Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONSERWUJĄCYCH

Z liter KONSERWUJĄCYCH można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

konserwujących28, konwersujących28,

12 literowe słowa:

kesonujących26, rewokujących26, konserwujący23, konwersujący23,

11 literowe słowa:

ewokujących25, krosujących25, kserujących25, rowkujących25, workujących25, woskujących25, serwujących24, konserwując21, konwersując21,

10 literowe słowa:

korujących24, kreujących24, rokujących24, sekujących24, wekujących24, hurkocącej23, norujących23, worujących23, jerychonką21, kesonujący21, rewokujący21, wykonujące21, wyrokujące21, konserwują19, konwersują19, uchwyconej19, schwyconej17, rysunkowej16, scenkowych16,

9 literowe słowa:

knujących23, chorujący22, snujących22, wycechują22, chorujące21, cynkujące21, hurkocący21, krojących21, wychorują21, ewokujący20, hurkocące20, konchecją20, krosujący20, kserujący20, rowkujący20, uchwyconą20, workujący20, woskujący20, wykonując20, wyrokując20, kesonując19, krosujące19, rewokując19, rowkujące19, serwujący19, workujące19, woskujące19, wyorujące19, chynowską18, rosnących18, schwyconą18, uncjowych18, cukrowych17, konchecyj17, rysunkową17, wychoruje17, chwyconej16, chynowsku16, erukowych16, eworsyjną16, konwersją16, kurnosych16, kursowych16, nurkowych16, rejkowych16, uchwycone16, kursywnej15, rejsowych15, knurowscy14, konserwuj14, konwersuj14, krenowych14, kresowych14, nerkowych14, scenowych14, schwycone14, sercowych14, konwersyj13, rysunkowe13,

8 literowe słowa:

kujących22, hecujący21, chorując20, cynkując20, honujący20, hysujące20, kocujący20, kojących20, ocechują20, cerujący19, cynujące19, honujące19, hurkocąc19, kocujące19, korujący19, kreujący19, nocujący19, ocynkują19, rojących19, rokujący19, sekujący19, sunących19, wąchocku19, wecujący19, wekujący19, ewokując18, korujące18, krosując18, kserując18, nocujące18, norujący18, rokujące18, rowkując18, rysujące18, schnącej18, workując18, worujący18, woskując18, wycerują18, wykonują18, wykreują18, wyorując18, wyrokują18, chwyconą17, jukowych17, kesonują17, knocącej17, korcącej17, norujące17, rewokują17, sekcyjną17, serwując17, ukojnych17, worujące17, wycechuj17, cycowską16, koncesją16, kursywną16, kuwejccy16, rujowych16, ryjewską16, synekurą16, wychoruj16, cecorską15, kunowych15, nerwuską15, ocynkuje15, rejowską15, rojewską15, rosnącej15, ruchowcy15, ruchowej15, ryjkowcu15, snycerką15, sukryjce15, unrowską15, cockneyu14, cukrowej14, cycowsku14, cynkowcu14, cyrkowcu14, ekworyną14, jerowych14, junkersy14, rejowych14, ruchowce14, runowych14, ryjewsku14, scenkową14, surowych14, urnowych14, workuccy14, wronecką14, wykonuje14, wyrokuje14, cecorsku13, cenowych13, cerowych13, chewronu13, chwycone13, cukrowce13, cynkowej13, cyrkowej13, koncesyj13, konserwą13, krewnych13, kunowscy13, kurewscy13, kurnosej13, kurowscy13, kursowej13, norweską13, nurkowej13, rejowsku13, rojewsku13, ryjkowce13, rynkowcu13, urynowej13, cekowscy12, chewrony12, cynkowce12, cyrkowce12, kresowcu12, kursywne12, nerkowcu12, nurkowce12, rejowscy12, rojewscy12, ryjewsko12, rynkowej12, sercowcu12, serowych12, synekuro12, unrowscy12, wronecku12, konwersu11, kresowcy11, nerkowcy11, nerwusko11, norwesku11, rynkowce11, scenkowy11, sercowcy11, snycerko11, wroneccy11, konserwy10, konwersy10, norwescy10,

7 literowe słowa:

cechują19, hecując19, hysując19, chorują18, chujową18, cynkują18, cynując18, honując18, husycką18, knujący18, kocując18, uchwycą18, cerując17, hurkocą17, huryską17, knujące17, korując17, kreując17, nocując17, nucącej17, ocynują17, rokując17, rysując17, sekując17, skruchą17, snujący17, wecując17, wekując17, chrusną16, ewokują16, kocącej16, krojący16, krosują16, kryjące16, kserują16, kujnych16, norując16, osnujką16, rowkują16, ruchową16, rwących16, scerują16, schnący16, schwycą16, snących16, snujące16, sunącej16, sycącej16, uhowską16, uncjową16, workują16, worując16, woskują16, wrących16, wrysują16, wujenką16, wyorują16, wysnują16, cechową15, chujowy15, cukrową15, jurnych15, knocący15, koercją15, korcący15, krojące15, kruchej15, kursywą15, nurecką15, ocechuj15, rechocą15, rujnych15, schnące15, serwują15, seryjką15, wykroją15, wyschną15, choreju14, choruje14, chujowe14, cynkową14, cynkuje14, cyrkową14, erukową14, hecowną14, hockeyu14, hukowej14, husycko14, jockeyu14, knocące14, korcące14, kurnosą14, kurnych14, kursową14, nesycką14, nurkową14, ocynkuj14, okruchy14, rejkową14, sekwoją14, seryjną14, skruchy14, urynową14, wojenką14, wysocką14, chorusy13, cuconej13, eworsją13, hurkoce13, hurysce13, hurysek13, hurysko13, kujonce13, kuseccy13, ocynuje13, ornecką13, rejsową13, rojnych13, rosnący13, ruchowy13, rynkową13, schowku13, serocką13, skrucho13, suwnych13, syrenką13, uchowce13, uhowscy13, uncjowy13, wyceruj13, wykonuj13, wykreuj13, wykroju13, wyrokuj13, cechowy12, cukrowy12, cycowej12, cyrkonu12, junkers12, kesonuj12, kochery12, koercyj12, kornych12, krenową12, kresową12, krosuje12, kunowej12, nerkową12, nesycku12, nureccy12, osnujce12, osnujek12, rejowcu12, rewokuj12, rosnące12, rowkuje12, ruchowe12, scenową12, schronu12, sercową12, skorych12, uncjowe12, weronką12, workuje12, woskuje12, wrysuje12, wujenko12, wyoruje12, wyrosną12, wysnuje12, wysocku12, cockney11, cukrowe11, cynowej11, erukowy11, esowych11, hecowny11, honkery11, koneccy11, koreccy11, kurnosy11, kursowy11, kursywo11, nurkowy11, ornecku11, rejkowy11, runowej11, rysunek11, schowek11, schrony11, serocku11, seryjko11, skunery11, surowej11, syconej11, synekur11, synowcu11, urnowej11, wronych11, wykresu11, wykroje11, chewron10, cynkowe10, cyrkowe10, eworsyj10, kosynce10, krewscy10, kurnose10, kursowe10, nerwusy10, nurkowe10, orneccy10, rejsowy10, seroccy10, serowcu10, skrywce10, soccery10, surowce10, synowej10, urynowe10, ekworyn9, krenowy9, kresowy9, nerkowy9, rynkowe9, scenowy9, sercowy9, synowce9, syrenko9, konserw8, konwers8,

6 literowe słowa:

hecują17, hysują17, kuchcą17, kujący17, chojką16, chryją16, cuchną16, cynują16, honują16, knując16, kocują16, kruchą16, kujące16, skuchą16, ukryją16, wykują16, cerują15, chocką15, chreją15, chwycą15, hukową15, hurysą15, jukową15, kohuną15, kojący15, korują15, kreują15, kryjąc15, nocują15, nucący15, osuchą15, rokują15, rujską15, rysują15, sekują15, snując15, ukojną15, ukroją15, uschną15, wecują15, wekują15, cechuj14, chujek14, cochną14, cuconą14, cykocą14, jehową14, kencją14, kocący14, kojące14, konchą14, krechą14, krochą14, krojąc14, norują14, nucące14, okryją14, onucką14, osnują14, rechcą14, rekcją14, rojący14, rujową14, ryjące14, schnąc14, sekcją14, skocją14, skryją14, sunący14, worują14, wsnują14, wyjące14, wynucą14, chewrą13, chocku13, choreą13, choruj13, cycową13, cynkuj13, echową13, hokeju13, hrywną13, hysuje13, knocąc13, kocące13, konurą13, korcąc13, kruchy13, kunową13, kusych13, nurską13, oschną13, rocheą13, rojące13, rwącej13, ryjową13, scjeną13, skroją13, skuchy13, snącej13, suchej13, sunące13, sycące13, sycąco13, wkroją13, wrącej13, wueską13, wykocą13, wyroją13, wysuną13, chojce12, chojek12, chryje12, chryjo12, cynową12, cynuje12, honuje12, horneą12, hukowy12, jerową12, jukowy12, junkry12, kocuje12, kohuny12, kruche12, krucho12, kuchen12, kujony12, ocynuj12, okruch12, okrywą12, orcyną12, osuchy12, rejową12, rujscy12, runową12, rusych12, scenką12, sknocą12, skojcu12, skorcą12, skruch12, skucho12, surową12, syconą12, ukojny12, ukryje12, uowych12, urnową12, urosną12, wersją12, wyceną12, wykuje12, wysoką12, cenową11, cerową11, chorej11, chorus11, chrejo11, cucony11, cyceru11, ewokuj11, hockey11, hojery11, hukowe11, hurony11, huryso11, hyrnej11, jehowy11, jockey11, jukowe11, kencyj11, kocury11, konchy11, koruje11, kosych11, krechy11, krewną11, krochy11, krosuj11, kseruj11, kurnej11, kurscy11, newską11, nocuje11, nowską11, ocynku11, oneską11, rekcyj11, rokuje11, rosnąc11, rowkuj11, rujowy11, rujsko11, rysuje11, sceruj11, scheru11, scynku11, sekcyj11, seryną11, skjeru11, skjoru11, sknerą11, skocyj11, synową11, syreną11, ukojne11, uskocy11, wnorką11, wojsku11, workuj11, woskuj11, wronką11, wrysuj11, wyoruj11, wyroju11, wysnuj11, cenury10, chewry10, cucone10, cykoce10, echowy10, jokery10, kencjo10, kocher10, konury10, konusy10, krecho10, kunowy10, kurosy10, kursyw10, kuwosy10, noruje10, nowych10, nurscy10, okryje10, okuwce10, onucce10, onucek10, onyksu10, orkusy10, ornych10, osnuje10, rejonu10, rekcjo10, rujowe10, schery10, scjeny10, sekcjo10, serową10, serwuj10, skjery10, skjory10, skocje10, skojce10, skojec10, skorcu10, skryje10, skuwce10, suwnej10, syconu10, ukresy10, urywek10, wojscy10, woruje10, wrosną10, wsnuje10, wykonu10, wyroku10, chewro9, crownu9, cycero9, cycowe9, cyrkon9, eksonu9, herosy9, honker9, hrywno9, jerowy9, kesonu9, kornej9, krewcy9, krosnu9, krysce9, ksywce9, kunowe9, newsku9, nowsku9, nursko9, okresu9, onesku9, rejony9, rejowy9, rekonu9, runowy9, ryjowe9, schron9, scjeno9, skorej9, skuner9, skweru9, surowy9, urnowy9, ursony9, wersyj9, wuesko9, wynosu9, wyroje9, cenowy8, cerowy8, crowny8, cynowe8, eksony8, kesony8, kosery8, kowery8, krewny8, nerwus8, newscy8, nowscy8, okresy8, oksery8, onescy8, rekony8, runowe8, scenko8, sknery8, skorce8, skwery8, soccer8, surowe8, sycone8, urnowe8, wersjo8, wronej8, wyceno8, wykres8, wysoce8, newsko7, serowy7, seryno7, sknero7, synowe7, syreno7, wnorce7, wnorek7, wronce7, wronek7,

5 literowe słowa:

knują14, kujną14, okują14, rujką14, skują14, ujską14, ukoją14, wkują14, jurną13, rujną13, snują13, uroją13, kroją12, kurną12, kurwą12, nurką12, rejką12, ruską12, sojką12, wnuką12, nursą11, osuną11, rojną11, sjeną11, suwną11, swoją11, ureną11, wojną11, wsuną11, knuje10, korną10, koruj10, kresą10, kreuj10, krewą10, kroju10, krową10, kujne10, kujon10, kusej10, nerką10, neską10, norką10, okuje10, orską10, reską10, rewką10, rojku10, rokuj10, rujek10, rujko10, sekuj10, skorą10, skową10, skuje10, sorką10, sroką10, wąsko10, wekuj10, wkuje10, wujek10, wujko10, esową9, jurne9, kocur9, korcu9, nocku9, noruj9, osnuj9, rejsu9, renju9, rocku9, rosną9, rujne9, rusej9, snuje9, uowej9, woruj9, wroną9, wsnuj9, joker8, kojne8, konur8, konus8, korsu8, kosej8, kresu8, kroje8, kronu8, krosu8, kseru8, kurew8, kurne8, kuros8, kurwo8, kuwos8, nosku8, nurek8, nurko8, oecus8, onuce8, orkus8, orsku8, rejko8, resku8, rojek8, rowku8, runek8, runko8, rusek8, rusko8, serku8, skjer8, skjor8, skonu8, skurw8, sojek8, sorku8, sukno8, ukres8, werku8, wnuko8, wojsk8, worku8, wosku8, cerko7, cewko7, korce7, kwoce7, nerwu7, newsu7, nocek7, nowej7, nurse7, nurso7, ornej7, recko7, rejon7, rojne7, serwu7, sjeno7, suwne7, swoje7, unerw7, ureno7, urson7, wenus7, wersu7, wojen7, crown6, ekson6, keson6, konew6, korne6, koser6, kower6, kreso6, krewo6, ksero6, nerko6, nesco6, nesko6, norce6, norek6, nosek6, okres6, okser6, rekon6, resko6, rewko6, rowek6, sceno6, skner6, skore6, skrew6, skwer6, sorce6, sorek6, sroce6, worek6, serwo5, wrone5,


Najdłuższe wyrazy z liter KONSERWUJĄCYCH

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONSERWUJĄCYCH to

konwersujących

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

konserwujących

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa KONSERWUJĄCYCH

Ze słowa KONSERWUJĄCYCH można ułożyć anagram (słowo o innym znaczeniu z tą samą ilością liter).
Ilość możliwych anagramów: 1.
Anagramy jakie można ułożyć ze słowa KONSERWUJĄCYCH:

konwersujących


Slowo z liter KONSERWUJĄCYCH - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONSERWUJĄCYCH to

konserwujących

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

konwersujących

. wartość punktowa tego słowa to: 28


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty