Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter MIĘDZYKOSTNĄ

Z liter MIĘDZYKOSTNĄ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

międzykostną25,

10 literowe słowa:

odtęsknimy19,

9 literowe słowa:

domkniętą21, smykniętą21, odtęsknią20, zmokniętą20, domknięty18, smyknięto17, zmoknięty17, sądzonymi16, szkodnymi13,

8 literowe słowa:

odmiękną19, sykniętą19, miętoszą18, modystką17, modystkę17, myknięto16, odkąsimy16, tęsknimy16, tęsknymi16, dioksyną15, dioksynę15, dystonią15, dystonię15, monistką15, monistkę15, odtęskni15, osądzimy15, sądzonym15, syknięto15, sędzinom14, indyktom13, modystki13, kostnymi12, sytnikom12, szkodnym12, sznytkom12, sztynkom12, szyitkom12, kiszonym11,

7 literowe słowa:

miększą17, nędzotą17, odkąszę17, tęsknią17, zmętnią17, zmiękną17, omięsną16, osiąknę16, sędziną16, mistyką15, mistykę15, mitynką15, mitynkę15, modystą15, modystę15, odętymi15, tęsknym15, doszytą14, dziękom14, kosmitą14, kosmitę14, miększy14, mknięto14, nędzoty14, odmyszą14, odmyszę14, odszytą14, sądnymi14, sądzimy14, sznytką14, sznytkę14, szyitką14, szyitkę14, toksyną14, toksynę14, zmiotką14, zmiotkę14, dzionką13, dzionkę13, miozyną13, miozynę13, mniszką13, mniszkę13, monistą13, monistę13, mosiądz13, oszyndą13, oszyndę13, sądzony13, sędziny13, sędziom13, symonią13, symonię13, szkodną13, szminką13, szminkę13, znikomą13, kiszoną12, sędzino12, ditoksy11, dynksom11, dyskont11, dyszkom11, indykom11, indytom11, kosmity11, kostnym11, kotnymi11, mistyko11, mitynko11, moskity11, skotyzm11, stynkom11, dinksom10, dioksyn10, knyszom10, monisty10, odymisz10, odzyski10, szkodny10, sznytki10, sznytko10, sznytom10, sztynki10, szyitko10, szyitom10, szynkom10, tonizmy10, znikomy10, kiszony9, mniszko9, szkodni9, szminko9, sznikom9, znosimy9,

6 literowe słowa:

miętką17, miękną16, osmętą16, smętną16, stękną16, tęskną16, zmiętą16, mięsną15, osądzę15, osiądę15, sędzią15, siąknę15, zsiądę15, dętkom14, dętymi14, domytą14, motyką14, motykę14, mykitą14, mykitę14, odętym14, odmęty14, odmytą14, domkną13, domknę13, dotkną13, dotknę13, dyszką13, dyszkę13, kęsimy13, między13, miętko13, mykozą13, mykozę13, mysiąt13, myszką13, myszkę13, nikędy13, odymią13, odymię13, osmęty13, sądkom13, sądnym13, smętki13, smętny13, smykną13, smyknę13, stękom13, stykną13, styknę13, stynką13, stynkę13, tęskny13, tomską13, tyminą13, tyminę13, zmięty13, dominą12, dominę12, konyzą12, konyzę12, kostną12, ksiądz12, mięsko12, mięsny12, mikozą12, mikozę12, miodną12, miotną12, miotnę12, mitozą12, mitozę12, mokszą12, mokszę12, nędzom12, nędzot12, nidzką12, odkąsi12, omskną12, omsknę12, onętki12, oszytą12, sędzim12, smętni12, stomią12, stomię12, stonką12, stonkę12, szkodą12, szkodę12, szyitą12, szyitę12, szynką12, szynkę12, tęskni12, tęskno12, toniką12, tonikę12, zmętni12, zmięto12, zmiotą12, zmiotę12, zmokną12, zmoknę12, znikąd12, dyktom11, dytkom11, konszą11, konszę11, koziną11, kozinę11, mniszą11, moszną11, mosznę11, mszoną11, nioską11, nioskę11, osądzi11, sędzin11, sędzio11, sionką11, sionkę11, sotnią11, sotnię11, szminą11, szminę11, szniką11, sznikę11, dotyki10, dymnik10, dyskom10, ikstym10, indykt10, kmioty10, kotnym10, mikoty10, miksty10, mistyk10, motyki10, mykito10, mytnik10, stykom10, tynkom10, tyskim10, zniosą10, zniosę10, dinksy9, ditoks9, dominy9, domisk9, dymion9, dymisz9, dyniom9, dyszki9, dyszko9, dyszom9, dzikom9, istnym9, kominy9, komisy9, komysz9, kosimy9, kostny9, kosymi9, koszty9, mikozy9, miodny9, mitozy9, mnodzy9, mokszy9, monity9, moskit9, mostki9, myszki9, myszko9, nitkom9, nyskim9, nyskom9, odmysz9, odzysk9, osmyki9, sitkom9, skitom9, somity9, stoimy9, stynki9, stynko9, synkom9, sytnik9, szkody9, szkoty9, sztynk9, szykom9, toksyn9, tomisk9, tomski9, tymino9, zdoimy9, zyskom9, indosy8, inozyt8, inszym8, kiszom8, konszy8, kostni8, koziny8, miozyn8, mniszy8, mosiny8, moszny8, mszony8, nidzko8, nosimy8, notisy8, skinom8, skizom8, stonki8, syniom8, szminy8, sztoki8, sztony8, szyito8, szynki8, szynko8, szynom8, szynto8, tonizm8, znoimy8, niszom7, szinto7, szmino7, szniko7,

5 literowe słowa:

dętką16, męską15, mętną15, miętą15, odętą15, nędzą14, osęką14, sądzę14, siądę14, dętym13, dyktą13, dyktę13, dymką13, dymkę13, mytką13, mytkę13, dętki12, dętko12, dymią12, dymię12, dymną12, dyską12, dyskę12, dyzmą12, dyzmę12, kątom12, mętny12, mięty12, mykną12, myknę12, mystą12, mystę12, odęty12, odmęt12, omytą12, smęty12, tędzy12, tomką12, tomkę12, tykną12, tyknę12, tyską12, zmytą12, dąsom11, dotną11, dotnę11, dynią11, dynię11, dyszą11, dyszę11, dziką11, ikstą11, kęsim11, kęsom11, kimną11, kimnę11, kminą11, kminę11, kotną11, męski11, męsko11, mętni11, mięto11, minką11, minkę11, miotą11, miotę11, miską11, miskę11, modną11, modzą11, modzę11, mokną11, moknę11, moksą11, moksę11, motią11, motię11, mysią11, mysię11, myszą11, nędzy11, nitką11, nitkę11, notką11, notkę11, nyską11, nyskę11, omską11, osądy11, osmęt11, ostką11, ostkę11, sądki11, sądny11, sądom11, sękom11, simką11, simkę11, skodą11, skodę11, sodką11, sodkę11, stęki11, sykną11, syknę11, sytną11, szytą11, tonką11, tonkę11, zmięk11, doiną10, doinę10, ikoną10, ikonę10, istną10, kisną10, kisnę10, kiszą10, kiszę10, koszą10, koszę10, kozią10, mięso10, nędzo10, niską10, nokią10, nokię10, okszą10, okszę10, ominą10, ominę10, omszą10, omszę10, osęki10, osiką10, osikę10, ozimą10, sądni10, sądzi10, sędzi10, sikną10, siknę10, skiną10, skinę10, sondą10, sondę10, szyną10, szynę10, toiną10, toinę10, tonią10, zimną10, zinąd10, zondą10, zondę10, dotyk9, dykto9, dymki9, dymko9, dytki9, inszą9, motyk9, mytki9, mytko9, niosą9, niosę9, niszą9, niszę9, noszą9, noszę9, osiną9, osinę9, tykom9, zioną9, zionę9, ditom8, doimy8, domki8, dosyt8, dymni8, dymno8, dynks8, dynom8, dyski8, dysko8, dyzmo8, dyzom8, iksty8, iktom8, indyk8, indyt8, istmy8, kitom8, kminy8, kmiot8, knoty8, koimy8, kosym8, kotny8, mikot8, mikst8, miksy8, miody8, mioty8, modny8, modsy8, moksy8, mosty8, motki8, mykoz8, mysto8, odymi8, oksym8, omyki8, osmyk8, skity8, skody8, skoty8, smyki8, styki8, sykom8, sytom8, tikom8, tomik8, tomki8, tymin8, tynki8, tynom8, tyski8, tysko8, tyzom8, zmyto8, dinks7, disko7, disom7, dniom7, doiny7, domin7, dynio7, dyszo7, dziko7, ikony7, ikosy7, iksom7, indom7, inkom7, iskom7, istny7, kimon7, kinom7, kmino7, knysz7, komin7, komis7, konyz7, koszt7, koszy7, kotni7, kozim7, mikoz7, minko7, miony7, misko7, mitoz7, modni7, modsi7, modzi7, moksz7, monit7, mysio7, nitko7, nitom7, noksy7, notki7, nyski7, nysko7, nysom7, okszy7, omski7, omszy7, onyks7, onymi7, oskim7, ostki7, ozimy7, sikom7, simko7, sinym7, sitko7, sitom7, skiny7, skizy7, skont7, skony7, smoki7, sodki7, somit7, sondy7, stoik7, stoki7, synki7, synod7, synom7, sytni7, szkot7, sznyt7, szody7, szoty7, sztok7, szyki7, szynk7, szyto7, tiony7, toiny7, tonik7, tonki7, zimny7, ziomy7, zondy7, zyski7, zysom7, doisz6, indos6, inszy6, koisz6, konsz6, kozin6, mosin6, nisko6, niszy6, noski6, noszy6, notis6, osiny6, sinto6, sotni6, synio6, szmin6, sznik6, szoki6, szton6, szyno6, zimno6, zinom6, zisom6, znosy6, zonki6, niszo5, znosi5,

4 literowe słowa:

dętą14, mąkę14, męką14, dęty11, kąty11, kędy11, mąty11, męty11, mytą11, tędy11, tyką11, tykę11, dąsy10, dęto10, dyną10, dynę10, dyzą10, dyzę10, kęsy10, kimą10, kimę10, kitą10, kitę10, kodą10, kodę10, komą10, komę10, kotą10, kotę10, mąki10, mąko10, męki10, męko10, mięt10, miką10, mikę10, mkną10, mknę10, modą10, modę10, odmą10, odmę10, sądy10, skąd10, smęt10, stąd10, stęk10, sytą10, sytę10, tiką10, tikę10, tkną10, tknę10, disą9, disę9, dozą9, dozę9, inką9, inkę9, kiną9, kinę9, kosą9, kosę9, kozą9, kozę9, miąs9, mięs9, miną9, minę9, misą9, misę9, moną9, monę9, mszą9, mszę9, nędz9, notą9, notę9, nysą9, nysę9, osąd9, osęk9, oską9, otną9, otnę9, sęki9, siką9, sikę9, simą9, simę9, sodą9, sodę9, somą9, somę9, stoą9, stoę9, toną9, tonę9, zimą9, zimę9, dykt8, osią8, siną8, zoną8, zonę8, dimy7, dity7, domy7, dymi7, dysk7, ikty7, kimy7, kity7, kody7, komy7, koty7, mity7, mody7, myki7, myto7, odmy7, odym7, omyk7, smyk7, styk7, tomy7, tyki7, tyko7, tymi7, tynk7, disy6, dnom6, doki6, dony6, dozy6, dyni6, dyno6, dyon6, dysz6, dyzo6, dzik6, idom6, iksy6, indy6, istm6, izmy6, kimo6, kiny6, kiom6, kito6, kmin6, knot6, komi6, kont6, kosy6, kozy6, kysz6, miko6, miks6, miny6, miot6, misy6, modi6, mods6, moks6, mony6, most6, mszy6, mysi6, mysz6, nikt6, nity6, nomy6, noty6, onym6, osmy6, osty6, simy6, sity6, skit6, skod6, skot6, smok6, sody6, somy6, stok6, stoy6, syki6, syto6, szyk6, tiko6, toki6, tomi6, tond6, tony6, zimy6, zysk6, diso5, doin5, doni5, ikon5, ikos5, inko5, kino5, kisz5, koni5, kosi5, kosz5, kozi5, mino5, mion5, miso5, mszo5, noki5, noks5, nosy5, noys5, nyso5, oksz5, osik5, osim5, oski5, siko5, simo5, siny5, sito5, skin5, skiz5, skon5, snom5, soki5, sond5, sony5, stoi5, szok5, szot5, szyi5, szyn5, tion5, toin5, toni5, yoni5, zdoi5, zimn5, zimo5, ziny5, ziom5, zisy5, zond5, zonk5, zony5, nisz4, nosi4, osin4, sino4, znoi4, znos4,

3 literowe słowa:

dmę9, idę8, kię8, mię8, odę8, dym6, myk6, dim5, dom5, dyz5, idy5, kim5, kom5, mik5, mod5, odm5, ody5, omy5, doi4, doz4, ido4, izm4, kio4, koi4, moi4, ozy4, zim4,


Najdłuższe wyrazy z liter MIĘDZYKOSTNĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter MIĘDZYKOSTNĄ to

międzykostną

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

odtęsknimy

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa MIĘDZYKOSTNĄ

Ze słowa MIĘDZYKOSTNĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter MIĘDZYKOSTNĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter MIĘDZYKOSTNĄ to

międzykostną

. 25 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

domkniętą

. wartość punktowa tego słowa to: 21


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty