Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONSERWATYWNĄ

Z liter KONSERWATYWNĄ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

konserwatywną20,

11 literowe słowa:

wysterowaną17, wytrenowaną17, wytresowaną17, konserwanty14,

10 literowe słowa:

keratynową17, konwertyną17, kreatynową17, ksantynową17, natryskową17, ksantenową16, stearynową16, syrenowatą16, wykreowaną16, strenowaną15, konwertyna13, ksantenowy13, ksantynowe13, natryskowe13, wnykarstwo13, wysterkano13, konserwant12, strenowany12,

9 literowe słowa:

antykwową16, kantynową16, kreatywną16, narkotyną16, natynkową16, nektaryną16, reaktywną16, tynkowaną16, tyrnowską16, wątkowany16, wokatywną16, wtryskaną16, wtryskową16, wysterkną16, antenkową15, asertywną15, karnetową15, knastrową15, kretowaną15, kwaterową15, nektarową15, nerkowatą15, senatorką15, serwantką15, styrenową15, syntenową15, tarnowską15, warstewką15, wątkowane15, kawernową14, kserowaną14, skanerową14, sterowaną14, tawernową14, trenowaną14, tresowaną14, wertowaną14, wrysowaną14, serwowaną13, antenkowy12, antykwowe12, kantynowe12, karnetowy12, knastrowy12, konwertyn12, kretowany12, kwaterowy12, natynkowe12, nektarowy12, nektaryno12, nerkowaty12, tynkowane12, tyrnowska12, wnykarstw12, wokatywne12, wtryskane12, wtryskano12, wtryskowa12, wtryskowe12, kawernowy11, knastrowe11, kserowany11, serwantko11, skanerowy11, sterowany11, styrenowa11, syntenowa11, tawernowy11, trenowany11, tresowany11, warstewko11, wertowany11, serwowany10, wrysowane10,

8 literowe słowa:

aktynową15, karotyną15, keratyną15, kreatyną15, ksantyną15, kwartyną15, strąkowy15, stynkową15, tyrawską15, wtynkową15, wystawką15, wywrotką15, ekworyną14, erywanką14, karetową14, kasetową14, kasynową14, kostnawą14, kwantową14, kwartową14, nakostną14, natowską14, natrysną14, nawrotką14, nawykową14, nestorką14, okrywaną14, ostrewką14, rytowaną14, satynową14, satyrową14, serwatką14, skrywaną14, stearyną14, strąkowa14, strąkowe14, watowską14, weratyną14, wykonaną14, wystawną14, wytrawną14, wytworną14, wywrotną14, akwenową13, aneksową13, antenową13, ekranową13, konserwą13, kreowaną13, narewską13, nawrotną13, norweską13, osrywaną13, rentowną13, rysowaną13, sekowaną13, serowatą13, snowarką13, starowną13, sterowną13, terasową13, terowaną13, transową13, warnenką13, wawerską13, wekowaną13, wetowaną13, worywaną13, arsenową12, awersową12, aktynowe11, ekwatory11, karetowy11, karoteny11, kasetony11, kasetowy11, keratyno11, konwenty11, kostnawy11, kreatyno11, ksantyno11, kwantowy11, kwartowy11, kwartyno11, kwasoryt11, kwestory11, nakostny11, narkotyn11, narteksy11, nektaryn11, sekatory11, skwatery11, stynkowa11, stynkowe11, tryskano11, tyrawsko11, wtynkowa11, wtynkowe11, wyrostek11, wyrostka11, wystawek11, wystawko11, wysterka11, wywrotek11, wywrotka11, akwenowy10, aneksowy10, antenowy10, ekranowy10, ekworyna10, erywanko10, kasynowe10, konserwy10, konwersy10, kostnawe10, kreowany10, kwantowe10, kwartowe10, kwestora10, nakostne10, nawrotek10, nawrotny10, nawykowe10, nestorka10, okrywane10, ostrewka10, rentowny10, rosynant10, rytowane10, santoryn10, satynowe10, satyrowe10, sekowany10, senatory10, serowaty10, serwatko10, skrywane10, skrywano10, starowny10, stearyno10, sterowny10, terasowy10, terowany10, transowy10, wekowany10, weratyno10, wetowany10, wykonane10, wystawne10, wytrawne10, wytrwano10, wytworna10, wytworne10, wywrotna10, wywrotne10, arsenowy9, awersowy9, konserwa9, konwersa9, narewsko9, nawrotne9, norweska9, osrywane9, rentowna9, rysowane9, snowarek9, starowne9, sterowna9, transowe9, warnenko9, wawersko9, worywane9,

7 literowe słowa:

aktywną14, antykwą14, erotyką14, kantyną14, kontyną14, kortyną14, nakrytą14, noetyką14, stykaną14, stykową14, toksyną14, trykaną14, trynkną14, tykwową14, tynkową14, tyranką14, wąkroty14, wątkowy14, wtykaną14, wtykową14, wytkaną14, antenką13, arysteą13, eskortą13, kantową13, kartową13, kastową13, korwetą13, kosterą13, kratową13, kwasotą13, kwasyną13, kwaterą13, nakrywą13, natywną13, nawetką13, nawykną13, okaryną13, orantką13, rynkową13, skatową13, sonatką13, srokatą13, steryną13, stronką13, styraną13, syrenką13, teakową13, tenorką13, tersyną13, trakową13, twerską13, wąkrota13, wąsatek13, wąsatko13, wątkowa13, wątkowe13, werystą13, wetkaną13, wotywną13, wstawką13, wtrysną13, wystaną13, wystawą13, wytrawą13, wywartą13, ankrową12, arekową12, esowatą12, estrową12, etanową12, kanwową12, kawerną12, knowaną12, kranową12, krasową12, krenową12, kresową12, kwasową12, nerkową12, orawską12, ostrawą12, rawenką12, rentową12, rynnową12, sarenką12, skonaną12, skwarną12, stanową12, stawową12, steraną12, sterową12, strawną12, tawerną12, towarną12, tranową12, trasową12, wantową12, wareską12, warstwą12, weronką12, westową12, wrakową12, wstawną12, wyoraną12, wyrosną12, wyrwaną12, wysraną12, arenową11, narosną11, narowną11, nerwową11, newsową11, wannową11, warowną11, wersową11, aktynon10, aktywne10, ankeryt10, antykwo10, erotyka10, eskonty10, eskorty10, kantony10, kantory10, kantowy10, kantyno10, karnety10, karotyn10, kartony10, kartowy10, kastory10, kastowy10, keratyn10, knastry10, kontyna10, kornety10, kortyna10, korwety10, kostery10, kratony10, kratowy10, kreatyn10, kretony10, kretyna10, ksantyn10, kwartyn10, kwasoty10, kwatery10, nakryte10, nakryto10, natrysk10, nektary10, nektony10, noetyka10, rankety10, sektory10, skateny10, skatery10, skatowy10, skowyta10, srokaty10, stokery10, stykane10, stykano10, stykowa10, stykowe10, taksony10, teakowy10, toksyna10, trakeny10, trakowy10, trykane10, trykano10, tykwowa10, tykwowe10, tynkowa10, tynkowe10, tyranek10, tyranko10, warkoty10, wektory10, wetkany10, wtryska10, wtykane10, wtykano10, wtykowa10, wtykowe10, wytkane10, wytkano10, ankrowy9, antenko9, arekowy9, arysteo9, aryston9, astrony9, ekwansy9, ekwator9, ekworyn9, eskonta9, eskorta9, esowaty9, estrony9, estrowy9, etanowy9, ewansyt9, kantowe9, kanwowy9, karnesy9, karoten9, kartowe9, karwony9, kaseton9, kastowe9, kawerny9, knaster9, knowany9, konwent9, korneta9, korweta9, kostera9, kranowy9, krasowy9, kratowe9, krenowy9, kresowy9, ksenony9, kwasowy9, kwasyno9, kwatero9, kwestor9, nakresy9, nakrywo9, narosty9, narteks9, natrony9, natywne9, nawetko9, nawroty9, nerkowy9, nestory9, network9, newtony9, nynorsk9, orantek9, ostrawy9, rentowy9, rynkowa9, rynkowe9, santony9, sekator9, sektora9, skanery9, skatowe9, skonany9, skontra9, skwarny9, skwater9, sonanty9, sonatek9, soterny9, srokate9, stanowy9, stawowy9, stearyn9, sterany9, sterowy9, steryna9, steryno9, stokera9, strawny9, stronek9, stronka9, stworek9, stworka9, styrane9, syrenka9, syrenko9, tawerny9, tenorka9, tensony9, tensory9, tersyna9, tersyno9, towarek9, towarny9, trakowe9, tranowy9, trasowy9, trawsko9, twerska9, twersko9, wantowy9, warstwy9, wektora9, weratyn9, werysta9, werysto9, westowy9, wetkano9, wotywna9, wotywne9, wrakowy9, wrostek9, wrostka9, wstawek9, wstawko9, wstawny9, wystane9, wystano9, wystawo9, wytrawo9, wywarte9, wywarto9, ankrowe8, arenowy8, eranosy8, estrowa8, kanwowe8, kawerno8, knowane8, konserw8, konwers8, kranowe8, krasowe8, krenowa8, kresowa8, kwasowe8, narowny8, nerkowa8, nerwowy8, nestora8, newsowy8, newtona8, ostrawe8, rawenko8, renonsy8, rentowa8, rynnowa8, rynnowe8, sarenko8, senator8, skonane8, skwarne8, skwarno8, sonante8, stanowe8, stawowe8, sterano8, sterowa8, strawne8, tawerno8, tensora8, towarne8, tranowe8, trasowe8, wannowy8, wantowe8, waresko8, warowny8, warstwo8, weronka8, wersowy8, westowa8, wrakowe8, wstawne8, wyorane8, wyrwane8, wyrwano8, wysrane8, wysrano8, narowne7, nerwowa7, newsowa7, wannowe7, warowne7, wersowa7,

6 literowe słowa:

kąsany12, okrywą12, sykaną12, karową11, kasową11, kąsane11, kąsano11, krasną11, krewną11, newską11, nowską11, okrasą11, oneską11, oranką11, rakową11, rawską11, sakową11, sarkną11, sknerą11, skwarą11, warkną11, wnorką11, wronką11, osraną10, ranową10, sanową10, serową10, woraną10, wrosną10, aktory9, aktowy9, aktyno9, antykw9, eratyk9, erotyk9, kantyn9, karety9, karoty9, kasety9, kastry9, kateny9, katery9, katony9, ketony9, kontry9, kontyn9, kortyn9, koryta9, kostny9, kotary9, kretyn9, krosty9, krotny9, kwanty9, kwarty9, kwasty9, kwesty9, noetyk9, okryta9, okryte9, oktany9, oktawy9, skowyt9, skryta9, skryte9, skryto9, skwaty9, stryka9, stynek9, stynka9, stynko9, styrak9, takowy9, tekowy9, tokeny9, toksyn9, tryska9, tykane9, tykano9, wtrysk9, wykrot9, akrony8, aksony8, aktowe8, akweny8, aneksy8, anteny8, aoryst8, arnoty8, atenko8, ekrany8, eksony8, ekstra8, eskont8, eskort8, etnosy8, kanton8, kantor8, karesy8, kareto8, karnet8, karowy8, karton8, karyno8, kaseto8, kasowy8, kastor8, kastro8, kasyno8, kateno8, katero8, kawony8, kawowy8, kesony8, knastr8, konary8, kontra8, korany8, kornet8, korwet8, kosery8, koster8, kostna8, kostne8, kowary8, kowery8, krasny8, kraton8, kreton8, krewny8, krosta8, krotna8, krotne8, krwawy8, kwarto8, kwasot8, kwasyn8, kwater8, kwesta8, kwesto8, nakryw8, nektar8, nekton8, netowy8, nonety8, nosaty8, notesy8, okaryn8, okrasy8, okresy8, okrywa8, oksery8, oranty8, orkany8, ornaty8, oryksa8, ostany8, ostrak8, ostrek8, ostrka8, rakowy8, ranket8, ratyno8, rekony8, ryokan8, sakowy8, satyno8, satyro8, sektor8, senaty8, setony8, setowy8, skarny8, skaten8, skater8, sknery8, skonta8, skrawy8, skrywa8, skwary8, skwery8, sonaty8, sonety8, starek8, starko8, stawek8, stawko8, stawny8, steryn8, stoker8, stonek8, stonka8, strawy8, stroka8, strony8, stwory8, styren8, swatek8, swatko8, swetry8, sykane8, sykano8, syntan8, syrton8, takowe8, takson8, tarnek8, tarnko8, tekowa8, tenory8, terany8, terowy8, tersyn8, teryna8, teryno8, tokena8, tonery8, torany8, torysa8, towary8, towery8, traken8, transy8, trawek8, trawko8, trawsk8, treska8, tresko8, troska8, tyrano8, warkot8, wartko8, watowy8, wekowy8, wektor8, wotska8, wotywa8, wrosty8, wrotek8, wrotka8, wrotny8, wtorek8, wykona8, wykres8, wyrost8, wysoka8, wysort8, wystaw8, wytraw8, wytrwa8, yatren8, anteno7, arseny7, arsyno7, astron7, awersy7, ekwans7, estron7, karnes7, karowe7, karwon7, kasowe7, kawern7, kawowe7, kosera7, kowera7, krasne7, krasno7, krewna7, krosna7, krwawe7, krwawo7, ksenon7, nakres7, narost7, narowy7, natron7, nawowy7, nawrot7, neonka7, nestor7, netowa7, newska7, newsko7, newton7, nosate7, nowska7, okrwaw7, oksera7, oneska7, oranek7, osrany7, osrywa7, ostrew7, rakowe7, ranowy7, rasowy7, rawsko7, sakowe7, sanowy7, santon7, sarony7, serowy7, seryna7, seryno7, setona7, setowa7, skaner7, sknera7, sknero7, skrwaw7, skwaro7, sonant7, sonary7, sotern7, sowary7, stawne7, steran7, storna7, strawo7, strona7, stwora7, swetra7, synowa7, synowe7, syrena7, syreno7, tawern7, tenora7, tenson7, tensor7, terano7, teraso7, terowa7, tonera7, towera7, trwano7, warstw7, watowe7, wekowa7, wnorek7, wnorka7, worany7, worywa7, wronek7, wronka7, wrotna7, wrotne7, wstano7, wyrwas7, anonse6, eranos6, nawowe6, osrane6, ranowe6, rasowe6, renons6, sanowe6, serowa6, worane6,


Najdłuższe wyrazy z liter KONSERWATYWNĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONSERWATYWNĄ to

konserwatywną

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

konserwanty

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa KONSERWATYWNĄ

Ze słowa KONSERWATYWNĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter KONSERWATYWNĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONSERWATYWNĄ to

konserwatywną

. 20 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

keratynową

. wartość punktowa tego słowa to: 17


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty