Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONSONANTYZACJĘ

Z liter KONSONANTYZACJĘ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

konsonantyzację25,

11 literowe słowa:

najtyczankę21, santoczankę18, konotacyjna17, najtyczanko17, santoczanko14, sonantyczna14,

10 literowe słowa:

anatoksynę17, sanoczankę16, atoksyczna14, onkotyczna14, anatoksyno13, anoksyczna13, konsonanty13, santoczany13, sanoczanko12,

9 literowe słowa:

kotyzację19, stancyjkę19, konotację18, asonancję16, najęczano16, staczankę16, azjatycko15, konotacyj15, kotyzacja15, kotyzacjo15, stancyjka15, stancyjko15, zastękano15, anatonozę14, antocyjan14, konotacja14, notacyjna14, sankcyjna14, stojaczka14, tonacyjna14, asonancyj13, kostyczna13, toksyczna13, anatoksyn12, asonancjo12, naczytano12, naknocony12, nastyczna12, natoczony12, staczanko12, anatonozy11, konsonant11, naknocona11, nakoszony11, natoczona11, sanoczany11, santoczan11, nakoszona10, nanoszony10, nanoszona9,

8 literowe słowa:

scjatykę18, stacyjkę18, taksację17, anotację16, asocjatę16, cyjanozę16, czytankę16, nacystkę16, stojankę16, zastękaj16, ksantynę15, szatynkę15, taczankę15, tyszankę15, naskaczę14, naskoczę14, scjatyka14, scjatyko14, stacyjka14, stacyjko14, taksacyj14, tokajscy14, zanęcany14, zanęcony14, anotacyj13, asocjaty13, naczytaj13, ojczyska13, ojczysko13, ojczysta13, stacyjna13, taksacjo13, zanęcano13, zanęcona13, zanęcono13, anotacjo12, asocjato12, cyjanoza12, cyjanozo12, cykotano12, cykotasz12, czytanka12, czytanko12, jasnoocy12, jonatany12, nacystka12, nacystko12, nanajscy12, ojcaszka12, okazyjna12, sczajony12, stojanka12, stojanko12, toczyska12, toczysko12, zatajony12, antyczna11, azotoksy11, jasnooka11, kasztany11, ksantyna11, ksantyno11, naczynka11, naczynko11, nakostny11, naskoczy11, natykano11, natykasz11, oczytana11, oczytano11, ontyczna11, otaczany11, otoczaka11, santocka11, sczajona11, sczajono11, sczytana11, sczytano11, sknocony11, staczany11, stoczony11, szatynka11, szatynko11, taczanko11, tyszanka11, tyszanko11, zakocony11, zakostny11, zatajono11, zatykano11, ksoanony10, nakostna10, nasycano10, nasycona10, nasycono10, okaszany10, osaczany10, osaczony10, otaczano10, sknocona10, staczano10, stoczona10, szantany10, zakocona10, zakostna10, zasycano10, zasycona10, zasycono10, anatonoz9, naonczas9, okaszano9, osaczano9, osaczona9, sanoczan9,

7 literowe słowa:

ataksję15, czystkę15, jęzatka15, jęzatko15, kasację15, najęczy15, notację15, sankcję15, stancję15, styczkę15, tonację15, tykoczę15, anoksję14, astazję14, jasnotę14, jęczano14, kaczęta14, kantynę14, kaszycę14, kontynę14, nacystę14, nastaję14, nastoję14, naszyję14, oocystę14, otoczkę14, sanację14, sękaczy14, staczkę14, sznytkę14, tęczaka14, toksynę14, zanęcaj14, zastaję14, zastoję14, zostaję14, astankę13, canastę13, cykotaj13, kanastę13, kanconę13, naknocę13, natoczę13, scjatyk13, sęczyna13, sęczyno13, sękacza13, sonatkę13, stękano13, sztancę13, szykanę13, zastęka13, znęcany13, znęcony13, znękany13, akcyjna12, ataksyj12, canzonę12, kanzonę12, kasacyj12, kaszanę12, knajacy12, nakoszę12, nastanę12, natykaj12, notacyj12, oczytaj12, ojczyka12, ojczysk12, sanankę12, sankcyj12, sczytaj12, stancyj12, tonacyj12, zastanę12, zatykaj12, znęcana12, znęcano12, znęcona12, znęcono12, znękana12, znękano12, zostanę12, ajnoscy11, anoksyj11, asocjat11, astazyj11, ataksjo11, cyjanoz11, czajony11, czystka11, czystko11, jasnoty11, kasacjo11, nanoszę11, nasycaj11, notacja11, notacjo11, otaczaj11, sanacyj11, sankcja11, sankcjo11, staczaj11, stancja11, stancjo11, stojaka11, stojany11, styczka11, styczko11, szkojca11, toczysk11, tonacja11, tonacjo11, zasycaj11, ajnoska10, ajnosko10, aktynon10, anoksja10, anoksjo10, astazjo10, canasty10, czajona10, czajono10, czakany10, czytana10, czytano10, jasnota10, jasnoto10, jonaszy10, jonatan10, kaczany10, kanasty10, kancony10, kantony10, kantyna10, kantyno10, kaszyca10, kaszyco10, kazascy10, knocony10, kontyna10, kontyno10, kosaczy10, ksantyn10, nacysta10, nacysto10, naczyta10, natkany10, natoczy10, ocykana10, ocykano10, ocykasz10, oczyska10, oczysko10, okaszaj10, oksyton10, oocysta10, osaczaj10, otoczak10, otoczka10, sanacjo10, skoczny10, staczka10, staczko10, stajano10, stoczka10, stojana10, styczna10, stykana10, stykano10, sznytka10, sznytko10, sztancy10, taczany10, taksony10, taskany10, toczaka10, toczony10, toksyna10, toksyno10, tycoona10, tyczona10, tyczono10, zatkany10, astanko9, atonony9, azotany9, azotoks9, canasto9, canzony9, jonasza9, kanasto9, kancona9, kancono9, kanzony9, kaszany9, kasztan9, knocona9, kosacza9, koszony9, naoczny9, naskacz9, naskocz9, naszyta9, naszyto9, natkano9, natkasz9, nosaczy9, okazany9, okostna9, sanocka9, sanocko9, santony9, skazany9, skazony9, skoczna9, skoczno9, skonany9, sonanty9, sonatka9, sonatko9, syczana9, syczano9, szatany9, szatyna9, sztanca9, sztanco9, szykana9, szykano9, taczano9, taskano9, toczona9, zakonny9, zastany9, zatkano9, zyskana9, zyskano9, canzona8, canzono8, kanzona8, kanzono8, kaszano8, koszona8, ksoanon8, naoczna8, nastano8, nosacza8, noszony8, okazano8, osazony8, sananko8, santona8, skazano8, skazona8, skonana8, skonano8, szantan8, zakonna8, zastano8, zostano8, noszona7,

6 literowe słowa:

akację14, cykatę14, czajkę14, języka14, kajtnę14, najęty14, skocję14, stację14, stękaj14, szyjkę14, taksję14, tyczkę14, tykocę14, zajęcy14, zajęty14, akcyzę13, aktynę13, cnotkę13, cytazę13, częsty13, jakszę13, najęcz13, najęta13, najęto13, okazję13, ostaję13, ostoję13, oszyję13, sczaję13, sękaty13, styknę13, stynkę13, szajkę13, sztycę13, taczkę13, tęczak13, tęczny13, tęskny13, toczkę13, zajęta13, zajęto13, zataję13, znęcaj13, znękaj13, acankę12, czankę12, częsta12, często12, kasatę12, kasztę12, katanę12, konyzę12, nasycę12, natakę12, natknę12, nęcony12, nękany12, oczęta12, oktozę12, onętka12, otoczę12, satynę12, sęczka12, sęczyn12, sękacz12, sękata12, skaczę12, sknocę12, skoczę12, stancę12, stoczę12, stonkę12, szatkę12, szynkę12, tęczna12, tęskna12, tęskno12, tyzanę12, zanęty12, zasycę12, zatknę12, zatokę12, akacyj11, czytaj11, kojoty11, konszę11, nęcona11, nęcono11, nękana11, nękano11, nękasz11, ocykaj11, ojczyk11, okoszę11, osaczę11, ostanę11, oznakę11, skocyj11, sonatę11, stacyj11, stanzę11, stykaj11, szantę11, tajscy11, taksyj11, zanęca11, zanęta11, zanęto11, zatonę11, ajaksy10, akacjo10, cyjona10, cykata10, cykato10, cykota10, czajka10, czajko10, jakszy10, kajany10, kojony10, kojota10, nastyj10, natkaj10, okazyj10, skocja10, skocjo10, skojca10, stacja10, stacjo10, stojak10, szyjka10, szyjko10, taczaj10, tajony10, tajska10, tajsko10, taksja10, taksjo10, taskaj10, tkaczy10, tokaja10, tyczka10, tyczko10, tykocz10, zananę10, zatkaj10, zyskaj10, akanty9, akcyza9, akcyzo9, aktyna9, aktyno9, antyka9, cnotka9, cnotko9, cykana9, cykano9, cykasa9, cykasz9, cytaza9, cytazo9, czysta9, czysto9, jaksza9, jakszo9, jasnot9, jonony9, kajano9, kajasz9, kantyn9, kasaty9, kaszty9, kaszyc9, katany9, katony9, kocony9, kojona9, kontyn9, kostny9, koszty9, kotony9, kozacy9, naszyj9, natyka9, octany9, oczysk9, oczyta9, okazja9, okazjo9, oktany9, oktozy9, oocyst9, ostoja9, otoczy9, sajany9, scynka9, sczyta9, skoczy9, skonaj9, staczy9, stancy9, stoczy9, stojan9, stynka9, stynko9, syczka9, szajka9, szajko9, szkoty9, sztyca9, sztyco9, sztynk9, szyjna9, taczka9, taczko9, tajano9, tajona9, tajono9, tkacza9, toczak9, toczka9, toczko9, toczny9, toksyn9, tycoon9, tyczna9, tykana9, tykano9, tykasz9, zakaty9, zatyka9, znojny9, acanko8, akonta8, akonto8, aksony8, annaty8, ascony8, aszyka8, azotyn8, canast8, canony8, cokano8, cokasz8, czakan8, czanka8, czanko8, czkano8, czynna8, jonasz8, kaczan8, kanast8, kancon8, kanony8, kanton8, kasany8, kasato8, kasyna8, kasyno8, kaszta8, kaszto8, katano8, katona8, kazany8, kocona8, konszy8, konyza8, konyzo8, kosacz8, kostna8, koszta8, kotona8, nakazy8, nasyca8, natako8, natocz8, nosaty8, oksony8, oktoza8, onkosy8, osaczy8, osoczy8, ostany8, oszyta8, oszyto8, otacza8, satyna8, satyno8, skocza8, skonta8, skonto8, sonaty8, stacza8, stanca8, stanco8, stanzy8, stonka8, stonko8, sycona8, sycono8, sykana8, sykano8, syntan8, szanty8, szatka8, szatko8, szatny8, szatyn8, szkota8, sztanc8, sztany8, sztony8, szykan8, szynka8, szynko8, szynto8, takson8, toczna8, tyszan8, tyzana8, tyzano8, zakony8, zakosy8, zasyca8, zatoka8, zatoko8, znojna8, anonsy7, atonon7, azotan7, canona7, canzon7, kanzon7, kasano7, kaszan7, kazano7, konano7, konasz7, konsza7, konszo7, ksoana7, nanosy7, nonany7, nosacz7, nosata7, nynano7, nynasz7, okasza7, osacza7, osocza7, ostano7, oznaka7, oznako7, santon7, sazany7, skazon7, sonant7, sonata7, sonato7, stanza7, stanzo7, szanta7, szanto7, szatan7, szatna7, sztona7, zanany7, osazon6, zanano6,

5 literowe słowa:

jatkę13, jętka13, jętko13, cętka12, czaję12, nękaj12, sojkę12, stoję12, tackę12, tęczy12, tyczę12, czatę11, czknę11, kaczę11, kastę11, natkę11, notkę11, ostkę11, stęka11, syczę11, taksę11, tankę11, tęcza11, tęczo11, toczę11, tonkę11, akcyj10, azynę10, cykaj10, kannę10, natnę10, osęka10, osęko10, osokę10, stanę10, szatę10, szynę10, taszę10, zanęt10, zatnę10, znęca10, znęka10, akcja9, akcjo9, asanę9, cokaj9, cyjan9, cyjon9, czkaj9, czyja9, jacka9, jascy9, kojca9, nacyj9, nocyj9, noszę9, sannę9, sanzę9, zasnę9, ajaks8, aktyn8, antyk8, jasak8, jaska8, jasko8, kajan8, kanty8, kasja8, kasjo8, kasty8, knoty8, konaj8, kotny8, nacja8, nacjo8, nocja8, oszyj8, sajka8, sajko8, sczaj8, skaty8, skoty8, sojka8, styka8, szyja8, szyjo8, tacko8, taksy8, tkany8, tyska8, tysko8, akont7, aszyk7, azoty7, canto7, cnota7, jasna7, jasno7, kanny7, kaony7, kasto7, kasyn7, kaszy7, katon7, knota7, knysz7, koany7, konny7, konta7, konto7, konyz7, koszy7, kotna7, koton7, nasty7, natko7, nocka7, nocko7, noksy7, notka7, notko7, nyska7, nysko7, octan7, okazy7, okszy7, oktan7, onyks7, ostka7, ostko7, otoka7, ozoja7, sajan7, satyn7, skany7, skazy7, skont7, skony7, skota7, stany7, synka7, sytna7, szajo7, szaty7, szynk7, szyta7, tacos7, takso7, tanko7, taony7, taszy7, tkano7, tonka7, tonko7, tyzan7, zyska7, akson6, ascon6, azyna6, azyno6, canon6, kanno6, kanon6, kaszo6, kazoo6, konna6, konno6, konsz6, kosza6, naosy6, nocna6, noksa6, noska6, noszy6, noysa6, okson6, oksza6, okszo6, onkos6, osoka6, ostan6, ozany6, oznak6, ozony6, sanny6, sanzy6, skazo6, skona6, sonat6, stano6, stanz6, szant6, szyna6, szyno6, zakon6, zakos6, znany6, znosy6, zonka6, anons5, nanos5, nonan5, sanno5, sanzo5,


Najdłuższe wyrazy z liter KONSONANTYZACJĘ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONSONANTYZACJĘ to

konsonantyzację

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

konotacyjna

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa KONSONANTYZACJĘ

Ze słowa KONSONANTYZACJĘ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter KONSONANTYZACJĘ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONSONANTYZACJĘ to

konsonantyzację

. 25 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

najtyczankę

. wartość punktowa tego słowa to: 21


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty