10, powitasz10, powiwszy10, powszywa10, poziewam10, satemowi10, sezamowy10, sotadzie10, spazmowi10, szeptowi10, szewioty10, szmatowi10, szpadowe10, szpadowi10, szpatowe10, szpatowi10, szpotawe10, szpotawi10, sztamowe10, sztamowi10, wazowymi10, wdziewam10, wiedzowy10, wieszamy10, wizytowa10, wizytowe10, wpoiwszy10, wsiewamy10, wszawymi10, wymazowi10, wymiesza10, wypasowe10, wypasowi10, wysadowi10, wysadzie10, wysiewam10, wysiewom10, wystawie10, wywodzie10, wywozami10, wyziewam10, wyziewom10, wziewamy10, wzwodami10, zapisowy10, zapowiem10, zasypowe10, zasypowi10, zestawom10, ziemstwa10, ziemstwo10, zwiewamy10, aszetowi9, dewizowa9, dowiesza9, moszawie9, odwiesza9, odwszawi9, opiewasz9, owiawszy9, paszowie9, powiesza9, powsiewa9, pozwiewa9, sezamowi9, swatowie9, szewiota9, wiedzowa9, wywiesza9, zapisowe9, zasiewom9, owiewasz8,

7 literowe słowa:

opędzań19, otępiań19, spędzań19, stępiań19, wpędzań19, owędzań18, swędzeń18, dopytań17, odpytań17, potańmy17, domywań16, dosypań16, dzwońmy16, odmywań16, odsypań16, odwińmy16, odymiań16, powińmy16, tańszym16, typowań16, wymotań16, wzdymań16, zatońmy16, dopięty15, dopisań15, dostępy15, maństwo15, modystę15, odętymi15, odpięty15, odpisań15, odstępy15, odwitań15, odzywań15, opętamy15, opiętym15, otępimy15, państwo15, pędowym15, pędzamy15, pędzimy15, pisywań15, podsiań15, podziań15, pomięty15, powitań15, powstań15, spętamy15, spiętym15, stępimy15, tępszym15, wpiętym15, wypędom15, wypisań15, wypsień15, wzdętym15, wziońmy15, zadętym15, zawińmy15, dopięta14, dosypię14, mysięta14, odmyszę14, odpięta14, odsypię14, opędzam14, otępiam14, pomięta14, psiętom14, pyszotę14, spędami14, spędzam14, stępami14, stępiam14, sztampę14, wędzimy14, wpędami14, wpędzam14, wsadzeń14, wstępom14, wszywań14, wymięte14, wymodzę14, wypędza14, wypędzi14, wypięte14, wziętym14, zadymię14, zapędom14, zapięty14, zasępmy14, zastępy14, zimowań14, amitozę13, dopiszę13, dostawę13, maoistę13, odpaszę13, odpiszę13, odsapię13, odstawę13, otępisz13, owędzam13, pawęzom13, posadzę13, postawę13, powadzę13, powezmę13, sędziom13, sędziwy13, smętowi13, stępowi13, swędami13, wieszań13, wopistę13, wspięto13, wypaszę13, wypiszę13, wysadzę13, wysapię13, wysępia13, wystawę13, zamiotę13, zapięto13, zasypię13, zatopię13, dopitym12, dopytam12, odpitym12, odpytam12, ostawię12, podmyta12, sędziwa12, sędziwe12, swędowi12, swędzie12, wmieszę12, wstawię12, wszamię12, zawiodę12, apsydom11, atypiom11, impasty11, imposty11, modysta11, odsapmy11, podmywa11, podszyt11, psydiom11, ptaszym11, ptysiom11, stopimy11, stypami11, sztampy11, wstydom11, wypadom11, zapitym11, zatopmy11, amidowy10, amitozy10, datiwem10, dewiaty10, dioptaz10, dostawy10, dosypia10, doszyta10, dowiemy10, dwoisty10, dyszami10, dywizom10, dziatwy10, edypowi10, ideowym10, maoisty10, maszopy10, mazisty10, mediowy10, odmysza10, odstawy10, odsypia10, odszyta10, odymasz10, odymisz10, odzywam10, opaszmy10, opiszmy10, ostawmy10, osypami10, pastowy10, pastwom10, piastom10, podstaw10, podziwy10, postami10, postawy10, powiemy10, pozmywa10, pozywam10, psotami10, psowaty10, ptozami10, sadzimy10, sitowym10, sowitym10, spodami10, spotami10, spowity10, stopami10, szamoty10, szpadom10, szyitom10, szypami10, taoizmy10, typowsi10, wadzimy10, watowym10, wiadomy10, wodzimy10, wopisty10, wpiszmy10, wstawmy10, wsypami10, wymodzi10, wypasem10, wypisem10, wysadem10, wyspami10, zasypom10, zdwoimy10, zsypami10, amidowe9, azowymi9, dostawi9, dwoista9, masywie9, maszopi9, maziowy9, mediowa9, odstawi9, opiewam9, ostwami9, owadzim9, ozwiemy9, pastowi9, posadzi9, postawi9, powadze9, powadzi9, powiedz9, pozwami9, sadziom9, siewamy9, spatowi9, spowita9, stopiwa9, swapowy9, swotami9, szodami9, szopami9, wadisem9, waszymi9, wiadome9, wiotszy9, wiwatom9, wmotasz9, wodzami9, wopista9, wpisowy9, wsadowy9, wsiowym9, wsypowa9, wsypowi9, wtopisz9, wymaisz9, wypasie9, wypasze9, wypisze9, wysadzi9, wysapie9, wyspowa9, wyspowi9, wystawi9, zapisom9, zawodem9, zowiemy9, zwiadom9, zwisamy9, zwodami9, maziowe8, miewasz8, odwszaw8, odziewa8, owadzie8, owiwszy8, poziewa8, spawowi8, stawowe8, swadzie8, swapowi8, wamsowi8, westowa8, wieszam8, wiotsza8, wmiesza8, wpisowa8, wsadowi8, wsadzie8, wszamie8, wziewam8, zapowie8, zasiewy8, zawisem8, zostawi8, zwiewam8,


Najdłuższe wyrazy z liter MIĘDZYPAŃSTWOWE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter MIĘDZYPAŃSTWOWE to

międzypaństwowe

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

emitowawszy

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa MIĘDZYPAŃSTWOWE

Ze słowa MIĘDZYPAŃSTWOWE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter MIĘDZYPAŃSTWOWE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter MIĘDZYPAŃSTWOWE to

międzypaństwowe

. 30 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

wymiętoszeń

. wartość punktowa tego słowa to: 24


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty