Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter LUNATYKUJĄCE

Z liter LUNATYKUJĄCE można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

lunatykujące27,

11 literowe słowa:

lunatykując26,

10 literowe słowa:

lunatykują24, tunelujący24, tunelująca23, anektujący22, kanelujący22, antylekcją21, lunatykuje20,

9 literowe słowa:

ulatujący23, utulający23, anulujący22, taklujący22, talkujący22, tunelując22, ulatujące22, utulające22, acetylują21, anulujące21, etylująca21, kalcynują21, kantujący21, taklujące21, talkujące21, tankujący21, tynkująca21, tynkujące21, utykające21, akcentują20, anektując20, kanelując20, kantujące20, tankujące20, atencyjką19, lunatykuj19, kalcynuje17,

8 literowe słowa:

kulujący22, lutujący22, autujący21, eluujący21, kulująca21, kulujące21, lutująca21, lutujące21, ulatując21, utalkują21, utulając21, anulując20, autujące20, eluująca20, etylując20, katujący20, kulający20, kulejący20, lakujący20, latujący20, lukający20, taklując20, talkując20, tunelują20, tynkując20, utykając20, aukcyjną19, kantując19, katujące19, kaucyjną19, kulające19, kulejąca19, lakujące19, latujące19, lukające19, tankując19, anektują18, kanelują18, lekcyjną18, nacelują18, tykające18, latencją17, utalkuje17, acetyluj16, kalcynuj16, lunatyku16, utulanej16, akcentuj15, aukcyjne15, kaucyjne15, utykanej15, latencyj14, lekcyjna14,

7 literowe słowa:

kulując20, lutując20, autując19, eluując19, klujący19, ucelują19, ukatują19, ukucają19, ulatują19, utulają19, acylują18, anulują18, celkują18, cynkują18, etylują18, katując18, klująca18, klujące18, knujący18, kulając18, kulącej18, kulejąc18, lakując18, latując18, lukając18, taklują18, talkują18, tulącej18, tulejką18, tynkują18, utykają18, calutką17, eluacją17, junacką17, kantują17, klejący17, knująca17, knujące17, lunacją17, nutacją17, tankują17, tkający17, tlejący17, tykając17, utulaną17, akcyjną16, aleucką16, katleją16, klejąca16, klnącej16, leucyną16, lunetką16, nautyką16, tkające16, tlejąca16, utalkuj16, utykaną16, ajentką15, atencją15, junacku15, leucytu15, luetyku15, nakleją15, tuneluj15, ukatuje15, uknutej15, ulatuje15, acyluje14, aleucku14, anuluje14, cyjanku14, cynkuje14, eluacyj14, kajutce14, kalcytu14, lunacyj14, lutunek14, nutacyj14, tajkuny14, takluje14, talkuje14, tulejka14, tynkuje14, utulany14, acetylu13, anektuj13, centylu13, kaneluj13, kantuje13, kulanej13, laktuce13, luetyka13, lunacje13, lunatyk13, naceluj13, nutacje13, tankuje13, tynkalu13, uncjale13, utkanej13, utulane13, akcentu12, akcyjne12, atencyj12, cyjanek12, cykanej12, kulance12, lancetu12, leucyna12, lunetka12, nautyce12, tenaklu12, tykanej12, utykane12, akcenty11, centyla11, kantyce11, lancety11, tynkale11,

6 literowe słowa:

kulują18, lutują18, autują17, cytują17, eluują17, klując17, kujący17, uknują17, aukcją16, celują16, cykutą16, cynują16, elucją16, kajutą16, katują16, kaucją16, knując16, kucają16, kująca16, kujące16, kulają16, kulący16, kuleją16, lakują16, latują16, lukają16, tulący16, tuleją16, ukleją16, uknutą16, ukucną16, utkają16, cykają15, jąkaty15, klejąc15, kuląca15, kulące15, kutyną15, lejący15, lekcją15, tający15, tkając15, tlącej15, tlejąc15, tuląca15, tulące15, tyjąca15, tyjące15, tykają15, alejką14, auletą14, cykatą14, jąkale14, jąkany14, jąkate14, kajtną14, kencją14, klnący14, kulaną14, kuluje14, lacuną14, lajkną14, lakuną14, lejąca14, lunetą14, lutuje14, tające14, tnącej14, uceluj14, ukatuj14, ukucaj14, ukutej14, ulatuj14, utkaną14, utulaj14, acyluj13, aktyną13, anuluj13, aukcyj13, autuje13, autyku13, celkuj13, cetyną13, cykaną13, cynkuj13, cytuje13, elucyj13, enacją13, etyluj13, jąkane13, junaku13, kajuty13, kaletą13, kaucyj13, klnąca13, klnące13, naleją13, takluj13, talkuj13, tykaną13, tynkuj13, uknuje13, uknuty13, utykaj13, atenką12, aukcje12, cyjanu12, cykuta12, cynuje12, eluatu12, elucja12, junacy12, junaty12, kajetu12, kanelą12, kantuj12, kateną12, katuje12, katunu12, kaucje12, knutej12, lakuje12, latuje12, lekcyj12, lekytu12, leucyt12, luetyk12, nalecą12, tajkun12, tankuj12, tuleja12, tunelu12, ukleja12, uknuta12, uknute12, aktynu11, antyku11, aulety11, eluaty11, kacetu11, kajety11, kalcyt11, katlej11, katuny11, kecalu11, kencyj11, klauny11, kucany11, kulany11, kutyna11, lacetu11, lacuny11, lakuny11, lekcja11, leucyn11, lunety11, nautyk11, tlenku11, tukany11, tylnej11, ulanej11, utkany11, acetyl10, ajenty10, alkenu10, centyl10, cetanu10, enacyj10, kacety10, kalecy10, kalety10, kencja10, klatce10, kucane10, kulane10, lacety10, luneta10, naklej10, tkanej10, tynkal10, utkane10, akcent9, alkeny9, cetany9, cetyna9, cykane9, kantce9, kateny9, lancet9, tkance9, tykane9,

5 literowe słowa:

ukują16, klują15, kucją15, kując15, ukutą15, utulą15, utyją15, juntą14, knują14, kujną14, kuląc14, tuląc14, tyjąc14, uleją14, uncją14, utają14, akcją13, jaklą13, jatką13, kleją13, knutą13, kucną13, kulną13, kuluj13, lajką13, lejąc13, lejką13, lukną13, lutną13, lutuj13, nulką13, nutką13, tając13, tkają13, tlący13, tleją13, ulecą13, utkną13, aleją12, autuj12, celką12, celtą12, cykną12, cynką12, cytuj12, eluuj12, encją12, etyką12, klatą12, klecą12, klnąc12, kucyj12, kultu12, kutyj12, lacką12, lajną12, lejną12, nacją12, nauką12, tacką12, tajną12, taklą12, talką12, tląca12, tlące12, tnący12, tykną12, tylną12, uknuj12, ukuje12, ukuty12, ulaną12, uleną12, utyku12, aecką11, akutu11, autku11, celną11, celuj11, cyklu11, cykut11, cynuj11, jacku11, jelcu11, jukce11, junty11, kajut11, katuj11, kleju11, kluje11, kucaj11, kucja11, kucje11, kujny11, kulaj11, kulej11, kulty11, kutej11, lajku11, lakuj11, lancą11, lanką11, latuj11, lejcu11, lejku11, lukaj11, lutej11, natką11, tanką11, tkaną11, tnąca11, tnące11, tunku11, tylcu11, uklej11, ukuca11, ukuta11, ukute11, uncyj11, utkaj11, utula11, utyje11, acylu10, akcyj10, akuty10, autyk10, caklu10, cetlu10, cykaj10, cynku10, elaną10, etyku10, etylu10, juany10, junak10, junat10, junta10, kluce10, knuje10, knuty10, kujna10, kujne10, kulce10, kutyn10, lacku10, latku10, lejcy10, taklu10, talku10, tayuc10, tykaj10, tylej10, tynku10, uncja10, uncje10, utyka10, aecku9, akcje9, antku9, autek9, cantu9, celty9, centu9, cetnu9, cyjan9, cykat9, cykle9, eluat9, encyj9, etynu9, jakle9, jatce9, jatek9, jelca9, kajet9, kantu9, katun9, kelty9, klanu9, klaty9, klaun9, knelu9, knuta9, knute9, lacun9, lajce9, lajek9, lajny9, lakun9, lejca9, lejka9, lejny9, lekcy9, lekyt9, lenku9, lentu9, lunet9, nacyj9, natyj9, nulce9, nulek9, nulka9, nutce9, nutek9, nutka9, taelu9, tajny9, tanku9, teaku9, tlenu9, tukan9, tunek9, tunel9, tunka9, tylca9, tylce9, tylec9, ulany9, uleny9, acyle8, ajent8, aktyn8, antyk8, cakle8, celka8, celny8, celta8, centy8, cetla8, cetyn8, cynek8, cynka8, encja8, etanu8, etyka8, kacet8, kalce8, kalet8, kanty8, kecal8, kelta8, kenty8, klace8, klany8, lacet8, lancy8, lanej8, latek8, lejna8, nacje8, nalej8, nauce8, tacek8, tajne8, takce8, takle8, talce8, talek8, tkany8, tleny8, tylna8, tylne8, ulane8, ulena8, alken7, antek7, celna7, centa7, cetan7, cetna7, elany7, enaty7, etany7, kance7, katen7, kenta7, knela7, lance7, lanek7, lenka7, lenta7, natce7, natek7, tance7, tanek7, tkane7,

4 literowe słowa:

juką13, jutą13, kują13, tują13, cyją12, kulą12, kutą12, luką12, lutą12, tuką12, tulą12, tyją12, uląc12, aulą11, jaką11, jatą11, jąka11, juku11, jutu11, kąty11, keją11, kuną11, leją11, luju11, luną11, nucą11, nutą11, tają11, tląc11, tyką11, tylą11, ukuj11, utną11, alką10, celą10, cyną10, elką10, etką10, jeną10, juty10, kalą10, katą10, kąta10, ketą10, klną10, kluj10, kucu10, laką10, lecą10, luku10, lutu10, nają10, tacą10, taką10, teką10, tkną10, tnąc10, tuku10, tulu10, tyju10, utul10, utyj10, antą9, autu9, ceną9, cyku9, entą9, jaku9, jetu9, juce9, juka9, junt9, juny9, juta9, kaną9, knuj9, kuje9, kult9, kuty9, laną9, leju9, luau9, luja9, luje9, luty9, netą9, nulu9, nutu9, teju9, tuja9, tuje9, tyku9, tylu9, ulej9, utaj9, utyk9, aktu8, akut8, altu8, auty8, calu8, ceku8, celu8, cyja8, cyje8, cykl8, jack8, jacy8, jaty8, jety8, juan8, juna8, kacu8, katu8, kelu8, ketu8, klej8, knut8, kuca8, kuce8, kula8, kule8, kuny8, kuta8, kute8, lajk8, lajt8, laku8, latu8, lejc8, leku8, luce8, luka8, luny8, luta8, lute8, nuty8, talu8, teku8, tkaj8, tlej8, tuce8, tuka8, tule8, tyje8, tynu8, ulec8, ulta8, utka8, acyl7, akty7, alej7, alty7, aule7, celt7, cnej7, cyka7, cynk7, etyk7, etyl7, jace7, jale7, jeny7, kanu7, katy7, keja7, kelt7, kety7, klat7, kuna7, kyat7, lajn7, laty7, leja7, luna7, nauk7, neku7, netu7, nula7, nule7, nuta7, tacy7, taje7, talk7, tanu7, tuan7, tyce7, tyka7, tyla7, tyle7, tynk7, ulen7, akyn6, alce6, anty6, cale6, cant6, cela6, cent6, ceny6, cetn6, cyna6, elka6, enty6, etka6, etyn6, jena6, kace6, kale6, kant6, kany6, kent6, keta6, klan6, knel6, lace6, lanc6, lany6, leka6, lent6, naje6, naty6, nety6, tace6, tael6, tale6, tank6, tany6, teak6, teka6, tlen6, yale6, cena5, elan5, enat5, enta5, etan5, lane5, neta5,

3 literowe słowa:

utą10, clą9, kąt9, ląc9, tlą9, alą8, cną8, juk8, jut8, kuj8, luj8, tną8, tuj8, ulu8, jun7, kuc7, kul7, kyu7, luk7, lut7, tuk7, tul7, tyj7, uje7, uty7, atu6, aut6, cyk6, cyt6, jak6, jat6, kun6, lej6, leu6, lnu6, lun6, nul6, nut6, taj6, tau6, tyk6, ula6, ule6, uta6, akt5, alk5, alt5, aty5, cal5, cny5, cyn5, kac5, kal5, kat5, lak5, lat5, lny5, naj5, tac5, tak5, tal5, tka5, tle5, tyn5, ale4, ant4, ate4, cna4, ent4, eta4, kan4, kea4, len4, nat4, nek4, net4, tan4, ten4,


Najdłuższe wyrazy z liter LUNATYKUJĄCE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter LUNATYKUJĄCE to

lunatykujące

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

lunatykując

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa LUNATYKUJĄCE

Ze słowa LUNATYKUJĄCE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter LUNATYKUJĄCE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter LUNATYKUJĄCE to

lunatykujące

. 27 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

lunatykując

. wartość punktowa tego słowa to: 26


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty