Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONSERWATYSTKĄ

Z liter KONSERWATYSTKĄ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

konserwatystką23,

13 literowe słowa:

konserwatystą21,

12 literowe słowa:

ekstraktywną21, antystresową19,

11 literowe słowa:

konkretystą20, konwertytką20, artystowską19, kretynowatą19, konkretysta16, konwertytka16,

10 literowe słowa:

asystentką18, konwertytą18, korektywną18, strykowską18, stynkowatą18, kenkartową17, keratynową17, kreatynową17, kwestarską17, kwestorską17, natryskową17, styraksową17, kreskowaną16, senatorską16, stearynową16, stertowaną16, syrenowatą16, naserowską15, skserowaną15, stresowaną15, tanorektyk15, asystentko14, eskortanty14, kenkartowy14, konwertyta14, korektywna14, narkotesty14, strykowska14, stynkowate14, tynkarstwo14, kreskowany13, kwestarsko13, kwestorska13, natryskowe13, stertowany13, styraksowe13, wysterkano13, senatorstw12, skserowany12, stresowany12,

9 literowe słowa:

kantystką18, kontystką18, skotystką18, kartoteką17, korektywą17, tatynkową17, tryskawką17, tynkarską17, antkowską16, kantorską16, kantowską16, kasetkową16, kosterską16, kreatywną16, kretowatą16, kwestarką16, kwestorką16, reaktywną16, skwaterką16, tokarenką16, tyrnowską16, wtryskaną16, wysterkną16, asertywną15, karnetową15, knastrową15, konwerską15, kretowaną15, nektarową15, nerkowatą15, ostrawską15, senatorką15, serwantką15, stroskaną15, styrenową15, tarnowską15, teksasową15, testowaną15, ekstrakty14, kantystek14, kantystko14, konteksty14, kontrakty14, kontystek14, kontystka14, kserowaną14, seksowaną14, skanerową14, skotystek14, skotystka14, sterowaną14, toksykant14, tresowaną14, anorektyk13, eksaktory13, eksykator13, kasetkowy13, kersantyt13, ketokwasy13, kontrasty13, korektywa13, kretowaty13, sekstanty13, tatynkowe13, tryskawek13, tryskawko13, tynkarsko13, tynkarstw13, eskortant12, kantorstw12, karnetowy12, knastrowy12, kosekansy12, kosterska12, kretowany12, kwestarko12, kwestorka12, narkotest12, nektarowy12, nerkowaty12, skwaterko12, stroskany12, teksasowy12, testowany12, tyrnowska12, wtryskane12, wtryskano12, knastrowe11, konwerska11, kserowany11, seksowany11, serwantko11, skanerowy11, sknerstwa11, sknerstwo11, sterowany11, stroskane11, styrenowa11, tresowany11,

8 literowe słowa:

artystką16, attykową16, kantystą16, kątowaty16, kontystą16, koryntką16, kretynką16, skotystą16, tartynką16, teatynką16, terkotką16, tykowatą16, tyrkawką16, aktorską15, aktynową15, artoteką15, karotyną15, kartkową15, katowską15, kątowate15, kenkartą15, keratyną15, kratkową15, kreatyną15, kretonką15, kwartyną15, kwaterką15, nakrywką15, oksywską15, ottawską15, sekstyną15, strąkowy15, styksową15, stynkową15, swastyką15, syntaksą15, taktowną15, teksaską15, tekstową15, teokratą15, terakotą15, tkankową15, tokarską15, traktową15, tratewką15, tyrawską15, tytanową15, wnykarką15, ekworyną14, erywanką14, karetową14, kasetową14, kasynową14, kontessą14, koreanką14, kostnawą14, kowarską14, kreskową14, natowską14, nawrotką14, nestorką14, okrywaną14, ostrewką14, rakowską14, rytowaną14, santoską14, satynową14, satyrową14, sekstową14, sensatką14, serwatką14, skrywaną14, starostą14, startową14, stearyną14, strąkowa14, strąkowe14, synowską14, tastrową14, weratyną14, woskarką14, aneksową13, ekranową13, ekstatyk13, konserwą13, kontakty13, kreowaną13, narewską13, norweską13, osrywaną13, rysowaną13, sekowaną13, seksowną13, serowatą13, snowarką13, starowną13, sterowną13, stresową13, terasową13, terowaną13, transową13, antrykot12, arsenową12, artystek12, artystko12, attykowe12, ekstrakt12, kantysto12, karnotyt12, kartkowy12, kartotek12, kenkarty12, konkrety12, kontekst12, kontrakt12, kontysta12, korektyw12, koryntek12, koryntka12, kratkowy12, kretynka12, kretynko12, krokanty12, kwartety12, narkotyk12, skotysta12, taktowny12, tartynek12, tartynko12, teatynko12, tekstowy12, teokraty12, terakoty12, terkotka12, tetrakok12, tkankowy12, traktowy12, tykowate12, tyrkawek12, tyrkawko12, aktorstw11, aktynowe11, antyrost11, asterysk11, asystent11, eksaktor11, ekwatory11, kantorek11, karetowy11, karoteny11, kartkowe11, kasetony11, kasetowy11, kenkarto11, keratyno11, ketokwas11, kontessy11, kontrast11, kostnawy11, kratkowe11, kreatyno11, krektano11, kreskowy11, kretonka11, kwartyno11, kwasoryt11, kwaterko11, kwestory11, nakrywek11, nakrywko11, narteksy11, oksywska11, reostaty11, restanty11, sanskryt11, sekatory11, sekstant11, sekstowy11, sekstyna11, sekstyno11, skwatery11, snekkary11, starosty11, startowy11, stentory11, stetsony11, styksowa11, styksowe11, stynkowa11, stynkowe11, swastyko11, syntakso11, taktowne11, tastrowy11, teksasko11, tekstowa11, tkankowe11, tokarstw11, traktowe11, tratewko11, tryskano11, tyrawsko11, tytanowe11, wnykarek11, wnykarko11, wyrostek11, wyrostka11, wysterka11, aneksowy10, ekranowy10, ekworyna10, erywanko10, kasynowe10, konserwy10, kontessa10, konwersy10, kosekans10, kostnawe10, kreowany10, kreskowa10, kwestora10, nawrotek10, nestorka10, okrywane10, ostrewka10, rytowane10, satynowe10, satyrowe10, sekowany10, seksowny10, sekstowa10, senatory10, sensatko10, serowaty10, serwatko10, sknerstw10, skrywane10, skrywano10, starostw10, starowny10, startowe10, stearyno10, stentora10, sterowny10, stetsona10, stresowy10, synostwa10, synowska10, tastrowe10, terasowy10, terowany10, transowy10, weratyno10, woskarek10, arsenowy9, konserwa9, konwersa9, narewsko9, norweska9, osrywane9, rysowane9, seksowna9, snowarek9, starowne9, sterowna9, stresowa9, transowe9,

7 literowe słowa:

taktyką16, kantyką15, skrytką15, statyką15, aktorką14, aktywną14, antykwą14, artystą14, erotyką14, karetką14, karettą14, karotką14, kasetką14, korektą14, kortyną14, kosatką14, kosynką14, kotarką14, kotewką14, krostką14, nakrytą14, noetyką14, notatką14, oktawką14, skrywką14, statyną14, stykaną14, stykową14, taktową14, tatkową14, tekstrą14, tokarką14, toksyną14, trykaną14, trytową14, tynkową14, tyranką14, wąkroty14, wtykaną14, wytartą14, wytkaną14, akowską13, arysteą13, eskortą13, etatową13, kantową13, karkową13, kartową13, kastową13, keksową13, konewką13, korwetą13, kosterą13, kowarką13, kratową13, krewską13, kwasotą13, kwasyną13, kwaterą13, nakrywą13, nawetką13, okaryną13, orantką13, otwartą13, rynkową13, sestyną13, skatową13, skwarką13, sonatką13, srokatą13, steryną13, stratną13, stronką13, styraną13, syrenką13, teakową13, tenorką13, tersyną13, testową13, tetrową13, trakową13, twerską13, wąkrota13, wąsatek13, wąsatko13, werystą13, wetkaną13, wtrysną13, wystaną13, ankrową12, arekową12, esowatą12, estrową12, etanową12, kawerną12, kranową12, krasową12, krenową12, kresową12, nerkową12, orawską12, ostrawą12, rawenką12, rentową12, sarenką12, seksową12, sewrską12, skwarną12, sosenką12, stanową12, steraną12, sterową12, strawną12, taktyko12, tawerną12, towarną12, tranową12, trasową12, wareską12, wąsoska12, weronką12, wsysaną12, wyoraną12, wyrosną12, wysraną12, wyssaną12, yassową12, arenową11, eksykat11, kantyko11, karetty11, kastety11, kontakt11, korekty11, korytek11, korytka11, kretyka11, oktanty11, sensową11, skrytek11, skrytka11, skrytko11, statyko11, taktowy11, tantryk11, tatkowy11, tatynek11, tekstry11, terkoty11, tetryka11, wessaną11, aktorek10, aktywne10, ankeryt10, anortyt10, antykwo10, artotek10, artysto10, erotyka10, eskonty10, eskorty10, etatowy10, kantory10, kantowy10, karetko10, karetto10, karkowy10, karnety10, karotek10, karotyn10, kartony10, kartowy10, kasetko10, kastory10, kastowy10, katostw10, keksowy10, kenkart10, keratyn10, knastry10, koksery10, konkret10, koreksy10, korekta10, kornety10, kortyna10, korwety10, kosatek10, kostery10, kosynek10, kosynka10, kotarek10, kotewka10, krakeny10, kratony10, kratowy10, kreatyn10, kretony10, kretyna10, krokant10, krostek10, krostka10, ksykano10, kwartet10, kwartyn10, kwasoty10, kwatery10, nakryte10, nakryto10, natrysk10, nektary10, noetyka10, notatek10, oktawek10, ostatek10, otwarty10, rankety10, sekstyn10, sektory10, skateny10, skatery10, skatowy10, skowyta10, skrywek10, skrywka10, skrywko10, srokaty10, statery10, statory10, statyno10, stokery10, stratny10, stronty10, stykane10, stykano10, stykowa10, stykowe10, styraks10, swastyk10, syntaks10, taksony10, taktowe10, tatkowe10, teakowy10, teksasy10, tekstra10, tekstro10, tenoryt10, terakot10, testowy10, tetrowy10, tokarek10, toksyna10, tostery10, trakeny10, trakowy10, trykane10, trykano10, trytona10, trytowa10, trytowe10, tynkowa10, tynkowe10, tyranek10, tyranko10, warkoty10, wektory10, wetkany10, wtryska10, wtykane10, wtykano10, wytarte10, wytarto10, wytkane10, wytkano10, ankrowy9, arekowy9, arysteo9, aryston9, astrony9, ekwansy9, ekwator9, ekworyn9, eskonta9, eskorta9, esowaty9, estrony9, estrowy9, etanowy9, ewansyt9, kantowe9, karkowe9, karnesy9, karoten9, kartowe9, karwony9, kaseton9, kastowe9, kawerny9, keksowa9, knaster9, koksera9, konewka9, kontess9, korneta9, korweta9, kostera9, kowarek9, kranowy9, krasowy9, kratowe9, krenowy9, kresowy9, krewska9, krewsko9, kwasyno9, kwatero9, kwestor9, nakresy9, nakrywo9, narosty9, narteks9, nawetko9, nawroty9, nerkowy9, nestory9, network9, okrawek9, orantek9, ostrawy9, otwarte9, rentowy9, reostat9, restant9, rynkowa9, rynkowe9, sekansy9, sekator9, seksowy9, sektora9, sensaty9, sestony9, sestyna9, sestyno9, skanery9, skatowe9, skontra9, skrawek9, skwarek9, skwarko9, skwarny9, skwater9, snekkar9, sonatek9, soterny9, srokate9, stanowy9, stearyn9, stentor9, sterany9, sterowy9, steryna9, steryno9, stetson9, stokera9, stratne9, strawny9, stronek9, stronka9, stroska9, stworek9, stworka9, styrane9, synostw9, syrenka9, syrenko9, tawerny9, tenorka9, tensory9, tersyna9, tersyno9, testowa9, tetrowa9, tostera9, towarek9, towarny9, trakowe9, tranowy9, trasowy9, trawsko9, twerska9, twersko9, wektora9, weratyn9, werysta9, werysto9, wetkano9, wrostek9, wrostka9, wystane9, wystano9, ankrowe8, arenowy8, asesory8, eranosy8, estrowa8, kawerno8, konserw8, konwers8, kranowe8, krasowe8, krenowa8, kresowa8, nerkowa8, nestora8, ostrawe8, rawenko8, rentowa8, sarenko8, seksowa8, senator8, sensory8, sensowy8, sewrska8, sewrsko8, skwarne8, skwarno8, sosenka8, stanowe8, sterano8, sterowa8, strawne8, tawerno8, tensora8, towarne8, tranowe8, trasowe8, waresko8, weronka8, wessany8, wsysane8, wsysano8, wyorane8, wysrane8, wysrano8, wyssane8, wyssano8, yassowe8, sensora7, sensowa7, wessano7,

6 literowe słowa:

ksykną13, tartką13, aktową12, karetą12, kastrą12, katerą12, kąsany12, kątowa12, kwartą12, oktawą12, otartą12, starką12, startą12, stawką12, stertą12, stratą12, strąka12, swatką12, sykaną12, takową12, tantrą12, tarnką12, trawką12, wartką12, kretyk10, erotyk9, kastet9, ketony9, kontry9, kortyn9, kretyn9, krosty9, krotny9, noetyk9, okryte9, skowyt9, skryte9, skryto9, statek9, stynek9, tartko9, tokeny9, aneksy8, atenko8, ekstra8, eskont8, eskort8, kantor8, karesy8, karton8, kaseto8, kasowy8, kastor8, kastro8, kateno8, knastr8, kontra8, kornet8, korwet8, koster8, kostna8, kostne8, krasny8, kraton8, kreton8, krosta8, krotna8, krotne8, kwesto8, okrasy8, oryksa8, ostrak8, ostrek8, ostrka8, sakowy8, seksta8, sektor8, skarny8, skaten8, skater8, skonta8, starek8, starko8, stoker8, stonek8, stonka8, stroka8, sykane8, takson8, tarnko8, teksas8, tokena8, treska8, tresko8, troska8, wektor8, wrotek8, wtorek8, wysoka8, arseny7, arsyno7, astron7, ekwans7, estron7, karnes7, karowe7, karwon7, kasowe7, kawern7, kosera7, kowera7, krasne7, krasno7, krewna7, krosna7, nakres7, narost7, nestor7, newska7, newsko7, nosate7, nowska7, oksera7, oneska7, oranek7, osrany7, ostrew7, rakowe7, rawsko7, sakowe7, sarony7, sarosy7, seansy7, sensat7, seryna7, setona7, skaner7, sknera7, sknero7, skwaro7, sonary7, sotern7, storna7, strona7, syrena7, tensor7, wnorek7, wnorka7, wronek7, wronka7, wrotne7, eranos6, osrane6, ranowe6, rasowe6, sanowe6, serowa6, worane6,


Najdłuższe wyrazy z liter KONSERWATYSTKĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONSERWATYSTKĄ to

konserwatystką

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

konserwatystą

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa KONSERWATYSTKĄ

Ze słowa KONSERWATYSTKĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter KONSERWATYSTKĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONSERWATYSTKĄ to

konserwatystką

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

ekstraktywną

. wartość punktowa tego słowa to: 21


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty