Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONSOLIDUJŻE

Z liter KONSOLIDUJŻE można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

konsolidujże23,

11 literowe słowa:

konsoliduje18,

10 literowe słowa:

dolinkujże21, skundlijże21, konsoliduj17,

9 literowe słowa:

kolidujże20, kundlijże20, skudlijże20, dokonujże19, dolosujże19, odsikujże19, oklinujże19, sklonujże19, indosujże18, odklnijże18, dolinkuje16, skudlonej16, usidlonej15, ikonodule14, dosoleniu13, niedokosu13, odsoleniu13, solenoidu13, niedolsko12,

8 literowe słowa:

duknijże18, klinujże18, klonujże18, kulnijże18, linkujże18, luknijże18, niklujże18, olinujże17, osikujże17, sondujże17, kolnijże16, sklnijże16, deklinuj15, delijsku15, dolinkuj15, koliduje15, skundlej15, skundlij15, żonkosiu15, dokonuje14, dolosuje14, dosiekuj14, enolożki14, eudoksji14, eudoksjo14, indeksuj14, odsikuje14, okleinuj14, oklinuje14, sklonuje14, skulonej14, udolniej14, uklejono14, dikolonu13, dolskiej13, ikonodul13, indosuje13, jedlinko13, jednousi13, jesionku13, nukleoid13, skudleni13, skudlone13, skudlono13, żonkosie13, donosiku12, jednooki12, klonusie12, okoleniu12, sklejono12, skolionu12, solidnej12, usidlone12, usidlono12, jesionko11, osoleniu11, dosoleni10, niedokos10, odsoleni10, solenoid10,

7 literowe słowa:

delożuj17, dilujże17, dokujże17, dżokeju17, kodujże17, likujże17, lodujże17, lokujże17, odkujże17, disujże16, dniujże16, indujże16, koledżu16, lonżuje16, losujże16, skudlże16, klnijże15, leżniku15, osiujże15, osnujże15, żonkilu15, koliduj14, kundlij14, lsnijże14, niedużo14, odeżnij14, skudlij14, żonisku14, dojniku13, dokonuj13, dolosuj13, dulonej13, elijsku13, jelonku13, klinuje13, klonuje13, kulonej13, linkuje13, ludniej13, nikluje13, odeskuj13, odsikuj13, oklinuj13, sklonuj13, skulnej13, udolnej13, żonkile13, żonusie13, dojeniu12, eksżono12, indosuj12, keloidu12, kesonuj12, kojeniu12, koloidu12, kujonie12, odklnij12, olinuje12, osikuje12, osnujek12, osnujki12, osnujko12, skundli12, sonduje12, udojeni12, udojone12, ukojeni12, ukojnie12, ukojone12, usilnej12, żonisko12, żonkosi12, elijsko11, indeksu11, jedlino11, jelonki11, jesionu11, kilsonu11, klejono11, kolejni11, kolejno11, koleniu11, kolesiu11, kolonij11, konsule11, kulonie11, lekusio11, niedouk11, osiedlu11, sedniku11, sekundo11, skinolu11, skuleni11, skulone11, skulono11, sokolej11, solejki11, solejko11, udolnie11, dikolon10, dolinek10, dolinko10, dolskie10, dosunie10, konusie10, kosoniu10, lesonij10, niekuso10, nodusie10, odklnie10, odsunie10, soleniu10, solonej10, solunie10, donosik9, kodeino9, kodonie9, koleino9, kolonie9, kolosie9, konsole9, konsoli9, niedolo9, nosidle9, okleino9, okoleni9, skinole9, skleino9, skolion9, solidne9, solonek9, solonki9, donosie8, kosonie8, lesonio8, niekoso8, oksonie8, onkosie8, osoleni8,

6 literowe słowa:

klujże16, dożuje15, knujże15, lonżuj15, okujże15, skujże15, dożuli14, dżokej14, lodżij14, skulże14, snujże14, ukolże14, dożnij13, dżinsu13, koledż13, lżejsi13, lżeniu13, lżonej13, ożenku13, ulżono13, deskuj12, diluje12, dokuje12, duknij12, dżokei12, dżonek12, dżonki12, dżonko12, eliduj12, endluj12, jeżono12, judoki12, judoko12, kieluj12, klinuj12, klonuj12, koduje12, kulnij12, leżnik12, likuje12, linkuj12, loduje12, lodżie12, lodżio12, lokuje12, ludnej12, luknij12, nikluj12, odkuje12, okolże12, okulej12, olejku12, skolże12, slojdu12, ujedli12, uklejo12, żonkil12, żonusi12, disuje11, dniuje11, doklej11, dokuli11, dolsku11, dożnie11, eksżon11, induje11, joniku11, knedlu11, kujnie11, kujoni11, kundel11, kundle11, kundli11, kuniej11, leżnio11, losuje11, nuklid11, odklej11, odkuli11, olinuj11, osikuj11, ożenki11, skudli11, sonduj11, ujskie11, ukojne11, ukojni11, żonisk11, dieslu10, dinksu10, dojnik10, dolnej10, duknie10, duksie10, duleni10, dulone10, dulono10, eolsku10, eskudo10, idejko10, indolu10, jedlin10, kinolu10, kleniu10, klonij10, klonus10, kodonu10, koendu10, koleus10, kolnej10, kolnij10, kolonu10, kolosu10, konsul10, kuleni10, kuliso10, kulnie10, kulone10, kulono10, lekusi10, leukon10, lnisku10, lodenu10, ludnie10, luknie10, luksie10, niklej10, nikolu10, nodule10, noduli10, nodulo10, odesku10, odolej10, olejki10, olesku10, ondule10, onduli10, ondulo10, osiuje10, osnuje10, osnujo10, sekund10, seulki10, seulko10, sidolu10, sklnij10, skulne10, skulni10, sodoku10, udolne10, udolni10, dojeni9, dojone9, doklei9, dolski9, dolsko9, donosu9, dosiej9, eidosu9, eksonu9, idolek9, idolko9, indosu9, insule9, insulo9, jednio9, keloid9, kesonu9, knedli9, kniejo9, kojeni9, kojone9, koloid9, ksenij9, lejnio9, odeonu9, odklei9, odsiej9, okoniu9, oksonu9, olejni9, olejno9, onesku9, onkosu9, oskiej9, osnuli9, silnej9, skunie9, solnej9, soluno9, sukien9, suknie9, suknio9, udonie9, ukosie9, usilne9, deikso8, dokosi8, doksie8, dolino8, dosoli8, eolski8, eolsko8, ideolo8, indeks8, indole8, jesion8, kelino8, kilson8, kinole8, klonie8, klonio8, kodein8, kolein8, koleni8, kolesi8, kolnie8, koloni8, kolosi8, konoid8, konsol8, lionek8, lionko8, lnisko8, nikole8, odeski8, odesko8, odkosi8, odolei8, odsoli8, oklein8, oleski8, olesko8, osiedl8, oskole8, osunie8, sednik8, sidole8, siodle8, skidoo8, skinol8, sklein8, sklnie8, sokole8, sokoli8, unosie8, donosi7, kosoni7, ksenio7, niosek7, niosko7, noksie7, odnosi7, okonie7, oleino7, oneski7, onesko7, silono7, sionek7, sionko7, skonie7, soleni7, solion7, solone7, oseino6,

5 literowe słowa:

dożuj14, dujże14, dużej14, kujże14, żeluj14, żulij14, dulże13, dżule13, dżuli13, kulże13, użnij13, żelku13, żenuj13, żulik13, dżinu12, uliże12, żulie12, żulio12, dekuj11, diluj11, dokuj11, doleż11, jodku11, judok11, kleju11, kluje11, koduj11, kolże11, kulej11, lejku11, likuj11, loduj11, lokuj11, niżej11, odkuj11, odleż11, uklej11, użnie11, żelki11, żelko11, deklu10, disuj10, dniuj10, dukle10, dukli10, duklo10, dulek10, dulki10, dulko10, dżino10, dżins10, induj10, joule10, jouli10, knuje10, kujne10, kujni10, kujon10, kusej10, leżni10, lodku10, lonże10, lonżo10, losuj10, ludek10, ludki10, lżeni10, lżone10, lżono10, okuje10, oleju10, sekuj10, silże10, skudl10, skuje10, udoje10, ujski10, żonek10, żonki10, żonko10, delij9, denku9, diolu9, dolej9, dolus9, doule9, douli9, doulo9, dunek9, dunki9, dunko9, duole9, duoli9, duolo9, endlu9, idolu9, jedli9, jodek9, jodki9, jodle9, jolek9, jolki9, jolko9, junie9, jusie9, kielu9, klnij9, klonu9, knelu9, knuli9, koelu9, kolej9, kolij9, kulis9, kulon9, lejki9, lejko9, lenku9, lesku9, linku9, lisku9, looku9, ludne9, ludni9, ludno9, niklu9, nodul9, nulek9, nulki9, nulko9, odlej9, oklej9, okolu9, okuli9, osiuj9, osnuj9, ożeni9, sklej9, skule9, skuli9, slojd9, snuje9, sulek9, sulki9, udeki9, uklei9, ukole9, usiej9, żonie9, dekli8, dienu8, diuno8, dojne8, dojni8, enolu8, esiku8, ikonu8, ikosu8, iksje8, iksjo8, ileus8, inule8, inulo8, jedni8, jedno8, jonik8, kniej8, kojne8, koniu8, konus8, kosej8, kunie8, kusie8, lejni8, leniu8, lodek8, lodki8, lsnij8, lunie8, nieuk8, nisku8, nodus8, nokij8, nosku8, ooidu8, sednu8, skinu8, skonu8, snuli8, sojek8, sojki8, sojko8, solun8, soule8, souli8, sound8, sukni8, sukno8, ukosi8, uleno8, deiks7, delio7, denko7, deski7, desko7, dinks7, diole7, disko7, dolin7, dolne7, dolni7, idole7, indol7, jonie7, kelin7, kendo7, kilos7, kinol7, kleni7, klesi7, kline7, klnie7, kodon7, koeli7, kolei7, kolie7, kolio7, kolne7, kolni7, kolon7, kolos7, kondo7, lenki7, leski7, lesko7, linek7, linko7, lisek7, lnisk7, loden7, looki7, nikle7, nikol7, oklei7, okole7, okoli7, onkli7, osiej7, osnui7, sidle7, sidol7, siejo7, sinej7, sjeno7, sklei7, skodo7, skole7, slide7, sodek7, sodki7, sodko7, solid7, sunie7, sunio7, unosi7, doino6, donie6, donos6, eidos6, ekson6, enoli6, ikono6, indos6, keson6, kieso6, koine6, konie6, kosie6, losie6, lsnie6, neski6, nesko6, nisko6, nokie6, nokio6, nosek6, noski6, odeon6, okien6, oknie6, okoni6, okosi6, okson6, olein6, olsie6, onkos6, osiek6, osiko6, oskie6, osoki6, osoli6, sedno6, seiko6, silne6, silno6, siole6, solne6, solni6, sondo6, noise5, nosie5, osein5, osino5, sonie5,

4 literowe słowa:

dżul12, dużo11, iluż11, uliż11, żuki11, żuli11, kluj10, niżu10, nożu10, uniż10, żnij10, doju9, dożo9, dżin9, jodu9, jolu9, judo9, juki9, juko9, kiju9, knuj9, lonż9, lożo9, ojku9, okuj9, skuj9, dilu8, diuk8, doku8, doul8, duks8, duli8, duol8, jonu8, kilu8, kodu8, kolu8, kuli8, kulo8, lidu8, liku8, lodu8, loku8, ludi8, luki8, luko8, luks8, oniż8, onoż8, skud8, skul8, snuj8, udko8, ukol8, ulik8, unij8, żono8, diun7, dniu7, dojo7, dusi7, indu7, inku7, inul7, isku7, joli7, jolo7, kinu7, kojo7, kuni7, kuno7, kusi7, kuso7, losu7, luno7, nilu7, noku7, nudo7, nuli7, ojki7, oknu7, olsu7, osku7, siku7, silu7, skui7, skun7, skuo7, sodu7, soku7, solu7, soul7, suki7, suko7, udoi7, udon7, ukoi7, ukos7, unik7, deki6, deko6, diol6, doki6, dole6, doli6, dolo6, elki6, elko6, idol6, joni6, keli6, kiel6, kile6, kilo6, klei6, klin6, klon6, knel6, kodo6, koel6, kole6, koli6, kolo6, leki6, lido6, like6, link6, loki6, loko6, look6, nius6, nous6, okol6, olek6, skod6, skol6, sojo6, sold6, suni6, unio6, unos6, deni5, deso5, dien5, diso5, dnie5, doin5, doni5, enol5, esik5, eski5, esko5, ideo5, ikon5, ikos5, inek5, inko5, kies5, kino5, koni5, kose5, kosi5, koso5, leni5, lino5, lnie5, neki5, nesk5, nike5, nile5, node5, noki5, noks5, okno5, olei5, ooid5, osik5, oski5, osok5, sedn5, siko5, sile5, skin5, skon5, sodo5, soki5, sole5, soli5, solo5, sond5, ensi4, eoni4, nosi4, osie4, osin4, osio4, sine4, sino4,


Najdłuższe wyrazy z liter KONSOLIDUJŻE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONSOLIDUJŻE to

konsolidujże

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

konsoliduje

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa KONSOLIDUJŻE

Ze słowa KONSOLIDUJŻE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter KONSOLIDUJŻE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONSOLIDUJŻE to

konsolidujże

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

dolinkujże

. wartość punktowa tego słowa to: 21


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty