Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter MIĘDZYMÓZGOWIEM

Z liter MIĘDZYMÓZGOWIEM można ułożyć aż 774 wyrazów - Sprawdź jakie!

15 literowe słowa:

międzymózgowiem30,

14 literowe słowa:

międzymózgowie28,

13 literowe słowa:

międzymózgowi27,

10 literowe słowa:

giemzowymi15, miedziowym14, miedzowymi14,

9 literowe słowa:

mózgowymi18, mózgowiem17, giemzowym14, godziwymi14, mediowymi13, miedzowym13, miedziowy12, zegizmowi12, zwiedzimy12,

8 literowe słowa:

mózgowym17, domówimy16, odmówimy16, egoizmów15, mózgowie15, owędzimy15, zegizmów15, zwędzimy15, izozymów14, miodziów14, zęzowymi14, gemowymi13, godziwym13, migowymi13, wymogiem13, zgodzimy13, giemzowy12, imidowym12, mediowym12, memowymi12, wedyzmom12, widomymi12, wygodzie12, zegizmom12, dyzmowie11, giemzowi11, godziwie11, ideowymi11, izozymem11, miedziom11, miedzowy11, miodziem11, zdziwimy11, zimowymi11, zwidzimy11, zwiedzmy11, zwodzimy11, deizmowi10, izozymie10, miedzowi10, zwiezdom10,

7 literowe słowa:

domówię17, odmówię17, domówmy15, dymówom15, megomów15, mózgiem15, mózgowy15, odmówmy15, wygodzę15, dymówie14, modemów14, mózgowe14, mózgowi14, omiegów14, omówimy14, wędzimy14, wymodzę14, zmówimy14, deizmów13, idiomów13, izydiów13, więzimy13, wódziom13, zęzowym13, zwęzimy13, gemowym12, godzimy12, migowym12, więziom12, zdziwię12, zoizmów12, zwiedzę12, zwiezdę12, zwięzem12, zwięzom12, egoizmy11, giemzom11, godziwy11, gwizdem11, gwizdom11, gzowymi11, memowym11, modzimy11, odmiemy11, widomym11, wygodzi11, zegizmy11, zwięzie11, deizmom10, dowiemy10, dywizem10, dywizom10, dziwimy10, gidowie10, godziwe10, godziwi10, ideowym10, idiomem10, idziemy10, imidowy10, izydiom10, mediowy10, miedzom10, ozimymi10, widzimy10, wiedzmy10, wizgiem10, wodzimy10, wymodzi10, zdwoimy10, zdziwmy10, zgodzie10, zimowym10, zygozie10, dewizom9, dizezom9, dywizie9, imidowe9, mediowi9, mimowie9, mimozie9, miodzie9, ozwiemy9, widomie9, wiedzom9, ziemiom9, zoizmem9, zowiemy9, zwiezdy9, zwozimy9, dziewoi8, zoizmie8, zwidzie8, zwiedzi8, zwiezdo8, zwodzie8,

6 literowe słowa:

dymówę17, omówię15, wódzię15, zmówię15, mózgom14, wygodę14, wymogę14, dymówo13, dyzmów13, geoidę13, giemzę13, goimów13, między13, mówimy13, odymię13, omówmy13, wzmogę13, zgodzę13, zmówmy13, zygozę13, domówi12, imidów12, mediów12, miedzę12, mimozę12, miodów12, odmówi12, wezdmę12, dewizę11, dizezę11, dygiem11, dziwię11, gemmom11, megomy11, migmom11, odezwę11, oidiów11, owędzi11, ówdzie11, wędzie11, wiedzę11, więzom11, wódzie11, wódzio11, zęzowy11, ziemię11, ziomów11, zwędzi11, zwidzę11, zwięzy11, zwiodę11, zwodzę11, dmiemy10, dogiem10, dygowi10, dyzmom10, egidom10, gemowy10, geoidy10, gidiom10, giemzy10, goimem10, gwizdy10, gzowym10, migiem10, migmie10, migowy10, modemy10, wydmom10, wymogi10, zęzowe10, zęzowi10, zgoimy10, zwiozę10, deizmy9, dwoimy9, dymowe9, dymowi9, dyzmie9, dziwmy9, egoizm9, gemowi9, gidowi9, gidzie9, giemzo9, goimie9, idiomy9, imidem9, imidom9, mediom9, memowy9, miedzy9, migowe9, migowi9, mimozy9, miodem9, myomie9, omiegi9, ozimym9, wedyzm9, widmem9, widmom9, widomy9, wigiem9, wizgom9, wydmie9, zdoimy9, zegizm9, zgodzi9, zmywem9, zmywom9, demowi8, dewizy8, dimowi8, dizezy8, doiwem8, dowiem8, dziwem8, dziwom8, ideowy8, izozym8, memowi8, mewimi8, miedzi8, miedzo8, mimowi8, modzie8, mozdze8, odezwy8, odzewy8, wideom8, widiom8, widmie8, widome8, widomi8, widzem8, widzom8, wiedzy8, wodzem8, wozimy8, zimowy8, ziomem8, zmywie8, zoizmy8, zwidem8, zwidom8, zwiemy8, zwodem8, zwoimy8, dewizo7, dizezo7, doiwie7, dziwie7, ideowi7, izmowi7, owdzie7, widzie7, wiedzo7, wodzie7, zdziwi7, ziemio7, ziewom7, zimowe7, zimowi7, ziomie7, zmowie7, zwidzi7, zwiedz7, zwiezd7, zwodzi7, zwozem7, zezowi6, zwozie6,

5 literowe słowa:

mówię14, dęgom13, dygów13, gemmę13, migmę13, wygód13, wymóg13, dogów12, dymię12, dymów12, dyzmę12, egidę12, gemów12, geodę12, gidię12, gidów12, godów12, godzę12, migów12, mozgę12, mówmy12, mózgi12, myomę12, omegę12, wydmę12, zgodę12, zmogę12, demów11, dimów11, domów11, gezów11, memów11, mimów11, modów11, modzę11, odmów11, owędy11, wędom11, wódom11, wymię11, dowóz10, dygom10, dziwę10, gemmy10, izmów10, migmy10, odiów10, omówi10, wezmę10, wędzi10, węzom10, widię10, widzę10, więzy10, wiodę10, wodzę10, wódzi10, zęzom10, zmowę10, zmówi10, dymem9, dymom9, egidy9, gemmo9, gemom9, geody9, gidem9, gidom9, goimy9, gzimy9, megom9, migmo9, migom9, węzie9, więzi9, wiozę9, wygom9, zezów9, zęzie9, zgody9, zowię9, zwęzi9, zwięz9, demom8, dimem8, dimom8, doimy8, domem8, dymie8, dyzmo8, dyzom8, egido8, gdzie8, geoid8, gezom8, gidie8, gidio8, gidze8, giemz8, godzi8, goimi8, gwizd8, gzowy8, imidy8, memom8, mimem8, mimom8, miody8, modem8, mozgi8, odymi8, omegi8, omieg8, wigom8, wydmo8, wygoi8, zygoz8, deizm7, dewom7, dimie7, diwem7, diwom7, domie7, dywiz7, dyzie7, dziwy7, gzowe7, gzowi7, ideom7, idiom7, izmem7, izmom7, mewim7, mewom7, miedz7, mimie7, mimoz7, modzi7, moimi7, odmie7, owymi7, ozimy7, widem7, widmo7, widom7, wiemy7, wizgi7, wodzy7, wydoi7, wydze7, wyzem7, wyzom7, zimom7, ziomy7, zmowy7, zwidy7, zwody7, zyzom7, dewiz6, diwie6, dizez6, dowie6, dozie6, dziwi6, dziwo6, idowi6, idzie6, izmie6, mezzo6, mowie6, odezw6, odzew6, odzie6, ozime6, ozimi6, wideo6, widie6, widio6, widze6, widzi6, wiedz6, wizom6, wodze6, wodzi6, wozem6, wyzie6, zdwoi6, zdziw6, zewom6, zezom6, ziemi6, ziewy6, zimie6, zoizm6, zwiem6, zwozy6, zyzie6, ozwie5, wizie5, wozie5, zowie5, zwozi5,

4 literowe słowa:

wódę13, dęgi11, dęgo11, mogę11, mózg11, wygę11, zgód11, dwóm10, dyzę10, gezę10, gzów10, miód10, modę10, odmę10, wędy10, wódy10, dewę9, diwę9, dozę9, dwói9, ideę9, idów9, imię9, mewę9, mowę9, mówi9, omów9, wędo9, węzy9, wodę9, wódo9, wódz9, zęzy9, zimę9, zmów9, zwód9, zyzę9, dygi8, gemm8, gemy8, gidy8, gody8, migm8, ozów8, ozwę8, węzo8, wizę8, zęzo8, zwóz8, demy7, digi7, dimy7, dogi7, domy7, dymi7, egid7, geod7, gezy7, goim7, gzem7, gzom7, mego7, memy7, migi7, mimy7, mody7, mozg7, mymi7, myom7, odmy7, odym7, omeg7, wydm7, wygi7, wygo7, demo6, dewy6, diwy6, dmie6, dozy6, dwom6, dyzo6, gezo6, giez6, gzie6, idem6, idom6, imid6, izmy6, memo6, mewy6, midi6, mimo6, modi6, moim6, mowy6, omem6, owym6, widm6, widy6, wigi6, wizg6, wody6, zgoi6, zimy6, zmyw6, dewo5, diwo5, doiw5, dwie5, dwoi5, dziw5, ewom5, ezom5, idei5, ideo5, iwom5, mewi5, mewo5, omie5, ozem5, widz5, wiem5, wizy5, wozy5, zdoi5, zewy5, zezy5, ziem5, zimo5, ziom5, zwem5, zwid5, zwom5, zyzo5, iwie4, ozie4, wiei4, wizo4, wozi4, ziew4, zwie4, zwoi4,

3 literowe słowa:

dęg10, dmę9, gzę9, mód9, dóz8, idę8, mię8, mów8, odę8, węd8, wód8, dyg7, ewę7, ezę7, gdy7, iwę7, węz7, wóz7, zęz7, zwę7, dog6, dym6, gem6, gid6, gzy6, mig6, mmm6, mym6, wyg6, zyg6, dem5, dim5, dom5, dyz5, ego5, gez5, gie5, goi5, gzi5, gzo5, idy5, mem5, mim5, mod5, odm5, ody5, ogi5, omy5, wig5, deo4, diw4, doi4, doz4, emo4, ewy4, ezy4, ido4, iwy4, izm4, mew4, moi4, ode4, ozy4, wid4, wyz4, zim4, zwy4, zyz4, ewo3, ezo3, iwo3, owe3, owi3, wie3, wii3, wio3, wiz3, zew3, zez3,

2 literowe słowa:

8, ód7, ów6, dy4, go4, my4, de3, do3, em3, id3, im3, me3, mi3, od3, om3, wy3, yo3, eo2, ew2, ez2, ii2, iw2, oz2, we2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter MIĘDZYMÓZGOWIEM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter MIĘDZYMÓZGOWIEM to

międzymózgowiem

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

międzymózgowie

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa MIĘDZYMÓZGOWIEM

Ze słowa MIĘDZYMÓZGOWIEM nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter MIĘDZYMÓZGOWIEM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter MIĘDZYMÓZGOWIEM to

międzymózgowiem

. 30 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

międzymózgowie

. wartość punktowa tego słowa to: 28

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty