Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONSOLIDACYJNĄ

Z liter KONSOLIDACYJNĄ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

konsolidacyjną25,

12 literowe słowa:

konsolacyjną22, konsolidacją22, konsolidacyj19, konsolacyjni18,

11 literowe słowa:

sodalicyjną21, doskonalący20, insolacyjną20,

10 literowe słowa:

dyslokacją21, koalicyjną20, konsolacją19, doskonaląc18, kynoidalną18, dyslokacji17, dyslokacjo17, konoidalną17, konsolacyj16, konsolacji15, konoidalny14,

9 literowe słowa:

indykacją19, kolacyjną19, landyjską19, lokacyjną19, oksydacją19, dociskają18, donacyjną18, odciskają18, sankcyjną18, sodalicją18, adonijską17, indosacją17, insolacją17, jasnolicą17, kolonijną17, nikocjaną17, odciosają17, solodajną17, dociskaną16, doskonalą16, odciskaną16, salonicką16, synodalną16, indykacjo15, kolacyjni15, lajkonicy15, landyjski15, lankijscy15, lokacyjni15, odciosaną15, oksydacji15, oksydacjo15, sodalicyj15, sondoliną15, adonijscy14, donacyjni14, indosacyj14, insolacyj14, jasnolicy14, knidocyla14, kolonijny14, nikocjany14, sankcyjni14, sodalicjo14, solodajny14, adonijsko13, dociskany13, indosacjo13, insolacjo13, kolonijna13, nikocjano13, odciskany13, sokolnicy13, solodajni13, dociskano12, doskonali12, odciosany12, odciskano12, salonicko12, sondoliny12, synodalni12, sondolina11,

8 literowe słowa:

indykcją18, kidający18, kondycją18, licyjską18, lidyjską18, andyjską17, cykloidą17, dosycają17, indyjską17, iskający17, koalicją17, konający17, lodoicją17, odsycają17, sikający17, cyjaniną16, docinają16, dokonają16, jąkaniny16, kalidyną16, kilodyną16, konająco16, londynką16, odcinają16, odsikają16, socjalną16, dioksyną15, dosycaną15, dosyconą15, jasnooką15, jąkanino15, nadojoną15, ociosają15, odaliską15, odsycaną15, odsyconą15, okolnicą15, salicyną15, skalnicą15, sokolicą15, synkliną15, dakijscy14, docinaną14, dokonaną14, indykcja14, indykcjo14, koalicyj14, kondycja14, kondycji14, kondycjo14, licyjska14, licyjsko14, lidyjska14, lidyjsko14, lodoicyj14, lokajscy14, nasyconą14, nysianką14, ocknioną14, odcinaną14, sannicką14, sknoconą14, andyjski13, andyjsko13, cykloida13, cykloido13, dociskaj13, indyjska13, indyjsko13, knidocyl13, koalicjo13, lodoicja13, nasiloną13, nasoloną13, ociosaną13, odciskaj13, osiąkano13, socjalny13, solaniną13, cyjanino12, dikolony12, dolciany12, dosycali12, indoksyl12, jasnoocy12, kalidyno12, kilodyna12, kilodyno12, koncylia12, londynka12, londynki12, londynko12, nadojony12, nikocjan12, odciosaj12, odsycali12, okolnicy12, skalnicy12, socjalni12, sokolicy12, dioksany11, dioksyna11, dioksyno11, docinany11, dokonali11, dokonany11, doskonal11, dosycani11, dosycano11, dosycona11, jasnooki11, kanonicy11, kodniany11, kolniany11, konsylia11, ockniony11, odalisko11, odcinany11, odsycani11, odsycano11, odsycona11, okolnica11, oksalony11, osadnicy11, salicyno11, skalnico11, sknocony11, skoliony11, sokolica11, synklina11, synklino11, docinano10, dokonani10, ksoanony10, nasilony10, nasolony10, nasycono10, nysianko10, ociosany10, ockniona10, odcinano10, odsikano10, sannicko10, sknocona10, socynian10, solaniny10, sondolin10, nasilono9, nasionko9, solanino9,

7 literowe słowa:

dylacją17, akcyjną16, kidając16, kolacją16, lokacją16, ocykają16, sykając16, ciskają15, cykliną15, dojnicą15, dolicką15, donacją15, iskając15, kalisją15, konając15, nynając15, sankcją15, sikając15, ajnoską14, anoksją14, ciosają14, cydonią14, dianoją14, dolinką14, ikacyną14, jąkanin14, kisnący14, locandą14, niknący14, ocykaną14, okolicą14, osiąkaj14, osikają14, salicką14, sanijką14, skalicą14, skonają14, aksoidą13, anodyną13, ciskaną13, docisną13, dolinną13, dylacji13, dylacjo13, kanconą13, kisnąca13, kloniną13, knoconą13, kolacyj13, kolonią13, konnicą13, konoidą13, konsolą13, lnianką13, lokacyj13, nadliną13, naknocą13, niacyną13, niknąca13, niosący13, ocaloną13, odcisną13, salonką13, sanocką13, scaloną13, solanką13, solidną13, solonką13, akcyjni12, ciosaną12, cydonij12, cyjanid12, cyjanki12, cykloid12, dislajk12, dojnicy12, donacyj12, doniosą12, dosianą12, dosycaj12, kalisyj12, kanonią12, kolacji12, kolacjo12, lakcidy12, lokacji12, lokacjo12, nacisną12, niosąca12, odklnij12, odniosą12, odsianą12, odsycaj12, osikaną12, sankcyj12, siąkano12, skonaną12, ajnoscy11, anoksyj11, cyjanin11, cyklina11, cyklino11, docinaj11, dojnica11, dojnico11, dojnika11, dokonaj11, dolicka11, dolicko11, donacji11, donacjo11, kalidyn11, kaliscy11, kalisjo11, kilodyn11, koloidy11, kolonij11, locandy11, naklnij11, naniosą11, ocykali11, odcinaj11, odsikaj11, okolicy11, onlajny11, sankcji11, sankcjo11, skalicy11, socjali11, acodiny10, ajnoski10, ajnosko10, aksoidy10, anoksji10, anoksjo10, ciskany10, cydonia10, cydonio10, daikony10, diakony10, dianojo10, dikolon10, dioksyn10, docinak10, docinka10, dociska10, dolcian10, dolinka10, dolinko10, dolinny10, donaksy10, ikacyno10, indykan10, inkascy10, janosik10, jasiony10, kancony10, kanonij10, kaoliny10, kcynian10, kilsony10, kloniny10, knocony10, kolodia10, kondony10, konnicy10, konoidy10, likaony10, lindany10, locando10, loncika10, nadkoli10, nadliny10, ocalony10, ociosaj10, ocykani10, ocykano10, odcinak10, odcinka10, odciska10, okolica10, okolnic10, salicyn10, sanijko10, scalony10, skalico10, skalnic10, sokolic10, solidny10, sylikon10, synalki10, synklin10, adonisy9, aksoido9, anodyno9, anolisy9, ciosany9, ciskano9, dioksan9, dolinna9, donosik9, dosiany9, kancono9, kaniony9, klonina9, klonino9, knocona9, kodnian9, kolanin9, kolnian9, kolonia9, kondona9, konnica9, konnico9, konoida9, konsola9, konsoli9, lianosy9, lnianko9, naciosy9, nadlino9, nadokni9, naknoci9, niacyno9, nocnika9, odciosa9, odsiany9, oksalon9, osadnik9, osikany9, salonik9, salonki9, salonko9, saloony9, sanidyn9, sanocki9, sanocko9, scalono9, skinola9, skolion9, skonali9, skonany9, solanki9, solanko9, solidna9, soliony9, solonka9, solonki9, ciosano8, dosiano8, kanonio8, kosonia8, ksoanon8, odsiano8, osikano8, skonani8, skonano8, solanin8, soliona8, nasiono7,

6 literowe słowa:

dykcją16, cykają15, dający15, dojący15, jadący15, kojący15, cokają14, cykadą14, dojąca14, dylicą14, jąkaci14, jąkali14, jąkany14, jodyną14, kicają14, kidają14, klnący14, koicją14, kojąca14, kojąco14, kolący14, lajkną14, skocją14, sykają14, aldyną13, cykaną13, dojoną13, dolską13, dosycą13, dyliną13, idolką13, iskają13, jąkani13, jąkano13, kasydą13, kąciny13, klnąca13, kojoną13, koląca13, koląco13, konają13, laicką13, lincką13, lyonką13, nadoją13, nijaką13, nynają13, odklną13, odsycą13, siąkaj13, sikają13, silący13, solący13, akliną12, dąsali12, dolaną12, doliną12, donicą12, dosiąc12, dosolą12, dykcja12, dykcji12, dykcjo12, kaliną12, kącina12, kącino12, kąsali12, kąsany12, kidaną12, kisnąc12, klasną12, klonią12, kociną12, koconą12, kolasą12, konicą12, lancią12, laoską12, lionką12, naklną12, nakolą12, nasycą12, niknąc12, ocloną12, odkąsi12, odlaną12, odsolą12, ondyną12, osadką12, siląca12, skalną12, sknocą12, sokolą12, soląca12, syconą12, sykaną12, ciasną11, cyknij11, daniną11, dąsano11, iskaną11, kąsani11, kąsano11, kijscy11, koicyj11, koniną11, lnianą11, nasilą11, nasolą11, niosąc11, nioską11, ocykaj11, osiąka11, saliną11, scanią11, sionką11, skocyj11, slajdy11, slojdy11, snadną11, soloną11, cadyki10, ciskaj10, cyjona10, cykado10, cykali10, cyklin10, cyklon10, dojnic10, dojnik10, dojony10, dolscy10, dylica10, dylico10, jodany10, jodyna10, jodyno10, klonij10, koicja10, koicjo10, kojony10, kolnij10, kolscy10, lakcid10, lancij10, nijacy10, ocknij10, onanią10, osianą10, skaldy10, sklnij10, skocja10, skocji10, skocjo10, skojca10, socjal10, syknij10, akliny9, akondy9, aldisy9, aldyno9, alkiny9, ciosaj9, cokali9, colony9, cykani9, cykano9, cynika9, dinksy9, docisk9, dojona9, dolany9, doliny9, dolska9, dolski9, dolsko9, donicy9, dosyca9, dosyci9, dylina9, dylino9, dynksa9, idolka9, idolko9, ikacyn9, indyka9, jonony9, kaliny9, kasydo9, kidany9, kilosy9, kociny9, kocony9, kodony9, kojona9, kolany9, kolasy9, koloid9, kolony9, kolosy9, ksylan9, laicko9, laoscy9, lincka9, locand9, lokaci9, loncik9, lyonka9, lyonki9, lyonko9, nijako9, oclony9, ocynki9, odcisk9, odlany9, odsyca9, odsyci9, okolic9, onlajn9, osikaj9, scanij9, scynka9, scynki9, skalic9, skalny9, skandy9, skonaj9, solidy9, sykali9, acodin8, adinol8, adonik8, aklino8, aksoid8, aksony8, alniko8, anodyn8, ascony8, canony8, ciasny8, ciosak8, cokano8, colona8, cynian8, daikon8, daniny8, diakon8, dinksa8, docina8, dokona8, dokosi8, dolani8, dolano8, dolina8, dolino8, donaks8, donica8, donico8, donosy8, dosoli8, indosy8, iskany8, jasion8, kalino8, kancon8, kanony8, kaolin8, kasyno8, kicano8, kidano8, kilosa8, kilson8, kinola8, klonia8, klonin8, klonio8, kocina8, kocino8, kocona8, kolano8, kolaso8, kolona8, koloni8, kolosa8, kolosi8, konali8, kondon8, konica8, konico8, koniny8, konnic8, konoid8, konsol8, ladino8, lancio8, lanosy8, lansik8, laoski8, likaon8, lindan8, linony8, lionka8, lionko8, lniany8, lniska8, lnisko8, nacisk8, nadlin8, nasyci8, niacyn8, nikola8, nikony8, nocnik8, nynali8, ociosy8, oclona8, odcina8, odkosi8, odlani8, odlano8, odsika8, odsoli8, oksony8, onanij8, ondyna8, ondyno8, onkosy8, osadki8, osadko8, sadnik8, saliny8, salony8, silany8, skalni8, skidoo8, skinol8, sknoci8, skolia8, snacki8, snadny8, sokola8, sokoli8, solida8, solony8, sycona8, sycono8, sykani8, sykano8, syncia8, syncio8, adonis7, aniony7, anolis7, anonsy7, ciasno7, danino7, donosi7, inkaso7, iskano7, kanion7, konano7, konina7, konino7, kosoni7, nacios7, nakosi7, nanosy7, nasoli7, nikona7, nioska7, niosko7, nisany7, nosaci7, nosali7, nysian7, ociosa7, odiosa7, odnosi7, okonia7, osiany7, salino7, saloon7, scanio7, sianko7, sikano7, silono7, sionka7, sionko7, snadni7, solano7, solion7, solona7, nanosi6, nasion6, onanio6, osiano6,

5 literowe słowa:

akcyj10, cykaj10, locyj10, aojdy9, cyjan9, cyjon9, cynij9, dajny9, dojny9, jascy9, jodyn9, lajny9, nacyj9, nocyj9, slojd9, dolny8, dynks8, dysko8, indyk8, jasny8, kliny8, klony8, kolny8, lodki8, nynaj8, skody8, soldy8, sykli8, candi7, dacio7, dinks7, disko7, dolin7, dolni7, ikony7, ikosy7, indol7, kilos7, kinol7, klaso7, klona7, kodon7, kolan7, kolas7, kolio7, kolna7, kolni7, kolon7, kolos7, kondo7, konny7, lakso7, lanko7, lasko7, linko7, lnisk7, looki7, nakol7, nikol7, noksy7, nylon7, nyski7, nysko7, okoli7, onkli7, onyks7, saklo7, salko7, sidol7, silny7, skalo7, skiny7, skodo7, skony7, sodki7, sodko7, solid7, solny7, sondy7, synki7, synod7, akson6, doino6, donos6, ikono6, indos6, konin6, konni6, konno6, lanos6, nikon6, nisko6, nokio6, noksa6, nosal6, noska6, noski6, okoni6, okosi6, okson6, onkos6, osiko6, osiny6, osoka6, osoki6, osoli6, salon6, silno6, skona6, solan6, solna6, solni6, sondo6, synio6, osino5,


Najdłuższe wyrazy z liter KONSOLIDACYJNĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONSOLIDACYJNĄ to

konsolidacyjną

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

konsolacyjną

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa KONSOLIDACYJNĄ

Ze słowa KONSOLIDACYJNĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter KONSOLIDACYJNĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONSOLIDACYJNĄ to

konsolidacyjną

. 25 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

konsolacyjną

. wartość punktowa tego słowa to: 22


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty