Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONSOLIDUJĄCY

Z liter KONSOLIDUJĄCY można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

konsolidujący26,

12 literowe słowa:

konsolidując24,

11 literowe słowa:

konsolidują22,

10 literowe słowa:

dyslokując23, kolidujący23, dokonujący22, odsikujący22, indosujący21, konsoliduj17,

9 literowe słowa:

cyklinują21, dyslokują21, dysolucją21, indykując21, klinujący21, klonujący21, kolidując21, linkujący21, lokucyjną21, niklujący21, oksydując21, dokonując20, dolinkują20, dysonując20, odsikując20, osikujący20, sondujący20, indosując19, odciosują19, sondująco19, dysolucji17, dysolucjo17, lokucyjni17, knidocylu16, indoksylu15, sokolnicy13,

8 literowe słowa:

dilujący20, dokujący20, kodujący20, likujący20, lodujący20, lokujący20, disujący19, dniujący19, indujący19, indukcją19, indykują19, klinując19, klonując19, kolidują19, kundlący19, linkując19, losujący19, niklując19, ocynkują19, oksydują19, oscylują19, dokonują18, dolosują18, dysonują18, indykcją18, kondycją18, licyjską18, lidyjską18, odsikują18, oklinują18, osikując18, osiujący18, sklonują18, sondując18, cykloidą17, indosują17, indyjską17, lodoicją17, ociosują17, skudloną17, cyklinuj16, dyslokuj16, indukcyj16, kilodyną16, licyjsku16, lidyjsku16, usidloną16, dioksyną15, dolinkuj15, dosyconą15, indukcjo15, indyjsku15, nukijscy15, odsyconą15, okolnicą15, skundlij15, sokolicą15, indykcjo14, kondycji14, kondycjo14, licyjsko14, lidyjsko14, lodoicyj14, odciosuj14, skudlony14, cykloido13, dikolonu13, ikonodul13, indyjsko13, knidocyl13, koniuscy13, skudlono13, sylikonu13, usidlony13, dikolony12, donosiku12, indoksyl12, kilodyno12, okolnicy12, skolionu12, sokolicy12, usidlono12, dioksyno11, skoliony11,

7 literowe słowa:

dylując19, klujący19, cynkują18, dilując18, dokując18, judocką18, klocują18, knujący18, kodując18, kolcują18, likując18, lodując18, lokucją18, lokując18, udyjską18, disując17, dniując17, dulcyną17, indując17, klinują17, klonują17, kundląc17, linkują17, losując17, niklują17, ocynują17, olicują17, snujący17, solucją17, olinują16, osikują16, osiując16, osnujką16, skulicą16, skundlą16, sondują16, udojoną16, ukojoną16, cykliną15, dojnicą15, dolicką15, lokucyj15, skuloną15, cydonią14, dolinką14, indykuj14, judocki14, kisnący14, koliduj14, kundlij14, lokucji14, lokucjo14, ocynkuj14, okolicą14, oksyduj14, oscyluj14, skudlij14, solucyj14, udyjski14, cyklonu13, docisną13, dojniku13, dokonuj13, dolicku13, dolosuj13, dulcyno13, dysonuj13, kolonią13, konoidą13, konsolą13, niosący13, nuklidy13, odcisną13, odsikuj13, oklinuj13, olkuscy13, sklonuj13, skulicy13, solidną13, solonką13, solucji13, solucjo13, udojony13, ukojony13, cydonij12, cykloid12, docinku12, docisku12, dojnicy12, doniosą12, indosuj12, klonusy12, koloidu12, lonciku12, ociosuj12, odcinku12, odcisku12, odklnij12, odniosą12, osnujki12, osnujko12, skulico12, skulony12, skundli12, synulki12, cyklino11, dojnico11, dolicko11, kilodyn11, kilsonu11, koloidy11, kolonij11, okolicy11, skinolu11, skulono11, cydonio10, dikolon10, dioksyn10, dolinko10, kilsony10, konoidy10, kosoniu10, okolnic10, sokolic10, solidny10, sylikon10, donosik9, konsoli9, skolion9, soliony9, solonki9,

6 literowe słowa:

dujący17, dylują17, klując17, kujący17, cynują16, dilują16, dokują16, dulący16, dykcją16, judoką16, knując16, kocują16, kodują16, kulący16, licują16, likują16, lodują16, lokują16, odkują16, disują15, dniują15, dojący15, indują15, kojący15, kundlą15, losują15, nicują15, nocują15, skudlą15, snując15, ukojną15, ciukną14, donucą14, duloną14, dylicą14, jodyną14, klnący14, koicją14, kojąco14, kolący14, kulisą14, kuloną14, nodulą14, ondulą14, onucką14, osiują14, osnują14, skocją14, skulną14, sulicą14, sunący14, ucinką14, udnicą14, udolną14, unicką14, usidlą14, cynkuj13, dojoną13, dolską13, dosuną13, dosycą13, dyliną13, idolką13, insulą13, judocy13, kąciny13, klocuj13, kojoną13, koląco13, kolcuj13, lincką13, lyonką13, odklną13, odsuną13, odsycą13, silący13, solący13, soluną13, suknią13, ucisną13, ukisną13, usilną13, doliną12, donicą12, dosiąc12, dosolą12, duknij12, dulcyn12, dykcji12, dykcjo12, judoki12, judoko12, kącino12, kisnąc12, klinuj12, klonią12, klonuj12, kociną12, koconą12, konicą12, kucnij12, kujony12, kulnij12, linkuj12, lionką12, luknij12, nikluj12, ocloną12, ocynuj12, odkąsi12, odsolą12, olicuj12, sknocą12, skojcu12, slojdu12, sokolą12, syconą12, ukojny12, uniosą12, cyknij11, cyniku11, dokuci11, dokuli11, dolsku11, dulony11, dynksu11, indyku11, joniku11, kijscy11, koicyj11, kujoni11, kulisy11, kulony11, kundli11, kundys11, lincku11, locusy11, niosąc11, nioską11, nuklid11, ocynku11, odkuci11, odkuli11, olinuj11, osikuj11, scynku11, sionką11, skocyj11, skudli11, skulic11, skulny11, slojdy11, soloną11, sonduj11, sulicy11, udnicy11, udolny11, ukojni11, uskocy11, cyklin10, cyklon10, dinksu10, dojnic10, dojnik10, dojony10, dolscy10, donuci10, dulono10, dylico10, indolu10, jodyno10, kinolu10, klonij10, klonus10, kodonu10, koicjo10, kojony10, kolnij10, kolonu10, kolosu10, kolscy10, konsul10, konusy10, kuliso10, kulono10, lnisku10, nikolu10, noduli10, nodulo10, nodusy10, ocknij10, onduli10, ondulo10, onucki10, onucko10, onyksu10, osnujo10, sidolu10, sklnij10, skocji10, skocjo10, skulni10, sodoku10, soluny10, sulico10, syconu10, syknij10, synciu10, synodu10, ucinko10, uciosy10, udnico10, udolni10, unicko10, usilny10, colony9, dinksy9, docisk9, doliny9, dolski9, dolsko9, donicy9, donosu9, dosyci9, dylino9, idolko9, indosu9, insulo9, kilosy9, kociny9, kocony9, kodony9, koloid9, kolony9, kolosy9, loncik9, lyonki9, lyonko9, ociosu9, oclony9, ocynki9, odcisk9, odsyci9, okolic9, okoniu9, oksonu9, onkosu9, osnuci9, osnuli9, scynki9, solidy9, soluno9, suknio9, dokosi8, dolino8, donico8, donosy8, dosoli8, indosy8, kilson8, klonio8, kocino8, koloni8, kolosi8, konico8, konoid8, konsol8, lionko8, lnisko8, ociosy8, odkosi8, odsoli8, oksony8, onkosy8, skidoo8, skinol8, sknoci8, sokoli8, solony8, sycono8, syncio8, donosi7, kosoni7, niosko7, odnosi7, silono7, sionko7, solion7,

5 literowe słowa:

dując15, klują15, kucją15, kując15, ląduj15, duklą14, duląc14, dulką14, knują14, kujną14, kuląc14, okują14, skują14, udoją14, ujską14, ukoją14, uncją14, cudną13, dojąc13, doulą13, dukną13, dunką13, duolą13, jolką13, kojąc13, kucią13, kucną13, kulną13, locją13, ludną13, lukną13, nulką13, sądku13, skulą13, snują13, ukolą13, ulicą13, cykną12, cynką12, diuną12, dojną12, dyluj12, dyską12, idący12, iksją12, inulą12, klnąc12, koląc12, kucyj12, kunią12, nocją12, onucą12, osądu12, sojką12, sunąc12, ukąsi12, cloną11, cyklu11, cynią11, cynuj11, diluj11, dokuj11, dolną11, dynią11, jodku11, judok11, kącin11, kicną11, knocą11, kocią11, kocuj11, koduj11, kojcu11, kolią11, kolną11, kucji11, kucjo11, kujny11, licuj11, likuj11, linką11, lnicą11, loduj11, lokuj11, lsnąc11, nocką11, nyską11, ockną11, odkuj11, okocą11, okolą11, osądy11, osuną11, sądki11, sądny11, siląc11, sklną11, skodą11, skolą11, snący11, sodką11, soląc11, sunią11, sykną11, ujscy11, uncyj11, ciosą10, cisną10, cudny10, cynku10, disuj10, diucy10, dniuj10, doiną10, dolcu10, dukli10, duklo10, duksy10, dulki10, dulko10, dysku10, ikoną10, induj10, jouli10, kisną10, klocu10, kolcu10, kujni10, kujon10, kyudo10, locyj10, lodku10, losuj10, ludki10, ludny10, luksy10, nicuj10, niską10, nocuj10, nokią10, olsną10, osiką10, osoką10, osolą10, sądni10, sikną10, silną10, skiną10, skudl10, skudy10, solną10, sondą10, sulky10, syklu10, ujski10, ulicy10, uncji10, uncjo10, cudni9, cyjon9, cykli9, cynij9, diolu9, diuny9, dojny9, dolus9, douli9, doulo9, dunki9, dunko9, duoli9, duolo9, dylic9, dyonu9, idolu9, iksyj9, jodki9, jodyn9, jolki9, jolko9, klnij9, klonu9, knuci9, knuli9, kolij9, kucio9, kulis9, kulon9, linku9, lisku9, locji9, locjo9, locus9, looku9, ludni9, ludno9, nicku9, niklu9, niosą9, nocku9, nocyj9, nodul9, nulki9, nulko9, nysku9, oclij9, okolu9, okuci9, okuli9, onucy9, osiną9, osiuj9, osnuj9, skuci9, skuli9, skuny9, slojd9, sulic9, sulki9, synku9, ucisk9, udnic9, udony9, ukosy9, ulico9, ciosu8, clony8, cynik8, cynki8, cynko8, diuno8, dojni8, dolny8, dylin8, dynks8, dyski8, dysko8, ikonu8, ikosu8, iksjo8, indyk8, inulo8, jonik8, kliny8, klony8, kolny8, koniu8, konus8, lnicy8, lodki8, lsnij8, nisku8, niusy8, nocji8, nocjo8, nodus8, nokij8, nosku8, ocynk8, onuco8, ooidu8, scynk8, skinu8, skody8, skonu8, snuci8, snuli8, sojki8, sojko8, soldy8, solun8, souli8, sound8, sukni8, sukno8, sykli8, syniu8, ucios8, ukosi8, unosy8, ciosy7, clono7, colon7, cosik7, cynio7, dinks7, disco7, disko7, doiny7, dolin7, dolni7, donic7, dynio7, ikony7, ikosy7, indol7, kilos7, kinol7, knoci7, kocin7, kocio7, kodon7, kolio7, kolni7, kolon7, kolos7, kondo7, konic7, linko7, lnico7, lnisk7, looki7, nikol7, niscy7, nocki7, nocko7, noksy7, nyski7, nysko7, okoci7, okoli7, onkli7, onyks7, ooidy7, osnui7, sidol7, silny7, skiny7, skodo7, skony7, sodki7, sodko7, solid7, solny7, sondy7, sunio7, sycon7, synki7, synod7, unosi7, cioso6, doino6, donos6, ikono6, indos6, nisko6, nokio6, noski6, ocios6, okoni6, okosi6, okson6, onkos6, osiko6, osiny6, osoki6, osoli6, silno6, solni6, sondo6, synio6, osino5,

4 literowe słowa:

doku8, kilu8, kodu8, kolu8, kuli8, kulo8, liku8, loku8, luki8, luko8, luks8, skul8, udko8, ukol8, ulik8, inku7, inul7, isku7, kinu7, kuni7, kuno7, kusi7, kuso7, losu7, luno7, nilu7, noku7, nudo7, nuli7, oknu7, olsu7, osku7, siku7, silu7, skui7, skun7, skuo7, soku7, solu7, soul7, suki7, suko7, udon7, ukoi7, ukos7, unik7, diol6, doki6, doli6, dolo6, idol6, kilo6, klin6, klon6, kodo6, koli6, kolo6, lido6, link6, loki6, loko6, look6, nius6, nous6, okol6, skod6, skol6, sold6, suni6, unio6, unos6, diso5, doin5, doni5, ikon5, ikos5, inko5, kino5, koni5, kosi5, koso5, lino5, noki5, noks5, okno5, ooid5, osik5, oski5, osok5, siko5, skin5, skon5, sodo5, soki5, soli5, solo5, sond5, nosi4, osin4, osio4, sino4,


Najdłuższe wyrazy z liter KONSOLIDUJĄCY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONSOLIDUJĄCY to

konsolidujący

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

konsolidując

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa KONSOLIDUJĄCY

Ze słowa KONSOLIDUJĄCY nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter KONSOLIDUJĄCY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONSOLIDUJĄCY to

konsolidujący

. 26 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

konsolidując

. wartość punktowa tego słowa to: 24


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty