Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONSONANTYZACYJ

Z liter KONSONANTYZACYJ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

konsonantyzacyj22,

12 literowe słowa:

anatoksyczny17,

11 literowe słowa:

konotacyjny18, konotacyjna17, najtyczanko17, sonantyczny15, santoczanko14, sonantyczna14,

10 literowe słowa:

taksacyjny17, antocyjany16, atoksyczny15, oksytocyna15, onkotyczny15, anatoksyny14, anoksyczny14, atoksyczna14, onkotyczna14, anatoksyno13, anoksyczna13, konsonanty13, santoczany13, sanoczanko12,

9 literowe słowa:

czytyjska16, kotyzacyj16, azjatycko15, kasacyjny15, konotacyj15, kotyzacja15, kotyzacjo15, notacyjny15, sankcyjny15, stancyjka15, stancyjko15, tonacyjny15, antocyjan14, konotacja14, kostyczny14, notacyjna14, oksytocyn14, sanacyjny14, sankcyjna14, stojaczka14, toksyczny14, tonacyjna14, asonancyj13, cystynoza13, cystynozo13, kostyczna13, naczytany13, nastyczny13, toksyczna13, anatoksyn12, asonancjo12, naczytano12, naknocony12, nastyczna12, natoczony12, staczanko12, anatonozy11, konsonant11, naknocona11, nakoszony11, natoczona11, sanoczany11, santoczan11, nakoszona10, nanoszony10, nanoszona9,

8 literowe słowa:

ojczysty14, scjatyka14, scjatyko14, stacyjka14, stacyjko14, stacyjny14, taksacyj14, tokajscy14, anotacyj13, asocjaty13, cyjanozy13, naczytaj13, ojczyska13, ojczysko13, ojczysta13, okazyjny13, stacyjna13, taksacjo13, aktynony12, anotacjo12, antyczny12, asocjato12, cyjanoza12, cyjanozo12, cykotano12, cykotasz12, cystynoz12, cytozyna12, cytozyno12, czytanka12, czytanko12, jasnoocy12, jonatany12, ksantyny12, nacystka12, nacystko12, nanajscy12, oczytany12, ojcaszka12, okazyjna12, oksytony12, ontyczny12, sczajony12, sczytany12, stojanka12, stojanko12, toczyska12, toczysko12, zatajony12, zatykany12, antyczna11, azotoksy11, jasnooka11, kasztany11, ksantyna11, ksantyno11, naczynka11, naczynko11, nakostny11, naskoczy11, nasycany11, nasycony11, natykano11, natykasz11, oczytana11, oczytano11, ontyczna11, otaczany11, otoczaka11, santocka11, sczajona11, sczajono11, sczytana11, sczytano11, sknocony11, staczany11, stoczony11, szatynka11, szatynko11, taczanko11, tyszanka11, tyszanko11, zakocony11, zakostny11, zasycany11, zasycony11, zatajono11, zatykano11, ksoanony10, nakostna10, nasycano10, nasycona10, nasycono10, okaszany10, osaczany10, osaczony10, otaczano10, sknocona10, staczano10, stoczona10, szantany10, zakocona10, zakostna10, zasycano10, zasycona10, zasycono10, anatonoz9, naonczas9, okaszano9, osaczano9, osaczona9, sanoczan9,

7 literowe słowa:

akcyjny13, cykotaj13, scjatyk13, akcyjna12, ataksyj12, kasacyj12, knajacy12, natykaj12, notacyj12, oczytaj12, ojczyka12, ojczysk12, sankcyj12, sczytaj12, stancyj12, tonacyj12, zatykaj12, ajnoscy11, anoksyj11, asocjat11, astazyj11, ataksjo11, cyjanoz11, cystyna11, cystyno11, cytozyn11, czajony11, czystka11, czystko11, czytany11, jasnoty11, kantyny11, kasacjo11, kaszycy11, kontyny11, nacysty11, nasycaj11, notacja11, notacjo11, ocykany11, oocysty11, otaczaj11, sanacyj11, sankcja11, sankcjo11, staczaj11, stancja11, stancjo11, stojaka11, stojany11, styczka11, styczko11, styczny11, stykany11, szkojca11, toczysk11, toksyny11, tonacja11, tonacjo11, tycoony11, tyczony11, zasycaj11, ajnoska10, ajnosko10, aktynon10, anoksja10, anoksjo10, astazjo10, azotyny10, canasty10, czajona10, czajono10, czakany10, czytana10, czytano10, jasnota10, jasnoto10, jonaszy10, jonatan10, kaczany10, kanasty10, kancony10, kantony10, kantyna10, kantyno10, kaszyca10, kaszyco10, kazascy10, knocony10, kontyna10, kontyno10, kosaczy10, ksantyn10, nacysta10, nacysto10, naczyta10, naszyty10, natkany10, natoczy10, ocykana10, ocykano10, ocykasz10, oczyska10, oczysko10, okaszaj10, oksyton10, oocysta10, osaczaj10, otoczak10, otoczka10, sanacjo10, skoczny10, staczka10, staczko10, stajano10, stoczka10, stojana10, styczna10, stykana10, stykano10, syczany10, syntany10, szatyny10, sznytka10, sznytko10, sztancy10, szykany10, taczany10, taksony10, taskany10, toczaka10, toczony10, toksyna10, toksyno10, tycoona10, tyczona10, tyczono10, tyszany10, zatkany10, zyskany10, astanko9, atonony9, azotany9, azotoks9, canasto9, canzony9, jonasza9, kanasto9, kancona9, kancono9, kanzony9, kaszany9, kasztan9, knocona9, kosacza9, koszony9, naoczny9, naskacz9, naskocz9, naszyta9, naszyto9, natkano9, natkasz9, nosaczy9, okazany9, okostna9, sanocka9, sanocko9, santony9, skazany9, skazony9, skoczna9, skoczno9, skonany9, sonanty9, sonatka9, sonatko9, syczana9, syczano9, szatany9, szatyna9, sztanca9, sztanco9, szykana9, szykano9, taczano9, taskano9, toczona9, zakonny9, zastany9, zatkano9, zyskana9, zyskano9, canzona8, canzono8, kanzona8, kanzono8, kaszano8, koszona8, ksoanon8, naoczna8, nastano8, nosacza8, noszony8, okazano8, osazony8, sananko8, santona8, skazano8, skazona8, skonana8, skonano8, szantan8, zakonna8, zastano8, zostano8, noszona7,

6 literowe słowa:

akacyj11, cyjany11, cyjony11, cykaty11, cykoty11, czytaj11, kojoty11, ocykaj11, ojczyk11, skocyj11, stacyj11, stykaj11, tajscy11, taksyj11, ajaksy10, akacjo10, akcyzy10, aktyny10, cyjona10, cykany10, cykasy10, cykata10, cykato10, cykota10, cystyn10, cytazy10, czajka10, czajko10, czysty10, jakszy10, kajany10, kojony10, kojota10, nastyj10, natkaj10, okazyj10, oocyty10, skocja10, skocjo10, skojca10, stacja10, stacjo10, stojak10, sztycy10, szyjka10, szyjko10, szyjny10, taczaj10, tajony10, tajska10, tajsko10, taksja10, taksjo10, taskaj10, tkaczy10, tokaja10, tyczka10, tyczko10, tyczny10, tykany10, tykocz10, zatkaj10, zyskaj10, akanty9, akcyza9, akcyzo9, aktyna9, aktyno9, antyka9, cnotka9, cnotko9, cykana9, cykano9, cykasa9, cykasz9, cytaza9, cytazo9, czynny9, czysta9, czysto9, jaksza9, jakszo9, jasnot9, jonony9, kajano9, kajasz9, kantyn9, kasaty9, kaszty9, kaszyc9, katany9, katony9, knyszy9, kocony9, kojona9, kontyn9, konyzy9, kostny9, koszty9, kotony9, kozacy9, naszyj9, natyka9, octany9, oczysk9, oczyta9, okazja9, okazjo9, oktany9, oktozy9, onyksy9, oocyst9, ostoja9, oszyty9, otoczy9, sajany9, satyny9, scynka9, sczyta9, skoczy9, skonaj9, staczy9, stancy9, stoczy9, stojan9, stynka9, stynko9, sycony9, syczka9, sykany9, szajka9, szajko9, szkoty9, sznyty9, sztyca9, sztyco9, sztynk9, szyjna9, taczka9, taczko9, tajano9, tajona9, tajono9, tkacza9, toczak9, toczka9, toczko9, toczny9, toksyn9, tycoon9, tyczna9, tykana9, tykano9, tykasz9, tyzany9, zakaty9, zatyka9, znojny9, acanko8, akonta8, akonto8, aksony8, annaty8, ascony8, aszyka8, azotyn8, canast8, canony8, cokano8, cokasz8, czakan8, czanka8, czanko8, czkano8, czynna8, jonasz8, kaczan8, kanast8, kancon8, kanony8, kanton8, kasany8, kasato8, kasyna8, kasyno8, kaszta8, kaszto8, katano8, katona8, kazany8, kocona8, konszy8, konyza8, konyzo8, kosacz8, kostna8, koszta8, kotona8, nakazy8, nasyca8, natako8, natocz8, nosaty8, oksony8, oktoza8, onkosy8, osaczy8, osoczy8, ostany8, oszyta8, oszyto8, otacza8, satyna8, satyno8, skocza8, skonta8, skonto8, sonaty8, stacza8, stanca8, stanco8, stanzy8, stonka8, stonko8, sycona8, sycono8, sykana8, sykano8, syntan8, szanty8, szatka8, szatko8, szatny8, szatyn8, szkota8, sztanc8, sztany8, sztony8, szykan8, szynka8, szynko8, szynto8, takson8, toczna8, tyszan8, tyzana8, tyzano8, zakony8, zakosy8, zasyca8, zatoka8, zatoko8, znojna8, anonsy7, atonon7, azotan7, canona7, canzon7, kanzon7, kasano7, kaszan7, kazano7, konano7, konasz7, konsza7, konszo7, ksoana7, nanosy7, nonany7, nosacz7, nosata7, nynano7, nynasz7, okasza7, osacza7, osocza7, ostano7, oznaka7, oznako7, santon7, sazany7, skazon7, sonant7, sonata7, sonato7, stanza7, stanzo7, szanta7, szanto7, szatan7, szatna7, sztona7, zanany7, osazon6, zanano6,

5 literowe słowa:

akcyj10, cykaj10, tykaj10, akcja9, akcjo9, cokaj9, cyjan9, cyjon9, cykat9, cykot9, cysty9, czkaj9, czyja9, jacka9, jascy9, jatka9, jatko9, kasyj9, kojca9, kojot9, kyaty9, nacyj9, natyj9, nocyj9, sykaj9, tajny9, tokaj9, tyczy9, tyscy9, ajaks8, akcyz8, aktyn8, akyny8, antyk8, cnoty8, cykas8, cynka8, cynko8, cysta8, cysto8, cytaz8, czaty8, czyny8, czyta8, jasak8, jaska8, jasko8, jasny8, kaczy8, kajan8, kanty8, kasja8, kasjo8, kasty8, knoty8, koczy8, konaj8, kotny8, kyata8, nacja8, nacjo8, nocja8, nocjo8, nynaj8, nyscy8, ocyka8, ocynk8, oocyt8, oszyj8, sajka8, sajko8, scaty8, scynk8, sczaj8, skaty8, skoty8, sojka8, sojko8, staja8, stajo8, styka8, syczy8, sytny8, sztyc8, szyja8, szyjo8, szyty8, tacka8, tacko8, tajna8, tajno8, taksy8, tkacz8, tkany8, toczy8, tycza8, tyska8, tysko8, zataj8, acany7, akant7, akont7, akyna7, antka7, aszyk7, azoty7, azyny7, canta7, canto7, cnota7, cnoto7, czaka7, czako7, czasy7, czata7, czato7, czoka7, jasna7, jasno7, jonon7, kacza7, kaczo7, kanny7, kaony7, kasat7, kasta7, kasto7, kasyn7, kaszt7, kaszy7, katan7, katon7, knota7, knysz7, koany7, kocza7, koczo7, konny7, konta7, konto7, konyz7, koszt7, koszy7, kotna7, koton7, nasty7, natak7, natka7, natko7, nocka7, nocko7, nocny7, noksy7, notka7, notko7, noysy7, nyska7, nysko7, octan7, oczka7, oczko7, oczny7, okazy7, okszy7, oktan7, oktoz7, onyks7, ostka7, ostko7, otocz7, otoka7, ozoja7, sajan7, satyn7, skacz7, skany7, skata7, skazy7, skocz7, skont7, skony7, skota7, stacz7, stanc7, stany7, stocz7, sycon7, synka7, sytna7, szaja7, szajo7, szaty7, szkot7, sznyt7, szoty7, sztok7, szynk7, szyny7, szyta7, szyto7, tacos7, tacza7, taksa7, takso7, tanka7, tanko7, taony7, tasak7, taska7, taszy7, tkana7, tkano7, tkasz7, tonka7, tonko7, tyzan7, zacny7, zakat7, zatka7, zatok7, zyska7, akano6, akasz6, akson6, annat6, asany6, ascon6, azyna6, azyno6, canon6, kanna6, kanno6, kanon6, kasza6, kaszo6, kazoo6, konna6, konno6, konsz6, kosza6, nakaz6, naosy6, nasta6, nocna6, noksa6, noska6, noszy6, noysa6, oczna6, okson6, oksza6, okszo6, onkos6, osacz6, osoka6, ostan6, ozany6, oznak6, ozony6, sanny6, sanzy6, skaza6, skazo6, skona6, sonat6, stano6, stanz6, szant6, szata6, szato6, szota6, szton6, szyna6, szyno6, tasza6, taszo6, zacna6, zakon6, zakos6, znany6, znosy6, zonka6, anons5, asano5, nanos5, nasza5, nonan5, ozana5, sanna5, sanno5, sanza5, sanzo5, sazan5, zanan5, znana5, znano5,

4 literowe słowa:

kano5, kaon5, koan5, kona5, koso5, nako5, noka5, noks5, okna5, okno5, osok5, skon5, nono4,


Najdłuższe wyrazy z liter KONSONANTYZACYJ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONSONANTYZACYJ to

konsonantyzacyj

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

anatoksyczny

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa KONSONANTYZACYJ

Ze słowa KONSONANTYZACYJ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter KONSONANTYZACYJ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONSONANTYZACYJ to

konsonantyzacyj

. 22 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

konotacyjny

. wartość punktowa tego słowa to: 18


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty